• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2024. gada 29. februāra saistošie noteikumi Nr. 95 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības medību tiesību piešķiršanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.03.2024., Nr. 51 https://www.vestnesis.lv/op/2024/51.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par tirdzniecību publiskajās vietās, tirgus statusa piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles novada administratīvajā teritorijā"

Vēl šajā numurā

12.03.2024., Nr. 51

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 95

Pieņemts: 29.02.2024.

OP numurs: 2024/51.6

2024/51.6
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 95

Daugavpilī 2024. gada 29. februārī (prot. Nr. 94, 50. &)

Par Augšdaugavas novada pašvaldības medību tiesību piešķiršanas kārtību

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu,
73. panta ceturto daļu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3. panta 2. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija
noteikumu Nr. 421 "Medību noteikumi"
13., 14. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka medību tiesību piešķiršanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās zemes vienībās.

2. Pašvaldība medību tiesības nodod vienai personai, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu lietošanā (turpmāk – Medību līgums) uz termiņu, kas nav īsāks par vienu gadu, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem.

3. Par medību tiesībām jāmaksā:

3.1. vienreizēja maksa par līguma noslēgšanu – 29,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa;

3.2. nomas maksa par 1 ha gadā – 0,15 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

4. Iesniegumu un tā iesniegto dokumentu izvērtēšanu atbilstoši Noteikumos izvirzītajām prasībām veic Pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļa (turpmāk – Īpašuma nodaļa).

5. Lēmumu par medību tiesību piešķiršanu vai atteikumu pieņem Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisija.

6. Par medību tiesību lietotāju var būt fiziskā vai juridiskā persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis.

7. Persona, kura vēlas saņemt medību tiesības, jāiesniedz šādi dokumenti:

7.1. fiziskai personai:

7.1.1. pieteikums (1. pielikums),

7.1.2. mednieka apliecības kopija,

7.1.3. ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad iesniegumā norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, un iesniedz pilnvaru, kas apliecina pārstāvja pārstāvības tiesības,

7.1.4. Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) izziņu par medību iecirkņa reģistrāciju, iecirkņa teritoriju un iecirknī esošo medību platību vai izdruku no VMD ģeotelpiskās informācijas sistēmas,

7.1.5. līgumu par ārējām robežām, ja medību tiesību lietotājs vēlas nomāt zemes vienību, kas saskaņā ar minētā līguma noteikumiem piekrīt attiecīgajam medību tiesību lietotājam, un šī zemes vienība atrodas tālāk par 100 m no medību tiesību lietotāja reģistrētā medību iecirkņa;

7.2. juridiskai personai:

7.2.1. pieteikums (1. pielikums),

7.2.2. ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad iesniegumā norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, un iesniedz pilnvaru, kas apliecina pārstāvja pārstāvības tiesības,

7.2.3. VMD izziņu par medību iecirkņa reģistrāciju, iecirkņa teritoriju un iecirknī esošo medību platību vai izdruku no VMD ģeotelpiskās informācijas sistēmas,

7.2.4. Līgumu par ārējām robežām, ja medību tiesību lietotājs vēlas nomāt zemes vienību, kas saskaņā ar minētā līguma noteikumiem piekrīt attiecīgajam medību tiesību lietotājam, un šī zemes vienība atrodas tālāk par 100 m no medību tiesību lietotāja reģistrētā medību iecirkņa.

8. Īpašuma nodaļa izvērtē Noteikumu 7. punktā saņemtos pieteikumus un dokumentus un Īpašuma nodaļai ir tiesības pieprasīt no iesniedzēja papildus informāciju, ja pieprasāmā informācija saistībā ar saņemto pieteikumu nav Īpašuma nodaļas rīcībā.

