• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valkas novada domes 2024. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 9.04.2024., Nr. 69 https://www.vestnesis.lv/op/2024/69.16

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Grozījumi Ventspils novada domes 2011. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ventspils novadā"

Vēl šajā numurā

09.04.2024., Nr. 69

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valkas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 4

Pieņemts: 28.03.2024.

OP numurs: 2024/69.16

2024/69.16
RĪKI

Valkas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4

Valkā 2024. gada 28. martā

Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets"

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2024. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr. 84 (prot. Nr. 5, 25. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu
un 41. pantu, likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums).

2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

 

1. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2024. gada 28. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets"

GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2024. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2024. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2024. gada budžets

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI – kopā  

18502231.00

-121477.00

18380754.00

1

2

3

4

5

IENĀKUMA NODOKĻI 01.0.0.0.

5585493.00

-401260.00

5184233.00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 01.1.0.0.

5585493.00

-401260.00

5184233.00

ĪPAŠUMA NODOKĻI 04.0.0.0.

604330.00

0.00

604330.00

Nekustamā īpašuma nodoklis 04.1.0.0.

604330.00

0.00

604330.00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 05.0.0.0.

56030.00

0.00

56030.00

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 05.4.0.0.

22105.00

0.00

22105.00

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 05.5.0.0.

33925.00

0.00

33925.00

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 08.0.0.0.

6500.00

0.00

6500.00

Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 08.6.0.0.

6500.00

0.00

6500.00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 09.0.0.0.

11820.00

0.00

11820.00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 09.4.0.0.

4220.00

0.00

4220.00

Pašvaldību nodevas 09.5.0.0.

7600.00

0.00

7600.00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0.

8350.00

0.00

8350.00

Naudas sodi 10.1.0.0.

8350.00

0.00

8350.00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0.

104050.00

0.00

104050.00

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 13.0.0.0.

328574.00

0.00

328574.00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0.

50000.00

0.00

50000.00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0.

200000.00

0.00

200000.00

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 13.4.0.0.

78574.00

0.00

78574.00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

7565190.00

279783.00

7844973.00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

7565190.00

279783.00

7844973.00

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0.

107628.00

0.00

107628.00

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

107628.00

0.00

107628.00

IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

4124266.00

0.00

4124266.00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0.

4060386.00

0.00

4060386.00

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0.

63880.00

0.00

63880.00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

0.00

0.00

0.00

         
II IZDEVUMI – kopā  

18598651.00

330473.00

18929124.00

1

2

3

4

5

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām        
Vispārējie vadības dienesti 01.000

2605184.00

0.00

2605184.00

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000

166229.00

0.00

166229.00

Ekonomiskā darbība 04.000

1598658.00

241855.00

1840513.00

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000

4619638.00

0.00

4619638.00

Veselība 07.000

47665.00

0.00

47665.00

Kultūra 08.000

1417457.00

0.00

1417457.00

Izglītība 09.000

6286667.00

88618.00

6375285.00

Sociālā aizsardzība 10.000

1857153.00

0.00

1857153.00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām        
Atlīdzība 10000

