• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par grozījumiem Profesiju klasifikatorā Turpinājums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.01.2001., Nr. 1 https://www.vestnesis.lv/ta/id/1002

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Labklājības ministrijas rīkojums Nr.356

Par bāriņtiesu un pagasttiesu lietu reģistriem

Vēl šajā numurā

03.01.2001., Nr. 1

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Labklājības ministrija

Veids: rīkojums

Numurs: 328

Pieņemts: 30.11.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Profesiju klasifikators

Apstiprināts

ar Labklājības ministrijas 1998.gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 246

(Labklājības ministrijas 2000.gada 30.novembra rīkojuma Nr.328 redakcijā)

Izstrādāts

saskaņā ar International Standard Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988

Saturā

1. Ievads "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
2. Pamatmērķi "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
3. Pamatjēdzieni "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
4. Klasifikatora struktūra "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
5. Kodu struktūra "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
6. Klasifikatora lietošana "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
7. Klasifikatora aktualizācija "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
8. Profesiju saraksts alfabēta secībā "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
"LV", 7.12.2000, Nr.442/445
"LV", 12.12.2000, Nr.448/449
"LV", 13.12.2000, Nr.450/451
"LV", 15.12.2000, Nr.454/457
9. Klasifikatora grupu nosaukumi
un to starptautiskie kodi "LV", 15.12.2000, Nr.454/457
10. Pirmā pamatgrupa
Likumdevēji, valsts vecākās
amatpersonas, vadītāji "LV", 15.12.2000, Nr.454/457
11. Otrā pamatgrupa
Vecākie speciālisti "LV", 15.12.2000, Nr.454/457
"LV", 22.12.2000, Nr.446/449
"LV", 3.01.2001, Nr.1
12. Trešā pamatgrupa
Speciālisti "LV", 3.01.2001, Nr.1
13. Ceturtā pamatgrupa
Kalpotāji
14. Piektā pamatgrupa
Pakalpojumu un tirdzniecības
darbinieki
15. Sestā pamatgrupa
Kvalificēti lauksaimniecības
un zivsaimniecības darbinieki
16. Septītā pamatgrupa
Kvalificēti strādnieki
un amatnieki
17. Astotā pamatgrupa
Iekārtu un mašīnu operatori
un izstrādājumu montieri
18. Devītā pamatgrupa
Vienkāršās profesijas
19. Profesiju saraksts kodu augošā secībā

Turpinājums. Sākums "LV" 6.12.2000, Nr.440/441; 7.12.2000, Nr.442/445; 12.12.2000, Nr.448/449; 13.12.2000, Nr.450/451; 15.12.2000, Nr.454/457; 22.12.2000, Nr.446/449

Otrā pamatgrupa

VECĀKIE SPECIĀLISTI

2359 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI VECĀKIE MĀCĪBU IESTĀŽU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki organizē skolēnu klases (grupas) kopīgo darbību un veic individuālo darbu ar skolēniem vai visas skolas (vairāku klašu) kopīgo darbību ārpusstundu laikā, kā arī plāno nodarbību sarakstus un sagatavo atskaites.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt skolēnu papildizglītības procesu; radīt apstākļus personības garīgai un fiziskai attīstībai, interešu apmierināšanai ārpusstundu laikā; organizēt veselību veicinošus pasākumus, sporta nodarbības; veidot un attīstīt mācību iestādes tradīcijas, t.sk. sporta tradīcijas; nodrošināt palīdzību mācību mājas uzdevumu izpildē; vadīt šiem uzdevumiem atbilstošās mācībstundas, nodarbības vai pasākumus; koordinēt skolēnu pašpārvaldi; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem, sociāli pedagoģisko un psiholoģisko palīdzību; sagatavot un nodrošināt izmaiņas nodarbību sarakstos, pārbaudījumu un konsultāciju grafikos, veikt izpildīto slodžu uzskaiti un atskaišu sagatavošanu; koordinēt citu darbinieku darbību; veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Šīs grupas profesijas:

2359 01 Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS
2359 02 Pulciņa SKOLOTĀJS
2359 03 Internāta\dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS
2359 04 Ārpusstundu darba ORGANIZATORS
2359 05 Sporta ORGANIZATORS
2359 06 PLĀNOTĀJS

 

24 APAKŠGRUPA

CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs grupas speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijas un metodes, kā arī izmanto zināšanas praksē informācijas izplatīšanas, uzņēmējdarbības organizēšanas un vadīšanas, kā arī filozofijas, psiholoģijas, ekonomikas, vēstures, socioloģijas, antropoloģijas, citu sabiedrisko disciplīnu, lingvistikas, likumu piemērošanas, jaunrades un izrāžu organizācijas nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izplatīt ar uzņēmējdarbības organizēšanu un vadīšanu un likumu piemērošanu saistītu informāciju un metodes; padziļināt un lietot zināšanas, kas iegūtas, analizējot filozofijas, politikas, ekonomikas, juridisko, sociālo, reliģisko un citu zinātņu doktrīnas, teorijas, koncepcijas, sistēmas, un sniegt konsultācijas; radīt vai izpildīt mākslas darbus; gatavot zinātniskus rakstus, pārskatus un dokumentus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

241 Vecākie uzņēmējdarbības speciālisti
242 Juristi
243 Arhīvisti, bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
244 Vecākie sabiedrisko un humanitāro zinātņu speciālisti
245 Rakstnieki un citu radošo profesiju vecākie speciālisti
246 Kulta darbinieki
247 Zinātnes darbinieki

 

241 MAZĀ GRUPA

VECĀKIE UZŅĒMĒJDARBĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti pilnveido un piemēro uzņēmējdarbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē uzņēmējdarbības jautājumos, veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt, plānot un sniegt grāmatvedības un ar personāla izvēli un profesionālo orientāciju saistītus pakalpojumus un konsultēt šajos jautājumos; pētīt tirgzinības, reklāmas, sabiedrības informēšanas, ar patentiem saistītu noteikumu piemērošanas, kā arī citus uzņēmējdarbības aspektus, un iegūtās atziņas izmantot praksē; piemērot iekšējo ekonomikas rezervju izmantošanas principus; vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā; nodrošināt kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; kvalitātes vadības teorētiskie un praktiskie aspekti, kā arī ISO 9000 kvalitātes standarti.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā akadēmiskā izglītība, atsevišķos gadījumos zinātniskais grāds un pēcdiploma izglītība attiecīgajā profilā.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2411 Grāmatveži
2412 Vecākie personāla un profesionālās orientācijas speciālisti
2413 Kvalitātes vadības sistēmu vecākie speciālisti
2414 Projektu vadīšanas speciālisti
2419 Citi vecākie uzņēmējdarbības speciālisti

 

2411 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GRĀMATVEŽI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz grāmatvedības pakalpojumus, konsultē grāmatvedības jautājumos, veic grāmatvedības grāmatu, dokumentu un pārskatu revīziju; izdara par tiem atzinumu un izstrādā metodiskus dokumentus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un noteikt budžeta un grāmatvedības kontroli un citus grāmatvedības darbības aspektus un sistēmas, kā arī konsultēt šajos jautājumos; gatavot finansu dokumentus apstiprināšanai pirms iesniegšanas vadībai, akcionāriem, juridiskām un citām ar likumu noteiktām personām; gatavot maksājumu deklarācijas, konsultēt par nodokļu un maksājumu problēmām, apstrīdēt strīdīgas prasības nodokļu komisijā; gatavot budžeta ieņēmumu prognožu pārskatus; veikt finansu pētījumus dokumentu viltošanas un bankrota jautājumos; kontrolēt pārskatus un grāmatvedības grāmatas; veikt kredītiestāžu auditu, grāmatvedības un statistikas pārskatu analīzi, izdarīt atzinumus, gatavot normatīvos un metodiskus dokumentus, veikt analītisku darbu; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2411 01 Galvenais GRĀMATVEDIS
2411 02 Vecākais GRĀMATVEDIS
2411 03 REVIDENTS
2411 04 AUDITORS
2411 05 Informācijas sistēmu AUDITORS
2411 06 Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS
2411 07 Uzraudzības AUDITORS
2411 08 Grāmatvedības EKSPERTS
2411 09 Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS
2411 10 Metodikas EKSPERTS
2411 11 Aizdevumu REVIDENTS

 

2412 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VECĀKIE PERSONĀLA UN

PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz profesionālus uzņēmējdarbības pakalpojumus, kas saistīti ar tādu personāla politiku kā darbinieku līgšana un kvalifikācijas celšana, profesionālā analīze, atlase un orientācija.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pārzināt un kārtot darbinieku līgšanu, norīkošanu vai izvirzīšanu amatā, mācības, darba samaksu, stimulēšanu un citus personāla politikas jautājumus un sniegt konsultācijas šajos jautājumos; pētīt un analizēt izpildāmo darbu, izmantojot pārrunas ar darbiniekiem, kontrolieriem un vadību, kā arī līdzīgas pētīšanas metodes un detalizēti aprakstīt šo pētījumu rezultātā veicamo darbu; gatavot informatīvos biļetenus par profesijām vai profesiju klasifikācijas sistēmām; izstrādāt iepriekš minētos un citus vadošā personāla darba profesionālās analīzes aspektus un konsultēt to, plānot tā štatus, apmācīt, informēt par profesijām un veikt profesionālo orientāciju vai atlasi; pētīt darbā līgšanas iespējas un konsultēt personālu profesionālās karjeras, tālākas kvalifikācijas celšanas vai pārkvalifikācijas jautājumos; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2412 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS
2412 02 Profesiju izvēles KONSULTANTS
2412 03 Personāla INSPEKTORS
2412 04 Darba satura ANALĪTIĶIS
2412 05 Jūrnieku reģistra INSPEKTORS
2412 06 Personāla mācību KOORDINĒTĀJS

 

2413 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā; gatavot materiālus kvalitātes sistēmas izmaiņām; piedalīties kvalitātes audita procesos; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2413 01 Kvalitātes vadības sistēmu VADĪTĀJS
2413 02 Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS
2413 03 Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS

 

2414 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PROJEKTU VADĪŠANAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- definēt projektu, t.sk., noteikt projekta kvalitāti, laiku un izmaksas, veikt projekta finansu analīzi, nosakot tā saimniecisko derīgumu un ekonomisko efektivitāti; organizēt projektu; plānot projektu; veikt projekta uzraudzību un tālākvirzīšanu; sastādīt projekta dokumentāciju, ziņojumus; prezentēt projekta starprezultātus; noslēgt projektu.

Šīs grupas profesijas:

2414 01 Projekta DIREKTORS
2414 02 Projekta MENEDŽERIS
2414 03 Projekta VADĪTĀJS

 

2419 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI VECĀKIE UZŅĒMĒJDARBĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki pēta un piemēro tirgzinības, reklāmas, sabiedrības informēšanas un citus ar patentiem saistītus uzņēmējdarbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas uzņēmējdarbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina organizācijas un uzņēmuma darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt savu izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus, konsultēt šajos jautājumos, kā arī noteikt tirgus potenciāla un tā tālākas attīstības tendences; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt reklāmas kampaņu; pētīt un gatavot sabiedrības informēšanas programmas, pētīt un veidot uzņēmuma tēlu; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt sabiedrības informēšanas kampaņas; pārzināt sabiedriskās domas veidošanas un uzņēmuma/organizācijas auditorijas specifiku; veidot uzņēmumam/organizācijai labvēlīgu informācijas vidi; konsultēt patentu jautājumos, palīdzēt rakstīt iesniegumus, izskatīt tos un gatavot pārskatus par patentu izsniegšanu vai noraidīšanu; pētīt un organizēt ar uzņēmējdarbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu, juridiskos un organizatoriskos aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2419 01 Tirgus izpētes ANALĪTIĶIS
2419 02 Patentu AĢENTS
2419 03 Reklāmas AĢENTS
2419 04 KONSULTANTS
2419 05 Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS

 

242 MAZĀ GRUPA

JURISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus tiesību jomā, gatavo likumu, nolikumu projektus, konsultē klientus juridiskajos jautājumos, tiesās veic aizstāvja vai apsūdzētāja funkcijas, kā arī vada tiesas sēdes un pasludina tiesas spriedumu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt klientus juridiskajos jautājumos, organizēt likumīgu uzņēmējdarbību klientu vārdā, piedalīties strīdu izšķiršanā, vadīt tiesas sēdes, pasludināt tiesas spriedumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā akadēmiskā izglītība, atsevišķos gadījumos zinātniskais grāds.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2421 Advokāti
2422 Tiesneši
2429 Citas juristu profesijas

 

2421 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ADVOKĀTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki konsultē klientus dažādos juridiskos jautājumos, tiesā veic aizstāvja un apsūdzētāja funkcijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt juridisko teoriju un principu pētījumus; gatavot ar spēkā esošiem likumiem saskaņotu likumu projektus un valdības lēmumus, konsultēt klientus, ieskaitot valdību, juridiskajos jautājumos un organizēt likumīgu uzņēmējdarbību klientu vārdā; palīdzēt klientiem tiesas prāvās tajos gadījumos, kad iespējama juridiska polemika; veikt apsūdzētāja funkcijas valsts vārdā kriminālās prāvās; gatavot prasītāja vai atbildētāja iesniegumus, konstatēt faktus, vadīt lietas tiesā; gatavot juridiskos dokumentus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2421 01 ADVOKĀTS
2421 02 JURISTS
2421 03 PROKURORS (tiesu apgabalā, rajonā (pilsētā), nodaļā,
specializētā prokuratūrā)
2421 04 VirsPROKURORS (tiesu apgabalā, rajonā (pilsētā), nodaļā,
specializētā prokuratūrā)

 

