• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Aizkraukles novada domes 2024. gada 18. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2024/6 "Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.05.2024., Nr. 102 https://www.vestnesis.lv/op/2024/102.11

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 97

Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 76 "Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

28.05.2024., Nr. 102

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Aizkraukles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2024/6

Pieņemts: 18.04.2024.

OP numurs: 2024/102.11

2024/102.11
RĪKI

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr.  2024/6

Aizkrauklē 2024. gada 18. aprīlī

Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes 2024. gada 18. aprīļa
domes sēdes lēmumu Nr.  261 (prot. Nr.  4, 5. p.)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, 44. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr.  275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu,
Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumu Nr.  829
"Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu)
un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas
izdevumu līdzfinansēšanu" 26. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Aizkraukles novadā nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošina pašvaldības iestāde "Aizkraukles novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Tiesības saņemt saistošajos noteikumos paredzētos sociālos pakalpojumus ir personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā vai kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos personai ir tiesības saņemt saistošajos noteikumos norādītos sociālos pakalpojumus neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

5. Tiesības saņemt saistošajos noteikumos paredzētos sociālos pakalpojumus ir personai, kurai saskaņā ar Sociālā dienesta veiktu personas individuālo vajadzību un sociālo resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums vai sociālie pakalpojumi.

6. Neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas personai ir tiesības bez maksas iegūt no Sociālā dienesta informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību, bez maksas saņemt konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu.

7. Ja Pašvaldībai nav iespējas sniegt atbilstošus sociālos pakalpojumus, tad pašvaldība slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citu pašvaldību par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu.

II. Sociālo pakalpojumu veidi

8. Sociālais dienests sniedz vai organizē šādus sociālos pakalpojumus:

8.1. aprūpes mājās pakalpojums;

8.2. pakalpojums "Drošības poga";

8.3. mobilās aprūpes kompleksa pakalpojums;

8.4. higiēnas pakalpojums (dušas un veļas mazgāšanas pakalpojums);

8.5. asistenta-pavadoņa pakalpojums;

8.6. sociālā darba pakalpojums;

8.7. ģimenes asistenta pakalpojums;

8.8. sociālā mentora pakalpojums;

8.9. psihologa pakalpojums;

8.10. atbalsta un izglītojošo grupu nodarbību pakalpojums;

8.11. dienas centra pakalpojums;

8.12. dienas aprūpes centra pakalpojums;

8.13. grupu dzīvokļa pakalpojums;

8.14. pansijas pakalpojums;

8.15. transporta pakalpojums;

8.16. īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām;

8.17. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām;

8.18. sociālās rehabilitācijas pakalpojums krīzes centrā vai ģimeņu atbalsta centrā;

8.19. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem;

8.20. atelpas brīža pakalpojums;

8.21. specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

8.22. aprūpes mājās pakalpojums bērniem ar invaliditāti.

9. Aprūpes mājās pakalpojuma bērniem ar invaliditāti sniegšanu Aizkraukles novadā reglamentē Pašvaldības saistošie noteikumi par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti sniegšanu.

III. Sociālo pakalpojumu saņemšanas, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

10. Lai saņemtu saistošo noteikumu otrajā nodaļā norādītos sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un atbilstoša sociālā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību.

11. Pēc personas iesnieguma un sociālā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Sociālais dienests veic vienu vai vairākas pieprasītajam sociālajam pakalpojumam atbilstošas darbības:

11.1. veic sociālās situācijas novērtējumu, ja nepieciešams, apseko personas dzīvesvietu;

11.2. izvērtē personas vai tās ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt vienošanos par to;

11.3. pieprasa no privātpersonas, valsts un pašvaldību iestādēm ziņas, kas nepieciešamas lēmuma pieņemšanai par sociālā pakalpojuma piešķiršanu (par personas veselības stāvokli, ienākumiem u.c.);

11.4. veic personas fizisko un garīgo spēju novērtējumu un aprūpes līmeņa noteikšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;

11.5. nepieciešamības gadījumā sastāda individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;

11.6. sniedz atzinumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību;

11.7. izvērtē personas vai tās apgādnieka maksātspēju, ja normatīvajos aktos noteikts personas vai tās apgādnieka pienākums veikt samaksu par sociālo pakalpojumu.

12. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sociālais dienests piešķir personai nepieciešamu sociālo pakalpojumu, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no citām personām vai valsts un pašvaldības iestādēm.

