• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Aizkraukles novada domes 2024. gada 21. marta saistošie noteikumi Nr. 2024/4 "Par Aizkraukles novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.05.2024., Nr. 102 https://www.vestnesis.lv/op/2024/102.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2024/6

Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā

Vēl šajā numurā

28.05.2024., Nr. 102

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Aizkraukles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2024/4

Pieņemts: 21.03.2024.

OP numurs: 2024/102.10

2024/102.10
RĪKI

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2024/4

Aizkrauklē 2024. gada 21. martā

Par Aizkraukles novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2024. gada 21. marta sēdes lēmumu Nr. 139 (prot. Nr. 3, 3. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes
2024. gada 16. maija sēdes lēmumu Nr. 338 (prot. Nr. 5, 8. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētu kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas, kapličas izmantošanas, nekoptas kapa vietas aktēšanas kārtību, kapsētas apsaimniekotāja un pārziņa tiesības un pienākumus, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālo darbību kapsētās, kā arī administratīvo atbildību par noteikumos paredzēto prasību pārkāpumu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. kapsēta – Aizkraukles novada administratīvā teritorija (turpmāk – novada teritorija), kas paredzēta mirušo apbedīšanai un urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai;

2.2. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas paredzēts mirušo apbedīšanai vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;

2.3. virsapbedījums – mirušā apbedīšana vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai virs esošā apbedījuma noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.4. kapavietas uzturētājs  mirušās personas radinieks (vai pilnvarota persona), pēc kuras lūguma ierādīts zemes iecirknis kapsētā kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai vai kopšanai;

2.5. kapliča – speciāla ēka kapsētā mirušo vai urnas ar kremēta mirušā pelniem novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas laikā;

2.6. kapsētas apsaimniekotājs – Aizkraukles novada konkrētās pilsētas vai pagasta teritorijas apsaimniekotājs;

2.7. kapsētas pārzinis – apsaimniekotāja darbā pieņemta persona, kura nodrošina noteikumu ievērošanu kapsētā un veic tai noteiktās funkcijas un uzdevumus;

2.8. apbedīto reģistrs – kapsētā apbedīto personu uzskaites dokuments, kuru veido mirušo reģistrācijas grāmata un apbedījumu vietu plāns, kapsētu digitalizāciju uzturēšana (kapsētām, kurās ir veikta un tiek uzturēta digitalizācija), par kuru atbild kapsētas apsaimniekotājs;

2.9. aktēta kapavieta – par nekoptu atzīta kapavieta, kas piecus gadus nav kopta, un kapsētas apsaimniekotājs minētā fakta apliecināšanai noformējis atbilstošus aktus par nekoptu kapavietu, lēmuma par virsapbedījuma atļaujas izdošanu;

2.10. atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.11. daļēji slēgta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās;

2.12. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek.

3. Aizkraukles novadā ir atvērtas, daļēji atvērtas un slēgtas kapsētas (3. pielikums), un tās ir Aizkraukles novada pašvaldības īpašums.

4. Lēmumu par Kapsētas statusu maiņu vai jaunas Kapsētas ierīkošanu pieņem Aizkraukles novada dome (turpmāk – dome).

5. Kapsēta ir paredzēta to mirušo personu apbedīšanai vai urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai, ja mirušo personu pēdējā dzīvesvieta ir bijusi deklarēta novada teritorijā vai mirušajai personai ir apbedītas dzimtas vai ģimenes locekļi, vai mirušajam piederēja vai viņa ģimenes locekļiem vai dzimtai pieder nekustamais īpašums novada teritorijā.

6. Kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanu uzrauga un kontrolē Aizkraukles novada Būvvaldes vadītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. Izdevumus kapsētas uzturēšanai sedz no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta.

8. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Aizkraukles novada teritorijā.

II. Kapsētas iekšējās kārtības noteikumi

9. Kapsētas apmeklētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētas teritorijā, jāizturas godbijīgi, klusi, jāpārvietojas pa izveidotajiem ceļiem un ejām, jāievēro vispārpieņemtās uzvedības normas un saistošajos noteikumos noteiktās prasības.

10. Kapsētas apmeklētājiem kapsētas teritorijā aizliegts:

10.1. pārvietoties ar velosipēdiem, slēpēm, skrituļslidām, motocikliem un tamlīdzīgi;

10.2. pārvietoties ar automašīnām (izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapu pārziņa atļauja);

10.3. ņemt zemi un smiltis nepiemērotās vietās;

10.4. patvaļīgi mainīt kapu pārziņa ierādītās teritorijas.