9. Medību tiesības Pašvaldības zemes vienībās tiek piešķirta šādiem pretendentiem, ievērojot šādu prioritāro secību:

9.1. medību lietotājam, kuru esošais medību iecirknis ieskauj Pašvaldības zemes vienības un tās nav iespējams, pievienot cita medību tiesību lietotāja reģistrētajam medību iecirknim;

9.2. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis reģistrēts VMD un kas pieteicies Noteikumos noteiktā kārtībā uz zemes vienībām, uz kurām beidzas medību līgums un, ja zemes vienības ietilpst medību lietotājam VMD datu bāzē reģistrētā medību iecirkņa platībās;

9.3. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis atrodas Augšdaugavas novada teritorijā un reģistrēts VMD datu bāzē, un šī iecirkņa medību platība neatrodas tālāk par 100 metriem no pieteikumā pieteiktās Pašvaldības medību platības vai starp medību tiesību lietotājiem ir noslēgts Medību likumā paredzētais līgums par medību iecirkņu ārējām robežām, saskaņā ar kura noteikumiem attiecīgā zemes vienība piekrīt;

9.4. medību tiesību lietotājam – medību kolektīvam, ja vismaz 50% no kolektīva biedriem uz taksācija gada 1. janvāri ir deklarējušies Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

10. Pašvaldība tās tīmekļa vietnē izvieto informāciju par Pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām brīvajām medību platībām.

11. Pašvaldība var nodot tādas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās medību platības, par kurām nav bijis noslēgts medību līgums, ja informācija par medību platībām izvietošanas termiņš nav bijis īsāks par divām nedēļām.

12. Netiek vērtēti to iesniedzēju pieteikumi, kuriem ir nenokārtotas finansiālās saistības ar Pašvaldību un/vai, kuri nav iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus.

13. Ja pieteikusies viena persona, ar to tiek slēgts Medību tiesību līgums par Noteikumu 3.punktā noteikto maksu. Ja pieteikušās vairākas personas, Medību tiesību līgumu slēdz ar personu, ievērojot šo Noteikumu 9. punktā noteikto secību.

14. Ja pieteikušies vairākas līdzvērtīgas personas, tad tiek rīkota izsole un medību tiesības iegūst persona, kurš nosolījis augstāko medību tiesību lietošanas maksu.

15. Izsoles sākotnējā medību tiesību maksa par vienu zemes vienību saskaņā ar Noteikumu 3.2. punktu. Izsoles solis 10% no zemes vienības sākotnējās maksas.

16. Medību tiesību izsoles rīkotājs ir Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

17. Medību tiesību izsoles norises un medību līguma slēgšanas kārtību regulē izsoles noteikumi, ko apstiprina Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

18. Izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldības dome.

19. Medību līgumu Pašvaldības vārdā paraksta Pašvaldības domes priekšsēdētājs.

20. Personai, kurai ar Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas lēmumu piešķirtas medību tiesības ir pienākums 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt Medību tiesību līgumu (2. pielikums) ar Pašvaldību.

21. Līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie Medību tiesību līgumi ir spēkā līdz līgumos paredzētā termiņa beigām.

22. Medību tiesību līgumi, kas noslēgti līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai, un kuros nav noteikts līguma darbības termiņš vai maksa, ir grozāmi atbilstoši Noteikumu 2. punktam, noslēdzot terminētu līgumu vai saskaņā ar Noteikumu 3.punktu, piemērojot maksu un ir pārskatāmi līdz 2025. gada 31. decembrim.

23. Atsavinot medību platību – zemes vienību – un, kad pircējs ir nostiprinājis savas īpašumtiesības zemesgrāmatā uz sava vārda, Īpašuma nodaļa nodrošina medību tiesību lietotāja rakstveida informēšanu par atsavināšanas procesu un īpašnieka maiņu.

24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ilūkstes novada domes 2014. gada 24. aprīļa noteikumus Nr. 253 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par medību tiesību izmantošanu Ilūkstes novada pašvaldībai piederošās vai piekrītošās medību platībās".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2024. gada 29. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 95
(prot. Nr. 94, 50. &)

Augšdaugavas novada pašvaldības
Centrālajai pārvaldei

…………………………………………………………….………..
(fiziskās personas vārds, uzvārds/ juridiskas personas nosaukums )

…………………………………………………………….………..
(personas kods/reģistrācijas Nr.)

