• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes novada domes 2024. gada 18. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 28 "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.05.2024., Nr. 95 https://www.vestnesis.lv/op/2024/95.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 33

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Vēl šajā numurā

17.05.2024., Nr. 95

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 28

Pieņemts: 18.04.2024.

OP numurs: 2024/95.14

2024/95.14
RĪKI

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 28

Rēzeknē 2024. gada 18. aprīlī

Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
60. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldības) izglītības iestādēs strādājošo pedagogu (turpmāk – pedagogi) sociālās garantijas (turpmāk – noteikumi).

2. Ar sociālajām garantijām šo noteikumu izpratnē tiek saprasti pabalsti un citi ar papildu atlīdzību saistīti pasākumi.

3. Sociālās garantijas pedagogiem finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Pabalsts pedagoga nāves gadījumā viņa ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu – pedagogam noteiktās mēnešalgas apmērā.

5. Noteikumu 4. punktā minēto pabalstu izmaksā Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" noteiktajā kārtībā.

6. Noteikumu 4. punktā noteikto pabalstu pedagogam piešķir pašvaldības izglītības iestādes vadītājs, izdodot rakstisku rīkojumu.

7. Pedagogam, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, tiek paredzēti šādi ar papildu atlīdzību saistīti pasākumi:

7.1. 1 (viena) apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.–4. klasē;

7.2. 3 (trīs) apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;

7.3. 1 (viena) apmaksāta brīvdiena izlaiduma dienā, pedagogam vai viņa bērnam absolvējot izglītības iestādi;

7.4. naudas balva sakarā ar pedagogam svarīgu notikumu vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā pedagoga ieguldījumu attiecīgās institūcijas – pamatdarba vietas – mērķu sasniegšanā:

7.4.1. 50 un 60 gadu dzīves jubilejā – 25 % (divdesmit pieci procenti) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja pašvaldības institūcijā nepārtraukti nostrādāti no 1 (viena) līdz 3 (trīs) gadiem, tajā skaitā līdz 2009. gada 1. jūlijam citā pašvaldības institūcijā;

7.4.2. 50 un 60 gadu dzīves jubilejā – 50 % (piecdesmit procenti) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja pašvaldības institūcijā nepārtraukti nostrādāti no 3 (trim) līdz 10 (desmit) gadiem, tajā skaitā līdz 2009. gada 1. jūlijam citā pašvaldības institūcijā;

7.4.3. 50 un 60 gadu dzīves jubilejā – 75 % (septiņdesmit pieci procenti) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja pašvaldības institūcijā nepārtraukti nostrādāti no 10 (desmit) līdz 20 (divdesmit) gadi, tajā skaitā līdz 2009. gada 1. jūlijam citā pašvaldības institūcijā;

7.4.4. 50 un 60 gadu dzīves jubilejā – 100 % (simts procenti) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja pašvaldības institūcijā nepārtraukti nostrādāti vairāk kā 20 (divdesmit) gadi, tajā skaitā līdz 2009. gada 1. jūlijam citā pašvaldības institūcijā.

7.4.5. sasniedzot oficiālo pensijas vecumu, ja darba attiecības tiek izbeigtas 1 (viena) mēneša laikā – pedagogam noteiktās mēnešalgas apmērā;

7.4.6. sakarā ar bērna piedzimšanu – ne vairāk kā pedagogam noteiktās mēnešalgas apmērā (kalendārā gada ietvaros), ja pedagogs uz bērna piedzimšanas brīdi ir nostrādājis pašvaldības institūcijā vismaz 9 (deviņus) mēnešus.

8. Noteikumu 7. punktā minētās apmaksātās brīvdienas un naudas balvas pedagogam piešķir izglītības iestādes vadītājs, izdodot rakstisku rīkojumu.

9. Pedagoga nodarbinātību uzskata par nepārtrauktu arī tad, ja laiks no darba tiesisko attiecību izbeigšanas pašvaldības institūcijā līdz to atsākšanai tajā pašā vai citā pašvaldības institūcijā nav ilgāks par 2 (diviem) gadiem. Pārtraukuma laiku neieskaita šo noteikumu 7. punkta apakšpunktos noteiktajā nostrādātajā laikā.

