• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2024. gada 14. marta saistošie noteikumi Nr. 96 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.03.2024., Nr. 58 https://www.vestnesis.lv/op/2024/58.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Madonas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

Vēl šajā numurā

21.03.2024., Nr. 58

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 96

Pieņemts: 14.03.2024.

OP numurs: 2024/58.15

2024/58.15
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 96

Daugavpilī 2024. gada 14. martā (prot. Nr. 95, 1. &)

Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1 daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes programmu apguvi Augšdaugavas novada pašvaldības domes (turpmāk – pašvaldība) dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – izglītības iestāde) izglītojamo vecāku vai likumisko pārstāvju maksājumu veikšanu par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi.

3. Līdzfinansējums veido daļu no izglītības iestādes budžeta un to izmanto izglītības iestādes attīstībai, mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, daļējai pedagogu darba samaksai, pedagogu un izglītojamo dalībai radošajos pasākumos, mūzikas instrumentu iegādei.

4. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes direktors.

II. Līdzfinansējuma apmērs un maksāšanas kārtība

5. Līdzfinansējuma apmērs izglītības iestādē par vienu audzēkni par vienu izglītības programmu mēnesī:

5.1. Mūzikas programmā – 15,00 euro;

5.2. Mākslas programmā – 15,00 euro.

6. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni apgūst licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.

7. Par bērna izglītošanu izglītības iestādē skolu direktori slēdz rakstisku līgumu ar izglītojamā vecāku vai likumisko pārstāvi. Līdzfinansējumu izglītojamā vecāki vai likumiskais pārstāvis maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķinu). Rēķini var tikt sagatavoti elektroniski, tad tie derīgi bez paraksta un tiek nosūtīti uz līgumā norādīto e-pasta adresi.

8. Izglītības iestādei ir tiesības pārbaudīt tai pieejamajos datu reģistros vecāku un izglītojamo personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei.

9. Līdzfinansējuma atbrīvojumu nepiešķir vai arī iemaksāto līdzfinansējumu neatmaksā, ja izglītojamais neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi vai pārtrauc mācības.

10. Izglītības iestādes informē izglītojamā vecākus vai likumisko pārstāvi par lēmumiem atvieglojumu un atbrīvojumu piemērošanai, kā arī par to pārtraukšanu.

11. Izglītības iestāžu pedagogi atbild par izglītojamo apmeklētību un uzskaiti un sniedz informāciju izglītības iestāžu direktoriem.

12. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes norēķinu kontā.

13. Līdzfinansējumu izglītojamā vecāki vai likumiskais pārstāvis maksā par katru mēnesi atkarībā no izglītības programmas ilguma, maksājumus veicot par kārtējo mēnesi līdz nākamā mēneša 20. datumam.

14. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā. Avansā iemaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas periodu.

15. Ja līdzfinansējuma maksa nav veikta vairāk nekā divus mēnešus izglītības iestāžu direktori brīdina vecākus vai izglītojamā likumiskos pārstāvjus par parāda nomaksas pēdējo termiņu. Ja samaksa nav veikta, tiek paziņots pašvaldības Sociālajam dienestam un, ja jautājums nerisinās pozitīvi, tiek uzsākts piedziņas process un izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo atskaitīt no attiecīgās profesionālās izglītības programmas.

16. Ja izglītojamais izstājas no izglītības iestādes, avansā iemaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts izglītojamā vecākiem/likumiskajam pārstāvim vai pārcelts uz citu izglītības programmu tajā pašā vai citā noteikumu 2. punktā minētajā izglītības iestādē pēc attiecīga izglītojamā vecāku vai likumiskā pārstāvja rakstiska iesnieguma saņemšanas izglītības iestādē.

17. Līdzfinansējumu maksā par 9 kalendārajiem mēnešiem gadā periodā no 1. septembra līdz 31. maijam.

18. Izglītības iestāžu vadība un pedagogi drīkst risināt jautājumus par līdzfinansējumu tikai ar izglītojamā vecākiem vai likumisko pārstāvi.

III. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība

19. Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktori pieņem lēmumu par atvieglojuma piemērošanu līdzfinansējumam:

19.1. 100 % apmērā šādiem izglītojamiem:

19.1.1. izglītojamiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu),

19.1.2. izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību),

19.1.3. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot bāreņa apliecību),

19.1.4. Ukrainas civiliedzīvotāju ģimeņu bērniem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā konflikta norises laikā;

19.2. 50 % apmērā izglītojamiem, ja netiek piemērota atlaide saskaņā ar šo noteikumu 19.1.1., 19.1.2., 19.1.3. apakšpunktu:

19.2.1. no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, vai dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu),

19.2.2. ja no ģimenes izglītības iestādē mācās vairāk nekā viens bērns,

19.2.3. ja izglītojamais apgūst divas izglītības programmas un netiek piemēroti 19.2.1. un 19.2.2. apakšpunkta atvieglojumi, tad par otro izglītības programmu, tiek piemērots 50 % atvieglojums.