…………………………………………………………….………..
(deklarētās dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese)

…………………………………………………………….………..
(norēķinu konts)

kura vārdā rīkojas

…………………………………………………………….………..
(ja līgumu slēdz pilnvarnieks, pamatojoties uz notariāli apliecinātu pilnvaru)

tālr.: …………………

e-pasta adrese: …………………

PIETEIKUMS

Lūdzu nodot medību tiesības uz ____ gadiem Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajās zemes vienībās:

Nr.pk. Nekustamā īpašuma nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, ha

Medību tiesību līgumu vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt):

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē

_________________pagasta/pilsētas pārvaldē

Uz e-pastu_____________________________

Pielikumā:

Iesniedzēja pārstāvības pilnvarojums

Mednieka apliecības kopija (attiecināma fiziskai personai)

cita informācija _______________________________________________

Parakstot šo dokumentu, persona piekrīt tajā norādīto datu apstrādei pašvaldības medību tiesību iznomāšanas procesa norises nodrošināšanai, līguma noslēgšanai un izpildei.

20__.gada__.____  
  (fiziskai personai – vārds, uzvārds, paraksts, juridiskai personai – amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2024. gada 29. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 95
(prot. Nr. 94, 50. &)

Medību tiesību līgums Nr.__

Daugavpilī 20__. gada __._______

Augšdaugavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900036310, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, kuras vārdā uz nolikuma pamata rīkojas Augšdaugavas novada pašvaldības priekšsēdētājs ________________, (turpmāk – Īpašnieks), no vienas puses, un

Vārds, Uzvārds/juridiskas personas nosaukums _______________________, personas kods/reģistrācijas Nr._______________, deklarētā adrese/juridiskā adrese ________________________, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis__________, (turpmāk – Medību tiesību lietotājs) no otras puses, pamatojoties uz Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas 20__.gada __._____ lēmumu Nr.__ "_______________________________", bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Īpašnieks piešķir un Medību tiesību lietotājs saņem medību tiesības medību tiesību īstenošanai un medību iecirkņa organizēšanai šādas platības:

Nr.pk. Nekustamā īpašuma nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, ha
Platība kopā:

(turpmāk –Medību platības).

1.2. Uz līguma darbības laiku Medību tiesību lietotājs iegūst visas tiesības un pienākumus, kurus medību tiesību lietotājam nosaka spēkā esošie normatīvie akti medību tiesību jomā.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā ar 20__.gada __.______ un ir spēkā līdz 20__.gada __. _______________.

2.2. Līguma termiņu var saīsināt vai pagarināt, pamatojoties uz līgumslēdzēju rakstisku vienošanos, kā arī vienpusēji šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Medību tiesību lietotājs maksā Īpašniekam vienreizējo maksu par medību tiesību līguma noslēgšanu 29,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa un maksu par medību tiesību nomu 0,15 euro par 1 ha gadā. Gada kopējā nomas maksa _____ euro par visām Medību platībām, t.i. ____ ha.

3.2. Ja Īpašnieks maina Līguma 3.1. punktā noteikto nomas maksu (t.sk., precizējot īpašuma platības), tad jaunā nomas maksa par Īpašumu stājas spēka bez Medību tiesību lietotāja atsevišķas piekrišanas ar nākamo mēnesi no dienas, kad sniegts paziņojums par nomas maksas maiņu. Ja Medību tiesību lietotājs nepiekrīt nomas maksas maiņai, Puses ar šo vienojas, ka Līgums izbeidzas ar dienu, kad stājas spēkā jaunā nomas maksa.

3.3. Medību tiesību lietotājs maksu par Medību tiesībām samaksā 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

3.4. Nomas maksu par nepilnu nomas gadu, Medību tiesību lietotājs maksā proporcionāli atlikušo dienu skaitam attiecīgajā gadā, Līguma 3.2. punktā noteiktajā kartībā.

3.5. Maksājumus Medību tiesību lietotājs veic ar bezskaidras naudas norēķinu saskaņā ar Īpašnieka izrakstīto rēķinu. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā summa ieskaitīta Īpašnieka norēķinu kontā bankā.

3.6. Puses vienojas, ka Īpašnieks Medību tiesību lietotājam paredzētos rēķinu sastāda elektroniski un nosūta uz Medību tiesību lietotāja norādītu e-pasta adresi______________ vai uz Medību tiesību lietotāja norādīto pasta adresi______________.

3.7. Puses atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta un ja uz tā norādīta piezīme "Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta".

3.8. Medību tiesību lietotājam ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinu un veikt maksājumus. Ja Medību tiesību lietotājs nav saņēmis Īpašnieka nosūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.