10. Naudas balva par bērna piedzimšanu tiek aprēķināta un izmaksāta pēc pedagoga rakstiska iesnieguma, kam pievienota bērna dzimšanas apliecības kopija, ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas dienas. Bērna dzimšanas apliecības kopija jāpievieno tikai tad, ja tā nav pašvaldības rīcībā un pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ šo informāciju nevar iegūt pati. Naudas balva 50. un 60. gadu jubilejā pedagogam tiek aprēķināta un izmaksāta 1 (viena) mēneša laikā no dzimšanas dienas uz rakstiska iesnieguma pamata, kurā norādīts pedagoga nepārtrauktais darba stāžs pašvaldības institūcijā.

11. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina, ka naudas balva par nozīmīgu ieguldījumu un prēmija netiek izmaksāta par to pašu sasniegumu, notikumu vai paveikto darbu.

12. Sociālās garantijas pedagogam, kas paredzētas šo noteikumu 4. punktā, 7.2., 7.3. un 7.4. punkta apakšpunktos, ja tiesības uz tām pedagogam radušās no 2024. gada 1. janvāra līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim, piešķiramas, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

13. Pedagogu sociālās garantijas tiek finansētas ievērojot arī Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 26. punktu.

Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Ē. Teirumnieka

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir sociālo garantiju kā viena no pašvaldības atbalsta veidiem paredzēšana pedagogiem, lai veicinātu nodarbinātības pašvaldības izglītības iestādēs interesi esošajiem (pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem) pedagogiem un piesaistītu jaunus pedagogus darbam Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs.

1.2. 2023. gada 1. janvārī stājies spēkā Pašvaldību likums, kura 44. panta pirmā daļa nosaka, ka dome atbilstoši likumā vai Ministru kabineta noteikumos ietvertam pilnvarojumam izdod saistošos noteikumus. Izglītības likuma 60. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības var piedalīties valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu pedagogu darba samaksas finansēšanā, pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu sociālās garantijas pašvaldības var finansēt no saviem budžetiem saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā.

1.3. Pašvaldības institūcijas amatpersonām (darbiniekiem) piemēro Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kurā ir noteikts, kādas sociālās garantijas var paredzēt pašvaldības darbiniekiem. Ar sociālajām garantijām saprot pabalstus, kompensācijas, apdrošināšanu un likumā noteikto izdevumu segšanu. Uz pedagogiem attiecas iepriekšminētā likuma 3. panta astotā un devītā daļa.

1.4. Lai pašvaldības izglītības iestādēs sociālās garantijas, tostarp ar papildu atlīdzību saistītie pasākumi, būtu vienlīdzīgi piemērojamas gan darbiniekiem, gan pedagogiem, ir nepieciešams ar saistošajiem noteikumiem noteikt sociālas garantijas pedagogiem.

Saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" projekts paredz: 1) pabalstu pedagoga nāves gadījumā viņa ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu – pedagogam noteiktās mēnešalgas apmērā; 2) 1 (vienu) apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.–4. klasē; 3) 3 (trīs) apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā; 4) 1 (vienu) apmaksātu brīvdiena izlaiduma dienā, pedagogam vai viņa bērnam absolvējot izglītības iestādi; 5) naudas balvu sakarā ar pedagogam svarīgu notikumu vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā pedagoga ieguldījumu attiecīgās institūcijas – pamatdarba vietas – mērķu sasniegšanā; a) 50 un 60 gadu dzīves jubilejā – 25 % (divdesmit pieci procenti) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja pašvaldības institūcijā nepārtraukti nostrādāti no 1 (viena) līdz 3 (trīs) gadiem, tajā skaitā līdz 2009. gada 1. jūlijam citā pašvaldības institūcijā; b) 50 un 60 gadu dzīves jubilejā – 50 % (piecdesmit procenti) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja pašvaldības institūcijā nepārtraukti nostrādāti no 3 (trim) līdz 10 (desmit) gadiem, tajā skaitā līdz 2009. gada 1. jūlijam citā pašvaldības institūcijā; c) 50 un 60 gadu dzīves jubilejā – 75 % (septiņdesmit pieci procenti) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja pašvaldības institūcijā nepārtraukti nostrādāti no 10 (desmit) līdz 20 (divdesmit) gadi, tajā skaitā līdz 2009. gada 1. jūlijam citā pašvaldības institūcijā; d) 50 un 60 gadu dzīves jubilejā – 100 % (simts procenti) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja pašvaldības institūcijā nepārtraukti nostrādāti vairāk kā 20 (divdesmit) gadi, tajā skaitā līdz 2009. gada 1. jūlijam citā pašvaldības institūcijā; f) sasniedzot oficiālo pensijas vecumu, ja darba attiecības tiek izbeigtas 1 (viena) mēneša laikā – pedagogam noteiktās mēnešalgas apmērā; g) sakarā ar bērna piedzimšanu – ne vairāk kā pedagogam noteiktās mēnešalgas apmērā (kalendārā gada ietvaros), ja pedagogs uz bērna piedzimšanas brīdi ir nostrādājis pašvaldības institūcijā vismaz 9 (deviņus) mēnešus.

