• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras novada domes 2024. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 128 "Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.05.2024., Nr. 93 https://www.vestnesis.lv/op/2024/93.11

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

15.05.2024., Nr. 93

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 128

Pieņemts: 25.04.2024.

OP numurs: 2024/93.11

2024/93.11
RĪKI

Valmieras novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 128

Valmierā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 5, 7. §)

Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam (turpmāk – līdzfinansējums) un līdzfinansējuma apmēru par vienu bērnu.

2. Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk – aukle), kurš ir reģistrēts Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā, par pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja izpildās visi šie nosacījumi:

3.1. bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

3.2. bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā;

3.3. bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu ar aukli atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām;

3.4. izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis;

3.5. bērnam Pašvaldības noteiktajā kārtībā ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Pašvaldības izglītības iestādē.

4. Pašvaldības līdzfinansējums mēnesī par vienu bērnu tiek noteikts ar Pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu, izmantojot šādu formulu, kur:

L ÷ 12
B

L – kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi, bez valsts piešķirtās mērķdotācijas,

B – kopējais bērnu skaits pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

5. Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt arī bērns, kuram ir piešķirta vieta Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet kurš, pamatojoties uz ārsta atzinumu (ģimenes ārsts, pediatrs vai psihologs), nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi adaptācijas grūtību vai veselības stāvokļa dēļ. Šajā gadījumā Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu aukles pakalpojumam līdz obligātās izglītības apguves uzsākšanai.

7. Lai aukle pretendētu uz Pašvaldības līdzfinansējumu, aukle Pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam jāpievieno līguma, kas noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, kopija.

8. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

9. Par pieņemto lēmumu Pašvaldība rakstiski informē aukli un bērna likumisko pārstāvi.

10. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts auklei, pamatojoties uz Pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp Pašvaldību, aukli un bērna likumisko pārstāvi.

11. Pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts no brīža, kad aukle Pašvaldībā iesniedz iesniegumu. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts noteikumu 10. punktā noteiktais līgums.

12. Lai saņemtu Pašvaldības līdzfinansējumu, aukle līdz katra mēneša līdz piektajam datumam Pašvaldībā iesniedz pieprasījumu – rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kuram pievienotas dokumentu kopijas, kas attaisno bērna kavējumu.

13. Pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc aukles pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegto dokumentāciju un pārskaita Pašvaldības līdzfinansējumu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās aukles kontā kredītiestādē, kas norādīts noteikumu 10. punktā noteiktajā līgumā.

14. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu šo noteikumu izpratnē uzskatāms neapmierinošs bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ārsta izziņa vai bērna likumiskā pārstāvja rakstīts iesniegums, ja kavējums ir līdz trīs dienām.

15. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta ar dienu, kad bērns ir uzņemts Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts. Ja bērns tiek uzņemts Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ. Līdzfinansējumu nepārtrauc, ja bērnam piedāvāta vieta Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bet, pamatojoties uz ārsta atzinumu bērns, nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi adaptācijas grūtību vai veselības stāvokļa dēļ.

16. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:

16.1. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā;

16.2. tiek pārtraukts līgums starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumu sniegšanu;

16.3. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ir informācija, ka aukles darbība ir apturēta vai pārtraukta.

17. Aukles pienākums ir atmaksāt Pašvaldības līdzfinansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies aukles vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz Pašvaldības līdzfinansējumu. Aukle 14 darba dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos līdzekļus Pašvaldības kontā, kas norādīts Pašvaldības rakstiskajā paziņojumā.

18. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Pašvaldības domē.

19. Atzīt par spēku zaudējušu Valmieras novada pašvaldības 30.12.2021. saistošos noteikumus Nr. 26 "Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 128 "Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Skaidrojums 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  1.1. Saistošie noteikumi nodrošina tiesisko regulējumu kārtībai, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.

1.2. Atbilstoši Pašvaldību likuma 5. panta pirmajai daļai Pašvaldība savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tās nav citu institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo citi likumi.

1.3. Valmieras novada pašvaldības dome 2021. gada 30. decembrī izdeva saistošos noteikumus Nr. 26 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, bet atbilstoši Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktam, dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši likumā ietvertajam pilnvarojumam.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  2.1. 2023. gada budžetā piešķirtais finansējums Valmieras novada pašvaldības finansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem bija 81 984,28 euro, savukārt 2024. gada budžetā plānotais līdzfinansējums paredzēts 82 558,00 euro apmērā.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. Sociālā ietekme: Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs mērķgrupu, uz kuru attiecināms tiesiskais regulējums: privātpersonai, kura bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

3.2. Ietekme uz vidi – nav tiešas ietekmes uz vidi.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – neietekmēs cilvēku veselību.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – ar Saistošiem noteikumiem tiks veicināta uzņēmējdarbība aktivitāte, jaunu uzņēmumu veidošanās un esošo uzņēmumu attīstība un izaugsme, kā arī paaugstināta to konkurētspēja.

3.5. Ietekme uz konkurenci – uzņēmēji ir Saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma mērķgrupa, paredzams, ka Saistošie noteikumi uzlabos uzņēmējdarbības vidi Valmieras novadā.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, pamatojoties uz Pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp Pašvaldību, bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēju un bērna likumisko pārstāvi.

4.2. Saistošo noteikumu īstenošana neradīs papildus izmaksas saistībā ar paredzēto līgumu administrēšanu.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. Pašvaldības funkcija, kuras izpildei tiek izstrādāti Saistošie noteikumi, ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.

5.2. Noteikumu izpildē tiks iesaistīti Valmieras novada pašvaldības atbilstošo nozaru speciālisti.

5.3. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nepieciešami resursi – netiks veidotas jaunas darba vietas.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  6.1. Saistošo noteikumu izpildi īstenos Valmieras novada Izglītības pārvalde.

6.2. Izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi un to pamatotība – papildu resursi nav nepieciešami.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  7.1. Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai, pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīma mērķa sasniegšanai un pašvaldības rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  8.1. Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai noteikumu projekts tika publicēts Pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē: www.valmierasnovads.lv, sadaļā "Sabiedrība" – "Sabiedrības līdzdalība" – "Publiskās apspriešanas" – "Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas" laika periodā no 25.03.2024. līdz 09.04.2024. Par saistošo noteikumu projektu sabiedrības viedoklis netika saņemts.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!