13. Sociālais dienests viena mēneša laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par viena vai vairāku sociālo pakalpojumu piešķiršanu personai, nosakot piešķirtā sociālā pakalpojuma veidu, apmēru, ilgumu un samaksas kārtību, vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu atbilstoši Paziņošanas likumā noteiktajai kārtībai.

14. Sociālā pakalpojuma veids un apjoms personai tiek piešķirts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saistošajiem noteikumiem un Sociālā dienesta noslēgtajiem līgumiem ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

15. Pēc lēmuma pieņemšanas par sociālā pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests izsniedz personai nosūtījumu sociālā pakalpojuma saņemšanai, izņemot šādus sociālos pakalpojumus:

15.1. transporta pakalpojums;

15.2. dienas centra pakalpojums;

15.3. grupu dzīvokļa pakalpojums;

15.4. īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām;

15.5. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām;

15.6. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem.

16. Lai nodrošinātu sociālā pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktību, persona vai tās likumiskais pārstāvis vienu mēnesi pirms piešķirtā pakalpojuma termiņa beigām Sociālajā dienestā atkārtoti iesniedz iesniegumu un normatīvajos aktos norādītos dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

17. Personai piešķirto sociālo pakalpojumu izbeidz, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu, ja:

17.1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;

17.2. personai piešķirtais sociālais pakalpojums tiek nodrošināts institūcijā;

17.3. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un sociālais pakalpojums tai vairs nav nepieciešams;

17.4. sociālais pakalpojums personai tiek nodrošināts cita sociālā pakalpojuma ietvaros;

17.5. persona apdraud citus sociālā pakalpojuma saņēmējus vai sociālā darba speciālistu veselību un dzīvību;

17.6. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;

17.7. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

17.8. ja tiek konstatēts, ka sociālais pakalpojums personai piešķirts, pamatojoties uz personas nepatiesi vai nepilnīgi sniegtu informāciju;

17.9. netiek veikta personai noteiktā samaksa par sociālo pakalpojumu.

18. Personai piešķirto sociālo pakalpojumu izbeidz, nepieņemot par to Sociālā dienesta lēmumu, ja tiek konstatēts, ka persona ir mirusi.

19. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Aizkraukles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

20. Aizkraukles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Sociālo pakalpojumu samaksas kārtība

21. Personas vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem atbilstoši normatīvajos aktos un saistošajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

22. Neizvērtējot personas (mājsaimniecības) ienākumus un materiālo stāvokli, no Pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segtas šādu sociālo pakalpojumu izmaksas:

22.1. asistenta-pavadoņa pakalpojums;

22.2. sociālā darba pakalpojums;

22.3. ģimenes asistenta pakalpojums;

22.4. mentora pakalpojums;

22.5. psihologa pakalpojums;

22.6. atbalsta un izglītojošo grupu nodarbību pakalpojums;

22.7. dienas centra pakalpojums;

22.8. dienas aprūpes centra pakalpojums;

22.9. grupu dzīvokļa pakalpojums (izņemot izmaksas par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju atbilstoši lietojamajai daļai saskaņā ar pakalpojuma izmaksām);

22.10. pansijas pakalpojums (izņemot izmaksas par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju atbilstoši lietojamajai daļai saskaņā ar pakalpojuma izmaksām);

22.11. transporta pakalpojums;

22.12. sociālās rehabilitācijas pakalpojums krīzes centrā vai ģimeņu atbalsta centrā;

22.13. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem (uzsākot sniegt pakalpojumu, Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma samaksas pieprasīšanu no bērna vecākiem vai bērna vecāku atbrīvošanu no pakalpojuma samaksas);

22.14. atelpas brīža pakalpojums;

22.15. specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

23. Ja persona (vai viņa apgādnieks) nespēj samaksāt par sociālo pakalpojumu, Sociālais dienests izvērtē personas (mājsaimniecības) ienākumus atbilstoši šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu noteiktajam un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma maksas pilnīgu vai daļēju segšanu no Pašvaldības budžeta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

24. Sociālajam dienestam atsevišķos gadījumos ir tiesības noteikt citu personai un/vai personas apgādniekam labvēlīgāku sociālā pakalpojuma samaksas kārtību, ņemot vērā personas un/vai personas apgādnieka individuālo sociālo gadījumu.

25. Nosakot samaksu par sociālajiem pakalpojumiem, tiek vērtēti personas (ģimenes) ienākumi, bet netiek vērtēts personas (ģimenes) īpašums.