9425813.00

73805.00

9499618.00

Atalgojums 11000

7405253.00

73805.00

7479058.00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

2020560.00

0.00

2020560.00

Preces un pakalpojumi 20000

5119856.00

37770.00

5157626.00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000

12394.00

0.00

12394.00

Pakalpojumi 22000

3561076.00

20000.00

3581076.00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

1444820.00

17770.00

1462590.00

Izdevumi periodikas iegādei 24000

6846.00

0.00

6846.00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

94720.00

0.00

94720.00

Subsīdijas un dotācijas 30000

68615.00

0.00

68615.00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32000

68615.00

0.00

68615.00

Procentu izdevumi 40000

1013034.00

0.00

1013034.00

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 42000

1014.00

0.00

1014.00

Pārējie procentu maksājumi 43000

1012020.00

0.00

1012020.00

Pamatkapitāla veidošana 50000

1386250.00

214055.00

1600305.00

Nemateriālie ieguldījumi 51000

3546.00

0.00

3546.00

Pamatlīdzekļi 52000

1382704.00

214055.00

1596759.00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

1490966.00

4528.00

1495494.00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62000

600009.00

0.00

600009.00

Sociālie pabalsti natūrā 63000

318475.00

0.00

318475.00

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 64000

572482.00

0.00

572482.00

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem 65000

0.00

4528.00

4528.00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 70000

94117.00

315.00

94432.00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 72000

94117.00

315.00

94432.00

         
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)  

-96420.00

-451950.00

-548370.00

         
IV FINANSĒŠANA – kopā  

96420.00

451950.00

548370.00

1

2

3

4

5

Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) F20010000

490773.00

0.00

490773.00

Naudas līdzekļi F21010000

490773.00

0.00

490773.00

Aizņēmumi F40020000

-394353.00

451950.00

57597.00

Saņemtie aizņēmumi F40020010

476459.00

451950.00

928409.00

Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020

870812.00

0.00

870812.00

Grupētā koptāme 2024. gada budžeta grozījumiem

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2024. gadam uz 23.03

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2024. gada budžets

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI – kopā  

18502231.00

-121477.00

18380754.00

01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija  

1519648.00

0.00

1519648.00

IENĀKUMA NODOKĻI 01.0.0.0.

5585493.00

-401260.00

5184233.00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 01.1.0.0.

