• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo būvju uzturēšanas noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.04.2023., Nr. 72 https://www.vestnesis.lv/op/2023/72.40

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošanu un noformēšanu Dobeles novadā

Vēl šajā numurā

13.04.2023., Nr. 72

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 1

Pieņemts: 26.01.2023.

OP numurs: 2023/72.40

2023/72.40
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Šī publikācija ir precizēta.
Precizējums: OP 2023/160.22

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

2023. gada 26. janvārī

Dobeles novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo būvju uzturēšanas noteikumi

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2023. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 5/1 (prot. Nr. 1)

PRECIZĒTI
ar Dobeles novada domes
2023. gada 30. marta lēmumu Nr. 117/5 (prot. Nr. 5)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 45. panta pirmās daļas
3. un 4. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra
noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"
4. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Dobeles novada administratīvā teritorija (turpmāk – Dobeles novads) un uzturamas tajā esošās būves.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas dabas teritorijas, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksnei, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, košuma dārzus, skvērus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, u.c. Apstādījumos ietilpst koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, takas, ūdenstilpes, laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm u.c. labiekārtojuma elementiem;

2.2. nedzīvojamo ēku teritorija – nedzīvojamai ēkai piederīga vai piesaistīta zeme;

2.3. zāliens – ar zālaugiem apsēta vai aizņemta platība (gan zāliens, gan zālājs).

II. Nekustamo īpašumu un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošu teritoriju uzturēšana un kopšana

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, nedzīvojamo ēku teritoriju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji nekustamā īpašumā nodrošina:

3.1. vismaz divas reizes gadā regulāru zāliena pļaušanu, lai novērstu kūlas perēkļa veidošanos;

3.2. teritorijas sakopšanu – apstādījumu uzturēšanu, atkritumu savākšanu, nokritušo lapu savākšanu;

3.3. krūmu, dzīvžogu, koku (koku vainagu) zaru apzāģēšanu, kas pavērsušies uz publiskā lietošanā esošās teritorijas gājēju ietvēm un brauktuvēm un traucē gājēju un transporta kustību, un to novākšanu;

3.4. ietvju, celiņu un piebrauktuvju pastāvīgu kopšanu – attīrīšanu no zariem, lapām, gružiem, sniega tīrīšanu, pretslīdes materiālu kaisīšanu, lai nodrošinātu drošu un netraucētu gājēju pārvietošanos, kā arī izkaisītā pretslīdes materiāla savākšanu, tiklīdz tas vairs nav nepieciešams;

3.5. sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem 24 stundu laikā no apdraudējuma rašanās;

3.6. situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, nodrošina bīstamo vietu norobežošanu, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus, lāsteku novākšanai no brauktuves, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus;

3.7. nedzīvojamo namu teritorijās, kas vērsta uz publiskai lietošanai paredzētas teritorijas pusi – objekta skatlogu, ārdurvju un fasādes tīrību, atkritumu urnu izvietošanu.

4. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā tiesiskais valdītājs nodrošina publiskā lietošanā nodotās nekustamam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanu:

4.1. piebrauktuvju pastāvīgu kopšanu – atkritumu savākšanu, attīrīšanu no zariem, lapām (nepieļaujot nokritušo lapu, zaru uzkrāšanos un pārvietošanos uz blakus esošo teritoriju un koku, krūmu iesēšanos), gružiem, sniega tīrīšanu, pretslīdes materiālu kaisīšanu, lai nodrošinātu drošu un netraucētu gājēju pārvietošanos, kā arī izkaisītā pretslīdes materiāla savākšanu, tiklīdz tas vairs nav nepieciešams;

4.2. regulāru zāliena pļaušanu, vismaz divas reizes gadā, lai novērstu kūlas perēkļa veidošanos;

4.3. piegulošajā teritorijā savāktā sniega izvešanu 2 diennakšu laikā no vietām, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmi vai redzamību.

5. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas reizes gadā nodrošina regulāru zāliena pļaušanu, lai novērstu kūlas perēkļa veidošanos.

6. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina publiskā lietošanā nodotās piegulošās teritorijas uzturēšanu līdz ietvei vai brauktuvei. Ja nekustamajam īpašumam piegulošā teritorija līdz ietves vai brauktuves malai pārsniedz 5 m, nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina piegulošās teritorijas uzturēšanu 5 m platumā no nekustamā īpašuma robežas.

7. Transportlīdzekļu īpašnieki vai turētāji, novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām vai daudzdzīvokļu ēku pagalmos ilgāk par trim diennaktīm, nodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.