26. Nosakot personai pienākumu veikt samaksu par sociālā pakalpojuma saņemšanu, izņemot samaksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, netiek izvērtēti personas atsevišķi dzīvojoša apgādnieka ienākumi.

27. Piemērojot samaksu par sociālajiem pakalpojumiem (izņemot samaksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā sniegto pakalpojumu) personas mājsaimniecības rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – ienākumu mediānas).

28. Ja personas ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir augstāki par šo noteikumu 27. punktā noteikto līmeni, bet persona nevar samaksāt pilnu pakalpojumu maksu, persona maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un ienākumu mediānu. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz pašvaldība.

V. Aprūpes mājās pakalpojums

29. Aprūpes mājās pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir sociālās aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību nodrošināšanai personām, kuras vecuma vai funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

30. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas darbus pamatvajadzību nodrošināšanai, veikt savu personisko aprūpi un, kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi.

31. Pakalpojumu personai nepiešķir, ja personai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir noteiktas kontrindikācijas aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai.

32. Personai nepieciešamais aprūpes pakalpojuma apjoms tiek pielāgots individuāli, atbilstoši katrai personai nepieciešamajam aprūpes līmenim saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem:

32.1. pirmais aprūpes līmenis – aprūpe līdz 4 stundām nedēļā;

32.2. otrais aprūpes līmenis – aprūpe līdz 8 stundām nedēļā;

32.3. trešais aprūpes līmenis – aprūpe līdz 12 stundām nedēļā;

32.4. ceturtais aprūpes līmenis – aprūpe līdz 25 stundām nedēļā.

33. Ja personai ir noteikts ceturtais aprūpes līmenis, Pakalpojumu piešķir īslaicīgi līdz sociālās aprūpes nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā.

34. Pakalpojums personai nodrošina personisko atbalstu un aptver palīdzību šādu darbību veikšanā:

34.1. palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā;

34.2. palīdzība apģērbties un noģērbties, gultas veļas nomaiņa;

34.3. palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana un pārvietošanās;

34.4. ēdiena gatavošana un palīdzība ēdot;

34.5. pārtikas produktu, medikamentu un citu sīku preču piegāde;

34.6. palīdzība mājvietas uzkopšanā;

34.7. ārstniecības personas izsaukšana, atbalsts medikamentu lietošanā, palīdzība sadarbībā ar dažādām institūcijām;

34.8. kurināmā ienešana telpās, krāsns kurināšana;

34.9. citus darbus, ja pēc sociālā darba speciālista novērtējuma personai tie nepieciešami.

35. Pakalpojumu personai piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

VI. Pakalpojums "Drošības poga"

36. Drošības pogas pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī. Ja personas funkcionālais stāvoklis ir mainīgs un regulāra aprūpe nav nepieciešama, bet pastāv iespēja nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī, aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs nodrošina aprūpi mājās pēc īpaša izsaukuma – "drošības poga", organizējot pasākumus atbilstoši vajadzībai un noslēgtajam līgumam.

37. Pakalpojumu personai piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem.

VII. Mobilās aprūpes kompleksa pakalpojums

38. Mobilās aprūpes kompleksa pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir paplašināts aprūpes mājās pakalpojums ar specializētu un aprīkotu transportu, vienu reizi mēnesī nogādājot personas dzīvesvietā trūkstošos resursus (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.), t.sk., pēdu aprūpes pakalpojumu.

39. Pakalpojumu personai piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem.

VIII. Higiēnas pakalpojums

40. Higiēnas pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina pašvaldības apmaksātu dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus personām, kurām dzīvesvietā nav karstā ūdens un nav iespēju pieslēgt veļas mazgājamo mašīnu un personām, kurām vecuma vai slimības izraisīto funkcionālu traucējumu dēļ ir grūtības izmazgāt veļu.

41. Mazgāšanos dušā viena persona var saņemt divas reizes mēnesī.

42. Veļas mazgāšanas pakalpojumu viena persona var saņemt divas reizes mēnesī.

43. Pakalpojumu personai piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista atzinumu par Pakalpojuma nepieciešamību personai.

44. Pakalpojumu personai piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

IX. Asistenta-pavadoņa pakalpojums

45. Asistenta-pavadoņa pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina fizisku un informatīvu atbalstu personām, kurām trūkst saziņai nepieciešamo prasmju un ir nepieciešama pavadošās personas klātbūtne vai fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ ir apgrūtināta pārvietošanās ārpus mājokļa, apmeklējot valsts vai pašvaldības iestādes un organizācijas sadzīves jautājumu risināšanai, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus.

46. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai, kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nespēj nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi un no valsts budžeta līdzekļiem nesaņem pabalstu pavadoņa–asistenta pakalpojuma apmaksai vai asistenta pakalpojumu.

47. Pakalpojumu personai piešķir pēc nepieciešamības.

X. Sociālā darba pakalpojums

48. Sociālā darba pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) sniedz profesionālo atbalstu personām, ģimenēm, personu grupām, lai veicinātu vai atjaunotu savu spēju sociāli funkcionēt, noteiktu, atrisinātu vai mazinātu sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

49. Pakalpojums ietver sevī sekojošus pasākumus:

49.1. individuālas sociālā darba speciālista konsultācijas;

49.2. sociālo gadījumu risināšanu;

49.3. sociālo pakalpojumu organizēšanu personas sociālo problēmu risināšanai;

49.4. uzvedības, sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādi un individuālo sociālās korekcijas plānu realizēšanu nepilngadīgām personām, kuras ir izdarījušas likumpārkāpumu;

49.5. starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.

50. Pakalpojums personai tiek sniegts Sociālā dienesta telpās.

51. Pakalpojumu personai piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista personas sociālās situācijas izvērtējumu.

52. Pakalpojumu personai piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem.

XI. Ģimenes asistenta pakalpojums

53. Ģimenes asistenta pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina ģimenei (personai) praktiska rakstura atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas/sadarbības plānu. 

54. Tiesības saņemt Pakalpojumus ir ģimenei ar bērniem, kurai ir nepietiekamas zināšanas, sociālās prasmes un iemaņas bērnu aprūpē un audzināšanā, ikdienas sadzīves nodrošināšanā.

55. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem, ne vairāk kā 10 stundas mēnesī. Pakalpojuma sniegšanas termiņš var tikt pagarināts, ja, izvērtējot ģimenes (personas) sociālo funkcionēšanu, sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanai ir nepieciešams pakalpojumu turpināt.

XII. Sociālā mentora pakalpojums

56. Sociālā mentora pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina atbalstu personām, kuras sava dzīvesveida, nepietiekamu sociālo prasmju vai tuvinieku atbalsta trūkuma dēļ nespēj nodrošināt sociālo funkcionēšanu sabiedrībā.

57. Pakalpojumu ir tiesības saņemt šādām personām:

57.1. pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir nepieciešams atbalsts sociālo un sadzīves prasmju apgūšanā;

57.2. pusaudzim un jaunietim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu vecumam, kuram nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

58. Pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz ģimenes (personas) individuālo sociālās rehabilitācijas/sadarbības plānu.

59. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem. Pilngadīgai personai ir tiesības saņemt Pakalpojumu līdz 20 stundām mēnesī. Pusaudzim un jaunietim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu vecumam ir tiesības saņemt Pakalpojumu līdz 5 stundām nedēļā. Pakalpojuma sniegšanas termiņš ar Sociālā dienesta lēmumu var tikt pagarināts, ja, izvērtējot personas sociālo funkcionēšanu, sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanai ir nepieciešams pakalpojumu turpināt.

XIII. Psihologa pakalpojums

60. Psihologa pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina profesionālu psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas. Pakalpojums ietver konsultēšanu, nepieciešamības gadījumā psiholoģisko izpēti un rakstisku izpētes atzinuma sagatavošanu, psihosociālo rehabilitāciju krīzes un psiholoģisko traumu gadījumā.

61. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir šādām personām:

61.1. bērniem un viņu ģimenes locekļiem;

61.2. personai ar invaliditāti un viņas ģimenes locekļiem;

61.3. personai vai ģimenei ar bērniem krīzes situācijā.

62. Pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz sociālā darba speciālista atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību personai.

63. Personai ir tiesības saņemt ne vairāk kā 10 psihologa konsultācijas kalendārā gadā.

XIV. Atbalsta un izglītojošo grupu nodarbību pakalpojums

64. Atbalsta un izglītojošo grupu nodarbību pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu un informāciju problēmu risināšanai, lai uzlabotu savu sociālo situāciju un funkcionēšanu.

65. Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošinātas šādas grupu nodarbības:

65.1. grupu nodarbības pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem;

65.2. grupu nodarbības ģimenes locekļiem (personām), kuru aprūpē ir personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

65.3. atbalsta un izglītojošās grupas vecākiem, kuri audzina nepilngadīgus bērnus;

65.4. citas grupas atbilstoši nepieciešamībai.

66. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personai izstrādāto sociālās rehabilitācijas/sadarbības plānu vai sociālā darba speciālista atzinumu par personas atbilstību mērķa grupai.

67. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem vai uz konkrētās grupas nodarbību norises laiku.

XV. Dienas centra pakalpojums

68. Dienas centra pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) veicina iedzīvotāju attiecību uzlabošanos, motivāciju iesaistīties un līdzdarboties un sniegt atbalstu citiem, īsteno pasākumus un aktivitātes gan pilngadīgām personām, gan bērniem un jauniešiem, nodrošina apmeklētājiem sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

69. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem – periodā no tekošā gada 1. septembra līdz nākošā gada 31. augustam.

XVI. Dienas aprūpes centrs

70. Dienas aprūpes centra pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem vai sociālām problēmām.

71. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem. Pakalpojuma sniegšanas termiņš ar Sociālā dienesta lēmumu var tikt pagarināts, ja, izvērtējot personas sociālo funkcionēšanu, sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanai ir nepieciešams pakalpojumu turpināt.

XVII. Grupu dzīvokļa pakalpojums

72. Grupu dzīvokļa pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina personai ar garīga rakstura funkcionāliem traucējumiem mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā.

73. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir šādām personām:

73.1. pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā;

73.2. pilngadīgai personai ar garīgā rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā, kurai ir nepieciešana prasmju un iemaņu apgūšana patstāvīgas dzīves uzsākšanai, lai spētu pēc iespējas neatkarīgi funkcionēt.

74. Personai ir pienākums samaksāt Pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamajai daļai un saskaņā ar pakalpojuma izmaksām).

75. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem. Pakalpojuma sniegšanas termiņš ar Sociālā dienesta lēmumu var tikt pagarināts, ja, izvērtējot personas sociālo funkcionēšanu, sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanai ir nepieciešams Pakalpojumu turpināt.

XVIII. Pansijas pakalpojums

76. Pansijas pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) personai nodrošina mājokli, uzraudzību, sociālo aprūpi, kā arī piedāvā aktivitātes brīvā laika pilnvērtīgai pavadīšanai, saglabājot patstāvīgas dzīves principus. Pakalpojums nodrošina īslaicīgu palīdzību neparedzamu apstākļu radīto grūtību pārvarēšanai, atbalstu pašaprūpē un sociālo problēmu risināšanā.

77. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir šādām personām:

77.1. pilngadīgai personai bez noteiktas dzīvesvietas, kura nonākusi bezpalīdzīgā situācijā;

77.2. pilngadīgai personai/ ģimenei ar bērniem krīzes situācijā;

77.3. pensijas vecuma personai, kurai ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe un kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi;

77.4. personai ar funkcionāliem traucējumiem, kurai ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe un kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi.

78. Pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz sociālā darba speciālista atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību personai.

79. Personai ir pienākums samaksāt Pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamajai daļai un saskaņā ar pakalpojuma izmaksām).

80. Pakalpojumu personai (ģimenei) piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem. Pakalpojuma sniegšanas termiņš ar Sociālā dienesta lēmumu var tikt pagarināts, ja, izvērtējot personas (ģimenes) sociālo funkcionēšanu, sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanai ir nepieciešams Pakalpojumu turpināt.

XIX. Transporta pakalpojums

81. Transporta pakalpojumu nodrošina personām, kuras ir jāpārvieto pēc ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes pieprasījuma vai sociālā darba speciālista novērtējuma uz dzīvesvietu vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojuma saņemšanai.

82. Transporta pakalpojumu personai piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista personas sociālās situācijas izvērtējumu, izsniedzot pakalpojuma sniedzējam Sociālā dienesta garantijas vēstuli par pakalpojuma apmaksu.

XX. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

83. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina diennakts sociālo aprūpi pilngadīgām personām, kurām nepieciešama sociālā aprūpe un rehabilitācija.

84. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir šādām personām:

84.1. pensijas vecuma personai, kurai ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe un kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi;

84.2. personai ar funkcionāliem traucējumiem, kurai ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe un kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi;

84.3. personai bez noteiktas dzīvesvietas krīzes situācijā.