2422 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TIESNEŠI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki vada prāvu un pasludina spriedumu tiesā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izskatīt likumu, Ministru kabineta tiesību aktu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei; izskatīt civilās un krimināllietas, pasludināt spriedumu; vadīt tiesas sēdes; izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, pieņemt šajās lietās lēmumus; pārbaudīt pierādījumus, pratināt; tiesas procesos izskaidrot pusēm viņu pienākumus un tiesības; izskaidrot pasludinātos spriedumus un pieņemtos lēmumus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2422 01 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (apgabaltiesā, rajona (pilsētas) tiesā)
2422 02 TIESNESIS (Satversmes tiesā, Augstākajā tiesā, apgabaltiesā,
rajona (pilsētas) tiesā)
2422 03 Administratīvais TIESNESIS
2422 04 Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2422 05 Senāta departamenta PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2422 06 SENATORS
2422 07 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

 

2429 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITAS JURISTU PROFESIJAS

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic ar apsūdzību un aizstāvību nesaistītas juridiskas funkcijas, vada tiesvedību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt dažādos darba, personiskos un pārvaldes problēmu juridiskajos aspektos; pārstāvēt klientu tiesas procesā; veikt nozieguma cēloņu un faktu izmeklēšanu; gatavot un apliecināt juridiskos dokumentus; organizēt mantas nodošanu; noskaidrot nedabiskas nāves iemeslus izziņas ceļā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2429 01 IZMEKLĒTĀJS
2429 02 JURISKONSULTS
2429 03 NOTĀRS
2429 04 Tieslietu KONSULTANTS
2429 05 Zemesgrāmatu nodaļas TIESNESIS
2429 06 Tiesu EKSPERTS

 

243 MAZĀ GRUPA

ARHĪVISTI, BIBLIOTEKĀRI UN TIEM RADNIECĪGU

PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti apkalpo arhīvu, bibliotēku, muzeju, mākslas galeriju un citu līdzīgu organizāciju krājumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vākt, novērtēt materiālus un faktus, kam ir vēsturiska, kultūras vai mākslas vērtība, veikt pētījumus, kā arī garantēt to drošību un saglabāšanu; veidot muzeju, mākslas galeriju un līdzīgu iestāžu kolekcijas un ekspozīcijas; gatavot rokrakstus un iespieddarbus bibliotēku un līdzīgu iestāžu apmeklētāju vajadzībām un nodrošināt šo materiālu pieejamību; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā akadēmiskā izglītība, atsevišķos gadījumos zinātniskais grāds.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2431 Arhīvu un muzeju vecākie speciālisti
2432 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

 

2431 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ARHĪVU UN MUZEJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki muzejos un mākslas galerijās veic zinātniskās pētniecības darbu, vāc un novērtē materiālus un faktus, kam ir vēsturiska, kultūras un mākslas vērtība, kā arī mākslas darbus un citas lietas, rūpējas par to drošību un saglabāšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbu, vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt valdības dokumentus, personiskos dokumentus, fotogrāfijas, filmas, skaņu ierakstus un citus vēsturiski svarīgus dokumentus; organizēt un vadīt savāktā materiāla bibliogrāfijas, mikrofilmu kopiju un citu informācijas līdzekļu sagatavošanu, kā arī nodrošināt to pieejamību; pētīt oriģinālus, izmantot un sadalīt materiālus un priekšmetus, kam ir kultūras un mākslas vērtība; organizēt mākslas, kultūras un vēsturisko priekšmetu sargāšanu un saglabāšanu muzejos un mākslas galerijās; gatavot savākto materiālu klasifikatorus un katalogus muzejos un galerijās, vadīt šo darbu un organizēt izstādes; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2431 01 ARHĪVISTS
2431 02 Mākslas EKSPERTS (muzejos)
2431 03 Fondu GLABĀTĀJS (muzejos)
2431 04 Fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)
2431 05 Izstāžu ORGANIZATORS

 

2432 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BIBLIOTEKĀRI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU

VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki vāc un uzglabā rokrakstus un iespieddarbus, atjauno tos un apgādā pasūtītājus ar informāciju par tiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sistemātiski veidot, gatavot un sargāt grāmatu, periodisko un citu iespieddarbu vai audiovizuālo materiālu kolekcijas; izvēlēties un ieteikt bibliotēkas grāmatu un citus iespieddarbus vai audiovizuālos materiālus; klasificēt bibliotēkas materiālu un veidot katalogu; organizēt un vadīt grāmatu pagaidu lietošanas sistēmu un informācijas tīklu; pētīt bibliotēkas u.tml. pakalpojumu izmantotāju intereses un atbilstoši tām veikt nepieciešamos grozījumus pakalpojumu sistēmā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2432 01 BIBLIOGRĀFS
2432 02 BIBLIOTEKĀRS
2432 03 DOKUMENTĀLISTS
2432 04 INFORMĀTIĶIS

 

244 MAZĀ GRUPA

VECĀKIE SABIEDRISKO UN

HUMANITĀRO ZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, lieto savas zināšanas ekonomikas, socioloģijas, antropoloģijas, vēstures, filoloģijas, psiholoģijas un citu sociālo zinātņu nozarēs, kā arī sniedz sociālus pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pieņemt lēmumus pašreizējo un nākotnes ekonomisko, politisko un sociālo problēmu risināšanai; pētīt un aprakstīt pagājušus notikumus un darbību; pētīt cilvēces izcelšanos un evolūciju; pētīt valodu sākotni un attīstību, organizēt tulkošanas darbu un sazināšanos starp atšķirīgās valodās runājošiem cilvēkiem; pētīt personības un grupas psiholoģiskos procesus; sniegt sociālos pakalpojumus; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus un dokumentus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā akadēmiskā un/vai augstākā profesionālā izglītība, atsevišķos gadījumos zinātniskais grāds.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2441 Ekonomisti
2442 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2443 Filozofi, vēsturnieki un politologi
2444 Filologi, tulki un tulkotāji
2445 Psihologi
2446 Vecākie sociālie darbinieki
2447 Vecākie tūrisma speciālisti

 

2441 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

EKONOMISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto, nosakot un aprakstot nacionālo un starptautisko preču, pakalpojumu un darba izvēles stāvokli, kā arī lieto zināšanas, veidojot ekonomisko politiku, risinot pašreizējās un nākotnes ekonomiskās problēmas un sniedzot konsultācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt dažādas ekonomiskās problēmas - makroekonomiskos procesus, naudas apgrozību, ražošanas veidus un tirgvedību, nacionālās un starptautiskās tirdzniecības tendences, valūtas finansiālo politiku un cenu politiku, nodarbinātību, darba ražīgumu un samaksu, ražošanas izdevumus, kā arī konsultēt šajos jautājumos; vākt, analizēt un interpretēt ekonomikas datus, izmantojot ekonomikas teorijas, kā arī dažādas statistikas un citas metodes; konsultēt ekonomiskās politikas un darbības virziena izvēles jautājumos, ņemot vērā iepriekšējos, esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2441 01 EKONOMETRISTS
2441 02 EKONOMISTS
2441 03 Lauksaimniecības EKONOMISTS
2441 04 Ekonometrijas EKONOMISTS
2441 05 Finanšu EKONOMISTS
2441 06 Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS
2441 07 Darba EKONOMISTS
2441 08 Cenu EKONOMISTS
2441 09 Nodokļu EKONOMISTS
2441 10 Darba algas EKONOMISTS
2441 11 Makroekonomikas ANALĪTIĶIS
2441 12 Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS
2441 13 Finanšu ANALĪTIĶIS
2441 14 Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS
2441 15 Budžeta EKONOMISTS

 

2442 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU

PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki pēta un apraksta sabiedrības sociālo struktūru, cilvēces izcelšanos un evolūciju, apkārtējās vides un cilvēku darbības savstarpējās attieksmes un izmanto iegūtās ziņas par pamatu politisku lēmumu pieņemšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt cilvēku sabiedrības izcelšanās, struktūras, sociālo normu, organizācijas un savstarpējo attiecību pētījumus; skaidrot cilvēces izcelšanos un evolūciju, pētot mainīgas kultūras un sociālās problēmas un parādības; skaidrot cilvēces attīstību, pētot pagātnes materiālās kultūras paliekas - dzīvojamās telpas, tempļus, instrumentus, monētas, ieročus, skulptūras u.tml.; pētīt zonu un apgabalu fizikālos un klimatiskos apstākļus un pieskaņot tiem ekonomisko, sociālo un kultūras darbību; konsultēt par šo pētījumu praktisko izmantošanu, veidojot ekonomisko un sociālo politiku; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2442 01 ANTROPOLOGS
2442 02 ARHEOLOGS
2442 03 KRIMINOLOGS
2442 04 ETNOLOGS
2442 05 ĢEOGRĀFS
2442 06 EkonomĢEOGRĀFS
2442 07 FizioĢEOGRĀFS
2442 08 PolitoĢEOGRĀFS
2442 09 PENOLOGS
2442 10 SOCIĀLPATOLOGS
2442 11 SOCIOLOGS
2442 12 KriminoSOCIOLOGS
2442 13 Rūpniecības SOCIOLOGS
2442 14 PenoSOCIOLOGS
2442 15 Izglītības SOCIOLOGS

 

2443 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FILOZOFI, VĒSTURNIEKI UN POLITOLOGI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic zinātniskās pētniecības darbu, aprakstot pagājušus notikumus un darbību, aplūkojot sociālo un ekonomisko struktūru, kultūras un politisko institūtu attīstību, un izmanto iegūtās zināšanas par pamatu valsts, diplomātiskā un līdzīga tipa politikā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt un pamatot pasaules un sabiedrības darbības, pieredzes un pastāvēšanas galvenos cēloņus, principus un līdzekļus, kā arī skaidrot un attīstīt filozofiskās koncepcijas un teorijas; salīdzināt pagātnes liecību oriģinālus, šolaiku pierakstus un tamlīdzīgus pirmavotus, kā arī sekundāros avotus, arheoloģiskos un antropoloģiskos un citus atradumus un konsultēt šajos jautājumos; iegūt materiālus, pārbaudīt to autentiskumu, pētīt un aprakstīt attiecīgā perioda, valsts vai apgabala vai attiecīgā ekonomiskā, sociālā vai politiskā aspekta vēsturi; veikt politiskās filozofijas, politisko sistēmu, institūciju un rīcības iepriekšējās un pašreizējās teorijas un prakses pētījumus; pētīt pastāvošos politiskos institūtus un vākt datus no dažādiem avotiem, ieskaitot sarunas ar oficiālām valdības un politisko partiju personām; iesniegt publicēšanai vai izmantošanai atradumus un secinājumus organizācijām, politiskajām partijām, ieinteresētajām personām; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2443 01 ĢENEALOGS
2443 02 VĒSTURNIEKS
2443 03 Ekonomikas VĒSTURNIEKS
2443 04 Politikas VĒSTURNIEKS
2443 05 Sabiedrības VĒSTURNIEKS
2443 06 FILOZOFS
2443 07 Politikas FILOZOFS
2443 08 POLITOLOGS
2443 09 Mākslas VĒSTURNIEKS
2443 10 Medicīnas VĒSTURNIEKS

 

2444 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FILOLOGI, TULKI UN TULKOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki pēta valodas izcelšanos, attīstību un struktūru, kā arī veic mutiskus un rakstiskus tulkojumus no vienas valodas otrā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt seno un mūsdienu valodu sakarus, dialektu un izlokšņu attiecības un vēsturi; skaidrot vārdu, to gramatisko un leksisko formu cilmi un attīstību; izstrādāt valodas klasifikācijas, gramatikas, vārdnīcu un līdzīga materiāla sistēmas un konsultēt šajos jautājumos; rakstiski tulkot no vienas valodas otrā, nodrošināt juridisku, tehnisku un zinātnisku oriģinālu satura kvalitatīvu atveidi; attīstīt skaitļotāju izmantošanas metodiku, lai pilnveidotu tulkošanas kvalitāti un produktivitāti; mutiski tulkot no vienas valodas otrā, sevišķi sanāksmēs, sēdēs un līdzīgos pasākumos; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2444 01 ETIMOLOGS
2444 02 GRAFOLOGS
2444 03 TULKS
2444 04 LEKSIKOGRĀFS
2444 05 LINGVISTS
2444 06 MORFOLOGS
2444 07 FILOLOGS
2444 08 SEMANTIĶIS
2444 09 FONOLOGS
2444 10 TULKOTĀJS
2444 11 TIESAS TULKS
2444 12 NEDZIRDĪGO TULKS
2444 13 TERMINOLOGS

 

2445 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PSIHOLOGI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic zinātniskās pētniecības darbu un pēta psiholoģiskos procesus un cilvēku - atsevišķu personu un grupu, izturēšanos, konsultē šajos jautājumos un lieto zināšanas, atbalstot personības, sociālo, izglītības un profesionālo atlasi un attīstību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt testus, lai noteiktu psihiskos, fiziskos un citus raksturlielumus (intelektu, spējas, noslieces, iespējas utt.), interpretēt un novērtēt konsultēšanas rezultātus; analizēt iedzimtības, sociālo, profesionālo un citu faktoru ietekmi uz personības domāšanu un izturēšanos; konsultēt psiholoģijas jautājumos, sarunāties ar atsevišķām personām un grupām, kā arī sniegt no tā izrietošos pakalpojumus; uzturēt nepieciešamos kontaktus ar saskarpersonām, piemēram, ar ģimenes locekļiem, mācību iestāžu vadītājiem, darba devējiem un dot ieteikumus jautājumu atrisināšanai un problēmu noregulēšanai; pētīt psiholoģiskos faktorus, nosakot diagnozi, ārstējot un nepieļaujot psihiskās saslimšanas, kā arī emocionālos personiskos traucējumus, konsultēties ar radniecīgu profesiju speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2445 01 PSIHOLOGS
2445 02 Klīniskais PSIHOLOGS
2445 03 Izglītības PSIHOLOGS
2445 04 Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS
2445 05 Ražošanas PSIHOLOGS
2445 06 Profesiju (amatu) PSIHOLOGS
2445 07 SocioPSIHOLOGS
2445 08 Tiesu ekspertīzes PSIHOLOGS
2445 09 Organizācijas PSIHOLOGS

