• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Dobeles novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.04.2023., Nr. 72 https://www.vestnesis.lv/op/2023/72.43

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā"

Vēl šajā numurā

13.04.2023., Nr. 72

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 5

Pieņemts: 26.01.2023.

OP numurs: 2023/72.43

2023/72.43
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

2023. gada 26. janvārī

Dobeles novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2023. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 9/1 (prot. Nr. 1)

PRECIZĒTI
ar Dobeles novada domes
2023. gada 30. marta lēmumu Nr. 118/5 (prot. Nr. 5)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 45. panta pirmās daļas
1. punktu, Administratīvās atbildības likuma 2. panta ceturto daļu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Dobeles novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Sīkie sadzīves atkritumi – izsmēķi, sērkociņi, papīri, pārtikas produkti, to atliekas un tamlīdzīgi atkritumi;

2.2. Tara – iesaiņojums, iepakojums vai trauks;

2.3. Ubagošana – diedelēšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus.

3. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo Noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) policijas amatpersonas.

4. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvarota Pašvaldības Administratīvā komisija.

5. Visos gadījumos administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas nepilngadīgas personas Dobeles novada administratīvajā teritorijā, izskata Pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija.

II. Aizliegumi un ierobežojumi Dobeles novada administratīvajā teritorijā un atbildība par to neievērošanu

6. Par publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju un objektu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem,– piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

7. Par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā, publiskā lietošanā nodotā pašvaldības teritorijā un objektos, tai skaitā telts vai tai līdzīgas konstrukcijas nakšņošanai uzstādīšanu, – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.

8. Par visa veida lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriāli un tam līdzīgu priekšmetu) novietošanu un turēšanu publiskā lietošanā nodotās pašvaldības teritorijās, kas traucē ielu, ēku, pagalmu uzkopšanu vai satiksmes drošībai,– īpašniekam, turētājam vai faktiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

9. Par peldēšanos pašvaldībai piederošas publiskā lietošanā esošajās strūklakās – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām.

10. Aizliegta pirotehnikas izstrādājumu izmantošana laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 07:00, izņemot Valsts noteiktajās svētku dienās. Aizliegta pirotehnisko izstrādājumu vai uguņošanas ierīču ienešana un lietošana aktīvās atpūtas vietās.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 "Dobeles novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums. 1.1. Saistošo noteikumu mērķis ir ar ārējo normatīvo aktu noteikt tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu sabiedrisko kārtību.

Lai regulējums būtu saistošs visām fiziskām un juridiskām personām Dobeles novada teritorijā – tas nosakāms tikai ar ārēju normatīvu aktu.

1.2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un veikto administratīvi teritoriālo reformu ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota jauna administratīvi teritoriālā vienība – Dobeles novads, kurā apvienoti Auces, Dobeles un Tērvetes novadi un izveidota jauna publiskā persona – Dobeles novada pašvaldība.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Līdz ar to Dobeles novada administratīvajā teritorijā vairs nav spēkā regulējuma, kas ar ārēju normatīvo aktu noteiktu tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu sabiedrisko kārtību, un ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus Dobeles novadā Nr. 5 "Dobeles novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi" (turpmāk – Noteikumi).

No 2023. gada 1. janvāra spēkā stājās Pašvaldību likums. Noteikumi izstrādāti un izdoti atbilstoši spēkā esošajam regulējumam.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu. 2.1. Noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu – noteikumu izpilde notiks pašvaldības kārtējā gada budžeta ietvaros:

2.1.1. ieņēmumu daļa nav precīzi aprēķināma, jo atkarīga no iekasētajiem naudas sodiem;

2.1.2. nav attiecināms uz izdevumu daļu;

2.1.3. nav paredzēta ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā.

2.2. Nav nepieciešami papildus resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekmi uz konkurenci. 3.1. Sociālā ietekme – uzlabosies sabiedriskā kārtība.

3.2. Ietekme uz vidi – noteikumu pieņemšana nodrošinās vides sakārtošanas nodrošināšanu.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav attiecināms.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav attiecināms. Noteikumi neatstās tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

3.5. Ietekme uz konkurenci – nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām. 4.1. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu prasību pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Dobeles novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Dobeles novada pašvaldības Administratīvā komisija un Dobeles novada pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija.

4.2. Nav paredzētas papildus administratīvo procedūru izmaksas.

4.3. Papildus izmaksas attieksies tikai uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuras būs pārkāpušas noteikumu prasības un kurām būs piemērots administratīvais sods – naudas sods.

4.4. Izsludinātie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Noteikumi tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā un oficiālajā pašvaldības tīmekļvietnē, vienlaikus nodrošinot atbilstību oficiālajai publikācijai norādot atsauci uz oficiālo publikāciju atbilstoši Pašvaldību likuma 47. panta astotajai daļai.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem. 5.1. Noteikumi ir izstrādāti pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

5.2. Noteikumu izpilde notiks iesaistot esošos cilvēkresursus. Pašvaldībā papildus institūcijas un štata vietas netiks radītas.

6. Izpildes nodrošināšana. Noteikumu izpildi nodrošināšana – Dobeles novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Dobeles novada pašvaldības Administratīvā komisija un Dobeles novada pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija.
7. Prasību un izmaksu samērīgumu pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana. Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai un tās rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām. 8.1. Noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar to izpildes nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām.

8.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības tīmekļvietnē un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

8.3. Noteikumu projekts bija publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv no 2023. gada 9. janvāra līdz 2022. gada 23. janvārim (ieskaitot).

8.4. Publicēšanas laikā par noteikumu projektu netika saņemti sabiedrības viedokļi.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!