3.9. Ja maksājumi nokavēti, Medību tiesību lietotājs par katru nokavējuma dienu maksā nokavējuma naudu 0.01% (procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.

3.10. Gadījumā, ja Līguma spēkā esamības laikā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem mainās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme, līdzēji savstarpējos norēķinos piemēro jauno PVN likmi ar tās spēkā stāšanās datumu.

4. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

4.1. Īpašnieka tiesības un pienākumi:

4.1.1. Īpašniekam ir tiesības pieprasīt no Medību tiesību lietotāja informāciju par Līgumā paredzēto saistību izpildi;

4.1.2. Īpašniekam ir tiesības apturēt medības Medību platībā, ja Medību tiesību lietotājs neievēro Līgumā noteiktās saistības vai attiecīgos normatīvos aktus;

4.1.3. Īpašniekam ir tiesības bez Medību tiesību lietotāja piekrišanas nodot nomā trešajai personai Līgumā 1.1. punktā noteiktās zemes vienības (izņemot medību tiesības) trešās personas saimnieciskās darbības veikšanai, savukārt Medību tiesību lietotājs nav tiesīgs celt šajā sakarā jebkāda veida pretenzijas;

4.1.4. Īpašnieks apņemas ļaut Medību tiesību lietotājam brīvi izmantot Medību platību medību iecirkņa organizēšanai, ja Medību tiesību lietotājs ievēro Līguma saistības un normatīvos aktus;

4.1.5. ziņot, iespēju robežās, Medību tiesību lietotājam par meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Medību platībās.

4.2. Medību tiesību lietotāja tiesības un pienākumi:

4.2.1. Medību tiesību lietotājam ir tiesības organizēt medības Medību platībā atbilstoši normatīvajiem aktiem un iekļaut Medību platību savā medību iecirknī;

4.2.2. pēc nepieciešamības pārvietoties Medību platībā, pa tajā esošajiem ceļiem, stigām un citiem infrastruktūras objektiem, nebojājot tos;

4.2.3. Medību tiesību lietotājs apņemas izmantot Medību platību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par medību platību izmantošanu;

4.2.4. Medību tiesību lietotājs apņemas saudzīgi izturēties pret Medību platību, un ar savu rīcību nepieļaut tās piegružošanu ar sadzīves atkritumiem, ievērot ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu prasības, kā arī netraucēt zemes lietotājam realizēt saimniecisko darbību Medību platībā vai tās daļā;

4.2.5. Medību tiesību lietotājs apņemas Medību platībā pēc Īpašnieka rakstveida paziņojuma saņemšanas, veikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu ierobežošanu lauksaimniecības un meža zemēs, ciktāl tas nav pretrunā ar Medību likumu un Medību noteikumiem. Ja Līguma 1.1. punktā minētās zemes vienības ir nodotas nomā lauksaimniecības darbības veikšanai, nepieciešamos aizsardzības pasākumus Medību tiesību lietotājs veic sadarbībā ar zemes vienības nomnieku;

4.2.6. Medību tiesību lietotājam nav tiesības bez Īpašnieka saskaņojuma Medību platībā izbūvēt ar medībām saistītas ietaises, piemēram, meža dzīvnieku barotavas un citas ietaises, izņemot torņus, ja tās netraucē attiecīgās zemes vienības nomnieka saimnieciskās darbības veikšanai;

4.2.7. Medību tiesību lietotājam nav tiesību nodot medību tiesības apakšnomā vai cita veida lietojumā citām personā;

4.2.8. Medību tiesību lietotājs Līguma 1.1. punktā minētajās medību platībās un medību iecirknī , kas reģistrēts VMD, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veic medījamo dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu (ja attiecināms).

4.3. Puses vienojas nekavējoties nodrošināt savstarpēju apmaiņu ar informāciju par konstatētajiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.

4.4. Medību tiesību lietotājs ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību neievērošanu Medību tiesību lietotāja organizēto medību laikā Medību platībā.

4.5. Ja Līguma īstenošanas ietvaros ir nodarīti zaudējumi kādai no Pusēm vai trešajai personai, tad atbildību par to uzņemas un šos zaudējumus apņemas atlīdzināt vainīgā Puse, kura darbības vai bezdarbības rezultātā šādi zaudējumi ir radušies.

4.6. Šo Līgumu VMD reģistrē Medību tiesību lietotājs.