11. Juridiskas un fiziskas personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētas pārzini, var veikt kapavietu kopšanu un amatnieku pakalpojumus kapsētā pēc kapavietas pārstāvja pasūtījuma.

12. Amatniekiem un profesionālo darbību veicējiem, kuri veic darbus kapsētā, pēc kapsētas īpašnieka vai kapsētas pārziņa pieprasījuma jāuzrāda dokuments, kas apliecina darbības likumību.

13. Personām, kuras kapsētā sniedz pakalpojumus, mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Darbus pabeidzot, vai beidzoties darba dienai, darba vietas jāsakārto, atkritumi jānokopj un jānogādā konteineros vai norādītajās atkritumu vietās.

14. Nojauktie kapu pieminekļi, apmales un citi būvatkritumi obligāti ir jāizved uz tiem paredzētām apsaimniekošanas vietām, tos aizliegts novietot kapsētas teritorijā vai pie kapsētās esošiem sadzīves atkritumu konteineriem.

15. Kapsēta apmeklētājiem ir atvērta katru dienu bez laika ierobežojuma.

III. Kapsētas apsaimniekotāja un pārziņa pienākumi

16. Kapsētas apsaimniekotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu:

16.1. kapsētas iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, solu izbūvi, uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu, zālienu un koku kopšanu, teritorijas labiekārtošanu, atkritumu izvešanu, ūdens ņemamo vietu uzturēšanu;

16.2. kapsētas ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

16.3. kapsētas sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;

16.4. apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību;

16.5. kapsētas paplašināšanu saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprināto projektu un domes lēmumu;

16.6. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu.

17. Kapsētas apsaimniekotājs kapsētas uzturēšanai, darba organizēšanai un nodrošināšanai pieņem darbā kapsētas pārzini un nosaka viņa pienākumus, t.sk. pienākumu nodrošināt:

17.1. kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā kapa rakšanai, kapa rakšanas uzraudzības veikšanu, galveno kapsētas ceļu sakopšanu arī pēc katras apbedīšanas;

17.2. apbedījuma vietu precīzu uzskaiti, kā arī datu pieejamību. Vest mirušo reģistrācijas grāmatu, apbedījumu vietu kartotēku un digitalizāciju (kapsētām, kurās ir veikta un tiek uzturēta digitalizācija), kurā izdarāms ieraksts par katru kapsētā notikušo apbedīšanu;

17.3. kapsētās esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu;

17.4. saskaņot ar pašvaldību, konkrēto apsaimniekotāju un nodrošināt izziņošanu, publicēšanu par kapsētā atzīmējamajām dienām.

18. Kapsētas pārzinis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par kapsētas reģistra uzskaites vešanu.

19. Kapsētas pārziņa lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Aizkraukles novada konkrētās pilsētas vai pagasta vadītājam. Vadītāja lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Aizkraukles novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

IV. Kapa vietas kopšanas noteikumi

20. Kapavietas uzturētāja pienākums ir viena gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un nodrošināt tās patstāvīgu uzturēšanu sakoptā veidā (regulāra kritušo lapu, gružu, nezāļu, novītušu ziedu utt. novākšana kapavietā un celiņos pie tās, sauso zaru izgriešana kapavietas apstādījumos, dzīvžogu un ilggadīgo stādījumu kopšana utt.).

21. Kapavietas uzturētājam jākopj ierādītā kapavietas teritorija un tai pieguļošā brīvā teritorija.

22. Kapavietas uzturētājs kapavietu un tai piegulošo celiņu var kopt pats, izvēlēties citu personu vai slēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar fizisku vai juridisku personu, kura par savu darbību informē kapsētas pārzini.

23. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlētas fiziskas vai juridiskas personas.

24. Apstādījumus ap kapavietu var stādīt ierādītās teritorijas iekšpusē. Aizliegts kapu vietās stādīt augstus un kuplus krūmājus, kas varētu traucēt blakus esošo kapu kopšanu. Krūmaugi, kas tiek audzēti kapu vietas teritorijas norobežošanai, nedrīkst būt augstāki par 0,7 m, tos nedrīkst stādīt ārpus iezīmētās kapu vietas teritorijas un to zari nedrīkst sniegties pāri kapavietas teritorijas robežām.

25. Kapavietas teritorijas nožogošanai un noformēšanai izmantojamie materiāli, izņemot stādījumus, ir jāsaskaņo ar kapu pārzini.