5585493.00

-401260.00

5184233.00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

2748176.00

139288.00

2887464.00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

2748176.00

139288.00

2887464.00

04.9282 Projekts "Skolas piens"  

3219.00

11058.00

14277.00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

3219.00

11058.00

14277.00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

3219.00

11058.00

14277.00

09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde  

1538612.00

39047.00

1577659.00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

349043.00

89047.00

438090.00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

349043.00

89047.00

438090.00

09.2003 Ērģemes pamatskola  

744729.00

1649.00

746378.00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

395752.00

1649.00

397401.00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

395752.00

1649.00

397401.00

09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija  

2176117.00

47922.00

2224039.00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

1643709.00

38741.00

1682450.00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

1643709.00

38741.00

1682450.00

II IZDEVUMI – kopā  

18598651.00

330473.00

18929124.00

01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija  

1046533.00

0.00

1046533.00

Atlīdzība 10000

649510.00

-4528.00

644982.00

Atalgojums 11000

496172.00

-4528.00

491644.00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

48369.00

4528.00

52897.00

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem 65000

0.00

4528.00

4528.00

04.920122 Teātra festivāls Valkā  

0.00

20000.00

20000.00

Preces un pakalpojumi 20000

0.00

20000.00

20000.00

Pakalpojumi 22000

0.00

20000.00

20000.00

04.920128 Projekts "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā"  

678204.00

210797.00

889001.00

Pamatkapitāla veidošana 50000

678204.00

210797.00

889001.00

Pamatlīdzekļi 52000

678204.00

210797.00

889001.00

04.9282 Projekts "Skolas piens"  

3219.00

11058.00

14277.00

Preces un pakalpojumi 20000

3219.00

11058.00

14277.00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

3219.00

11058.00

14277.00

09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde  

1538617.00

39047.00

1577664.00

Atlīdzība 10000

1383532.00

39047.00

1422579.00

Atalgojums 11000

1094782.00

39047.00

1133829.00

09.2003 Ērģemes pamatskola  

744729.00

1649.00

746378.00

Preces un pakalpojumi 20000

98927.00

1099.00

100026.00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

62363.00

1099.00

63462.00

Pamatkapitāla veidošana 50000

4375.00

550.00

4925.00

Pamatlīdzekļi 52000

4321.00

550.00

4871.00

09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija  

2210069.00

47922.00

2257991.00

Atlīdzība 10000

1982654.00

39601.00

2022255.00

Atalgojums 11000

1586471.00

39601.00

1626072.00

Preces un pakalpojumi 20000

202269.00

5613.00

207882.00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

64456.00

5613.00

70069.00

Pamatkapitāla veidošana 50000

24146.00

2708.00

26854.00

09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola  

386594.00

0.00

386594.00

Atlīdzība 10000

305904.00

-315.00

305589.00

Atalgojums 11000

242459.00

-315.00

242144.00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 70000

0.00

315.00

315.00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 72000

0.00

315.00

315.00

IV FINANSĒŠANA – kopā  

96420.00

451950.00

548370.00

04.920128 Projekts "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā"  

0.00

451950.00

451950.00

Aizņēmumi F40020000

0.00

451950.00

451950.00

Saņemtie aizņēmumi F40020010

0.00

451950.00

451950.00

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

 

2. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2024. gada 28. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets"

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi
2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets"

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) faktiskajiem ieņēmumiem, apstiprināto aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā" realizācijai un iepriekš pieņemtajiem komiteju lēmumiem, kā arī konstatētajām kļūdām IIN uzskaitē un saņemto ieņēmumu – VB dotācija pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem, Ministru kabineta 07.03.2024. rīkojuma Nr. 167 uzskaiti, Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un valsts budžeta transfertiem;

Precizēta finansēšanas daļa;

Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

I. Pamatbudžeta ieņēmumi– kopējie ieņēmumi samazināti par 121 477 EUR

1. Precizēti IIN ieņēmumi atbilstoši apstiprinātajam valsts IIN finansējumam 2024. gadam, precizēti IIN ieņēmumi EKK 1.1.1.1., izvērtēti un iekļauti EKK 18.6.2. saņemtie ieņēmumi – VB dotācija pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem, MK 07.03.2024. rīkojums Nr. 167.

2. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un plānotajiem valsts budžeta maksājumiem izglītības iestādēm ieņēmumi palielināti par 140459 EUR, tajā skaitā:

1.1. Projekta "Skolas piens" ieņēmumi atbilstoši apstiprinātajam finansējumam palielināti par 11058 EUR;

1.2. Precizēts izglītības iestāžu mācību līdzekļu un pedagogu atalgojuma finansējuma no valsts mērķdotācijas palielinot mērķdotāciju ieņēmumus par 129 437EUR.

II. Pamatbudžeta Izdevumi

Budžeta izdevumi pieauguši par 330 473 EUR, t.sk. budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām, struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, precizējot izdevumu tāmes atbilstoši faktiskajiem izdevumiem un pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumiem, kā arī palielināti saistībā ar ES projektu realizāciju:

1. Ekonomiskai darbībai izdevumi palielināti par 241 855 EUR;

1.1. Precizēti Projekta "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā" un Projekta "Skolas piens" realizēšanai paredzētie izdevumi 221 855 EUR;

1.2. Lai nodrošinātu finansējuma uzskaiti teātra festivālam, tas izdalīts atsevišķi kā projekts, pārceļot paredzēto finansējumu 20 000 EUR. Finansējums plānots no dalības maksām un ieiejas biļetēm pasākumos.

2. Izglītībai izdevumi palielināti par 88 618 EUR, tajā skaitā:

2.1. Palielināti izdevumi mācību līdzekļu un grāmatu iegādei no valsts finansējuma atbilstoši Finanšu komitejā apstiprinātai sadalei pa Valkas novada pašvaldības izglītības iestādēm 9970 EUR, precizēti ieņēmumi no mērķdotācijas pedagogu darba samaksai 2024. gadam, aprēķinot pēc faktiski saņemtā finansējuma janvārī un februārī, palielinot kopējo plānoto summu par 78 648EUR.

III. Finansēšana

1. 2024. gada martā piešķirts aizņēmums Valsts kasē AF projekta "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā" finansēšanai 451949 EUR;

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!