 

2446 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VECĀKIE SOCIĀLIE DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki organizē vai sniedz sociālos pakalpojumus, lai uzlabotu atsevišķu indivīdu, ģimeņu, grupu vai sabiedrības kopumā sociālās funkcionēšanas spējas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt klienta problēmu risināšanas procesu kopīgi ar klientu un citiem iesaistītiem speciālistiem; plānot sociālos resursus dažādās organizācijās, iestādēs, mobilizēt un organizēt tos; pārstāvēt klienta tiesības citās institūcijās; novērtēt sociālo pakalpojumu atbilstību iedzīvotāju vajadzībām un pieejamību, plānot un attīstīt tos; organizēt sociālos pakalpojumus personām ar speciālām vajadzībām un mazaizsargātām iedzīvotāju grupām; organizēt un veikt profilaktisko sociālo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos; analizēt sociālo problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2446 01 Sociālais DARBINIEKS
2446 02 Vecākais sociālais DARBINIEKS

 

2447 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VECĀKIE TŪRISMA SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus tūrisma jomā, izstrādā tūrisma un ekskursiju maršrutus, to aprakstu tekstus, vada ekskursijas, nodrošina ārzemju tūristu komunikācijas iespējas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi

- veikt zinātniskās pētniecības darbus tūrisma jomā, veikt pētniecības darbu jaunu ekskursiju maršrutu izstrādāšanā; sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas; nodrošināt ārzemju tūristu komunikācijas iespējas; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2447 01 Ekskursiju GIDS
2447 02 TulkotājGIDS
2447 03 Tūrisma GIDS
2447 04 Tūrisma ORGANIZATORS
2447 05 Ekskursiju ORGANIZATORS

 

245 MAZĀ GRUPA

RAKSTNIEKI UN CITU RADOŠO PROFESIJU

VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti rada vai izpilda literārus, dramatiskus, muzikālus un citus mākslas darbus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izpildīt literāru darbu, nodarboties ar literatūras un mākslas kritiku; vākt informāciju par notikumiem un aprakstīt tos; radīt skulptūras, gleznas, gravīras, karikatūras; restaurēt gleznas, komponēt mūziku; dejot vai spēlēt dramatiskajos darbos un veidot režiju; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā akadēmiskā izglītība, atsevišķos gadījumos zinātniskais grāds.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2451 Rakstnieki un žurnālisti
2452 Skulptori, gleznotāji un tiem radniecīgu profesiju pārstāvji
2453 Komponisti, mūziķi un dziedātāji
2454 Horeogrāfi un dejotāji
2455 Kino, teātra un citu mākslas iestāžu režisori, aktieri un direktori

 

2451 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RAKSTNIEKI UN ŽURNĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki rada literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem, vērtē literārus, citus mākslas darbus un mākslas izstrādājumus, kā arī raksta, rediģē ziņas, stāstus un komentārus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iecerēt un radīt literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem; veidot dažādus scenārijus un iestudēt programmas teātrī, kino, radio vai televīzijā; recenzēt literārus, muzikālus un citus mākslas darbus, aktieru darbu; intervēt politiskos un citus sabiedriskos darbiniekus preses konferencēs un citos pasākumos, gatavot individuālās intervijas raidīšanai radio vai televīzijā; radīt, atlasīt, labot, rediģēt rakstus iespiešanai periodikā; novērtēt un rediģēt grāmatu, brošūru rokrakstus vai vadīt materiālu rediģēšanu; veidot attiecīgā izstrādājuma vai pakalpojuma reklāmu; atlasīt, gatavot publicēšanai presē, radio, televīzijā vai citos informācijas līdzekļos reklāmas materiālu par uzņēmumu vai citu organizāciju; gatavot brošūras, ziņas un citus speciālos izdevumus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2451 01 AUTORS
2451 02 BIOGRĀFS
2451 03 DRAMATURGS
2451 04 DZEJNIEKS
2451 05 ESEJISTS
2451 06 FEĻETONISTS
2451 07 KOMENTĒTĀJS
2451 08 KOREKTORS
2451 09 KORESPONDENTS
2451 10 KRITIĶIS
2451 11 LIRIĶIS
2451 12 RAKSTNIEKS
2451 13 REDAKTORS
2451 14 Galvenais REDAKTORS
2451 15 REPORTIERIS
2451 16 SCENĀRISTS
2451 17 ŽURNĀLISTS
2451 18 Preses SEKRETĀRS

 

2452 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TĒLNIEKI (SKULPTORI), GLEZNOTĀJI UN TIEM

RADNIECĪGU PROFESIJU PĀRSTĀVJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki rada oriģinālus, individuāli vai atsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi izpildītus glezniecības, tēlniecības un grafikas darbus, grāmatu ilustrācijas, lietišķās mākslas priekšmetus, vides objektus, mākslinieciskus interjera elementus un ansambļus, video mākslas darbus, video instalācijas un rīko mākslinieciska rakstura akcijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veicināt tēlotājas un lietišķās mākslas, kā arī citu vizuālās mākslas veidu profesionāli augstvērtīgu attīstību; radīt tēlainas vai abstraktas trīsdimensiju vai reljefas formas objektus, izmantojot koku, akmeni, metālu vai citu materiālu; radīt tēlainus vai abstraktus zīmējumus un gleznas jebkurā tehnikā; radīt zīmējumus vai gravīras metālā, kokā vai citos materiālos; radīt cilvēkus un notikumus attēlojošu multiplikāciju; radīt zīmējumus un ilustrācijas grāmatām, žurnāliem, reklāmai un citiem nolūkiem; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekļus; radīt miniatūras; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2452 01 BrīvMĀKSLINIEKS
2452 02 GLEZNOTĀJS
2452 03 GRAFIĶIS
2452 04 KARIKATŪRISTS
2452 05 MĀKSLINIEKS
2452 06 Galvenais MĀKSLINIEKS
2452 07 MULTIPLIKATORS
2452 08 RESTAURĒTĀJS
2452 09 TĒLNIEKS (SKULPTORS)
2452 10 Mākslinieciskais VADĪTĀJS
2452 11 Teātra apavu MODELĒTĀJS
2452 12 Teātra kostīmu MODELĒTĀJS
2452 13 MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS
2452 14 MODELĒTĀJS
2452 15 Ādas apdares MĀKSLINIEKS
2452 16 Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS
2452 17 Kinofilmu MĀKSLINIEKS
2452 18 Mākslas izstāžu KURATORS
2452 19 KokTĒLNIEKS
2452 20 INSTALATORS
2452 21 INTERJERISTS
2452 22 JUVELIERIS
2452 23 KERAMIĶIS
2452 24 Porcelāna APGLEZNOTĀJS
2452 25 MetālMĀKSLINIEKS
2452 26 PLAKĀTISTS
2452 27 SCENOGRĀFS
2452 28 Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS
2452 29 TekstilMĀKSLINIEKS
2452 30 VideoMĀKSLINIEKS
2452 31 Vides MĀKSLINIEKS
2452 32 VITRĀŽISTS
2452 33 Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS
2452 34 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS

 

2453 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KOMPONISTI, MŪZIĶI UN DZIEDĀTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki rada vai aranžē mūzikas darbus, kā arī diriģē vai izpilda šos darbus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iecerēt un radīt mūzikas darbus; adaptēt vai aranžēt mūziku attiecīgajām instrumentu grupām, instrumentiem; spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus solo vai orķestrī; dziedāt solo vai vokālajos kolektīvos; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2453 01 DIRIĢENTS
2453 02 Galvenais DIRIĢENTS
2453 03 KONCERTMEISTARS
2453 04 MUZIKOLOGS
2453 05 Instrumentu MŪZIĶIS
2453 06 Pūšamo /instrumentu MŪZIĶIS
2453 07 Sitamo /instrumentu MŪZIĶIS
2453 08 Stīgu /instrumentu MŪZIĶIS
2453 09 Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS
2453 10 Nošu PĀRRAKSTĪTĀJS
2453 11 SOLISTS
2453 12 VOKĀLISTS
2453 13 Galvenais KORMEISTARS
2453 14 KOMPONISTS
2453 15 Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS

 

2454 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

HOREOGRĀFI UN DEJOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki iecer un rada dejas vai dejo.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iecerēt un radīt dejas, kas ar attiecīgiem soļiem, kustībām atspoguļo vēsturi, tēmu, ideju, garastāvokli; izpildīt dejas solo, divatā ar partneri vai deju kolektīvā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2454 01 Baleta SOLISTS
2454 02 DEJOTĀJS
2454 03 HOREOGRĀFS
2454 04 Baleta MĀKSLINIEKS
2454 05 Baleta REPETITORS
2454 06 BALETMEISTARS
2454 07 Baleta REŽISORS

 

2455 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KINO, TEĀTRA UN CITU MĀKSLAS IESTĀŽU REŽISORI,

AKTIERI UN DIREKTORI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki atveido lomas vai vada filmēšanu, televīzijas, radio vai skatuves uzvedumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- lasīt dzejoļus vai replikas, tēlot lomu dramatiskajos uzvedumos teātrī, televīzijā, radio vai filmās; stāstīt stāstus vai lasīt literārus darbus; pētīt scenāriju, lai raksturotu pamatoti aktieru māksliniecisko pārvēršanos, skaidrotu aktiera tēlošanas, kā arī visa dramatiskā uzveduma veidošanas metodes darbam teātrī, televīzijā, radio vai kino, pieņemt galīgo lēmumu par aktieru izvēli, kostīmiem, skaņas un gaismas efektiem u.c.; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2455 01 AKTIERIS
2455 02 Kinofilmas DIREKTORS
2455 03 Radio uzveduma DIREKTORS
2455 04 Izrādes DIREKTORS
2455 05 Televīzijas uzveduma DIREKTORS
2455 06 Izrādes REŽISORS
2455 07 Kinofilmas REŽISORS
2455 08 Skaņu REŽISORS
2455 09 Kustību REŽISORS
2455 10 Režisora ASISTENTS
2455 11 Dramatisko kopu VADĪTĀJS

 

246 MAZĀ GRUPA

KULTA DARBINIEKI

Šīs mazās grupas speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to realizēšanā un sniedz konsultācijas, sniedz garīgi-praktisko palīdzību dažādām klientu grupām sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbu, pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskās koncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; veikt reliģiskos rituālus; izplatīt reliģiskās doktrīnas savā valstī vai ārzemēs; veikt preventīvo garīgo darbu; sniegt garīgu palīdzību un aprūpi personisko krīžu un nevarības situācijās; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2461 Kulta darbinieki
2462 Diakoni

 

2461 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KULTA DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to realizēšanā un sniedz konsultācijas

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbu, pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskās koncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; pildīt dažādus administratīvos un sabiedriskos pienākumus; veikt reliģiskos rituālus; izplatīt reliģiskās doktrīnas savā valstī vai ārzemēs; radīt reliģiskos darbus vai pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2461 01 ARHIBĪSKAPS
2461 02 BĪSKAPS
2461 03 BONZA
2461 04 GARĪDZNIEKS
2461 05 IMAMS
2461 06 KAPELĀNS
2461 07 MĀCĪTĀJS
2461 08 MISIONĀRS
2461 09 MŪKS
2461 10 MŪĶENE
2461 11 PRIESTERIS
2461 12 RABĪNS
2461 13 TEOLOGS
2461 14 VIKĀRS
2461 15 PRĀVESTS
2461 16 KARDINĀLS

 

2462 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DIAKONI

Šīs atsevisķās grupas speciālisti ir profesionāli, garīgi-praktiskās palīdzības sniedzēji, kuri praksē aktualizē kristietības vērtības un savā profesionālajā kalpošanā ievēro kristīgās ticības likumus, vērtības un simbolus, un ticības praksi atzīst par cilvēku garīgās dzīvības rekreācijas avotu un tās inkubācijas (saudzēšanas un briedināšanas) metodi; praktizē to kā sociālās terapijas metodi darbā ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā darbā ar dažādām klientu grupām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt un analizēt sociālo risku un sociālās atsvešināšanas garīgos cēloņus; dažādās iedzīvotāju grupās un slāņos veikt preventīvo garīgo darbu daudzveidīgās izglītojošās, audzināšanas un organizatoriskajās formās; realizēt sociāli nomākto, mazaizsargāto un viegli ievainojamo iedzīvotāju grupu sociālo aizbildnību un aizstāvību; sniegt garīgu palīdzību un aprūpi personisko krīžu un nevarības situācijā, ģimenes problēmās; veikt ilgstoši slimu un vecuma nespēkā esošu personu aprūpi; strādāt komandā ar citiem speciālistiem sociālo problēmu risināšanā un sociālajā rehabilitācijā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2462 01 Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS

 

247 MAZĀ GRUPA

ZINĀTNES DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki veic zinātniskās pētniecības darbus nolūkā iegūt jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, tie ietver faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izmantot zinātnes atziņas pētot dabu, apziņas jomās un sabiedrību, nodrošināt pētījumu objektivitāti; informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem; savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un ekspertatzinumus; popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas; celt savu kvalifikāciju un piedalīties jaunu zinātnieku sagatavošanā; gatavot zinātniskus rakstus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētamās zinātniskās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principi un lietošanas noteikumi; veicamā darba organizācija un tehnoloģija, ar tiem saistītie normatīvie akti.

