• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 88 "Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 23.01.2024., Nr. 16 https://www.vestnesis.lv/op/2024/16.3

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 89

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā

Vēl šajā numurā

23.01.2024., Nr. 16

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 88

Pieņemts: 28.12.2023.

OP numurs: 2024/16.3

2024/16.3
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 88

Daugavpilī 2023. gada 28. decembrī (prot. Nr. 88, 3. &)

Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.² panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
6., 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības materiālās palīdzības (turpmāk – pabalsti) veidus bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – bērns), apmērus, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību.

2. Ar materiālo palīdzību saistīto jautājumu risināšanu un lēmumu pieņemšanu veic Augšdaugavas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Pabalstu veidi:

3.1. pabalsti audžuģimenei:

3.1.1. ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam,

3.1.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

3.2. pabalsti pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

3.2.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai,

3.2.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei,

3.2.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

3.3. mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – Mājokļa pabalsts);

3.4. pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai.

4. Lai saņemtu noteikumu 3. punktā minētos pabalstus, iesniedzējs, uzrādot personu apliecinošus dokumentu, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus un izziņas.

5. Sociālajam dienestam ir tiesības pārbaudīt ziņas par ģimeni (personu) pašvaldības un valsts datu reģistros, vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pieprasīt personai uzrādīt informāciju apliecinošus dokumentus, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.

6. Pēc pabalsta piešķiršanas iesniedzēja pienākums ir nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai tā apmēra grozīšanai.

II. PABALSTS AUDŽUĢIMENEI

7. Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam:

7.1. pabalsta apmērs bērna uzturam ir 215,00 euro par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un 258,00 euro par bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;

7.2. pabalstu piešķir pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Sociālo dienestu un audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē un Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu;

7.3. pabalstu pārskaita katru mēnesi līdz kārtējā mēneša pēdējai darbadienai uz līgumā norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu;

7.4. ja bērns ievietots audžuģimenē, uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

8. Pabalsts bērna apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

8.1. pabalsts 200 euro apmērā piešķir pirmreizēji pēc bērna ievietošanas audžuģimenē apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, pamatojoties uz Sociālā dienesta un audžuģimenes līgumu;

8.2. pabalstu 200 euro atkārtoti piešķir vienu reizi divos gados pēc sociālā darbinieka izvērtējuma;

8.3. pabalstu pārskaita desmit darbadienu laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas uz līgumā norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu;

8.4. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt pārskatu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietojumu.

III. PABALSTI PILNGADĪBU SASNIEGUŠAJAM BĀRENIM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJAM BĒRNAM PATSTĀVĪGAS DZĪVES UZSĀKŠANAI

9. Vienreizēja pabalsta patstāvīgās dzīves uzsākšanai apmērs ir noteikts 40 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalentu patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības ir noteikts 60 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

10. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu apmērs ir Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediāna uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, kurai piemērots koeficients 1,7 un tas paredzēts, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamajiem sadzīves priekšmetiem un mīksto inventāru.

11. Ja pilngadību sasniegušais bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas ir noteikts 20 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības ir noteikts 30 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

12. Vienreizējo pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei var izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

13. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un apgūst izglītības vai studiju programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, piešķir un izmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pabalstu ikmēneša izdevumiem. Pabalstu piešķir pamatojoties uz iesniegumu un izziņu no izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.

14. Noteikumu 9. un 10. punktā noteikto vienreizējo pabalstu mēneša laikā, bet noteikumu 11. punktā noteikto pabalstu katru mēnesi līdz kārtējā mēneša pēdējai darbadienai, pārskaita uz pilngadību sasnieguša bērna kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

IV. MĀJOKĻA PABALSTA APMĒRS UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

15. Mājokļa pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

15.1. iesniegumu;

15.2. dzīvojamo telpu īres vai apsaimniekošanas līgumu.

16. Aprēķinot mājokļa pabalstu, ņem vērā mājokļa platību 35 m2, bet ne vairāk kā faktisko platību, izņemot, ja persona dzīvo atsevišķā vienistabas dzīvoklī vai istabā kopīpašnieku mājoklī.