III. Prasības ēku, to fasāžu un citu ārējo konstrukciju uzturēšanai

8. Nekustamo īpašumu īpašnieks vai valdītājs nodrošina un atbild par ēku fasāžu un citu ārējo konstrukciju (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu u.c. ārējo konstrukciju) un piestiprināto elementu vai iekārtu (piemēram, kondicionieru, karogu mastu, marķīzu u.c.) uzturēšanu tādā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst pilsētvides ainavas prasībām, t.i., ēkas arhitektoniskajam stilam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavu, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, tajā skaitā:

8.1. nodrošina pie ieejām komerciāla rakstura objektos un citās sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošanu. Nodrošina šo urnu uzturēšanu vizuālā un tehniskā kārtībā, nepieļaujot caurrūsējumu, bojājumus, netīrību, kā arī nodrošina to savlaicīgu iztukšošanu un atkritumu izvešanu;

8.2. ēkai, kura atrodas ne tālāk par 2 metriem no piegulošās teritorijas vai publiskai lietošanai paredzētas ietves vai ceļa, nodrošina savlaicīgu sniega un ledus (arī lāsteku) notīrīšanu no jumtiem, karnīzēm, balkoniem, lodžijām, dzegām, ūdens noteku caurulēm un citām ēku daļām, lai nepieļautu lāsteku veidošanos un sniega vai ledus krišanu no tām. Notīrīšanas laikā jānodrošina bīstamo vietu norobežošanu vai jāveic citi atbilstošas drošības pasākumi, kā arī ietves, brauktuves sakopšanu (šī apakšpunkta prasība attiecināma uz tām teritorijām, kuras ietveras pilsētās un ciemos);

8.3. nedzīvojamās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās jānoslēdz ieejas durvis, ailas un logi tā, lai nebojātu vides ainavu un novērstu nepiederošo personu iekļūšanu un uzturēšanos tur. Ja šajā apakšpunktā veiktās darbības nenovērš nepiederošu personu iekļūšanu, teritorijas jāiežogo, lai novērstu to;

8.4. nepieļauj ēku ārējo nesošo vai norobežojošo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;

8.5. nojauc vai atjauno ēku ārējās konstrukcijas, kas nav nesošās vai norobežojošās konstrukcijas un neietekmē ēku konstruktīvo noturību (piemēram, balkonus, dūmeņus, uzjumteņus, lieveņus, pandusus, ārējās kāpnes u.c.), ja tās acīmredzami nolietojušās vairāk nekā pārējās ēku konstrukcijas un var zaudēt savu konstruktīvo veidolu;

8.6. nepieļauj bojājumus ēku jumtu iesegumos (piemēram, caurumus, plaisas, atsevišķu materiālu kārtu atdalīšanos, ieseguma elementu neesamību u.c.);

8.7. nepieļauj bojājumus ēku lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos (piemēram, korozijas radītus caurumus, atsevišķu elementu neesamību u.c.);

8.8. ēku sienās novērš plaisas, caurumus, izdrupumus, atšķēlumus, kā arī koka sienām papildus novērš koka materiāla trupes vai masveidīga satrunējuma pazīmes, horizontālo līniju izliekumus vai ieliekumus, sienu vai apmetuma izspiešanos, nevienmērīgu nosēšanos un citu veidu deformācijas, bet metāla sienām papildus novērš virsmas vai aizsargājošā pārklājuma bojājumus, sienu karkasa konstrukciju ieliekumus vai izspiedumus;

8.9. nepieļauj ēku dekoratīvo elementu bojājumus;

8.10. nepieļauj un likvidē uz ēku fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietusūdens novadīšanas sistēmā projektā neparedzētus augošus krūmus, kokus, sūnas, vīteņaugus, stiebrzāli vai citus augus;

8.11. ēku apdares materiālu plaisāšanas, nodrupšanas, erozijas vai trupes gadījumā veic apdares atjaunošanu;

8.12. ēku fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojuma izbalēšanas, nolupšanas, noskalošanas vai arī daļējas neesamības gadījumā veic krāsojuma atjaunošanu;

8.13. neizvieto uz ēkām un to daļām dekoratīvos pārsegus, izņemot saistošo noteikumu 9. punktā paredzēto gadījumu un tādām ēkām, uz kurām atļauts izvietot reklāmas objektus, izkārtnes un citus informatīvos materiālus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

8.14. nodrošina nekustamajā īpašumā esošo labiekārtojuma elementu (bērnu rotaļu ierīču, sporta aprīkojuma, atsevišķo laternu un apgaismes ķermeņu, karogu mastu, velosipēdu statīvu u.tml.), žogu, vārtu un vārtiņu uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to savlaicīgu krāsošanu, atjaunošanu, remontēšanu vai nojaukšanu, kā arī dzīvžogu uzturēšanu tā, lai netraucē gājēju un transporta kustību pa publiskā lietošanā esošās teritorijas gājēju ietvēm un brauktuvēm.