85. Pakalpojumu personai piešķir uz laiku līdz 60 (sešdesmit) diennaktīm kalendārā gadā. Pakalpojuma sniegšanas termiņš ar Sociālā dienesta lēmumu var tikt pagarināts, ja, izvērtējot personas sociālo funkcionēšanu, sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanai ir nepieciešams Pakalpojumu turpināt.

XXI. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

86. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pilngadīgām personām (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgai personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

87. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu. 

88. Pakalpojuma nodrošināšanai termiņš netiek noteikts. Pakalpojuma nodrošināšana personai tiek izbeigta ar Sociālā dienesta lēmumu, iestājoties kādam no saistošo noteikumu 17.apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem.

XXII. Krīzes centra vai ģimeņu atbalsta centra pakalpojums

89. Krīzes centra vai ģimeņu atbalsta centra pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina personām drošu naktsmītni, profesionālu psihosociālo palīdzību krīzes situācijās.

90. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir šādām personām:

90.1. bērnam un ģimenei ar bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijā; 

90.2. bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, ja uz valsts apmaksātu pakalpojumu ir jāgaida rindā vai ja tas ir nepietiekams; 

90.3. grūtniecei, kura nonākusi krīzes situācijā, kad ir apdraudēta grūtnieces vai bērna veselība vai dzīvība. 

91. Pakalpojumu personai (ģimenei) piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

XXIII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

92. Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir pakalpojums, kas nodrošina bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

93. Pakalpojums bērnam tiek piešķirts, pamatojoties uz Aizkraukles novada bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem.

XXIV. Atelpas brīža pakalpojums

94. Atelpas brīža pakalpojums nodrošina īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes pakalpojumu personām no 3 gadu vecuma ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras dzīvo ģimenēs un kurām ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

95. Pakalpojumu personai piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista atzinumu par Pakalpojuma nepieciešamību personai. 

96. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 30 (trīsdesmit) diennaktīm kalendārā gadā. 

XXV. Specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

97. Specializēto darbnīcu pakalpojums ir darbnīcas ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgajā vecumā. Specializētās darbnīcas pakalpojuma mērķis ir attīstīt personu sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt šo personu iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā.

98. Sociālais dienests nodrošina specializēto darbnīcu pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

99. Pakalpojumu personai piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista atzinumu par Pakalpojuma nepieciešamību personai.

100. Pakalpojumu personai piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem.

XXVI. Noslēguma jautājums

101. Atzīt par spēku zaudējušiem Aizkraukles novada domes 2021. gada 17. novembra saistošos noteikumus Nr. 2021/18 "Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā" (Latvijas Vēstnesis, 2022., Nr. 7).

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

Aizkraukles novada domes 2024. gada 18. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 2024/6 "Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis – ko pašvaldība vēlas sasniegt ar saistošajiem noteikumiem, kādi būs ieguvumi":

Saistošo noteikumu "Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi) izdošanas mērķis ir noteikt Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) teritorijas iedzīvotājiem pieejamo sociālo pakalpojumu veidus, to saņēmēju loku, saņemšanas un samaksas kārtību. Saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu, 44. panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu.

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi:

Līdz Saistošo noteikumu pieņemšanai sociālie pakalpojumi Aizkraukles novadā tika nodrošināti saskaņā ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 17. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/18 "Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā". Piemērojot praksē minētos saistošos noteikumus, tika konstatēta nepieciešamība tajos veikt precizējumus un labojumus, lai saistošie noteikumi atbilstu pašvaldības iespējām nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, kā arī atbilstu iedzīvotāju vajadzībām pēc sociālajiem pakalpojumiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktā paredzēto regulējumu, kas nosaka, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, tika sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts "Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā".

1.3. pastāvošais tiesiskais regulējums, tā būtības skaidrojums un pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums:

Salīdzinājumā ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 17. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/18 "Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā", Saistošie noteikumi vairs neparedz vairāku sociālo pakalpojumu sniegšanu: zupas virtuves pakalpojums, sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums, taču paredz jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu – sociālā mentora pakalpojums, atelpas brīža pakalpojums, specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, asistenta-pavadoņa pakalpojums. Saistošajos noteikumos kārtība, kādā tiek piešķirti, saņemti un apmaksāti sociālie pakalpojumi, izklāstīta loģiskā secībā – saistošo noteikumu sākumā, ļaujot vienkopus gūt pilnīgu un vispusīgu informāciju par sociālo pakalpojumu saņemšanas procesu. Saistošajos noteikumos precizēta sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtība, to saņemšanas termiņi, saņēmēju loks, uzskaitīti sociālie pakalpojumi, kas nodrošināmi no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, nevērtējot personu materiālo situāciju.