20. Noteikumu 19. punktā noteiktos atvieglojumus piešķir, sākot ar mēnesi, kurā izglītojamā vecāki vai likumiskais pārstāvis iesniedza iesniegumu izglītības iestādei.

21. Atvieglojumi nesummējas un tos piešķir par laika periodu, kamēr pastāv to piešķiršanas priekšnosacījumi.

IV. Atbrīvojumu apmērs un piešķiršanas kārtība

22. Izglītības iestāžu direktori pieņem lēmumus par atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas pamatojoties uz noteikumu 19. punktu saņemot izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu un atbrīvojums ir piešķirts uz laika periodu, kamēr pastāv to piešķiršanas priekšnosacījumi.

23. Izglītības iestāžu direktori, pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sniegto atzinumu, izglītojamo, kurš rezultatīvi pārstāvējis izglītības iestādi un Pašvaldību valsts un starptautiskajos konkursos, atbrīvo no līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā uz nākošā mācību semestra laiku.

24. Ja izglītojamais slimības dēļ nav apmeklējis nodarbības un kavējuma periods ir ilgāks par trijām nedēļām pēc kārtas, un izglītojamā vecāki vai likumiskais pārstāvis 5 darba dienu laikā ir iesniedzis izglītības iestādē ārsta izziņu, skolas direktors atbrīvo izglītojamā vecākus vai likumisko pārstāvi no līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā par tekošo vai kārtējo mēnesi.

25. Ja valstī izsludināta ārkārtas situācija, kuras rezultātā tiek organizēts attālinātais mācību process, lēmumu par līdzfinansējuma maksas samazinājumu vai atcelšanu pieņem skolas direktors saskaņojot to ar dibinātāju.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

26. Izglītības iestādes direktora lēmumu var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoram.

27. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē.

VI. Noslēguma jautājumi

28. Saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2024. gada 1. septembrī.

29. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

29.1. Daugavpils novada domes 2009. gada 24. septembra lēmums Nr. 629 "Par reglamenta "Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma par bērnu izglītību Špoģu Mūzikas un mākslas skolā reglaments" apstiprināšanu";

29.2. Daugavpils novada domes 2010. gada 11. februāra lēmums Nr. 166 "Par Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu";

29.3. Daugavpils novada domes 2010. gada 14. oktobra lēmums Nr. 1408 "Par Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu par bērnu izglītību skolā";

29.4. Daugavpils novada domes 2013. gada 28. novembra lēmums Nr. 1229 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010. gada 11. februāra lēmumā Nr. 166 "Par Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu"";

29.5. Daugavpils novada domes 2013. gada 12. decembra lēmums Nr. 1248 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2010. gada 14. oktobra lēmumā Nr. 1408 "Par Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu par bērnu izglītību skolā"";

29.6. Ilūkstes novada domes 2014. gada 25. septembra lēmums Nr. 443 "Par saistošo noteikumu Nr. 6/2014 "Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības ieguvei Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā" apstiprināšanu";

29.7. Ilūkstes novada domes 2014. gada 30. oktobra lēmums Nr. 479 "Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmēra noteikšanu";

29.8. Ilūkstes novada domes 2019. gada 28. marta lēmums Nr. 81 "Par grozījumu 2014. gada 30. oktobra lēmumā Nr. 479 "Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmēra noteikšanu"".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada 14. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 96 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Mērķis un pamatojums Atbilstoši Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļai pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Saistošo noteikumu sagatavošana saistīta ar administratīvi teritoriālo reformu, kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, kas paredz izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņemt jaunus novada saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi paredz vienotu kārtību līdzfinansējuma veikšanai profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei apvienotā Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Saistošie noteikumi nosaka:

1) kārtību, kādā tiek iekasēta daļēja maksa kā līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Augšdaugavas novada profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības iestādēs,

2) līdzfinansējuma atvieglojumus un to piešķiršanas kārtību,

3) līdzfinansējuma samaksas kārtību un uzraudzību.

2. Ietekme uz pašvaldības budžetu Ar saistošajiem noteikumiem noteikta daļēja maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un šie noteikumi attieksies uz mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmām.

Saistošajos noteikumos noteiktā maksa papildinās pašvaldības budžetu. Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

3. Informācija par plānoto sociālo ietekmi Saistošajos noteikumos noteikti atvieglojumi sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
4. Informācija par plānoto ietekmi uz vidi, iedzīvotāju veselību. Nav attiecināms.
5. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, konkurenci Nav attiecināms.
6. Informācija par plānoto ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā izglītības iestādē vai Augšdaugavas novada pašvaldībā.
7. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošo noteikumu projekta īstenošanā netiks uzlikti jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem, veidotas jaunas darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
8. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības mūzikas un mākslas skolas.
9. Informācija par prasību un izmaksu samērīgumu pret ieguvumiem Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.
10. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Sabiedrības viedokļa noskaidrošana veikta atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam – saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts no 2024. gada 22. janvāra līdz 4. februārim tika publicēti pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē https://www.augsdaugavasnovads.lv/ sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Minētajā termiņā tika saņemti iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi, kuri izvērtēti un daļēji daļēji iestrādāti saistošajos noteikumos.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!