Jāprot: brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un secinājumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par informācijas izpaušanu, ja tā ir valsts noslēpums; par citu savā darbā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā akadēmiskā izglītība, zinātniskais grāds, atsevišķos gadījumos augstākā profesionālā izglītība; obligāta tālākizglītība.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2470 Zinātnes darbinieki

 

2470 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ZINĀTNES DARBINIEKI

Šīs grupas profesijas:

2470 01 PROFESORS
2470 02 Vadošais PĒTNIEKS
2470 03 PĒTNIEKS
2470 04 ASISTENTS
2470 05 AKADĒMIĶIS SEKRETĀRS
2470 06 AKADĒMIĶIS MANTZINIS
2470 07 Zinātniskais SEKRETĀRS

 

 

 

Trešā pamatgrupa

SPECIĀLISTI

 

31 FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI
311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti
3111 Ķīmijas un fizikas speciālisti
3112 Celtniecības speciālisti
3113 Elektrotehnikas speciālisti
3114 Elektronikas un telekomunikāciju speciālisti
3115 Inženiermehānikas speciālisti
3116 Inženierķīmijas speciālisti
3117 Iežguves, kalnrūpniecības un metalurģijas speciālisti
3118 Rasētāji
3119 Citi fizikas un inženierzinātņu speciālisti
312 Skaitļošanas tehnikas speciālisti
3121 Skaitļošanas tehnikas speciālisti
3122 Skaitļošanas tehnikas operatori
3123 Rūpniecisko robotu speciālisti
313 Optisko un elektronisko iekārtu speciālisti
3131 Fotogrāfi, attēla un skaņu ierakstu aparatūras speciālisti
3132 Radio un telekomunikāciju iekārtu speciālisti
3133 Medicīnas iekārtu speciālisti
314 Kuģu un lidmašīnu speciālisti
3141 Kuģu ekspluatācijas speciālisti
3144 Gaisa satiksmes dispečeri
3145 Gaisa satiksmes drošības speciālisti
315 Drošības tehnikas un kvalitātes kontroles inspektori
3151 Celtniecības un ugunsdrošības inspektori
3152 Darba drošības inspektori
3153 Produkcijas kvalitātes inspektori
 
32 DABASZINĀTŅU UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI
321 Dabaszinātņu un tām radniecīgu nozaru speciālisti
3211 Dabaszinātņu speciālisti
3212 Agronomijas un mežsaimniecības speciālisti
3213 Zemkopības un mežsaimniecības konsultanti
322 Veselības aprūpes speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes
un dzemdību palīdzības personālu)
3221 Feldšeri
3222 Higiēnisti
3223 Dietologi
3224 Optometristi un optiķi
3225 Zobārstu asistenti
3226 Fizioterapeiti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti
3227 Veterinārfeldšeri
3228 Farmaceitu asistenti
3229 Citi medicīnas speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes
un dzemdību palīdzības personālu)
323 Medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personāls
3231 Māsas
3232 Dzemdību palīdzības personāls
324 Dziednieki un ekstrasensi
3241 Dziednieki
3242 Ekstrasensi
 
33 MĀCĪBU IESTĀŽU SPECIĀLISTI
331 Pamatizglītības mācību iestāžu skolotāji
3310 Pamatizglītības mācību iestāžu skolotāji
332 Pirmsskolu skolotāji
3320 Pirmsskolu skolotāji
333 Speciālo skolu skolotāji
3330 Speciālo skolu skolotāji
334 Citu mācību veidu speciālisti
3340 Citu mācību veidu speciālisti
 
34 CITI SPECIĀLISTI
341 Finansu un tirdzniecības speciālisti
3411 Finansu un tirdzniecības iestāžu speciālisti
3412 Apdrošināšanas iestāžu speciālisti
3413 Nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālisti
3414 Ceļojumu konsultanti un organizatori
3415 Izpārdevēji
3416 Sagādnieki
3417 Novērtētāji un izsolītāji
342 Komercpakalpojumu aģenti un tirdzniecības starpnieki
3421 Tirdzniecības starpnieki
3422 Preču pārvadājumu aģenti
3423 Nodarbinātības aģenti
3429 Citu komercpakalpojumu aģenti un tirdzniecības starpnieki
343 Pārvaldes speciālisti
3431 Pārvaldes sekretāri un tiem radniecīgu profesiju speciālisti
3432 Tiesību un tām radniecīgu jomu speciālisti
3433 Uzskaites speciālisti
3434 Statistiķi, matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti
3435 Valsts civildienesta ierēdņi
3436 Darbinieki Valsts kancelejā, ministrijas centrālajā aparātā,
Valsts kontrolē un Prokuratūras administratīvajā dienestā
3439 Citi pārvaldes speciālisti
344 Muitas, nodokļu un tiem radniecīgu jomu speciālisti
3441 Muitnieki un robežas inspektori
3442 Valsts nodokļu inspektori
3443 Valsts sociālās nodrošināšanas speciālisti
3444 Valsts licencēšanas speciālisti
3449 Citi radniecīgu jomu speciālisti
345 Policijas inspektori un izmeklētāji
3450 Policijas inspektori un izmeklētāji
346 Sociālie darbinieki
3460 Sociālie darbinieki
347 Mākslas, sporta un atpūtas speciālisti
3471 Dekoratori un dizaineri
3472 Radio, televīzijas un citi diktori
3473 Mūziķi, dziedātāji un dejotāji, kas uzstājās uz ielas, klubos un tml.
3474 Klauni, burvju mākslinieki, akrobāti un tiem radniecīgu profesiju
speciālisti
3475 Sportisti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti
3476 Restaurētāji
3477 Atpūtas organizēšanas speciālisti
3478 Tūrisma speciālisti
348 Reliģisko kultu speciālisti
3480 Reliģisko kultu speciālisti

 

 

Trešā pamatgrupa

SPECIĀLISTI

Speciālisti veic pēc satura līdzīgas tehniskās funkcijas, kas saistītas ar zinātnisko, sociālo, valstisko, komerciālo vai māksliniecisko koncepciju, principu, likumu un metožu sagatavošanu un lietošanu, kā arī vada attiecīga līmeņa mācības. Šīs grupas profesiju lielākajai daļai vajadzīgs trešais prasmes līmenis.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehnisko darbību, kas attiecas uz koncepciju un pētīšanas metožu sagatavošanu un lietošanu dabas, medicīnas, lauksaimniecības un sabiedrisko zinātņu jomās, kā arī inženierzinātnēs un humanitārajās zinātnēs; mācīt bērnus pirmsskolas un sākumskolas līmenī; mācīt invalīdus; veikt dažādu tehnisko darbību tirdzniecības, finansu, pārvaldes jomā, lai panāktu dažu valsts likumu un lēmumu iedarbīgu izmantošanu; darboties ar mākslu un sportu saistītā sociālajā jomā; realizēt dažas reliģiskās darbības funkcijas; vadīt citus darbiniekus.

Viņu darbību var vadīt vadītāji vai vecākie speciālisti.

Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

31 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti
32 Dabaszinātņu un veselības aprūpes speciālisti
33 Mācību iestāžu speciālisti
34 Citi speciālisti

 

31 APAKŠGRUPA

FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas darbinieki veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar zinātniskās pētniecības darbu, ar koncepciju un darba metožu lietošanu tehnikas zinātņu, kā arī skaitļošanas un inženierzinātņu jomā, strādā ar tehniskām iekārtām, kontrolē lidmašīnu un kuģu iekārtu darbību, pēta ražošanas un citu procesu, kā arī izgatavoto produktu drošumu un lietojumderīgumu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehnisku darbu fizikas zinātņu nozarē, kā arī skaitļošanas un celtniecības jomā; pārzināt optiskās, elektroniskās un citas iekārtas un sistēmas; kontrolēt lidmašīnu un kuģu iekārtu darbību; pārbaudīt procesu un ražojumu drošības un izturības atbilstību standartiem; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti
312 Skaitļošanas tehnikas speciālisti
313 Optisko un elektronisko iekārtu speciālisti
314 Kuģu un lidmašīnu speciālisti
315 Drošības tehnikas un kvalitātes kontroles inspektori

Šo profesiju darbiniekus vada vadītāji vai vecākie speciālisti.

 

311 MAZĀ GRUPA

FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas darbinieki veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar zinātniskās pētniecības darbību vai ar praktisko koncepciju, principu un darba metožu lietošanu fizikas zinātnēs, kā arī inženierzinātnēs, tehniskās rasēšanas nozarēs, vada citus darbiniekus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar atsevišķu fizikas un inženierzinātņu virzienu attīstību, eksperimentu izdarīšanu, pētniecības iekārtu palaidi u.c.; veikt būvobjektu projektēšanas un projektu realizācijas aprēķinus; veikt tehniskās funkcijas elektronikas un telesakaru projektu izstrādāšanā un realizēšanā; veikt tehniskos uzdevumus ģeogrāfiskajā un topogrāfiskajā izlūkošanā, naftas, gāzes un citu atradņu meklēšanā un izmantošanā; strādāt ar rasēšanas datoriekārtām; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība, atsevišķos gadījumos - vidējā speciālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3111 Ķīmijas un fizikas speciālisti
3112 Celtniecības speciālisti
3113 Elektrotehnikas speciālisti
3114 Elektronikas un telekomunikāciju speciālisti
3115 Inženiermehānikas speciālisti
3116 Inženierķīmijas speciālisti
3117 Iežguves, kalnrūpniecības un metalurģijas speciālisti
3118 Rasētāji
3119 Citi fizikas un inženierzinātņu speciālisti

 

3111 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĶĪMIJAS UN FIZIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbiem ķīmijas, fizikas, ģeoloģijas, ģeofizikas, meteoroloģijas un astronomijas nozarē, kā arī ar šo pētniecības darbības rezultātu lietošanu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vākt paraugus, gatavot materiālus un iekārtas eksperimentiem, veikt izmēģinājumus un pētījumus; piedalīties mēģinājumu un pētniecības darbu gatavošanā un realizēšanā; atbilstoši instrukcijām gatavot vispusīgus aprēķinus par materiāliem, to daudzumu, cenām, kā arī par darba patēriņu, kas vajadzīgs projekta realizēšanai; lietot tehniskās iemaņas darba procesā; organizēt pētniecības iekārtu apkalpi un remontu; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3111 01 Astronomijas TEHNIĶIS
3111 02 Fizikas TEHNIĶIS
3111 03 Ģeofizikas TEHNIĶIS
3111 04 Ģeoloģijas TEHNIĶIS
3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS
3111 06 Meteoroloģijas TEHNIĶIS
3111 07 Okeanogrāfijas TEHNIĶIS
3111 08 LABORANTS
3111 09 Metroloģijas TEHNIĶIS
3111 10 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS
3111 11 Hidroloģijas TEHNIĶIS
3111 12 Hidrogrāfijas TEHNIĶIS

 

3112 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CELTNIECĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu celtniecībā, kā arī ar civilo un rūpniecības ēku u.tml. būvobjektu ūdens padeves, attīrīšanas iekārtu, tiltu, ceļu un lidostu projektēšanu, konstruēšanu, būvniecību, ekspluatāciju, aprūpi un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt grunts un būvmateriālu pārbaudi lauka vai laboratorijas apstākļos vai sniegt palīdzību šo darbu izpildē; sniegt tehnisko palīdzību celtņu un citu būvkonstrukciju vai būvlaukumu inspicēšanā vai inspicēšanas pārskatu gatavošanā; iepazīstināt arhitektus un celtniekus ar būvlaukumu, lai panāktu garantētu materiālu un darba standartu atbilstību; izstrādāt ceļamo objektu projektus, darba zīmējumus; lietot tehniskos celtniecības principus un praktiskās atziņas, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; gatavot vispusīgus datus par projekta realizēšanai nepieciešamo materiālu un darba patēriņu un aprēķinus pēc spēkā esošajām instrukcijām; organizēt ietaišu aprūpi un remontu; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3112 01 Celtniecības KALKULĒTĀJS
3112 02 BūvTEHNIĶIS
3112 03 Mērniecības būvTEHNIĶIS
3112 04 Uzraudzības būvTEHNIĶIS
3112 05 Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS
3112 06 Meliorācijas būvTEHNIĶIS
3112 07 Sanitārtehnikas būvTEHNIĶIS
3112 08 Bagarēšanas būvTEHNIĶIS
3112 09 Konstrukciju būvTEHNIĶIS
3112 10 Hidroloģijas būvTEHNIĶIS
3112 11 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS
3112 12 Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS
3112 13 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS
3112 14 Arhitektūras TEHNIĶIS

 

3113 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ELEKTROTEHNIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektrotehnikas jomā, kā arī ar elektropievades ierīkošanu, ietaišu un sadales sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, ieviešanu, lietošanu, tehnisko apkopi un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sniegt palīdzību tehniskos darbos ar elektriskām ietaisēm vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanā un pilnveidošanā; gatavot elektriskās instalācijas rasējumus pēc spēkā esošajām instrukcijām; veikt vispusīgus aprēķinus pēc spēkā esošajām instrukcijām par materiāliem un darba izdevumiem, kas nepieciešami elektrības sistēmu un ierīču izgatavošanai un ieviešanai; veikt tehniskās funkcijas elektrosistēmu un ierīču ražošanā, ieregulēšanā, tehniskajā apkopē, instalācijas lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai garantētu drošu darbību, kā arī atbilstību spēkā esošajām instrukcijām un norādījumiem; lietot elektronikas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3113 01 Elektrības KALKULĒTĀJS
3113 02 ElektroTEHNIĶIS
3113 03 Elektroapgaismes TEHNIĶIS
3113 04 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS
3113 05 Elektriskās vilces TEHNIĶIS
3113 06 Elektrosistēmas TEHNIĶIS
3113 07 Augstsprieguma TEHNIĶIS
3113 08 Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS
3113 09 Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS
3113 10 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS
3113 11 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS
3113 12 Dzelzceļa INŽENIERIS

 