5. Līguma izbeigšana

5.1. Īpašniekam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, bez jebkādas kompensācijas vai zaudējumu, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, izmaksas, paziņojot Medību tiesību lietotājam rakstveidā par to vienu mēnesi iepriekš, ja Medību tiesību lietotājs:

5.1.1. izmanto Medību platību mērķiem, kas nav paredzēts Līgumā un Īpašnieks rakstveidā brīdinājis Medību tiesību lietotāju par to, bet Medību tiesību lietotājs 10 dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas nav veicis nepieciešamās darbības minētā pārkāpuma novēršanai;

5.1.2. vairāk par vienu mēnesi nokavējis šajā Līgumā noteikto maksājumu;

5.1.3. pārkāpj normatīvos aktos noteiktos Medību tiesību lietotāja pienākumus, kā arī pārkāpj Līgumā noteiktās Medību tiesību lietotāja saistības;

5.1.4. atzīts par maksātnespējīgu vai ir uzsākta tā likvidācija.

5.2. Medību tiesību lietotājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot Īpašnieku vismaz vienu mēnesi iepriekš.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Šī Līguma noteikumi var tikt papildināti un grozīti tikai ar rakstisku vienošanos, ko parakstījuši abi līgumslēdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji. Nekādas mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas par šī līguma noteikumiem.

6.2. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi, un ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

6.3. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.

6.4. Šis Līgums parakstīts uz 3 lapām 3 eksemplāros, latviešu valodā, viens nodots Īpašniekam, divi nodoti Medību tiesību lietotājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. Pušu rekvizīti un paraksti

ĪPAŠNIEKS

Augšdaugavas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 40900036310

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

E-pasta adrese: pasts@augsdaugavasnovads.lv

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

MEDĪBU TIESĪBU LIETOTĀJS

Vārds Uzvārds/Juridiskas personas nosaukums

Personas kods/Reģistrācijas Nr.__________

Deklarētā/Juridiskā adrese: ___________________________________

E-pasta adrese:_______________________

 

____________________ V. Uzvārds _____________________ V. Uzvārds

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada 29. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 95 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības medību tiesību piešķiršanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Pašvaldības likuma 73. panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī veikt citas privāttiesiskās darbības, ievērojot likumā noteikto par rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. apakšpunkts nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododamā īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāko cenu.

Lai efektīvāk un racionālāk pašvaldība varētu izskatīt un pieņemt lēmumu par medību tiesību piešķiršanu uz pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām, nepieciešams izdot saistošos noteikumus, kas nosaka šādu kārtību un maksu par medību tiesību iegūšanu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Nosakot maksu par medību tiesību iegūšanu, pašvaldības budžeta pieaugs ieņēmumi, ņemot vērā noslēgtos līgumus un pieteikumus uz publicētajām zemes vienībām pašvaldības mājaslapā.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Ar saistošo noteikumu palīdzību tiks novērstas situācijas, kad medījamie dzīvnieki rada postījumus zemju īpašniekiem, rada draudus iedzīvotāju drošībai.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu izpildi attiecībā uz medību tiesību piešķiršanu nodrošinās Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde.

Papildus administratīvās procedūras – esošo medību tiesību lietotāju brīdināšanu par izmaiņām, izsoļu organizēšana.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi nosaka, ka medību tiesību līgumi, kuriem nav noteikts termiņš vai maksa, tiek pārskatīta atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajam. Papildus darbs būs saistīts ar spēkā esošo medību tiesību līgumu pārstrādāšanu jaunā redakcijā, kā arī informācijas aprites nodošana starp pašvaldību un medību tiesību lietotāju.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu kontroli uzraudzīs Augšdaugavas novada pašvaldība.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītā rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, lai informētu sabiedrību par saistošo noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts no 2023. gada 7. decembra līdz 2023. gada 21. decembrim tika publicēts Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.augsdaugavasnovads.lv sadaļas "Pašvaldība" apakšsadaļā "Sabiedrības līdzdalība" "Sabiedrības viedoklis par saistošo noteikumu projektiem". Pēc saistošo noteikumu projekta publicēšanas tīmekļvietnē tika saņemti 11 viedokļi, kas tika ņemti vērā un saistošie noteikumu projekts tika papildināts.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!