26. Kapavietas teritorijas nožogošanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus (šīferi, skārdu, ķieģeļus u.c. nepiemērotus materiālus).

27. Aizliegts bez kapu pārziņa atļaujas cirst kokus, kuru diametrs pārsniedz 8 cm.

28. Pieminekļu un kapakmeņu uzstādīšana jāsaskaņo ar kapsētas pārzini.

29. Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai saskaņojot ar kapsētas pārzini.

30. Kapavietas aprīkojumam jābūt uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt kapu un netiktu traucēti blakus esošie kapi. Aprīkojuma pamatam jābūt stabilam.

31. Neidentificēta mirušā kapavieta tiek saglabāta 5 (piecus) gadus, atzīmējot to pirmajā gadā ar aktēšanas mietiņu (1. pielikums). Katru gadu tiek sastādīts akts par to.

V. Apbedīšanas kārtība

32. Kapavieta tiek ierādīta, pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no miršanas reģistra un uz dokumenta kopijas konkrētās apvienības vai pagasta pārvaldes vadītāja vai ar tā rīkojumu nozīmētas personas rakstiska saskaņojuma, pirmreizēji ne lielāku kā četrvietīgu kapavietu.

33. Par gaidāmo apbedīšanu kapu pārzinis jābrīdina ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu, vienojas par apbedīšanas laiku, vienojas par sniedzamajiem pakalpojumiem.

34. Aizkraukles novada kapos apbedīšana atļauta katru dienu, izņemot Valsts svētku un Mirušo piemiņas atceres dienās. Izņēmuma gadījumos var veikt apbedīšanu, saņemot Kapsētas apsaimniekotāja atļauju. Citās oficiālās piemiņas dienās un citos neparedzētos gadījumos kapsētas darba režīmu nosaka kapsētas pārzinis, saskaņojot to ar kapsētas apsaimniekotāju.

35. Kaps jāizrok un jāsagatavo mirušā apbedīšanai ne vēlāk kā 1 stundu pirms apbedīšanas ceremonijas sākuma. Kapa rakšana jāsaskaņo ar kapsētas pārzini.

36. Mirušos, kuriem nav radinieku, apbedī atsevišķā sektorā vai kapu rindā.

37. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt likumdošanā noteiktajā kārtībā 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma.

38. Virsapbedījumus kapavietās izdara, ievērojot šos Noteikumus. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.

39. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža likumdošanā noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas pārzini.

40. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas pārzini.

41. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā, izņemot īpašus gadījumus.

42. Kapavietas dziļums noteikts 2,2 m, bet ne mazāk kā 1,7 m līdz zārka vākam.

43. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1 m līdz kokam.

44. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

45. Urna ar mirušā pelniem jāapglabā 1 m dziļumā. Attālumam starp kapu kopiņām to garajās malās jābūt l m, īsajās malās – 0,5 m.

46. Kapličas izmantošana:

46.1. kapličas saldētava tiek izmantota mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim, to drīkst apmeklēt tikai ar kapsētas pārziņa atļauju kapsētas darba laikā, pārējā laikā kapliča ir slēgta;

46.2. atvadu ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko noteicis kapsētas pārzinis.

47. Mirušo pārvešanu vai pārnešanu līdz apbedīšanas vietai veic zārkos vai urnās.

VI. Noslēguma jautājumi

48. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

49. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022. gada 21. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 2022/12 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā".

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības un sadarbības jautājumos D. Vingris

 

1. pielikums
Aizkraukles novada domes
2024. gada 21. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/4
"Par Aizkraukles novada pašvaldības
kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību"

BRĪDINĀJUMA ZĪMES PARAUGS

Koka mietiņš (izmēri brīdinājuma zīmei milimetros) ar dzeltenā krāsā nokrāsotu augšējo daļu un aktēšanas datumu.

 

2. pielikums
Aizkraukles novada domes
2024. gada 21. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/4
"Par Aizkraukles novada pašvaldības
kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību"

IERĀDĀMO KAPUVIETU IZMĒRI

Kapa vieta

Platums m

Garums m

Laukums kv.m.

Vienvietīga

1,75

3,0

5,25

Divvietīga

2,50

3,0

7,50

Trīsvietīga

3,50

3,0

10,50

Četrvietīga

4,50

3,0

14,0

URNAS APBEDĪŠANAS VIETAS IZMĒRI

Kapa vieta

Platums m

Garums m

Laukums kv.m.