3114 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektronikas un telekomunikāciju nozarē, kā arī ar elektronisko iekārtu un elektronisko vai elektromehānisko telekomunikāciju sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, sakaru lietošanu, uzraudzību un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar elektronikas un telekomunikāciju iekārtām un to izmēģinājuma paraugu izpēti un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot elektronisko shēmu rasējumus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgu materiālu un darba patēriņa aprēķinu nepieciešamo elektronisko un telekomunikāciju iekārtu izgatavošanai un ieviešanai; sniegt tehnisku palīdzību elektronisko un telekomunikāciju sistēmu izgatavošanā, lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību un atbilstību pastāvošajiem standartiem un norādījumiem; piemērot tehniskos elektronikas un telekomunikāciju principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3114 01 Elektronikas KALKULĒTĀJS
3114 02 Skaitļotāju /uzbūves projektēšanas TEHNIĶIS
3114 03 Elektronikas TEHNIĶIS
3114 04 Telekomunikāciju TEHNIĶIS
3114 05 Elektronikas /kontrolmēraparātu TEHNIĶIS
3114 06 Aerokosmisko /iekārtu elektronikas TEHNIĶIS
3114 07 Informātikas /elektronikas TEHNIĶIS
3114 08 Pusvadītāju /elektronikas TEHNIĶIS
3114 09 Aerokosmisko telekomunikāciju /elektronikas TEHNIĶIS
3114 10 Radara telekomunikāciju /elektronikas TEHNIĶIS
3114 11 Radio telekomunikāciju /elektronikas TEHNIĶIS
3114 12 Televīzijas komunikāciju /elektronikas TEHNIĶIS
3114 13 Telefona komunikāciju /elektronikas TEHNIĶIS
3114 14 Telegrāfa komunikāciju /elektronikas TEHNIĶIS
3114 15 Signālsistēmu telekomunikāciju /elektronikas TEHNIĶIS
3114 16 Telekomunikāciju INŽENIERIS
3114 17 Radioelektronikas INŽENIERIS

 

3115 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu inženiermehānikas nozarē, kā arī ar iekārtu un mehānisko ierīču projektēšanu, izgatavošanu, montāžu, lietošanu, uzraudzību un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar mehānisko iekārtu, ierīču, to mezglu, izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot ierīču un mehānisko iekārtu, aparātu un to mezglu maketus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgus materiālu un darba patēriņa aprēķinus; saskaņā ar spēkā esošajām instrukcijām un norādījumiem, īstenot tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu, aparatūras un to mezglu ražošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu; lietot tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; īstenot drošības prasības darbu uzraudzībā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3115 01 Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS
3115 02 Sausā doka PRIEKŠNIEKS
3115 03 Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS
3115 04 Kuģu PĀRVALDNIEKS
3115 05 Aeronautikas MEHĀNIĶIS
3115 06 Kuģu MEHĀNIĶIS
3115 07 Mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 08 Lauksaimniecības /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 09 Gaisa kondicionēšanas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 10 Automobiļu MEHĀNIĶIS
3115 11 Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS
3115 12 Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS
3115 13 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 14 Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS
3115 15 Instrumentu MEHĀNIĶIS
3115 16 Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 17 Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 18 Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 19 Eļļošanas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 20 Jūras /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 21 Dzinēju /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 22 Ostas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 23 Atomenerģijas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 24 Kuģu būves MEHĀNIĶIS
3115 25 Motoru MEHĀNIĶIS
3115 26 Atomenerģijas TEHNIĶIS
3115 27 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 28 Ceha /iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 29 Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS
3115 30 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS
3115 31 Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS
3115 32 Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 33 Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS
3115 34 Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS
3115 35 Energosistēmu TEHNIĶIS
3115 36 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS
3115 37 Mehānikas TEHNOLOGS
3115 38 Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS
3115 39 Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS
3115 40 Sliežu ceļu TEHNIĶIS
3115 41 MEHĀNIĶIS
3115 42 Mēriekārtu TEHNIĶIS

 

3116 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INŽENIERĶĪMIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic tehniskus darbus, kas saistīti ar pētniecību ķīmijas nozarē, kā arī šai nozarē izmantojamo ierīču projektēšanu, izgatavošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar rūpniecisko ķīmijas procesu iekārtošanu vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēc pastāvošām instrukcijām un norādījumiem gatavot ķīmiskās rūpniecības iekārtu maketus; realizēt ķīmijas rūpniecības iekārtu un konstrukciju ieviešanu, izmantošanu, uzraudzību un remontu; lietot ķīmijas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; sniegt tehnisko palīdzību atsevišķos tehnoloģisko materiālu, ražojumu vai procesu aspektos; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3116 01 Ķīmijas KALKULĒTĀJS
3116 02 Ķīmijas TEHNIĶIS
3116 03 Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS
3116 04 Ķīmisko procesu TEHNIĶIS
3116 05 Naftas TEHNIĶIS
3116 06 LABORANTS
3116 07 Ķīmijas INŽENIERIS
3116 08 Plastmasas TEHNOLOGS
3116 09 TEHNOLOGA PALĪGS

 

3117 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEŽGUVES, KALNRŪPNIECĪBAS

UN METALURĢIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic tehniska rakstura uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu iežguves, kalnrūpniecības un metalurģijas nozarē, pilnveidojot cieto minerālu, naftas un gāzes ieguvju veidus, kā arī ar naftas un gāzes transporta un izmantošanas sistēmām un iekārtām un metāla rūdu ieguvi no raktuvēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar metālu un jaunu sakausējumu īpašību pētīšanu un ražošanas procesu pilnveidošanu, dārgmetālu proves noteikšanu; meklēt jaunus minerālu, naftas un gāzes ieguves paņēmienus; veikt ģeoloģiskās un topogrāfiskās izlūkošanas tehniskos uzdevumus, plānojot naftas, gāzes un rūdas ieguves un transportēšanas sistēmas, minerālu un metālu apstrādes un rafinēšanas rūpnīcas; gatavot vispusīgus materiālu un darba patēriņa aprēķinus, kas nepieciešami minerālu, naftas, gāzes atradņu izpētei, šo produktu ieguvei un transportēšanai minerālu apstrādes rūpnīcām; izmantot, uzraudzīt un remontēt naftas un gāzes atradņu meklēšanas, ieguves, transportēšanas, aizsardzības, apstrādes iekārtas; lietot tehniskos kalnu raktuvju, naftas un gāzes ieguves, transportēšanas un uzraudzības paņēmienus, kā arī praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3117 01 Naftas un gāzes /urbumu CEMENTĒTĀJS
3117 02 Urbumu SKĀBJOTĀJS
3117 03 Metalurģijas TEHNIĶIS
3117 04 Metālraudzes TEHNIĶIS
3117 05 Naftas un gāzes /urbumu URBĒJS
3117 06 Proves NOTEICĒJS

 

3118 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RASĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki gatavo tehniskos rasējumus, kartes un zīmējumus, kartes un ilustrācijas pēc skicēm, veicot mērīšanu un izmantojot citus paņēmienus, kā arī kopē zīmējumus un rasējumus uz iespiedplatēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- gatavot un pārbaudīt darba rasējumus pēc skicēm un instrukcijām, ko sagatavojuši inženieri un projektētāji; strādāt ar rasēšanas skaitļotājiem, radot, pārveidojot un izgatavojot darba rasējumus skaitļu izteiksmē un uz papīra; strādāt ar citām ierīcēm, ar kurām darba rasējumus, kartes un citus zīmējumus atveido uz papīra un skaitļu izteiksmē; lietot stereoinstrumentus, vācot topogrāfijas datus analogu jeb skaitļu formā, kā arī izmantot šos un citus faktus, gatavojot un pētot topogrāfiskās, hidrogrāfiskās, vispārējās lietošanas un citas kartes; iekārtot un pārbaudīt ilustrācijas, kas paredzētas tehniskiem rakstu krājumiem, brošūrām, informācijas izdevumiem; kopēt rasējumus, zīmējumus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3118 01 RASĒTĀJS
3118 02 Tehnikas ILUSTRĒTĀJS
3118 03 Arhitektūras RASĒTĀJS
3118 04 Kartogrāfijas RASĒTĀJS
3118 05 Spiedveidnes RASĒTĀJS
3118 06 Tehnikas RASĒTĀJS
3118 07 Būvtehnikas RASĒTĀJS
3118 08 Elektrosistēmu RASĒTĀJS
3118 09 Elektronikas RASĒTĀJS
3118 10 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS
3118 11 Kuģu /tehnikas RASĒTĀJS
3118 12 Mehānikas RASĒTĀJS
3118 13 Aeronautikas RASĒTĀJS
3118 14 Ģeoloģijas RASĒTĀJS
3118 15 Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS
3118 16 Litogrāfijas RASĒTĀJS
3118 17 Topogrāfijas RASĒTĀJS
3118 18 KOPĒTĀJS
3118 19 Tehniskais REDAKTORS

 

3119 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki palīdz inženieriem produkcijas ražošanas inženiertehniskajās lietās, darba laika un kustības pētīšanā vai ražošanas pašizmaksas un apjoma aprēķinu gatavošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vākt datus un piedalīties tehniskos darbos, kas saistīti ar ražošanas metožu plānošanu, efektīvu, drošu un ekonomisku personāla, izejvielu un iekārtu izmantošanu un darbu veikšanas kārtības noteikšanu; veikt elektrotīklu darbības režīmu uzraudzību, regulēšanu un kontroli; vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu; piedalīties darbos, kas saistīti ar potenciālu nelaimes gadījumu analīzi, aizsardzības nodrošināšanu un drošas tehnoloģijas ieviešanu; vākt datus un palīdzēt ar celtniecības un arhitektūras projektu pašizmaksas, apjoma aprēķinu gatavošanu un pārbaudi saistītu tehnisku uzdevumu izpildē; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3119 01 Metožu TEHNIĶIS
3119 02 Plānošanas TEHNIĶIS
3119 03 Ražošanas TEHNIĶIS
3119 04 Drošības tehnikas TEHNIĶIS
3119 05 Nedatorizēto /sistēmu TEHNIĶIS
3119 06 Telekomunikāciju /darba normēšanas TEHNIĶIS
3119 07 Izmaksu TEHNIĶIS
3119 08 Darba izpētes TEHNIĶIS
3119 09 Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS
3119 10 Elektrotīklu DISPEČERS
3119 11 Darba NORMĒTĀJS
3119 12 EKONOMISTS
3119 13 TEHNOLOGA PALĪGS
3119 14 Tehniskās informācijas TEHNIĶIS
3119 15 Kvalitātes TEHNIĶIS
3119 16 Tāmju INŽENIERIS

 

312 MAZĀ GRUPA

SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti palīdz skaitļotāju un standartprogrammu sistēmu pakešu lietotājiem, veic skaitļotāju un perifērijas ierīču ekspluatāciju un to darba kontroli, ar informācijas ievadīšanu saistītus pienākumus programmēšanā, nodrošina programmu un aparatūras apkalpošanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- palīdzēt skaitļotāju un standartprogrammu lietotājiem programmu ievadīšanā vai citos gadījumos, pēc vajadzības; sasaistīt standartprogrammas ar noteiktas konfigurācijas aparatūru un piesaistīt jaunas periferiālās ierīces; nedaudz mainīt vai koriģēt lietojamās programmas, lai tās varētu labāk ievadīt, apkalpot un pilnveidot; kontrolēt skaitļotāju un perifērijas ierīču darbu un veikt to ekspluatāciju; veikt skaitļotāju darba vietu organizāciju; reģistrēt skaitļošanas operācijas; izpildīt dublējošās operācijas; programmēt un ievadīt darba programmas rūpniecisko robotu speciālo uzdevumu veikšanai, kontrolēt to darbību; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība, atsevišķos gadījumos - vidējā speciālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3121 Skaitļošanas tehnikas speciālisti
3122 Skaitļošanas tehnikas operatori
3123 Rūpniecisko robotu operatori

 

3121 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki palīdz skaitļotāju un standarta programmu sistēmu pakešu lietotājiem, ievadot programmas un risinot problēmas to darbā, ievieš jaunas skaitļotāju programmas, izdara nelielas izmaiņas, vecāko speciālistu vadībā lietojot un pilnveidojot esošās programmas, reģistrē un sankcionē informatīvo sistēmu lietotājus, kontrolē starptautiska datortīkla lietotājus, testē un uztur no jauna izstrādātās un jau esošās informācijas sistēmas, kontrolē un nodrošina to kvalitāti un drošību, veido interneta lapas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- palīdzēt speciālistiem, kas lieto skaitļotājus un standartprogrammu sistēmas, ievadot programmas un risinot to izmantošanas problēmas; pievienot jaunas skaitļotāja programmas attiecīgās aparātu apgādes un darbojošos konfigurāciju sistēmas ietvaros; ieviest jaunas periferiālās iekārtas un izpildīt nepieciešamo labojumu darbojošos sistēmu parametros; ievadīt, apkalpot un pilnveidot skaitļotāju programmas, vecāko speciālistu vadībā izpildot nelielus labojumus un korekcijas; kārtot un pilnveidot skaitļotāju programmas un to ievadīšanas dokumentāciju; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas programmēšanā un skaitļotāju lietošanā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3121 01 Operāciju sistēmu INŽENIERIS
3121 02 Operāciju sistēmu TEHNIĶIS
3121 03 Datu bāzu INŽENIERIS
3121 04 Datu bāzu TEHNIĶIS
3121 05 Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS
3121 06 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS
3121 07 Programmēšanas INŽENIERIS
3121 08 Programmēšanas TEHNIĶIS
3121 09 Informācijas sistēmINŽENIERIS
3121 10 Datortīkla INŽENIERIS
3121 11 Elektroniskā pasta ADMINISTRATORS
3121 12 Datortīkla ADMINISTRATORS
3121 13 Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS
3121 14 Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS
3121 15 Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS
3121 16 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS
3121 17 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS
3121 18 Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS
3121 19 Informācijas tīkla PĀRZINIS

 

