• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Kuldīgas novada domes 2024. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 8/2024 "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.05.2024., Nr. 93 https://www.vestnesis.lv/op/2024/93.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Limbažu novada pašvaldības aģentūras "LAUTA" nolikums

Vēl šajā numurā

15.05.2024., Nr. 93

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Kuldīgas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 8/2024

Pieņemts: 25.04.2024.

OP numurs: 2024/93.8

2024/93.8
RĪKI

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2024

Kuldīgā 2024. gada 25. aprīlī

Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
25.04.2024. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 5, p. 47)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no Kuldīgas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (turpmāk – Aukle) par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad bērnam tiek nodrošināta vieta Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādē vai izglītības iestādes pirmsskolas bērnu grupā.

2. Līdzfinansējums tiek piešķirts tikai tad, ja bērna vecāki vai likumiskais pārstāvis (turpmāk – likumiskais pārstāvis) izmanto Valsts izglītības informācijas sistēmas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrētas Aukles pakalpojumus.

3. Līdzfinansējumu var saņemt, ja:

3.1. bērna likumiskais pārstāvis noslēdzis rakstisku līgumu ar Aukli;

3.2. likumiskais pārstāvis iesniedzis pašvaldībā aizpildītu iesnieguma veidlapu (šo saistošo noteikumu 1. pielikums);

3.3. bērns ir reģistrēts rindā uz vietu Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un netiek nodrošināts ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē vai izglītības iestādes pirmsskolas bērnu grupā bērna deklarētajās dzīvesvietas teritorijā, kad bērns sasniedzis pusotra gada vecumu;

3.4. bērna un vismaz viena no bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

4. Līdzfinansējuma apmēru Auklēm kārtējam gadam nosaka un apstiprina ar Kuldīgas novada domes lēmumu un publisko pašvaldības mājaslapā, izmantojot šādu formulu:

L =

lsp + lk + lml

 

b

L – līdzfinansējuma apmērs vienam bērnam mēnesī;

lsp – pašvaldības izglītības iestādē strādājoša pirmsskolas skolotāja palīga darba izmaksas mēnesī iepriekšējā budžeta gadā (tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

lk – pašvaldības noteiktās vienam bērnam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs par komunālajiem pakalpojumiem iepriekšējā budžeta gadā;

lml – pašvaldības noteiktās vienam bērnam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs par mācību līdzekļiem un materiāliem (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) iepriekšējā budžeta gadā;

b – Ministru kabineta noteikumos noteiktais maksimālais bērnu skaits, ko vienlaikus var uzraudzīt fiziska persona, kas sniedz pilna laika Aukles pakalpojumu.

5. Kuldīgas novada domei ir tiesības pieņemt lēmumu par līdzfinansējuma apmētu Auklēm lielākā apmērā, nekā tas veidojas, aprēķinam izmantojot šo saistošo noteikumu 4. punktā noteikto formulu.

6. Pašvaldības līdzfinansējums Auklei tiek piešķirts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) Aukles pakalpojuma sniegšanu.

7. Ja pašvaldības līdzfinansējums tiek maksāts par nepilnu mēnesi, to aprēķina proporcionāli Aukles pakalpojuma sniegšanas dienu skaitam.

8. Pašvaldības līdzfinansējums Auklei netiek maksāts:

8.1. ar dienu, kad bērnam tiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai izglītības iestādes pirmsskolas bērnu grupā deklarētās dzīvesvietas teritorijā;

8.2. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta nav deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā;

8.3. Aukles pakalpojums bērnam netiek sniegts, saskaņā ar Aukles sniegto informāciju, iesniedzot šo saistošo noteikumu 2. pielikuma veidlapu;

8.4. pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālists ir konstatējis, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ir informācija, ka Aukles pakalpojuma sniedzēja darbība ir apturēta, vai pārtraukta;

8.5. bērns pārtrauc izmantot Aukles pakalpojumu.

9. Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja bērns bez attaisnojoša iemesla neizmanto Aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegts dokuments.

10. Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

11. Likumiskajam pārstāvim, piesakoties līdzfinansējuma saņemšanai, pašvaldībai klātienē vai elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko paraksts) jāiesniedz šādi dokumenti:

11.1. aizpildīta iesnieguma veidlapa (šo saistošo noteikumu 1. pielikums);

11.2. ar Aukli noslēgtā līguma kopija;

11.3. notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona.

12. Aukle līdz katra mēneša trešajam datumam iesniedz pašvaldībai klātienē vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) pieprasījumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par iepriekšējo mēnesi, aizpildot šo saistošo noteikumu 2. pielikuma veidlapu un pievienojot rēķinu.

13. Izglītības pārvaldes speciālists līdz katra mēneša piektajam datumam pārbauda informāciju par bērniem, kuri reģistrēti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un saņem Aukles pakalpojumu.

14. Līdzfinansējums Auklei tiek pārskaitīts Aukles norādītajā bankas norēķinu kontā 10 darbdienu laikā pēc šo saistošo noteikumu 12. punktā noteikto dokumentu saskaņošanas pašvaldībā.

15. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības līdzfinansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies Aukles vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības līdzfinansējumu. Aukle, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas, atmaksā pārmaksātos pašvaldības līdzfinansējuma līdzekļus pašvaldības norādītajā bankas norēķinu kontā.

III. Noslēguma jautājumi

16. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/1 "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam" (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 27.01.2022. sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, p. 73)).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska

 

1. pielikums
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024
"Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina
līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

Kuldīgas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldei

bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds

deklarētās dzīvesvietas adrese

tālrunis, elektroniskā pasta adrese

IESNIEGUMS

Kuldīgā, ____.____._________.

Saskaņā ar Kuldīgas novada domes saistošo noteikumu Nr. ____ "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" 12.1. apakšpunktu sniedzu Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības pārvaldei šādu informāciju:

mans bērns  
 

(bērna vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvietas adrese)


 

(personas kods)

 

no 20____. gada ____. ______________________ saņem pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumu darba dienās (ne mazāk kā 8 stundas dienā) pie šāda pakalpojuma sniedzēja:

pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds  

deklarētās dzīvesvietas adrese  

personas kods


pakalpojuma sniegšanas adrese  

IKVD izsniegtais reģistrācijas numurs

Ar parakstu apliecinu, ka iepriekš norādītā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav mana bērna likumiskais pārstāvis (aizbildnis, tēvs, māte).

 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

 

2. pielikums
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024
"Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina
līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai par laikposmu

no 20____. gada ____. ______________________ līdz 20____. gada ____. ______________________

Vārds, uzvārds  
Adrese  

Nr.
p. k.

Bērns

Maksa par bērnam sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

Maksa, kas norādīta noslēgtajā rakstiskajā līgumā (euro)

Dienu skaits, kad sniegts pakalpojums

Dienu skaits, kad pakalpojums nav sniegts

Pašvaldības finansējums (euro)

vārds

uzvārds

personas kods

1.

               

2.

               

3.

               

4.

               

5.

               

Fiziskā persona,
kura sniedza pakalpojumu
 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)


Datums    

Sagatavotājs  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

 

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024 "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis – ko pašvaldība vēlas sasniegt ar saistošajiem noteikumiem, kādi būs ieguvumi:

Saskaņā ar Pašvaldību likuma, kas stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam, piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar likumu.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību bērniem, kuri deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, ja viņi apmeklē Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrētu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju.

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi:

Ņemot vērā to, ka likums "Par pašvaldībām" ir zaudējis spēku, spēku zaudēs arī Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/1 "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam".

Saistošo noteikumu projekta mērķis ir atbalstīt darba un ģimenes dzīves saskaņošanu vecākiem ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuri, saskaņā ar Kuldīgas novada domes saistošajos noteikumos noteikto kārtību ir reģistrēti rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības izglītības iestādē, bet pašvaldība nevar nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē vai grupā. Ņemot vērā, ka Kuldīgas novada pašvaldībā ir vērojama tendence veidoties pirmsskolas izglītības vecuma bērnu rindai, nepieciešams rast iespēju sniegt atbalstu Kuldīgas novada ģimenēm, kuras izmanto bērnu uzraudzības pakalpojumu.

1.3. pastāvošais tiesiskais regulējums, tā būtības skaidrojums un pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums:

Ar Kuldīgas novada domes saistošo noteikumu Nr. 8/2024 "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" (turpmāk – Noteikumi) spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēs Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/1 "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam".

1.4. ja norādītās problēmas risināšanai nav tiesiskā regulējuma, tad skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība:

Ņemot vērā, ka problēmas risināšanai pašvaldībā nav cita tiesiska regulējuma, šādu noteikumu neesamība radītu problemātiku pašvaldības atbalsta sniegšanā bērniem un viņu vecākiem, kuri sasnieguši pusotra gada vecuma un kuriem pašvaldība nevar nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē vai grupā.

1.5. iespējamo alternatīvu, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi, raksturojums, to ieviešanas trūkumi un priekšrocības: Nav.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2.1. saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus:

2.1.1. samazina vai palielina ieņēmumu daļu;

2.1.2. samazina vai palielina izdevumu daļu;

2.1.3. ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā (piemēram, vai, lai īstenotu saistošos noteikumus, jāsamazina finansējums citām pozīcijām):

Saistošo noteikumu izpilde notiks pašvaldības kārtējā gada budžeta ietvaros. Izmaksājamais līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam tiek noteikts saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu, kas šobrīd paliek nemainīgs.

Nav paredzēta ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā.

2.2. informācija par nepieciešamajiem resursiem sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi (saistībā ar 5., 6. sadaļu):

Nav nepieciešami papildu resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, lai nodrošinātu Noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. sociālā ietekme – ietekme uz cilvēku dzīvesveidu, kultūru, labsajūtu, sabiedrību kopumā, kā arī ietekme uz konkrētām sabiedrības grupām, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām sabiedrības grupām, personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām, uz dzimumu līdztiesību:

Ar Noteikumu izdošanu plānots atbalstīt darba un ģimenes dzīves saskaņošanu vecākiem ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuri, saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību ir reģistrēti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet pašvaldība nevar nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē vai grupā.