Vienvietīga

0.75

1.5

1.13

Divvietīga

1.2

1.5

1.8

Trīsvietīga

1.5

1.5

2.25

Četrvietīga

1.8

1.5

2.7

 

3. pielikums
Aizkraukles novada domes
2024. gada 21. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/4
"Par Aizkraukles novada pašvaldības
kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību"

AIZKRAUKLES NOVADA KAPSĒTAS

Nr.p.k.

Pilsēta vai pagasts

Kapsētas nosaukums

Atvērta, daļ.atvērta vai slēgta kapsēta

Digitalizēta uzskaite
ir/nav

1.

Aizkraukles pagasts

Aizkraukles kapi

Atvērta

nav

2.

Kokneses pilsēta

Baznīcas kapi

Daļēji slēgta

ir

3.

Kokneses pagasts

     
    Atradzes kapi

Atvērta

ir

    Kaplavas kapi, Ūsiņu kapi

Daļēji slēgtas

nav

4.

Bebru pagasts

Zutēnu kapi

Atvērta

ir

5.

Iršu pagasts

Iršu kapi

Atvērta

ir

6.

Neretas pagasts

 Brāļu kapi Slēgta  
    Smiltaines kapsēta, Ķesteru kapsēta, Saules – Ķišku kapsēta, Indulānu kapsēta, Visdarbu kapsēta

Atvērtas

ir

    Susējas kapsēta

Atvērta

nav

7.

Mazzalves pagasts

Ērberģes kapsēta, Ķiku kapsēta, Kankaļu kapsēta, Mēmeles kapsēta, Timsēnu kapsēta, Zāģeru kapsēta, Cielavu (Mūrmuižas) kapsēta

Atvērtas

ir

8.

Zalves pagasts

     
    Zalves kapi, Damasānu kapi, Cīruļu kapi

Atvērtas

ir

    Priedes kapi

Daļēji slēgta

ir

9.

Pilskalnes pagasts

     
    Strobuku kapi, Rankaļu kapi, Veseļu kapi

Atvērtas

ir

    Gudiņu kapi

Daļēji slēgta

ir

10.

Skrīveru pagasts

     
    Jaunie kapi

Daļēji slēgta

ir

    Vecie kapi, Saules kapi

Atvērtas

ir

11.

Pļaviņu pilsēta

Bārukalna

Atvērta

nav

12.

Klintaines pagasts

Rīteru kapi, Brīvkapi

Atvērtas

nav

13.

Vietalvas pagasts

Vietalvas kapi

Atvērta

nav

    Vietalvas brāļu kapi un memoriāls

Slēgti

nav

14.

Aiviekstes pagasts

Ķūģu kapi, Krūmēnu kapi

Atvērtas

nav

    Ebreju kapi, Krievciema brāļu kapi

Slēgti

nav

15.

Jaunjelgavas pilsēta

Jaunjelgavas pilsētas kapi

Atvērta

nav

    Ebreju kapi

Daļēji slēgta

nav

    1. Pasaules kara vācu kapi

Slēgti

nav

16.

Daudzeses pagasts

Māršavu kapi, Baznīcas kapi, Viesītes kapi, Smaļķu kapi

Atvērtas

nav

    1. Pasaules kara vācu kapi

Slēgta

nav

    Caunes kapi

Daļēji slēgta

nav

17.

Staburaga pagasts

Brantānu kapi, Staņģu kapi

Atvērtas

nav

    Stalānu kapi, Mākulu kapi, 1. Pasaules kara vācu kapi, 1. Pasaules kara kritušo karavīru kapi (Krīguļu, Ādmiņu un Lejas Dopuļu kapi)

Slēgti

nav

18.

Sunākstes pagasts

Zilkalnes kapi, Beitānu kapi, Lielsunākstes kapi

Atvērtas

nav

19.

Sērenes pagasts

Totēnu kapi

Atvērta

nav

20.

Seces pagasts

     
    Jaunie kapi, Ūzānu kapi, Čoču kapi, Lullīšu kapi, Kauļu kapi

Atvērtas

nav

 

Aizkraukles novada domes 2024. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. 2024/4 "Par Aizkraukles novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt vienotu kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek organizēta kapsētu apsaimniekošanas pārvaldība: pašvaldības kapsētu uzturēšana, lietošana, apsaimniekošana, noteikta kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtība, apbedīšanas un kapliču izmantošanas kārtība.