1.5. Ņemot vērā iepriekšminēto normatīvo aktu regulējumu, citu iespējamo alternatīvu nav, lai noteiktu tiesisko regulējumu minētajā jautājumā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

2.1. Saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

2.1.1. nav attiecināms uz ieņēmumu daļu;

2.1.2. nav paredzēta ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā;

2.1.3. attiecas uz izdevumu daļu, izpilde notiks pašvaldības kārtējā gada budžeta ietvaros, 2024. gadā, tas ir, 129 563 euro, proti:

Atbalsta mērķis Summa
Naudas balva jubilejām 37 632
Naudas balva sakarā ar bērna piedzimšanu 37 999
Pabalsts 53 932

2.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešami papildus resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme – saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" īstenošanas rezultātā tiks ietekmēta pedagogu labbūtība, profesijas prestižs, kā arī tiks uzlabota pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu sociālā situācija un dzīves kvalitāte, nodrošinot materiālu atbalstu.

3.2. Ietekme uz vidi – ar saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" īstenošanu netiek izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" īstenošana neietekmēs cilvēku veselību.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" neietekmē, jo neskar šo jomu.

3.5. Ietekme uz konkurenci – saistošie noteikumi "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" īstenošanu neietekmē konkurenci, jo neskar šo jomu.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

4.1. Saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" piemērošanas jautājumos var vērsties Rēzekne novada pašvaldības iestādes – Centrālās pārvaldes – Izglītības un sporta pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.

4.2. Pedagogs atbalsta saņemšanai izglītības iestādes vadītājam, pievienojot Saistošo noteikumu projektā norādītos dokumentus. Pēc dokumentu saņemšanas izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

4.3. Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Saistošie noteikumi "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" tiek izstrādāti īstenojot pašvaldības tiesības finansēt pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu sociālās garantijas no saviem budžetiem, lai uzlabota pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu sociālo situāciju un dzīves kvalitāti, nodrošinot materiālu atbalstu.

5.2. Papildu cilvēkresursu iesaiste saistošo noteikumu īstenošanā netiek paredzēta.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. Saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" izpildē iesaistītā institūcija ir pašvaldības iestādes – Centrālās pārvaldes Izglītības un sporta pārvalde, vispārējās izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes.

6.2. Saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" izpildes nodrošināšanai papildu resursi nav nepieciešami.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana 7.1. Saistošie noteikumi "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai.

7.2. Pašvaldības izraudzītais līdzeklis saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" izdošanai ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, nav citu saudzējošāku līdzekļu, lai sasniegtu leģitīmo mērķi un pašvaldības rīcība ir atbilstoša.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar izglītības iestāžu vadītājiem un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pārstāvjiem.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" projekts 2024. gada 21. martā nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publicēšanas dienas Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai "Par Rēzeknes novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem" projekts nosūtīts Rēzeknes novada pašvaldības pagastu un Viļānu pilsētas konsultatīvajām padomēm.

8.2. Sabiedrības viedokļa noskaidrošanas termiņā līdz 2024. gada 4. aprīlim ir saņemti sabiedrības viedokļi – Rēzeknes novada arodbiedrības organizācijas un personas I.V. viedokļi.

Attiecībā uz viedokļu priekšlikumiem, kas skar saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" projektu tiek sniegts šāds vērtējums.

1. Saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" projekta sagatavots saskaņā ar Izglītības likuma 60. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība izglītības iestāžu pedagogu sociālās garantijas pašvaldības var finansēt no saviem budžetiem saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā.