1.4. ja norādītās problēmas risināšanai nav tiesiskā regulējuma, tad skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība:

neiekļaujot noteiktus sociālos pakalpojumus, to saņemšanas kārtību Saistošajos noteikumos, nav iespējama tiesiskas kārtības ievērošana sociālo pakalpojumu sniegšanā. Skaidras un saprotamas sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtības norādīšana Saistošajos noteikumos rada tiesisko noteiktību gan sociālo pakalpojumu sniedzējam, gan saņēmējam, novērš sociālo pakalpojumu sniedzēja patvaļu, personu nepamatotu vēršanos iestādē. Novēršot minētos trūkumus, tiks uzlabota sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un veicināta sociālo pakalpojumu izmantošana.

1.5. iespējamo alternatīvu, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi, raksturojums, to ieviešanas trūkumi un priekšrocības: 

Lai sniegtu sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, nepieciešama skaidri saprotama kārtība un noteikumi. Alternatīva ir nesniegt šādu atbalstu iedzīvotājiem.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  2.1. saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus:
Pakalpojuma veids Plānotais finansējums
(euro)
aprūpes mājās pakalpojums (tai skaitā pakalpojums "Drošības poga", mobilās aprūpes kompleksa pakalpojums, asistenta-pavadoņa pakalpojums) 174805
higiēnas pakalpojums (dušas un veļas mazgāšanas pakalpojums); 5000
ģimenes asistenta pakalpojums, mentora pakalpojums, atbalsta un izglītojošo grupu nodarbību pakalpojums u.c. sabiedrībā balstīti pakalpojumi 20 100
psihologa pakalpojums 9000
dienas centra pakalpojums 133 366
dienas aprūpes centra pakalpojums 209 802
grupu dzīvokļa un pansijas pakalpojums 269 058
transporta pakalpojums 3000
Ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums 674138

Kopā:

1498269

2.1.1. samazina vai palielina ieņēmumu daļu:

Pašvaldības ieņēmumu daļa nemainās.

2.1.2. samazina vai palielina izdevumu daļu:

Ņemot vērā, ka izdevumu plāns ir indikatīvs un var mainīties atbilstoši pieprasījumam var secināt, ka pašvaldības izdevumu daļa būtiski nemainās, izdevumi apstiprināti ar Aizkraukles novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2024. gadam".

2.1.3. ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā (piemēram, vai, lai īstenotu saistošos noteikumus, jāsamazina finansējums citām pozīcijām):

Izdevumi neietekmē citas pašvaldības budžeta pozīcijas. Izdevumi apstiprināti ar Aizkraukles novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2024. gadam".

2.2. informācija par nepieciešamajiem resursiem sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi (saistībā ar 5., 6. sadaļu)

Jaunu darba vietu veidošanu saistošie noteikumi neparedz.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. sociālā ietekme – ietekme uz cilvēku dzīvesveidu, kultūru, labsajūtu, sabiedrību kopumā, kā arī ietekme uz konkrētām sabiedrības grupām, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām sabiedrības grupām, personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām, uz dzimumu līdztiesību:

Saistošie noteikumi veicinās vai atjaunos sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu spēju sociāli funkcionēt.

3.2. ietekme uz vidi – ar saistošo noteikumu īstenošanu izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, zemes dzīles, ūdeni, gaisu, klimatu, ainavu, kultūras un dabas mantojumu, iespējamā pakļautība avāriju vai katastrofu riskiem un visu minēto jomu mijiedarbība:

Nav attiecināms.

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību, iekļaujot informāciju par to, vai saistošie noteikumi: 

3.3.1. ietekmēs (piemēram, uzlabos, atjaunos, pasliktinās) vai neietekmēs cilvēku veselību":

Saistošo noteikumu īstenošana veicinās iedzīvotāju veselību, jo sociālie pakalpojumi uzlabos veselības aprūpes pieejamību daļai sociālo pakalpojumu saņēmēju, sniedzot atbalstu nokļūšanā uz veselības aprūpes iestādēm vai ievietojot personas institūcijās, kurās tiek nodrošināta veselības aprūpe, kā arī daļai sociālo pakalpojumu saņēmēju veicinot motivāciju risināt ar veselību saistītās problēmas.

3.3.2. nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas veselības jomā:

Nav attiecināms.

