• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Aizkraukles novada domes 2023. gada 21. decembra saistošie noteikumi Nr. 2023/22 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2023. gada 2. marta saistošajos noteikumos Nr. 2023/3 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.01.2024., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/op/2024/3.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2023/25

Aģentūras "Kokneses sporta centrs" nolikums

Vēl šajā numurā

04.01.2024., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Aizkraukles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2023/22

Pieņemts: 21.12.2023.

OP numurs: 2024/3.9

2024/3.9
RĪKI

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2023/22

Aizkrauklē 2023. gada 21. decembrī

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2023. gada 2. marta saistošajos noteikumos Nr. 2023/3 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2023. gada 21. decembra sēdes lēmumu Nr. 830 (prot. Nr. 19, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. pantu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

1. Izteikt noteikumu 2., 3., 4. un 7. punktu un atbilstoši 1., 2., 3. un 6. pielikumu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam saskaņā ar 1. pielikumu, t.sk.:

2.1. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumus 50 033 586 euro;

2.2. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumus 61 881 885 euro;

2.3. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta finansēšanu 11 848 299 euro, t.sk.:

2.3.1. naudas līdzekļi (atlikums uz gada sākumu – atlikums gada beigās) 11 630 872 euro;

2.3.2. aizņēmumi (saņemts–atmaksāts) 217427 euro.

3. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžetu iestādēm saskaņā ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības saistību apmēru 2023. gadam un nākamajiem gadiem saskaņā ar 3. pielikumu.

7. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības ziedojumu/dāvinājumu budžetu 2023. gadam saskaņā ar 6. pielikumu."

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

6. pielikums

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

Aizkraukles novada domes 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 2023/22 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2023. gada 2. marta saistošajos noteikumos Nr. 2023/3 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi, uz 2023. gada 1. novembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta saņemtiem transfertiem un iestāžu ieņēmumiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023. gadam ieņēmumu plāns palielināts par 315 930 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 50 033 586 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

• 46 769 euro – palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi;

• 2 000 euro – palielināti azartspēļu nodokļa ieņēmumi;

• 2 107 euro – pārējie nenodokļu ieņēmumi;

• 19 500 euro – palielināti ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas (Nereta, Pļaviņas);

• 27 567 euro – ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas (Jaunjelgava, Koknese, Nereta, Pļaviņas);

-47 060 euro – samazināti ieņēmumi no meža īpašumu pārdošanas;

• 1 000 euro – saņemts finansējums Kamermūzikas dienu organizēšanai Pļaviņās;

• 2100 euro – palielināti ieņēmumi no kustamā īpašuma un mantas realizācijas (Skrīveri);

• 46 627 euro – palielināti valsts budžeta transferti (IZM finansējums neformālās izglītības programmām, VARAM atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, brīvpusdienu finansējums 1.–4. klasēm);

• 2 046 euro – palielināti mācību maksu ieņēmumi (Aizkraukles novada Sporta skola, P. Barisona mūzikas skola);

• 38 021 euro – palielināti ieņēmumi no vecāku maksām (par ēdināšanas pakalpojumiem);

• 6 063 euro – pāŗējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem;

• 37 509 euro – ieņēmumi par telpu nomu;

• 9 500 euro – ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem;

• 6 500 euro – ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas;

• 46 453 euro – ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem;

• 10 434 euro – saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas aģentūras par bojātu nekustamo īpašumu (Aizkraukles novada centrālā bibliotēka);

• 34 875 euro – ieņēmumi par biļešu realizāciju;

• 13 270 euro – citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (dalības maksu ieņēmumi, ieņēmumi par pārdotajiem suvenīriem).

• 5 000 euro – Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums sporta inventāra iegādei Aizkraukles novada vidusskolai.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2023.gadam izdevumu plāns palielināts par 321 030 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 61 881 885 euro apmērā.

Rādītāju nosaukumi

Apstiprināts 2023. gadam uz 19.10.2023

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2023. gada budžets

EUR

EUR

EUR

Vispārējie valdības dienesti

4 710 699

62 985

4 773 684

Sabiedriskā kārtība un drošība

394 384

0

394 384

Ekonomiskā darbība

7 058 070

-28 562

7 029 508

Vides aizsardzība

531 486

5 312

536 798

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

8 651 831

32 790

8 684 621

Veselība

156 723

-1 530

155 193

Atpūta, kultūra un reliģija

4 826 606

97 380

4 923 986

Izglītība

25 601 043

129 028

25 730 071

Sociālā aizsardzība

9 630 013

23 627

9 653 640

Kopā

61 560 855

321 030

61 881 885

Aizkraukles novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas.

Vispārēji vadības dienesti – izdevumi palielināti par 62 985 euro:

Palielināts atalgojums un darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas administrācijas tāmē par 56 521 euro (nepilnīgi 2023.gada plānā ieplānots kancelejas atalgojums).

Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par 28 562 euro:

Ieņēmumu un izdevumu samazinājums no meža īpašumu plānotajiem ieņēmumiem – 47 060 euro;

Ieņēmumu palielinājums iestāžu pakalpojumiem (kustamā īpašuma iznomāšana, informācijas punktu ieņēmumi) uzturēšanas un suvenīru iegādes izdevumu segšanai – 20 280 euro.

Vides aizsardzība – izdevumi palielināti par 5 312 euro;

Ieņēmumu palielinājums no notekūdeņu apsaimniekošanas nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem – 5312 euro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 32 790 euro, no ieņēmumu palielinājuma par pārdotajiem dzīvokļiem dzīvojumā fonda remontdarbiem – 19 500 euro.

No ieņēmumu palielinājuma par komunālajiem pakalpojumiem palielināti izdevumi nekustamā īpašuma uzturēšanai – 10 250 euro.

Veselība – izdevumi samazināti par 1 530 euro – Seces feldšeru punkta izdevumi samazināti un palielināti Seces pagasta atkritumu apsaimniekošanas tāmē.

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 97 380 euro, t.sk. Kultūras pasākumu nodrošināšana – 65 396 euro no biļešu ieņēmumiem un citiem maksas pakalpojumiem iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai un pakalpojumu nodrošināšanai;

Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas plūdu seku likvidēšanai (atlīdzība no apdrošinātāja) – 10 434 euro.

Izglītība – izdevumi palielināti par 129 028 euro, t.sk.

DL Nr. 764 Papildus finansējums no NĪN ieņēmumiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošanai – 46 769 euro.

Saņemts finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas Aizkraukles novada vidusskolai sporta inventāra iegādei – 5000 euro;

Ieņēmumu palielinājums no vecāku maksām, IZM dotācija brīvpusdienām 1.–4. klasēm ēdināšanas izdevumu segšanai – 41 952 euro.

Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 23 627 euro – VARAM saņemtā dotācija atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem izdevumu segšanai – 12 987 euro;

Saņemti ieņēmumi algoto sabiedrisko darbu samaksai bezdarbnieka stipendijām – 10 267 euro.

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2023.gada finansēšanas plāns palielināts par 5 100 euro, veidojot finansēšanas plāna kopsummu 11 848 299 euro apmērā, t.sk.

- palielināti pašvaldības saņemtie aizdevumi par 5 100 euro:

5 100.00

Prioritārais investīciju projekts "Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā"

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!