1.2. Latvijā nav normatīvo aktu, kas tieši reglamentētu ar kapsētu izveidošanu un uzturēšanu un ar mirušo apbedīšanu saistītus jautājumus un nodrošinātu vienotu tiesisko regulējumu šajos jautājumos. Pašvaldību likuma 4. panta pirmā daļa nosaka pašvaldības autonomās funkcijas, tai skaitā 2. apakšpunktā nosakot, ka pašvaldības pienākums ir gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), kā arī noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, ciktāl tas saistīts ar sabiedrisko drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu. Atbilstoši Pašvaldību likuma 4. panta trešajai daļai autonomo funkciju izpildi atbilstoši savai kompetencei organizē un par to atbild pašvaldība.

Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa paredz, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgās iniciatīvas izpildi.

1.3. Aizkraukles novada pašvaldībā šobrīd spēkā ir 21.04.2022.saistošie noteikumi Nr. 2022/12 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā", kas izdoti saskaņā ar šobrīd spēkā neesoša likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 4., 9. punktu un trešo daļu. Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6.punkts nosaka, ka dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu paredz budžeta ieņēmumus par kapliču pakalpojumu izmantošanu. 2023. gada budžeta ietvaros ieņēmumi par kapliču pakalpojumu izmantošanu sastādīja 5650,00 euro.

Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu paredz izdevumu daļu. Pašvaldības izdevumi, veicot kapsētu apsaimniekošanu, 2023. gada budžeta ietvaros bija 72 413 euro. Paredzama budžeta izdevumu daļas palielināšana, līdzsvarojot finansējumu citās pozīcijās.

2.2. Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos resursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide vai esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekmi uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme – paredzama tieša ietekme, jo kapsētu esamība, kapsētu uzturēšana un lietošana, kapavietu piešķiršana, apbedīšana, kapavietu kopšana un uzturēšana ietver sabiedrības kā cilvēku kopienas esības pamattiesības, tradicionālo dzīvesveidu, dzīvesziņu un vērtības, vispārējos ētikas apsvērumus, kā arī dzīves un vides kvalitātes apsvērumu.

3.2. Ietekme uz vidi – tiek plānots, ka saistošo noteikumu īstenošana mazinās kapsētu ietekmes uz vidi teritoriāli lokālā līmenī, jo tiek paredzēta noteikta kārtība kapsētu kā īpašo teritoriju, kas izveidotas mirušo apbedīšanai, apsaimniekošanai un uzraudzībai.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – konkrētā gadījumā saistošie noteikumi par kapsētu darbību un uzturēšanu ietekmi uz iedzīvotāju veselību nerada.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – konkrētā gadījumā saistošie noteikumi par kapsētu darbību un uzturēšanu ietekmi uz

Uzņēmējdarbības vidi nerada.

3.5. Ietekme uz konkurenci – saistošie noteikumi par kapsētu darbību un uzturēšanu neierobežo uznēmējdarbības aktivitātes un komersantu, kas sniedz apbedīšanas pakalpojumus, konkurētspēju, jo šajos saistošajos noteikumos paredzētā kārtība nodrošinās pakalpojumu sniedzējiem vienlīdzīgas tiesības un iespējas, tai skaitā komersantiem, kuri sniedz kremēšanas pakalpojumus un kopumā uzlabos pakalpojumu pieejamību.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. Saistošo noteikumu piemērošanā persona ar dokumentiem (miršanas apliecību) griežas konkrētajā pagastā pie pagasta vadības un pie konkrētās kapsētas pārziņa;

4.2. Saistošie noteikumi nemaina iepriekšējo saistošo noteikumu kārtību un procedūras.

4.3. papildus administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, lai īstenotu Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, kas uzliek pienākumu gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), kā arī noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, ciktāl tas saistīts ar sabiedrisko drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu.

5.2. Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos cilvēkresursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildē iesaistīti Aizkraukles novada klientu apkalpošanas centri, Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa; pilsētu un pagastu apvienību pārvaldes. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošo likvidācija, reorganizācija. Izpildei nepieciešami resursi tiek paredzēti Pašvaldības budžeta ietvaros.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai, pašvaldības autonomās funkcijas izpildei, mērķa sasniegšanai nosakot samērīgas prasības kapsētu apsaimniekošanai, uzturēšanai un lietošanai, kā arī samērīgu atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Atbilstoši Pašvaldības likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai saistošo noteikumu projekts tika publicēts Aizkraukles novada pašvaldības mājaslapā: www.aizkraukle.lv no 14.02.2024. līdz 28.02.2024.

Par saistošo noteikumu projektu sabiedrības viedoklis netika iesniegts.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības un sadarbības jautājumos D. Vingris

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!