17. Mājokļa pabalsta saņemšanai iesniedzējs iesniedz oriģinālos maksājuma izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu atbilstoši īrei vai apsaimniekošanas izdevumu vai komunālo maksājuma rēķinā norādītai summai mēnesī, nepārsniedzot 50,00 euro mēnesī ar apsaimniekošanu saistītiem izdevumiem (īres maksa, apsaimniekošanas maksa, mājas energoefektivitātes pasākumi, zemes un nekustāmā īpašuma nodokļa izdevumi, pārskaitījumi mājas uzkrājuma fondam, ūdens cirkulācija, izdevumi par rēķina piegādi):

17.1. izdevumi par centrālo apkuri, ne vairāk kā 3,50 euro par m2;

17.2. izdevumi par cietā kurināmā iegādi, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu, bet nepārsniedzot 12,00 euro par m2 vienreiz gadā nepārsniedzot 500,00 euro;

17.3. izdevumi par gāzi, kas tiek izmantots ēdiena gatavošanai, nepārsniedzot 10,00 euro mēnesī;

17.4. izdevumi par gāzes balona iegādi, nepārsniedzot 108 litru gadā;

17.5. izdevumus par mājokli, kur apkuri nodrošina ar gāzi, ne vairāk kā 1,00 euro par 1 m2, nepārsniedzot summu, kura izrakstīta rēķinā;

17.6. izdevumi par auksto ūdeni un kanalizāciju par 6 m3 mēnesī, bet ne vairāk kā izrakstīts rēķinā;

17.7. izdevumi par ūdens uzsildīšanu – 3 m3 mēnesī;

17.8. izdevumi par elektroenerģijas izmantošanu – 100 kw, ja tiek lietota elektriskā plīts + 30 kw, ja izmanto elektrību karstā ūdens uzsildīšanai – 50 kw;

17.9. izdevumi par ūdenskaitītāja uzstādīšanu (nomaiņu) vai pārbaudi – 15,00 euro par vienu skaitītāju, bet ne vairāk kā par diviem skaitītājiem;

17.10. izdevumi par telekomunikācijām un interneta lietošanu – līdz 20,00 euro mēnesī.

18. Mājokļa pabalsts tiek izmaksāts iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā.

19. Mājokļa pabalstu nepiešķir bērniem vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri bez vecāku gādības palikuši pēc pilngadības sasniegšanas, ja bērns nemācās vai nestudē vispārējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību apgūst izglītības programmu.

20. Ja bērns stājas laulībā, mājokļa pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

V. PABALSTS IZGLĪTĪBAS PROCESA NODROŠINĀŠANAI

21. Pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai paredzēts:

21.1. ēdināšanas apmaksai;

21.2. preču iegādei mācību procesa nodrošināšanai.

22. Pabalstu ēdināšanas apmaksai piešķir bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Augšdaugavas novada bāriņtiesa, kurš uzsāk vai turpina mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecu gadu vecuma līdz pilngadības sasniegšanai, kuru aprēķina, ņemot vērā bērna faktisko izglītības iestādes apmeklējumu.

23. Pabalstu preču iegādei, kas nepieciešamas mācību procesā bērnam iegūstot profesionālo/arodizglītību, piešķir pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto sarakstu preču nepieciešamību profesijas apguvei un nepārsniedzot 100,00 euro mācību gadā.

VI. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

24. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

25. Sociālais dienests informē pilngadību sasniegušo bērnu vai audžuģimeni par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā piecu darba dienu laikā rakstiski informē par atteikuma iemeslu un lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

26. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē.

27. Augšdaugavas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

28. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

29. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 11. novembra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novada pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2022., Nr. 3).

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 88 "Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Mērķis un pamatojums Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu un 43. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 6., 27., 30., 31. un 31.1 punktu pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Savukārt saskaņā ar Ministra kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 76., 77., 78. punktu audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un pabalstu bērna uzturam, kā arī pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei un šo atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

Ievērojot minēto, izdodami saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

2. Ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai 2024. gadam nepieciešami 214352 euro. Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.
3. Informācija par plānoto sociālo ietekmi Saistošie noteikumi izstrādāti, lai ievērotu normatīvo aktu prasības sociālās palīdzības jomā un nodrošinātu Augšdaugavas novadā vienlīdzīgu pieeju un iespēju pretendēt uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusu visām iedzīvotāju kategorijām.

Tie neierobežo sabiedrības tiesības, bet uzlabo klientu dzīves kvalitāti.

4. Informācija par plānoto ietekmi uz vidi, iedzīvotāju veselību. Neietekmē.
5. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, konkurenci Neietekmē.
6. Informācija par plānoto ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Augšdaugavas novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē. Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
7. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Neietekmē.
8. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošie noteikumi attiecas uz sociālo jomu. Pakalpojumu sniedz Augšdaugavas novada Sociālais dienests.
9. Informācija par prasību un izmaksu samērīgumu pret ieguvumiem Saistošo noteikumi orientēti uz pamatvajadzību nodrošināšanu vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem.
10. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projekts tika publicēts oficiālajā tīmekļvietnē Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai uz divām nedēļām no 2023. gada 8. decembra līdz 21. decembrim. No publicēšanas datuma netika saņemts neviens iesniegums.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!