3.3.3. radīs jaunas tiesības vai uzliks jaunus pienākumus veselības jomā:

Nav attiecināms.

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:

Nav attiecināms.

3.5. ietekme uz konkurenci:

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā:

Lai saņemtu saistošajos noteikumos minētos sociālos pakalpojumus, persona var gan tieši, gan ar elektroniskā pasta starpniecību vērsties Aizkraukles novada Sociālajā dienestā (tai skaitā teritoriālajās vienības un attālinātajos klientu pieņemšanas punktos Aizkraukles novada pagastu pakalpojumu centros).

4.2. galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības, ko paredz saistošo noteikumu projekts, tai skaitā akcentē, kā piedāvātais regulējums maina līdzšinējo kārtību:

Lai saņemtu saistošajos noteikumos minētos sociālos pakalpojumus pabalstus, personai jāievēro procedūras posmi, kuri ir noteikti saistošo noteikumos.

4.3. paredzētās administratīvo procedūru izmaksas: 

4.3.1. saimnieciskās darbības veicējiem:

Nav paredzētas.

4.3.2. fiziskajām personām: 

Nav paredzētas.

4.3.3. nevalstiskā sektora organizācijām:

Nav paredzētas.

4.3.4. budžeta finansētām institūcijām:

Nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi:

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta 9. daļu pašvaldību autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. pantu pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

5.2. Pašvaldības cilvēkresursi, kas tiks iesaistīti saistošo noteikumu īstenošanā (tostarp, vai tiks uzlikti jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem, veidotas jaunas darba vietas u.tml.):

Lai īstenotu saistošajos noteikumos paredzēto, Pašvaldība ir izveidojusi iestādi Aizkraukles novada Sociālais dienests, kura organizē sociālo darbu, nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un administrēšanu un ir atbildīga par valsts deleģēto funkciju pašvaldībai sociālās aizsardzības jomā izpildi. Sociālās pakalpojumu organizēšanu un administrēšanu nodrošina Sociālās darba un sociālo pakalpojumu nodaļa. Saistošo noteikumu īstenošanā Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa, kas nodrošina samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem un Juridiskā nodaļa, kas sniedz konsultatīvu atbalstu saistošo noteikumu piemērošanā.

Saistošie noteikumi neparedz uzlikt jaunus pienākumus vai uzdevumus esošajiem darbiniekiem, kā arī neparedz izveidot jaunas darba vietas.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  6.1. saistošo noteikumu izpildē iesaistītās institūcijas, tai skaitā, vai paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija:

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Aizkraukles novada Sociālais dienests un Aizkraukles novada pašvaldības Administrācija. Jaunu institūciju izveidi, esošo likvidāciju vai reorganizāciju saistošie noteikumi neparedz.

6.2. izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi un to pamatotība (nedublējot 2. sadaļā norādīto):

Ņemot vērā, ka sociālo pakalpojumu organizēšanu un administrēšanu nepieciešams veikt visā Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, nepieciešami vismaz 12 sociālā darba speciālisti.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  7.1. vai saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai:

Saistošie noteikumi nodrošina mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanu un uzturēšanu, līdz ar to secināms, ka saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanai un paredz tikai to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai, līdz ar to Saistošo noteikumu izpildei nepieciešamais Pašvaldības finansējums pretstatā sabiedrībai kopumā gūtajam labumam ir nepieciešams un ir samērīgs.

7.2. samērīguma tests: 

7.2.1. vai pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai:

Pašvaldība nodrošina Pašvaldību likumā noteikto funkciju izpildi.

7.2.2. vai nav saudzējošāku līdzekļu leģitīmā mērķa sasniegšanai:

Pašvaldība var noteikt citus pakalpojuma veidus un samaksas kārtību (labvēlīgākus pabalsta saņēmējam)

7.2.3. vai pašvaldības rīcība ir atbilstoša:

Pašvaldības rīcība izstrādājot saistošos noteikumus ir samērīga, atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  8.1. sabiedrības pārstāvji (tostarp biedrības, nodibinājumi, apvienības u.tml.), ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā:

Sabiedrības pārstāvji nav iesaistīti konsultācijās saistošo noteikumu izstrādes procesā.

8.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids (lai atspoguļotu, kā pašvaldības ir centusies sasniegt mērķgrupu, kā arī noskaidrot pēc iespējas plašākas sabiedrības viedokli):

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts no 2024. gada 20. martam līdz 2024. gada 3. aprīlim publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!