2. Netiek ņemts vērā izteiktais Rēzeknes novada arodbiedrības organizācijas viedoklis par saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" projekta papildināšanu ar pabalsta piešķiršanu 1. pakāpes radinieka nāves gadījumā, nosakot konkrētu pabalsts summu, piemēram 150,00 euro apmērā, nav paredzamas tās sociālās garantijas saistošajos noteikumos, kas jau ir nodrošinātas ar citu normatīvo aktu, proti, iekšējiem noteikumiem:

2.1. "Nolikumā par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā" (ar grozījumiem uz 21.03.2024.), turpmāk – Nolikums, ir iestrādātas sociālās garantijas, ka noteiktas Izglītības likuma 59. panta pirmās daļas 7. punktā, kas paredz, ka no izglītības iestādes dibinātāja finanšu līdzekļiem saņemt pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, kā arī 1.1 daļas 1. punktā, kas paredz, ka no izglītības iestādes dibinātāja un šā likuma 59. panta ceturtajā daļā minētajiem finanšu līdzekļiem var noteikt pedagogam pabalstu līdz 50 % no mēnešalgas reizi kalendārajā gadā par katru apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam, proti, salāgojot visu pašvaldības darbinieku, tostarp izglītības iestāžu darbinieku sociālās garantijas, Nolikuma 2. punkts paredz, ka uz izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem attiecas Nolikuma 86.1., 86.3. un 122.6.1 apakšpunkti, kuri nosaka:

2.1.1. 86.1. apakšpunkts – pamatdarba vietā Amatpersonai (Darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar laulātā, bērna, vecāku, adoptētāja vai adoptētā nāvi – 100 % (simts procenti) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

2.1.2. 86.3. apakšpunkts – pamatdarba vietā Amatpersonai (Darbiniekam), kas ir pedagogs, sakarā ar vecvecāku, brāļa, māsas, vai apgādājamā nāvi – 50 % (piecdesmit procenti) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

2.1.3. 122.6.1 apakšpunkts – Amatpersonām (Darbiniekiem), kas ir pedagogs, tiek noteikta papildu sociālā garantija – naudas balva sakarā ar Amatpersonai (Darbiniekam) svarīgu notikumu vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā Amatpersonas (Darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas – pamatdarba vietas – mērķu sasniegšanā – pabalsts 50 % (piecdesmit procenti) apmērā no mēnešalgas reizi kalendārajā gadā par katru apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam.

3. Netiek ņemts vērā izteiktais Rēzeknes novada arodbiedrības organizācijas viedoklis par saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" projekta papildināšanu ar noteiktu pabalstu kompensēt veselības apdrošināšanas polises iegādi, vismaz 50,00 euro apmērā, jo Izglītības likumā 52. panta 1.1 daļas 2. punktā paredzēts, ka valsts, pašvaldību un valsts augstskolu izglītības iestādes, ja citos ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, no izglītības iestādes dibinātāja un šā likuma 59. panta ceturtajā daļā minētajiem finanšu līdzekļiem var noteikt pedagogam papildu atlīdzību – veselības apdrošināšanu. Lai noteiktu šo papildu atlīdzību – viedoklī par veselības apdrošināšanu izteiktajā apmērā – 50,00 euro, tikai attiecībā uz pedagogiem tas radītu uz pašvaldības budžetu ietekmi – papildus izdevumus 27 800,00 euro gadā tikai pedagogu veselības apdrošināšanai. Ņemot vērā, ka pašvaldībā bez pedagogiem ir nodarbināti aptuveni 1830 citu profesiju darbinieki, vienotas pieejas nodrošināšanai, būtu nepieciešami vēl 91 500,00 euro, kas kopumā rada būtisku ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumu daļu.

4. Netiek ņemts vērā izteiktais personas I.V. viedoklis par saistošo noteikumu "Par sociālajām garantijām pedagogiem Rēzeknes novadā" projekta papildināšanu ar papildu sociālo garantiju – naudas balvu sakarā ar Amatpersonai (Darbiniekam) svarīgu notikumu vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā Amatpersonas (Darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas – pamatdarba vietas – mērķu sasniegšanā – 55 un 65 gadu dzīves jubilejā, jo šajā gadījumā nebūtu piemērota vienota pieeja pašvaldībā, kas attiektos uz visiem nodarbinātajiem Rēzeknes novada pašvaldībā. Lai paredzētu naudas balvu tikai pedagogiem, tas radītu papildus ietekmi uz pašvaldības budžetu un sastādītu papildus izdevumus aptuveni 35 000,00 euro apmērā gadā – papildus pie 2024. gadam apstiprinātā esošā budžeta. Ņemot vērā, ka pašvaldībā bez pedagogiem ir nodarbināti aptuveni 1830 citu profesiju darbinieki, vienotas pieejas nodrošināšanai, būtu nepieciešami vēl 120 000,00 euro, kas kopumā rada būtisku ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumu daļu.

Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Ē. Teirumnieka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!