3122 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki apkalpo skaitļotājus un perifērijas iekārtas, kas tiek lietotas skaitļu datu pierakstam, saglabāšanai, pārraidei, apstrādei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentes, apkalpo S.W.I.F.T. (Society worldwide interbank financial telecomunication) sistēmu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- ekspluatēt un kontrolēt skaitļotājus un perifērijas iekārtas, kas atbilstoši lietotāja prasībām tiek lietotas skaitlisko datu pierakstīšanai, saglabāšanai, pārraidei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentē; sekot S.W.I.F.T. sistēmas darbībai, nodrošināt datu ievadīšanu S.W.I.F.T. sistēmā un to pārraidi, pārbaudīt sagatavotos S.W.I.F.T. ziņojumus pirms to pārraidīšanas, pārbaudīt pa elektronisko pastu saņemtos maksājumu uzdevumus, ievadīt tos programmā un nosūtīt; organizēt un savlaicīgi, efektīvi izpildīt lietotāja norādītos skaitļošanas darbus; uzstādīt magnētlentes un magnētdiskus, kas nepieciešami datu apstrādei un pierakstam tādā formā, kura piemērota mašīnlasīšanai vai ierakstīšanai, kā arī saglabāt diskus un lentes; kārtot skaitļošanas operāciju žurnālu; izpildīt dublējošās operācijas atbilstoši procedūrām; lietot teorētiskās un praktiskās atziņas skaitļotāju un perifērijas iekārtu jomā, konstatējot un risinot problēmas, kas radušās skaitļošanas ierīču izmantošanā vai neliela remonta rezultātā, un veikt korekcijas; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3122 01 Skaitļotāja OPERATORS
3122 02 Perifērijas iekārtu OPERATORS
3122 03 Datora OPERATORS
3122 04 S.W.I.F.T. OPERATORS
3122 05 Klīringa OPERATORS
3122 06 S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS

 

3123 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RŪPNIECISKO ROBOTU OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki programmē vai pārprogrammē robotu programmas, risinot speciālos uzdevumus, laiž darbā rūpnieciskos robotus, veic to darbības tehnisko kontroli, apkalpo un koriģē to darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- programmēt un pārprogrammēt rūpniecisko robotu programmas, risinot speciālus uzdevumus; nodrošināt rūpniecisko robotu darba uzsākšanu; kontrolēt un nodrošināt rūpniecisko robotu nepārtrauktu darbību; ieviest steidzamas korekcijas robotu darbībā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3123 01 Robotu UZRAUGS
3123 02 Robotu TEHNIĶIS

 

313 MAZĀ GRUPA

OPTISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas darbinieki fotografē, darbojas ar kinofilmu iekārtām un videokamerām vai citām ierīcēm, ar kurām tiek ierakstīts un rediģēts attēls un skaņa, apkalpo radio un televīzijas translācijas iekārtas un telesakaru sistēmas, strādā ar tehniskām ierīcēm, kas paredzētas medicīniskajai diagnostikai un ārstēšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- fotografēt, filmēt, ierakstīt skaņu; kontrolēt kino un videokameru, kā arī citas attēla un skaņas ieraksta, montāžas un rediģēšanas aparatūras darbu; kontrolēt radio un televīzijas raidījumu un tālsakaru sistēmu aparatūras darbu; kontrolēt medicīniskās diagnostikas un slimību ārstēšanas tehniskās aparatūras darbu; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība, atsevišķos gadījumos - vidējā speciālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3131 Fotogrāfi, attēla un skaņas ierakstu aparatūras speciālisti
3132 Radio un telesakaru iekārtu speciālisti
3133 Medicīnas iekārtu speciālisti

 

3131 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FOTOGRĀFI, ATTĒLA UN SKAŅU IERAKSTU

APARATŪRAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki kontrolē kino, videokameru un citas attēla un skaņas ieraksta un montēšanas aparatūras darbu, veic fotografēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izgatavot fotogrāfijas, attēla un skaņu ierakstus reklāmas, mākslas, komerciāliem, ražošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses un citos izdevumos; izgatavot atsevišķu personu vai personu grupu fotogrāfijas; iestatīt un ekspluatēt kino un videokameras, kā arī mikrouzņemšanas, aerouzņemšanas un citus speciālu attēlu ierakstīšanas aparātus; kontrolēt kinofilmām, videolentēm, platēm, diskiem, lentēm, skaitliskās informācijas diskiem tiešā ētera vai citiem mērķiem paredzēto skaņu iekārtu aparatūru darbu; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas skaņas un attēla ierakstu jomā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3131 01 Kinooperatora ASISTENTS
3131 02 MikroFOTOGRĀFS
3131 03 KinoOPERATORS
3131 04 Audio iekārtu OPERATORS
3131 05 Kinofilmu /skaņu REDAKTORS
3131 06 Televīzijas OPERATORS
3131 07 Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS
3131 08 Mikrofona OPERATORS
3131 09 Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS
3131 10 FOTOGRĀFS
3131 11 Skaņu OPERATORS

 

3132 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RADIO UN TELEKOMUNIKĀCIJU IEKĀRTU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki kontrolē radio un televīzijas translācijas aparatūras, kas pārraida iepriekš ierakstītu vai tiešā ētera attēlu un skaņu, kā arī citādus radio vai telekomunikāciju signālus uz sauszemes, ūdenī un gaisā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kontrolēt pārraides un translācijas sistēmu un pavadoņu sakaru sistēmu darbību, translējot tālsarunas, radio un televīzijas programmas; kontrolēt kinoprojekcijas aparatūras darbību; ietot teorētiskās un praktiskās zināšanas translācijas, telekomunikāciju terminālu un pārraides sistēmu darbībā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; kārtot operāciju žurnālus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3132 01 Kuģa RADISTS
3132 02 Pārraides iekārtas OPERATORS
3132 03 Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS
3132 04 Morzes alfabēta OPERATORS
3132 05 Aviācijas /radioiekārtas OPERATORS
3132 06 Sauszemes /radioiekārtas OPERATORS
3132 07 Jūras /radioiekārtas OPERATORS
3132 08 Tālsakaru OPERATORS
3132 09 Telegrāfa OPERATORS
3132 10 Kino PROJICĒTĀJS
3132 11 TELEGRĀFISTS
3132 12 Kuģa radio OPERATORS

 

3133 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEDICĪNAS IEKĀRTU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki kontrolē tādu tehnisko iekārtu darbību, kas tiek lietotas slimību diagnozes noteikšanai un ārstēšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kontrolēt tehniskās iekārtas, kas tiek lietotas dzirdes, sirdsdarbības, nieru, nervu sistēmas u.c. slimību diagnozes noteikšanai vai ārstēšanai, kā arī anestezioloģijā un radiogrāfijā; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas medicīnas iekārtu jomā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā un iekārtas apkalpošanā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3133 01 Elektrokardiografijas OPERATORS
3133 02 Elektroencelografijas OPERATORS
3133 03 Rengenstaru iekārtas OPERATORS

 

314 MAZĀ GRUPA

KUĢU UN LIDMAŠĪNU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas darbinieki kontrolē kuģu un lidmašīnu iekārtu darbību, izpilda tehniskās funkcijas, kas garantē kustības drošību un ekspluatācijas efektivitāti.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kontrolēt kuģu un lidmašīnu iekārtu darbību; veikt tehniskas funkcijas, kas nodrošina drošu un efektīvu kuģu un lidmašīnu kustību un to ekspluatāciju; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība, atsevišķos gadījumos - augstākā akadēmiskā vai vidējā speciālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3141 Kuģu ekspluatācijas speciālisti
3144 Gaisa satiksmes dispečeri
3145 Gaisa satiksmes drošības speciālisti

 

3141 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KUĢU EKSPLUATĀCIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki kontrolē, ekspluatē, apkalpo un remontē iekārtas un mehānismus uz kuģa un veic līdzīgas funkcijas krastā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kontrolēt, ekspluatēt, apkalpot un remontēt kuģu mehāniskās un elektriskās iekārtas un mehānismus; pasūtīt degvielu un rezerves daļas kuģa mašīnzālei, kā arī veikt operāciju uzskaiti; veikt kuģa mašīnu un mehānismu uzstādīšanas, apkalpes un remonta tehnisko uzraudzību; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas, risinot problēmas, kas rodas kuģu iekārtas darba procesā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3141 01 Kuģa inženierMEHĀNIĶIS
3141 02 Kuģa MEHĀNIĶIS
3141 03 Kuģa inženierelektroMEHĀNIĶIS
3141 04 Kuģa MEHĀNIĶA PALĪGS
3141 05 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS
3141 06 Flotes /tehniskās uzraudzības INTENDANTS
3141 07 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS
3141 08 Radionavigācijas sistēmu MEHĀNIĶIS
3141 09 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
3141 10 Navigācijas iekārtu INŽENIERIS

 

3144 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GAISA SATIKSMES DISPEČERI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki pārvalda lidmašīnu kustību gaisā un uz zemes, pielietojot radio, radiolokatoru un gaismas sistēmas, un sniedz informāciju par lidojumiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt un kontrolēt lidmašīnu kustību, tuvojoties aerodromam vai izlidojot no tā; vadīt un kontrolēt lidmašīnas, kas atrodas noteiktā gaisa telpas sektorā; apspriest un apstiprināt lidojuma plānu; informēt apkalpi par meteoroloģiskajiem apstākļiem, aparatūras darbību, lidojuma plānu un lidmašīnas kustību; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas lidmašīnu kustības jomā, risinot problēmas, kas rodas darbā; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3144 01 Gaisa satiksmes DISPEČERS
3144 02 Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS

 

3145 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GAISA SATIKSMES DROŠĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar lidmašīnu kustības un aeronavigācijas kontroles sistēmu projektēšanu, izstrādāšanu, iekārtošanu, ekspluatāciju, apkalpi un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tādus tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko un elektrotehnisko aeronavigācijas sistēmu ierīču izstrādāšanu un prototipu izmēģināšanu; sniegt tehnisko palīdzību, projektējot un sagatavojot vispārējās darbības aeronavigācijas un lidmašīnu vietas noteikšanas sistēmas, kā arī norādot kursu; sadarboties, gatavojot tāmes, iekārtu tehniskās un apmācības specifikācijas, kas domātas lidmašīnu kustības drošībai un kontrolei; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas lidmašīnu kustības drošuma jomā; modificēt darbojošās virszemes iekārtas, pielāgojot tās jaunām lidmašīnu kustības kontroles operācijām; kontrolēt un saskaņot virszemes aeronavigācijas aparatūru, cenšoties panākt maksimālo precizitāti un drošu pacelšanos, lidojumu vai nolaišanos; sniegt palīdzību tehniskās uzraudzības jomā virszemes aeronavigācijas iekārtu izstrādāšanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, apkalpes un remonta laikā, kā arī apkalpo radionavigācijas un radiolokācijas aparatūru un sistēmas, lai nodrošinātu starptautisko standartu un ieteikumu ievērošanu; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3145 01 Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS
3145 02 Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS
3145 03 Elektronavigācijas INŽENIERIS
3145 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS
3145 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS
3145 06 Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS
3145 07 Radiolokācijas INŽENIERIS
3145 08 Radionavigācijas INŽENIERIS
3145 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS
3145 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS
3145 11 Radiolokācijas OPERATORS
3145 12 Radionavigācijas OPERATORS

 

315 MAZĀ GRUPA

DROŠĪBAS TEHNIKAS UN

KVALITĀTES KONTROLES INSPEKTORI

Šīs mazās grupas darbinieki valdības vai iestāžu uzdevumā izlūko darba vietas, būves, celtnes, ražošanas procesus, apkopi, ražojamo, lietojamo un realizējamo produkciju, kontrolē, kā tiek ievēroti valdības un citi lēmumi un likumi, kas aizsargā cilvēku, dzīvo dabu un apkārtējo vidi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt sabiedrības, uzņēmumus un organizācijas par pareizu jautājumu izpratni un rīcību ar ražošanas procesos radušos atkritumu glabāšanu un izvietošanu, darba operāciju drošību, darba apstākļiem, ēku un būvju, ražojamo un realizējamo vai lietojamo preču un pakalpojumu kvalitāti saistītu lēmumu un noteikumu ievērošanā; kontrolēt minēto un līdzīgu lēmumu un noteikumu izpildi; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3151 Celtniecības un ugunsdrošības inspektori
3152 Darba drošības inspektori
3153 Produkcijas kvalitātes inspektori

 

3151 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CELTNIECĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS INSPEKTORI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki valdības vai iestādes uzdevumā inspicē jaunas vai jau esošas dzīvojamās ēkas, rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas un citas celtnes un būves, lai nodrošinātu celtniecības normu un noteikumu, apstiprināto plānu, specifikāciju un standartu, pretugunsgrēka aizsardzības nolikumu un citu normatīvu ievērošanu, izlūko ugunsgrēku vietas, konstatē to cēloņus, sniedz ieteikumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt uzņēmējus, kas veic celtniecības un montāžas darbus, par pareizu likumu, normatīvu izpratni un ievērošanu celtniecībā, nodrošinot celtņu kvalitāti un drošību; pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās un nodošanai sagatavotās būves atbilst celtniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti, drošību un drošības zonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus; inspicēt rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas, kinoteātrus un citas būves, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās un tā likvidēšanas iespējas; konsultēt ugunsgrēka signalizācijas montāžas, ugunsdrošo materiālu un transportēšanas līdzekļu izvēlē; izlūkot ugunsgrēka vietas un noteikt ugunsgrēka cēloņus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3151 01 Ugunsdrošības INSPEKTORS
3151 02 BūvINSPEKTORS
3151 03 BūvUZRAUGS

 

