• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2023. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 10 "Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 11.05.2023., Nr. 89 https://www.vestnesis.lv/op/2023/89.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Vēl šajā numurā

11.05.2023., Nr. 89

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 27.04.2023.

OP numurs: 2023/89.14

2023/89.14
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

2023. gada 27. aprīlī

Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2023. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 144/6

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datu bāzes noteikumi" 69. un 79. punktu

Izdarīt Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā " (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;"

2. Izteikt saistošo noteikumu 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi";"

3. Svītrot saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktu.

4. Izteikt saistošo noteikumu 6.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.8. Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – optiskos sakarus;"

5. Izteikt saistošo noteikumu 6.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.9. Akciju sabiedrību "Sadales tīkls" – elektrotīklus;"

6. Papildināt saistošo noteikumu 6. punktu ar 6.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.9.1 Akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" – elektropārvades tīklus;"

7. Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pašvaldība pārbauda iesniegto topogrāfisko informāciju un desmit darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas, ja saskaņā ar līgumu nav noteikta cita samaksas kārtība, saskaņo un reģistrē to datu bāzē, ja tā atbilst reālai situācijai dabā un normatīvo aktu prasībām."

8. Izteikt saistošo noteikumu 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Samaksu par noteikumu 3. punktā minēto pakalpojumu sniegšanu tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu var veikt pēc pakalpojuma saņemšanas, ja par to pakalpojuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar Pašvaldību."

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Dobeles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 10 "Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  1.1. Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā" tiek grozīti Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi).

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – samazināt administratīvo slogu pakalpojuma saņēmējiem, Pašvaldībai un Dabas aizsardzības pārvaldei, precizēt inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem nepieciešama saskaņošana.

1.3. Saistošie noteikumi nepieciešami:

1.3.1. lai precizētu inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti Pašvaldības teritorijā. Pašreizējā redakcijā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" un Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" nav norādīti precīzi nosaukumi atbilstoši minēto sabiedrību darbību reglamentējošā tiesību aktā norādītajam nosaukumam, tādējādi maldinot pakalpojuma saņēmējus;

1.3.2. tā kā Pašvaldībā saņemta informācija, ka Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā nav inženierkomunikāciju Dobeles novadā, saistošo noteikumu 6.3. apakšpunkts svītrojams, tādējādi noņemot juridiski nepamatotu administratīvo slogu privātpersonām un Dabas aizsardzības pārvaldei;

1.3.3. pastāvošais tiesiskais regulējums neparedz pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datu bāzē, iepriekš to saskaņot ar Akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls", tādējādi pastāvot riskam, ka topogrāfiskais plāns ir neprecīzs. Tāpēc nepieciešams papildināt saistošos noteikumus ar 6.9.apakšpunktu "Akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" – elektropārvades tīklus";

1.3.4. lai precizētu samaksas kārtību par saistošo noteikumu 3. punktā minēto pakalpojumu saņemšanu, paredzot, ka samaksu par minēto pakalpojumu saņemšanu iespējams veikt, ja ar Pašvaldību par to ir noslēgts līgums. Šāda kārtība atvieglotu administratīvo slogu gan Pašvaldībai, gan privātpersonām, kuras saistošo noteikumu 3. punktā minētos pakalpojumus saņem regulāri. Attiecīgi nepieciešams izteikt jaunā redakcijā arī 7. punktu.

1.3.5. papildus saistošo noteikumu 6.1., 6.8., 6.9. apakšpunkti papildināti ar norādi, tieši kādas inženierkomunikācijas saskaņojamas ar attiecīgajām iestādēm, tādējādi sniedzot precīzāku un saprotamāku informāciju pakalpojuma saņēmējiem.

2. Fiskālā ietekme uz Pašvaldības budžetu  2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz Pašvaldības budžetu – saistošo noteikumu 15. punkts nodrošinās ietaupījumu Pašvaldības budžetā. Pārējiem grozījumiem netiek prognozēta fiskālā ietekme uz Pašvaldības budžetu.

2.2. Nav nepieciešami papildu resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 

3.1. Sociālā ietekme – nav attiecināms.

3.2. Ietekme uz vidi – nav attiecināms.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav attiecināms.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav attiecināms.

3.5. Ietekme uz konkurenci – nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošina Dobeles novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa. Papildu administratīvās procedūras nav paredzētas.

4.2. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datu bāzē papildus saskaņošana būs nepieciešama ar Akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls", bet ar Dabas aizsardzības pārvaldi saskaņošana nebūs nepieciešama.

4.3. Nav paredzētas papildu administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. Saistošie noteikumi ir izstrādāti pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai:

5.1.1. organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības, siltumapgādes pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

5.1.2. gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi), kā arī noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, ciktāl tas saistīts ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu;

5.1.3. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanu un apbūvi;

5.1.4. nodrošināt ar būvniecības procesu saistīta administratīvā procesa tiesiskumu.

5.2. Saistošo noteikumu izpilde notiks, iesaistot esošos cilvēkresursus.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  6.1. Pašvaldībā papildu institūcijas un štata vietas netiks radītas.

6.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā un oficiālajā pašvaldības tīmekļvietnē, vienlaikus nodrošinot atbilstību oficiālajai publikācijai, norādot atsauci uz oficiālo publikāciju atbilstoši Pašvaldību likuma 47. panta astotajai daļai.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai, un tās rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  1.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar to izpildes nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām, kā arī ņemta vērā Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtā informācija.

1.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības tīmekļvietnē un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

1.3. Saistošo noteikumu projekts bija publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv no 2023. gada 12. aprīļa līdz 2023. gada 26. aprīlim.

1.4. Publicēšanas laikā par noteikumu projektu netika saņemts sabiedrības viedoklis.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!