• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2024. gada 13. jūnija likums "Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.06.2024., Nr. 120A https://www.vestnesis.lv/op/2024/120A.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījums Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā

Vēl šajā numurā

21.06.2024., Nr. 120A (12:50)

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 13.06.2024.

OP numurs: 2024/120A.6

2024/120A.6
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā

Izdarīt Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 247.A nr.; 2022, 19. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "valsts aizsardzības mācības priekšmets" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts aizsardzības mācība" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 2. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Jaunsardzes centrs tā funkciju nodrošināšanai izglītības jomā ir tiesīgs apstrādāt datus Valsts izglītības informācijas sistēmā."

3. Papildināt likumu ar 2.1 un 2.2 pantu šādā redakcijā:

"2.1 pants. Nodrošinājums ar materiāltehniskajiem līdzekļiem

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs nodrošina Jaunsardzes centra īstenotās valsts aizsardzības mācības un jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegādi, kā arī to pārvaldību un loģistiku.

2.2 pants. Valsts aizsardzības mācības un jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija

(1) Valsts aizsardzības mācību un jaunsargu interešu izglītības programmu ir tiesīgs īstenot jaunsargu instruktors un Jaunsardzes centra darbinieks vai uz Jaunsardzes centru pārvietots profesionālā dienesta karavīrs, kurš atbilst šā panta ceturtajā daļā noteiktajām izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām.

(2) Par jaunsargu instruktoru, kura amata pienākumos ietilpst valsts aizsardzības mācības un jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošana, var būt profesionālā dienesta karavīrs, zemessargs vai rezerves karavīrs.

(3) Persona (izņemot profesionālā dienesta karavīru), kura nav ieguvusi zemessarga vai rezerves karavīra statusu, drīkst pildīt jaunsargu instruktora amata pienākumus, bet attiecīgo statusu tai nepieciešams iegūt divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas Jaunsardzes centrā.

(4) Jaunsargu instruktors atbilst šādām izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām:

1) ir ieguvis vai iegūst augstāko izglītību pedagoģijā vai augstāko izglītību kādā no aizsardzības ministra apstiprinātajām zinātnes nozarēm, kuras atbilst jaunsargu instruktora izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām, un ir apguvis ar pedagoģiju saistītu studiju programmas daļu vismaz divu kredītpunktu jeb 72 stundu apjomā;

2) ir apguvis un papildina speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī atbilst bērnu tiesību aizsardzības tiesiskā regulējuma prasībām;

3) ir apguvis vai apgūst valsts aizsardzības mācības un jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamos kvalifikācijas kursus.

(5) Ja jaunsargu instruktors ir sasniedzis vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, bet atbilst šā panta otrās, trešās un ceturtās daļas prasībām, Jaunsardzes centra direktors, ņemot vērā amata pienākumu izpildes nepieciešamību, var pagarināt termiņu, līdz kuram jaunsargu instruktors ieņem amatu."

4. 3. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "priekšmets" ar vārdu "kurss";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izglītojamam, kurš sekmīgi ir apguvis gan valsts aizsardzības mācības kursu, gan valsts aizsardzības mācības nometnē noteikto interešu izglītības programmu, Jaunsardzes centrs izsniedz valsts aizsardzības mācības apliecību."

5. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

"4. pants. Valsts aizsardzības mācības apguve

(1) Valsts aizsardzības mācības apguve ir obligāta klātienes vispārējās un profesionālās vidējās izglītības programmās, kas tiek īstenotas pēc pamatizglītības ieguves, izņemot izglītības programmas, kuras īsteno Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošā profesionālā vidusskola un kurās izglītojamie iegūst profesionālo vidējo izglītību un jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju.

(2) Valsts aizsardzības mācības apguve netiek organizēta ieslodzījuma vietās, starptautiskajās skolās, neklātienes un tālmācības izglītības programmās.

(3) Valsts aizsardzības mācības apguve Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības programmās, kas tiek īstenotas pēc pamatizglītības ieguves, notiek pēc individuāla plāna, kurš piemērots izglītības iestādes mūzikas, mākslas un dejas programmu specifikai un saskaņots ar Jaunsardzes centru.

(4) Valsts aizsardzības mācības apguve tiek īstenota saskaņā ar Jaunsardzes centra izstrādāto mācību kursa programmu.

(5) Valsts aizsardzības mācības satura apguvi izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām nosaka izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar atbalsta personālu un jaunsargu instruktoru.