3152 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DARBA DROŠĪBAS INSPEKTORI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki valdības un iestāžu vārdā inspicē energoietaišu, elektrotehnisko, siltumtehnisko rūpniecības objektu vai transporta līdzekļu lietošanu, lai konstatētu bīstamus un veselībai kaitīgus apstākļus transporta līdzekļu lietošanā, kā arī valdības nolikumu un lēmumu pārkāpumus, kas skar ražošanas teritoriju, transporta līdzekļu, mehānismu un iekārtu ekspluatāciju, vides piesārņošanas un kaitīgo vielu glabāšanas aspektus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt uzņēmējus, ražotājus, operatorus un citas personas par automobiļu, lidmašīnu, citu transporta līdzekļu apkalpi un remontu; par pareizu valdības rīkojumu, normu tehnisko standartu ievērošanu un lietošanu; pārbaudīt ekspluatācijā esošos transporta līdzekļus, lai konstatētu, vai tie atbilst valsts tehniskajiem standartiem; inspicēt transporta līdzekļu apkalpes un remonta vietas; konsultēt darba devējus un darbiniekus ražošanas apstākļu un rūpnieciskās vides drošuma jautājumos; inspicēt darba vietas, noskaidrot darba drošības pārkāpumus, analizēt nelaimes gadījumus; pārbaudīt, vai ierīces atbilst darba drošības prasībām; inspicēt ražošanas, apstrādes, transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas, produkcijas realizācijas vietas darba drošības jautājumos; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3152 01 Valsts /darba INSPEKTORS
3152 02 Valsts /tehniskās uzraudzības INSPEKTORS
3152 03 Energouzraudzības INSPEKTORS
3152 04 Darba INSPEKTORS
3152 05 Vides aizsardzības INSPEKTORS
3152 06 Tehniskās drošības INSPEKTORS
3152 07 Katlu uzraudzības INSPEKTORS
3152 08 Kuģošanas drošības INSPEKTORS
3152 09 Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS
3152 10 Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS
3152 11 Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS

 

3153 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PRODUKCIJAS KVALITĀTES INSPEKTORI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki valdības un iestāžu vārdā inspicē ražojamo, lietojamo un realizējamo produkciju.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt uzņēmējus, ražotājus, operatorus un citas personas par pareizu jautājumu izpratni un rīcību ražojamo un realizējamo vai lietojamo preču un pakalpojumu kvalitāti saistītu lēmumu un noteikumu ievērošanā; kā arī konsultēt uzņēmumus, iestādes par pareizu valdības lēmumu izpratni higiēnas, sanitārijas, izejvielu tīrības un kvalitātes jautājumos, lauksaimniecības, pārtikas, medikamentu, parfimērijas un tamlīdzīgas produkcijas ražošanā un tirdzniecībā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3153 01 Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS
3153 02 Audumu PĀRBAUDĪTĀJS
3153 03 Produkcijas drošuma INSPEKTORS
3153 04 Kvalitātes INSPEKTORS
3153 05 Kvalitātes KONSULTANTS

 

32 APAKŠGRUPA

DABASZINĀTŅU UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas darbinieki veic tehniskās funkcijas, kas saistītas ar koncepciju, teoriju un metožu sagatavošanu un praktisku to lietošanu dabaszinātņu, lauksaimniecības, mežsaimniecības, sanitārijas, medicīnas, veterinārijas, farmācijas un radniecīgās nozarēs, ainavas veidošanā; kā arī palīdz medicīnas, dzemdību, tautas medicīnas, netradiconālās dziedniecības speciālistiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehnisko darbību dabaszinātņu, lauksaimniecības, mežsaimniecības, sanitārijas, medicīnas, veterinārijas, farmācijas un tām radniecīgu nozaru jomās, ainavas veidošanā; sniegt palīdzību medicīnas, dzemdību, tautas medicīnas un netradicionālās dziedniecības speciālistiem; vadīt citus darbiniekus.

Šo profesiju darbiniekus vada vadītāji vai vecākie speciālisti.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazās grupās:

321 Dabaszinātņu un tām radniecīgu nozaru speciālisti
322 Veselības aprūpes speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes
un dzemdību palīdzības personālu)
323 Medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personāls
324 Dziednieki un ekstrasensi

 

321 MAZĀ GRUPA

DABASZINĀTŅU UN TĀM RADNIECĪGU

NOZARU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas darbinieki veic tehniskos darbus, kas saistīti ar koncepciju, teoriju, principu, metožu izstrādāšanu un praktisku lietošanu bioloģijā, botānikā, zooloģijā, bakteoroloģijā, bioķīmijā u.tml. dabaszinātņu nozarēs, kā arī lauksaimniecības zinātņu nozarēs, ainavas veidošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehnisko darbu, kas saistīts ar pētījumu veikšanu dabas un lauksaimniecības zinātnēs; veikt tehnisko darbu, kas saistīts ar izstrādāto koncepciju, principu, teoriju, metožu praktisku lietošanu medicīnā, ainavas veidošanā, lauksaimniecībā vai farmaceitiskajā rūpniecībā; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība, atsevišķos gadījumos - augstākā akadēmiskā vai vidējā speciālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3211 Dabaszinātņu speciālisti
3212 Agronomijas un mežsaimniecības speciālisti
3213 Zemkopības un mežsaimniecības konsultanti

 

3211 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DABASZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecību bioloģijas un citu dabaszinātņu nozarēs, kā arī ar praktisko pētniecības rezultātu lietošanu rūpniecībā, lauksaimniecībā, medicīnā, veselības aizsardzībā u.tml.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot materiālus un ierīces eksperimentiem, izmēģinājumiem, analīzēm; vākt un sagatavot augu, dzīvnieku un cilvēku šūnu, audu un orgānu paraugus, preperātus mēģinājumu un analīžu veikšanai; veikt eksperimentus, izmēģinājumus un analīzes savā nozarē vai asistēt speciālistiem; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriņu un pašizmaksu projekta ieviešanai dzīvē; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā; apkopt un remontēt pētījumos izmantojamo aparatūru; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3211 01 TAKSIDERMISTS
3211 02 LABORANTS
3211 03 Anatomijas TEHNIĶIS
3211 04 Bakterioloģijas TEHNIĶIS
3211 05 Bioķīmijas TEHNIĶIS
3211 06 Biofizikas TEHNIĶIS
3211 07 Asins pārliešanas TEHNIĶIS
3211 08 Botānikas TEHNIĶIS
3211 09 Citoloģijas TEHNIĶIS
3211 10 Ekoloģijas TEHNIĶIS
3211 11 Ģenētikas TEHNIĶIS
3211 12 Hematoloģijas TEHNIĶIS
3211 13 Histoloģijas TEHNIĶIS
3211 14 Medicīnas zinātnes TEHNIĶIS
3211 15 Patoloģijas TEHNIĶIS
3211 16 Farmakoloģijas TEHNIĶIS
3211 17 Fizioloģijas TEHNIĶIS
3211 18 Seroloģijas TEHNIĶIS
3211 19 Audu TEHNIĶIS
3211 20 Zooloģijas TEHNIĶIS
3211 21 Mikrobiologa PALĪGS
3211 22 Epidemiologa PALĪGS
3211 23 Virusologa PALĪGS
3211 24 Radiologa PALĪGS
3211 25 Pārtikas un dzērienu tehnologa PALĪGS
3211 26 Parazitologa PALĪGS
3211 27 Entomologa PALĪGS
3211 28 Lopkopības PĀRRAUGS
3211 29 Biomedicīnas LABORANTS

 

3212 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

AGRONOMIJAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un to izmantošanu agronomijas un mežsaimniecības nozarē, kā arī ainavu veidošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot materiālus un iekārtas izmēģinājumiem un analīzei; vākt un sagatavot augu, šūnu un audu paraugus izmēģinājumiem un analīzei; lietot attiecīgās metodes un tehnoloģijas ainavu un apstādījumu veidošanā un kopšanā, zemes ierīcībā, agronomijā, zemkopībā un mežsaimniecībā; konsultēt produkcijas kvalitātes, ražas palielināšanas metožu un dabas rezervju un apkārtējās vides saglabāšanas, ainavu un apstādījumu veidošanas un kopšanas jautājumos; konsultēt erozijas un lauksaimniecības kaitēkļu apkarošanas jautājumos; veikt izmēģinājumus savas specialitātes jomā vai asistēt speciālistiem; veikt sēklu paraugu kvalitātes, tīrības un dīgtspējas analīzi; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriņu un pašizmaksu projektu ieviešanai dzīvē; apkalpot un remontēt pētniecības ierīces; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3212 01 Agronomijas TEHNIĶIS
3212 02 Kokaudzēšanas TEHNIĶIS
3212 03 Puķkopības TEHNIĶIS
3212 04 Meža TEHNIĶIS
3212 05 Dārzkopības TEHNIĶIS
3212 06 Sakņkopības TEHNIĶIS
3212 07 Pomoloģijas TEHNIĶIS
3212 08 Mežkopības TEHNIĶIS
3212 09 Augsnes TEHNIĶIS
3212 10 MĒRNIEKS
3212 11 ZOOTEHNIĶIS
3212 12 AGRONOMS
3212 13 LABORANTS
3212 14 Ainavu TEHNIĶIS

 

3213 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ZEMKOPĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTANTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz tehnisko palīdzību un padomu zemkopības un mežsaimniecības problēmu un metožu jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- lietot zemkopībai un mežsaimniecībai piemērotas metodes un tehnoloģijas; sniegt padomus par produktivitātes, ražības un produkcijas kvalitātes paaugstināšanas metodēm, kā arī dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanas jautājumiem; sniegt padomus cīņā ar eroziju un lauksaimniecības kaitēkļiem; vākt datus, kas nepieciešami materiālu, darba patēriņa un pašizmaksas noteikšanai, projektu realizēšanai dzīvē; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju zemkopībā un mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; ieviest teorētiskās un praktiskās zināšanas praksē, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3213 01 Zemkopības KONSULTANTS
3213 02 Lauksaimniecības KONSULTANTS
3213 03 Mežsaimniecības KONSULTANTS
3213 04 Lauksaimniecības PADOMNIEKS
3213 05 Zemkopības PADOMNIEKS
3213 06 Mežsaimniecības PADOMNIEKS
3213 07 Zemkopības LABORANTS
3213 08 Mežsaimniecības LABORANTS
3213 09 Sēklkopības TEHNIĶIS
3213 10 Lauksaimniecības ORGANIZATORS

 

322 MAZĀ GRUPA

VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI

(IZŅEMOT MEDICĪNISKĀS APRŪPES

UN DZEMDĪBU PALĪGPERSONĀLU)

Šīs mazās grupas darbinieki veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar koncepciju, metožu un principu izstrādāšanu un praktisku to lietošanu medicīnas, veterinārijas, stomatoloģijas, farmācijas, sanitārijas, veselības aizsardzības un radniecīgās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt, diagnosticēt, ārstēt un veikt profilakses pasākumus medicīnas, stomatoloģijas un veterinārijas nozarē; konsultēt sanitārijas un higiēnas apstākļu uzlabošanas jautājumos; sagatavot un lietot praksē racionālās uztura un diētas metodes; konsultēt kaulu un muskuļu sistēmas traucējumu profilakses un ārstēšanas jautājumos; sniegt palīdzību medikamentu un citu farmācijas produktu gatavošanā un sadalē; pārbaudīt redzi un izrakstīt brilles vai kontaktlēcas; veikt homeopātisko ārstēšanu, runas un citu traucējumu ārstēšanu; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati un prakse, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secība, to racionāla organizācija.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība, atsevišķos gadījumos - vidējā speciālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3221 Feldšeri
3222 Higiēnisti
3223 Dietologi
3224 Optometristi un optiķi
3225 Zobārstu asistenti
3226 Fizioterapeiti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti
3227 Veterinārfeldšeri
3228 Farmaceitu asistenti
3229 Citi medicīnas speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes
un dzemdību palīdzības personālu)

 

3221 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FELDŠERI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki konsultē slimniekus, diagnosticē, izpilda profilaktisko darbību un ārstē, taču to darbības joma ir šaurāka nekā ārstiem. Viņi strādā patstāvīgi vai arī ārstu uzraudzībā iestādēs vai lauku apstākļos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt atsevišķas personas vai iedzīvotāju grupas dzimstības regulēšanas, higiēnas, diētiskā uztura un citos medicīnas profilakses jautājumos; veikt medicīnisko apskati un noteikt diagnozi vai ārkārtējos gadījumos nosūtīt pie ārstiem, ja tas ir iespējams; izrakstīt zāles un ārstēt slimības, savainojumus un citus traucējumus; veikt vienkāršas ķirurģiskās operācijas; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3221 01 FELDŠERIS
3221 02 Neatliekamās palīdzības FELDŠERIS
3221 03 Galvenais FELDŠERIS
3221 04 Laboratorijas FELDŠERIS

 

3222 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

HIGIĒNISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz palīdzību un konsultē sanitāro noteikumu nodrošināšanas un uzlabošanas jautājumos, kontrolē, kā tiek ievēroti sanitārie noteikumi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt un inspicēt apkārtējās vides optimālo sanitāro noteikumu jautājumos; noteikt pasākumus gaisa, ūdens, augsnes, pārtikas produktu piesārņojuma novēršanai; novērtēt sanitāro normu ievērošanu, apstrādājot pārtikas produktus, kontrolēt pārpalikumu iznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; veikt profilakses un neitralizēšanas pasākumus, likvidēt slimību pārnēsātāju organismus vai kaitīgās vielas; lasīt lekcijas, propagandēt un demonstrēt optimālas higiēnas un sanitārijas tehnoloģijas lietošanu; noteikt realizējamo projektu apjomu un pašizmaksu; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas higiēnas un sanitārijas nozarēs, nosakot un risinot darbā radušās problēmas; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3222 01 HIGIĒNISTS
3222 02 Sanitārais INSPEKTORS
3222 03 DEZINFEKTORS
3222 04 Higiēnista PALĪGS

 