3.2. ietekme uz vidi – ar saistošo noteikumu īstenošanu izraisītas tiešas, vai netiešas pārmaiņas vidē,, kuras ietekmē, vai var ietekmēt, cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, zemes dzīles, ūdeni, gaisu, klimatu, ainavu, kultūras un dabas mantojumu, iespējamā pakļautība avāriju vai katastrofu riskiem, un visu minēto jomu mijiedarbība:

Noteikumi nerada ietekmi uz vidi.

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību, iekļaujot informāciju par to, vai saistošie noteikumi:

3.3.1. ietekmēs (piemēram, uzlabos, atjaunos, pasliktinās) vai neietekmēs cilvēku veselību;

3.3.2. nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas veselības jomā;

3.3.3. radīs jaunas tiesības vai uzliks jaunus pienākumus veselības jomā:

Noteikumi neietekmēs un neradīs jaunus pienākumus veselības jomā.

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, norādot:

3.4.1. vai ar saistošajiem noteikumiem tiks veicinātas uzņēmējdarbības aktivitātes, jaunu uzņēmumu veidošanās un esošo uzņēmumu attīstība un izaugsme, kā arī paaugstināta to konkurētspēja;

3.4.2. kuri uzņēmēji ir saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma mērķgrupa un vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.:

Noteikumi uzlabos uzņēmējdarbības vidi, jo radīs iespēju vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū.

3.5. ietekme uz konkurenci – iekļauj aktuālās situācijas aprakstu, situāciju un prognozes tirgū (attiecībā uz saistīto pakalpojumu vai preču pieejamību), paredzēto pasākumu atbilstības izvērtējumu brīvai un godīgai konkurencei:

Noteikumu izpilde neietekmēs konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā:

Noteikumu piemērošanai Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.

4.2. galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības, ko paredz saistošo noteikumu projekts, tai skaitā akcentē, kā piedāvātais regulējums maina līdzšinējo kārtību:

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, bērna likumiskie pārstāvji Noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz pašvaldībai iesniegumu, pievienojot līgumu ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju.

4.3. paredzētās administratīvo procedūru izmaksas:

4.3.1. saimnieciskās darbības veicējiem,

4.3.2. fiziskajām personām,

4.3.3. nevalstiskā sektora organizācijām,

4.3.4. budžeta finansētām institūcijām:

Nav paredzētas administratīvo procedūras izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi:

Noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību.

5.2. pašvaldības cilvēkresursi, kas tiks iesaistīti saistošo noteikumu īstenošanā (tostarp, vai tiks uzlikti jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem, veidotas jaunas darba vietas u.tml.):

Noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos cilvēkresursus, jo nav nepieciešama jauna institūciju vai darba vietu izveide.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. saistošo noteikumu izpildē iesaistītās institūcijas, tai skaitā, vai paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija:

Noteikumu izpildi nodrošina pašvaldība. Jaunu institūciju izveide vai esošo likvidācija nav nepieciešama.

6.2. izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi un to pamatotība (nedublējot 2. sadaļā norādīto):

Noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldību darbinieki.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana 7.1. vai saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai:

Noteikumu projektā ietvertie noteikumi ir atbilstoši iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai, proti, izraudzītie līdzekļi ir samērīgi un atbilstoši mērķa sasniegšanai.

7.2. samērīguma tests:

7.2.1. vai pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai;

7.2.2. vai nav saudzējošāku līdzekļu leģitīmā mērķa sasniegšanai;

7.2.3. vai pašvaldības rīcība ir atbilstoša:

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai, un tās rīcība ir atbilstoša.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. sabiedrības pārstāvji (tostarp biedrības, nodibinājumi, apvienības u.tml.), ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā: nav notikušas.

8.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids (lai atspoguļotu, kā pašvaldības ir centusies sasniegt mērķgrupu, kā arī noskaidrot pēc iespējas plašākas sabiedrības viedokli): saistošo noteikumu projekts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tika publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.kuldigasnovads.lv divas nedēļas no 22.03.2024.

8.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi un iebildumi, norādot, kuri no tiem ņemti vērā: nav saņemti.

8.4. par saistošo noteikumu projektu saņemtie viedokļi pēc saistošo noteikumu projekta publicēšanas sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, to apkopojums un izvērtējums (iesniedzēji, vērā ņemtie viedokļi, vērā neņemtie viedokļi, pamatojums): nav saņemti.

8.5. no institūcijām saņemtie viedokļi un atzinumi, to apkopojums un izvērtējums (vērā ņemtie viedokļi, vērā neņemtie viedokļi, pamatojums) – gan tādi, kas saņemti, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, gan lūgti pēc pašvaldības iniciatīvas, gan sniegti pēc institūcijas iniciatīvas: nav saņemti.

8.6. informācija par cita veida saziņu un konsultācijām, ja tādas bijušas: nav notikušas.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!