(6) Izglītojamiem, kuri savas reliģiskās pārliecības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar apgūt kādu valsts aizsardzības mācības satura daļu, izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar jaunsargu instruktoru izstrādā individuālo kursa apguves plānu.

(7) Valsts aizsardzības mācības apguves programma tiek pārskatīta un, ja nepieciešams, aktualizēta ne retāk kā reizi divos gados."

6. Izteikt 5. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nometnes laikā izglītojamam tiek izsniegti materiāltehniskie līdzekļi, tostarp jaunsarga formas tērps ar valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes centra atšķirības zīmi, kas tiek valkāts atbilstoši Jaunsardzes centra direktora noteiktajai kārtībai."

7. Izslēgt 6. pantu.

8. Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts aizsardzības mācības īstenošanai nepieciešamos mācību un materiāltehniskos līdzekļus nodrošina Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs."

9. Papildināt II nodaļu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Valsts aizsardzības mācības izglītojamā un jaunsarga atbildība par zaudējumu nodarīšanu

Ja valsts aizsardzības mācības izglītojamais vai jaunsargs savas prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ ir sabojājis viņam izsniegtos materiāltehniskos līdzekļus un nodarījis zaudējumus, tos valsts aizsardzības mācības izglītojamam vai jaunsargam, ja ir sasniegta pilngadība, vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim nepieciešams atlīdzināt."

10. Izslēgt 12. pantu.

11. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

"14. pants. Jaunsargu instruktoru palīgi

(1) Par jaunsargu instruktora palīgu ir tiesības kļūt jaunsargam, kurš ir apguvis jaunsargu interešu izglītības programmu un sekmīgi nokārtojis noteikta sagatavotības līmeņa galapārbaudījumu.

(2) Kārtību, kādā jaunsargs iegūst jaunsargu instruktora palīga statusu, nosaka Jaunsardzes centra direktors.

(3) Ja jaunsargs darbojas kā jaunsargu instruktora palīgs, viņš Jaunsardzē var darboties līdz vidējās izglītības iegūšanai vai līdz brīdim, kad ir sasniedzis 21 gada vecumu, — atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

(4) Jaunsargu instruktora palīgs pienākumus pilda jaunsargu instruktora vadībā vai uzraudzībā."

12. Izteikt 15. panta 2. punktu šādā redakcijā:

"2) saudzīgi izturēties pret izsniegtajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem un uzturēt tos lietošanas kārtībā, ievērot jaunsarga formas tērpa lietošanas kārtību un bez jaunsargu instruktora saskaņojuma nevalkāt jaunsarga formas tērpu vai tā sastāvdaļas ārpus Jaunsardzes nodarbībām un pasākumiem;".

13. Izslēgt 16. panta otrajā daļā vārdus "un nenovēršamu".

14. Izteikt 17. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Līgumu par dalību Jaunsardzē izbeidz, ja jaunsargs ir sasniedzis 21 gada vecumu, uzsācis vidējās izglītības apguvi (izņemot gadījumu, kad jaunsargs darbojas kā jaunsargu instruktora palīgs), uzsācis mācības Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošajā profesionālajā vidusskolā, uzsācis dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos vai Zemessardzē vai objektīvu iemeslu dēļ nevar piedalīties Jaunsardzes nodarbībās un pasākumos."

15. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

"18. pants. Formas tērpi un citi materiāltehniskie līdzekļi

(1) Jaunsarga un Jaunsardzes centra darbinieka formas tērpu, Jaunsardzes atšķirības zīmes un to lietošanas kārtību nosaka Jaunsardzes centra direktors. Jaunsarga un Jaunsardzes centra darbinieka formas tērpu var šūt no auduma, kura raksts ir identisks karavīra formas tērpa rakstam.

(2) Jaunsargam, Jaunsardzes centra ierēdnim, darbiniekam un uz Jaunsardzes centru pārvietotajam profesionālā dienesta karavīram izsniedzamos materiāltehniskos līdzekļus, kā arī to izsniegšanas kārtību nosaka aizsardzības ministrs."

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Persona, kura pilda jaunsargu instruktora amata pienākumus, bet neatbilst šā likuma 2.2 panta otrās daļas prasībām, ir tiesīga turpināt jaunsargu instruktora amata pienākumu pildīšanu ne ilgāk kā līdz 2027. gada 31. augustam."

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 13. jūnijā.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 21. jūnijā

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!