3223 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DIETOLOGI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic pētījumus, izstrādā un realizē metodes un principus, kas skar diētu piemērošanu veseliem un slimiem cilvēkiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- gatavot un pārbaudīt racionālas ēdināšanas metodes un diētu; plānot un vadīt terapeitiskās un citas diētas izstrādāšanu atsevišķām personām, personu grupām vai noteiktas nozares darbiniekiem; piedalīties racionāla uztura lietošanas mācību darbā; konsultēt par racionāla uztura jautājumiem sabiedriskajā ēdināšanā un izstrādāt atveseļošanas programmas; sadarboties ar attiecīgu nozaru speciālistiem un sekot jaunumiem; veikt pārrunas un priekšlasījumus racionāla un diētiska uztura jautājumos; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3223 01 DIETOLOGS
3223 02 KONSULTANTS

 

3224 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

OPTOMETRISTI UN OPTIĶI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki piemeklē brilles vai kontaktlēcas un konsultē par redzes uzlabošanas līdzekļu piemērošanu, kā arī gādā par pareizu apgaismojumu darba vietā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pārbaudīt redzi un izrakstīt brilles, kontaktlēcas vai citu ārstēšanu, sarežģītos gadījumos nosūtīt pie ārsta; konsultēt pareizu briļļu, kontaktlēcu vai citu redzes uzlabošanas līdzekļu lietošanas un darba vietas pareiza apgaismojuma jautājumos; ievietot briļļu lēcas rāmjos un palīdzēt klientiem pareizi izvēlēties rāmjus vai kontaktlēcas; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3224 01 OPTIĶIS
3224 02 OPTOMETRISTS

 

3225 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ZOBĀRSTU ASISTENTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz informāciju zobārstniecības jautājumos, veic profilakses darbu. Viņi palīdz zobārstiem. Pēc zobārsta norādījumiem sagatavo darbam instrumentus, iekārtas un materiālus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- informēt iedzīvotāju grupas un atsevišķas personas mutes dobuma higiēnas, diētiskā uztura un citos profilakses jautājumos; veikt pirmreizējo zobārstniecisko apskati; sagatavot medicīnas dokumentāciju, instrumentus, iekārtas un zobārstniecības materiālus; diagnosticēt, konsultēt un ārstēt vienkāršās zobu kariesa formas, kā arī izdarīt zobu ekstrakcijas, strādājot zobārsta vadībā un uzraudzībā; zobu tehniķiem - izgatavot jebkādas protēzes bez tiesībām strādāt pacienta mutē; veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Šīs grupas profesijas:

3225 01 Zobārsta ASISTENTS
3225 02 Zobu FELDŠERIS
3225 03 Zobu HIGIĒNISTS
3225 04 PROFILAKTIĶIS
3225 05 Zobu TEHNIĶIS
3225 06 Zobārsta PALĪGS

 

3226 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FIZIOTERAPEITI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU

SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki ārstē kaulu, muskuļu, asinsrites vai nervu sistēmas traucējumus ar manuālās, ultraskaņas, sildīšanas, lāzeru vai citu terapijas paņēmienu palīdzību, kā arī lieto fizioterapiju un līdzīgus terapijas paņēmienus, ārstējot psihiski slimos vai cilvēkus ar psihiskām novirzēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt iedzīvotāju grupas vai atsevišķas personas par pareizu ķermeņa stāvokli darba procesā, lai izvairītos no traumām, liekas spriedzes, kā arī lai nostiprinātu muskulatūru; izmeklēt pacientu, noteikt kaulu, muskuļu, asinsrites vai nervu sistēmas iekaisumu diagnozi un izrakstīt vajadzīgo ārstēšanu, nepieciešamības gadījumā nosūtīt pie ārsta; ārstēt kaulu, muskuļu, asinsrites vai nervu sistēmas iekaisumus ar manuālās terapijas palīdzību vai ar ultraskaņas, sildīšanas, lāzera vai līdzīgām metodēm; piemērot pacientiem masāžu, kas uzlabo asinsriti, nomierina nervu sistēmu, likvidē sauso dzīslu savilkšanos un sniedz citādus terapeitiskos efektus; apskatīt pacientus, kam ir kāds fizisks defekts vai novirzes, noteikt protezēšanu un palīdzību protēžu apgūšanā; lietot fizioterapeitiskās un citas metodes, ārstējot personas, kas ir psihiski slimas vai ar psihiskām novirzēm no normas; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3226 01 ElektroTERAPEITS
3226 02 FizioTERAPEITS
3226 03 MASIERIS
3226 04 ORTOPĒDS
3226 05 OSTEOPĀTS
3226 06 Protēžu PIELĀGOTĀJS
3226 07 Ortopēdijas TEHNIĶIS
3226 08 KINEZOTERAPEITS
3226 09 ERGOTERAPEITS
3226 10 Fizikālais TERAPEITS
3226 11 Fizioterapeita ASISTENTS
3226 12 Bērnu MASIERIS
3226 13 Solārija DARBINIEKS

 

3227 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VETERINĀRFELDŠERI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki konsultē, diagnosticē, veic profilakses darbu veterinārijas jomā, bet viņu darbības joma ir ierobežota un viņi veic mazāk sarežģītus darbus nekā veterinārārsti, palīdz veterinārārstiem, sagatavo un uzrauga instrumentus un ierīces, sagatavo materiālus un dzīvniekus apskatei un ārstēšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas dzīvnieku ārstēšanas jautājumos; apskatīt dzīvniekus un noteikt diagnozi, vajadzības gadījumā nosūtīt pie veterinārārsta; ārstēt slimus vai savainotus dzīvniekus; sagatavot dzīvnieku ārstēšanai nepieciešamos instrumentus un materiālus; veikt tehniskus uzdevumus dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā; sagatavot dzīvniekus apskatei un ārstēšanai un vajadzības gadījumā nodrošināt miera stāvokli; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3227 01 APSĒKLOTĀJS
3227 02 Veterinārārsta ASISTENTS
3227 03 Veterinārijas VAKCINĒTĀJS
3227 04 VeterinārFELDŠERIS

 

3228 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FARMACEITU ASISTENTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sagatavo un izsniedz zāles farmaceitu vadībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot iekārtas un aparatūru zāļu pagatavošanai; pagatavot un izsniegt zāles un citus ārstniecības līdzekļus farmaceitu vadībā; saskaņā ar ārstu norādījumiem informēt pacientus par zāļu lietošanu; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3228 01 Farmaceita ASISTENTS

 

3229 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI MEDICĪNAS SPECIĀLISTI (IZŅEMOT MEDICĪNISKĀS

APRŪPES UN DZEMDĪBU PALĪDZĪBAS PERSONĀLU)

Šīs atsevišķās grupas darbinieki ārstē ar homeopātijas metodēm, sniedz terapeitisko palīdzību cilvēkiem ar psihiskām vai fiziskām novirzēm un valodas traucējumiem, kā arī praktizē treniņa paņēmienus, veic redzes korekciju, nodarbojas ar neredzīgo problēmām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- ārstēt slimības ar mazām līdzīgu slimību ierosinošām zāļu devām; plānot un īstenot terapeitisko darbību, organizējot vingrināšanos, arodmācības un atpūtu cilvēkiem ar psihiskiem vai fiziskiem traucējumiem; koriģēt runas skaidrību un skanīgumu; veikt acs muskuļu koriģējošo ārstēšanu ar redzes treniņu palīdzību; risināt neredzīgo orientēšanās problēmas; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3229 01 HOMEOPĀTS
3229 02 ORTOĒPISTS
3229 03 ORTOFONISTS
3229 04 ORTOOPTIĶIS
3229 05 Darba TERAPEITS
3229 06 Runas TERAPEITS
3229 07 Neredzīgo TERAPEITS
3229 08 DEFEKTOLOGS

 

323 MAZĀ GRUPA

MEDICĪNISKĀS APRŪPES UN DZEMDĪBU PALĪDZĪBAS

PERSONĀLS

Šīs mazās grupas darbinieki praktiski izmanto medicīnas koncepcijas un principus slimo, ievainoto un invalīdu kopšanā, dzemdību gaitas vadīšanā, jaundzimušo un māšu kopšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- palīdzēt ārstiem medicīniskajā aprūpē un dzemdībās, praktiski izmantojot medicīniskās zināšanās profilaksē un ārstēšanā; sniegt palīdzību ekstremālās situācijās, kad ārstu nav klāt; sniegt pakalpojumus, palīdzību un konsultācijas slimniekam izveseļošanās veicināšanai; pieņemt dzemdības vai sniegt palīdzību dzemdībās; mācīt māti kopt jaundzimušo; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: slimību ārstēšanas, slimnieku un dzemdību aprūpes teorētiskie pamati un prakse, ārstēšanas un aprūpes paņēmieni; darbā lietojamo līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; ārstēšanas un aprūpes procesu izpildes secība, to racionāla organizācija.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūto prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu personu drošību savas darbības rezultātā.

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība, atsevišķos gadījumos - vidējā speciālā izglītība.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3231 Māsas
3232 Dzemdību palīdzības personāls

 

3231 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MĀSAS

Šīs atsevišķās grupas darbinieki uzrauga slimniekus, ievainotos un citas personas, kurām vajadzīga medicīniskā uzraudzība, un veic darbus ekstremālās situācijās, ja nav ārsta vai galvenās medicīnas māsas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sniegt palīdzību slimniekiem, ievainotajiem, invalīdiem un citām personām, uzraudzīt viņus, ārstēt, konsultēt tos, kam tas nepieciešams; palīdzēt ārstiem un galvenajām medicīnas māsām, kad tie pilda savus uzdevumus, nodrošināt ar medikamentiem, veikt pārsiešanu un sniegt citādu palīdzību pēc ārsta un galvenās medicīnas māsas norādījumiem; piedalīties pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā steidzamos gadījumos; palīdzēt gatavot ārstēšanai pacientus ar psihiskām slimībām; palīdzēt cilvēkiem ar fiziskām un psihiskām novirzēm sociālās adaptācijas jomā; sniegt medicīnisko palīdzību mājās; sniegt medicīnisko palīdzību iedzīvotāju grupām vai cilvēkiem viņu darbavietās, konsultēt medicīniskās palīdzības jautājumos; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3231 01 Ambulatorās medicīnas MĀSA
3231 02 Bērnu MĀSA
3231 03 Dermatoveneroloģijas MĀSA
3231 04 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA
3231 05 Diētas MĀSA
3231 06 Endoskopijas MĀSA
3231 07 Fizikālās terapijas MĀSA
3231 08 Ftiziopulmoloģijas MĀSA
3231 09 Funkcionālās diagnostikas MĀSA
3231 10 Ginekoloģijas MĀSA
3231 11 Iecirkņa MĀSA
3231 12 Infektoloģijas MĀSA
3231 13 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA
3231 14 Ķirurģijas MĀSA
3231 15 Medicīnas MĀSA
3231 16 Narkoloģijas MĀSA
3231 17 Neatliekamās palīdzības MĀSA
3231 18 Neiroķirurģijas MĀSA
3231 19 Neiroloģijas MĀSA
3231 20 Oftalmoloģijas MĀSA
3231 21 Onkoloģijas MĀSA
3231 22 Operāciju MĀSA
3231 23 Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA
3231 24 Psihiatrijas MĀSA
3231 25 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA
3231 26 Sabiedrības veselības MĀSA
3231 27 Terapijas MĀSA
3231 28 Transfuzioloģijas MĀSA
3231 29 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA
3231 30 Zobārstniecības MĀSA

 

3232 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DZEMDĪBU PALĪDZĪBAS PERSONĀLS

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz pirmsdzemdību un pēcdzemdību palīdzību, dzemdību pieņemšanu, patoloģisku dzemdību gadījumos pieaicinot ārstus un tad palīdzot tiem; māca dzemdētājām kopt jaundzimušos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt topošās māmiņas par diētisko uzturu un fiziskajiem vingrinājumiem grūtniecības un dzemdību laikā, vērot viņu vispārējo pašsajūtu; aicināt ārstu un palīdzēt tam dzemdību gaitas vadīšanā patoloģisku dzemdību gadījumos; apmeklēt māmiņas pēcdzemdību periodā, vērot mazuļu attīstību un konsultēt vecākus bērnu kopšanā; konsultēt par grūtniecības novēršanas paņēmieniem, palīdzēt to lietošanā; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3232 01 VECMĀTE

 

324 MAZĀ GRUPA

DZIEDNIEKI UN EKSTRASENSI

Šīs mazās grupas darbinieki dziedē fiziskās un psihiskās slimības, nespēku ar tautas metodēm, iedvesmu un citām netradicionālām metodēm un konsultē, kā saglabāt labu veselību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt, kā uzvesties un uzņemt barību, lai saglabātu vai atjaunotu pacienta psihiskos un fiziskos spēkus un veselību; dziedēt pacientus ar tautas ārstniecības metodēm, sniedzot palīdzību, kas stimulē organisma darbību; dziedēt slimības ar psihoterapiju, iedvesmu, lūgšanām, roku darbības palīdzību; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3241 Dziednieki
3242 Ekstrasensi

 

3241 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DZIEDNIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki dziedē fiziskās un psihiskās slimības ar ārstniecības augiem un tautas ārstniecības metodēm, kas dziedē organismu un stimulē tā darbību, un konsultē veselības sargāšanas un pašsajūtas uzlabošanas jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- dziedēt slimības un traucējumus ar tautā tradicionāli lietotiem ārstniecības augu, dzīvnieku pasaules un citiem līdzekļiem, kuri pēc tradīcijām tiek lietoti, kas dziedē organismu un stimulē tā darbību; konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas pareiza uztura un veselības saglabāšanas, kā arī pašsajūtas uzlabošanas jautājumos; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3241 01 DZIEDNIEKS

 

3242 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

EKSTRASENSI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti dziedē fizisko un psihisko nespēku ar garīgu ietekmi, iedvesmu, biostrāvu un biolauku palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- dziedēt psihisko un fizisko nespēku ar iedvesmu, garīgu ietekmi, lūgšanām, biostrāvām, biolauku; konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas par pareizas uzvedības veidiem, stiprinot pārliecību par sekmīgu izārstēšanos; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

3242 01 EKSTRASENSS

Turpmāk vēl

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!