9. Uz ēkas, kurai ir konstatēta noteikumu 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12. apakšpunktā noteikto prasību neievērošana, ar Dobeles novada domes Vidi degradējošu būvju komisijas (turpmāk – Komisijas) atļauju var izvietot dekoratīvu pārsegu, ievērojot, ka tajā ir respektēts ēkas arhitektoniskais risinājums un tas iekļaujas apkārt esošajā vides ainavā.

10. Lai saņemtu atļauju dekoratīvā pārsega pagaidu izvietošanai, persona iesniedz Komisijai rakstisku iesniegumu, kuram pievieno:

10.1. ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kas sagatavots ne agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas brīža;

10.2. dekoratīvā pārseguma skici.

11. Komisija izsniedz atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai uz laiku līdz ēkas fasādes sakārtošanas darbu pabeigšanai, bet ne ilgāk kā:

11.1. uz diviem gadiem mazstāvu ēkām (virszemes stāvu skaits līdz 3 stāviem);

11.2. uz trim gadiem daudzstāvu ēkām (virszemes stāvu skaits no 4 stāviem un vairāk).

12. Dekoratīvo pārsegu nav nepieciešams izvietot, ja:

12.1. ēkas īpašnieks ir iesniedzis būvniecības ieceres iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas paredz novērst ēkai konstatēto prasību neievērošanu, – līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem;

12.2. ēkā notiek būvdarbi ar mērķi novērst ēkai konstatēto prasību neievērošanu un to veikšana ir saskaņota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, – uz būvdarbu veikšanas laiku atbilstoši iesniegtajam grafikam un būvdarbu līgumam.

IV. Atvieglojumi

13. No piegulošās teritorijas uzturēšanas pienākumiem tiek atbrīvoti viendzīvokļa dzīvojamo ēku, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes), ja šīs personas ir:

13.1. pensijas vecuma personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām;

13.2. pensijas vecuma personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

14. Lai saņemtu noteikumu 15. punktā noteiktos atvieglojumus, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu. Ja persona atbilst noteikumu 15. punkta prasībām, persona tiek atbrīvota no piegulošās teritorijas uzturēšanas uz laiku, kad personai (ģimenei) piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss. Par nekustamā īpašnieka atbrīvošanu no piegulošās teritorijas uzturēšanas pašvaldība informē Dobeles novada Pašvaldības policiju.

15. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, viņam ir pienākums 5 darba dienu laikā par to paziņot pašvaldībai.

16. Personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, var saņemt pašvaldības palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā, slēdzot ar pašvaldību vienošanos par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā.

17. Vienošanās par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā pēc nekustamā īpašuma īpašnieka izvēles var paredzēt vienu no šādiem sadarbības veidiem:

17.1. pašvaldības pienākumu kopt nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas daļu, kuras platība pārsniedz pusi no nekustamā īpašuma platības;

17.2. cita veida sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā (piemēram, pašvaldības pienākumu nodrošināt lapu vai sniega izvešanu u.tml.).

18. Lai saņemtu noteikumu 17. punktā minēto palīdzību, personai jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu, norādot vēlamo sadarbības veidu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā.

19. Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, noslēdz vienošanos par sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā.

20. Ja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža starp pašvaldību un nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju nav panākta vienošanās par konkrētu sadarbības veidu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā, pašvaldība nodrošina palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajā kārtībā.

V. Administratīvie pārkāpumi un kompetence administratīvā pārkāpuma procesā

21. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu prasību pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Dobeles novada pašvaldības policija un Dobeles novada pašvaldības būvvalde. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Dobeles novada pašvaldības Administratīvā komisija un Dobeles novada pašvaldības būvvalde (par noteikumu III nodaļā paredzētajiem pārkāpumiem).

22. Par noteikumu 3. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 300 naudas soda vienībām.

23. Par noteikumu 4. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 300 naudas soda vienībām.

24. Par noteikumu 5. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 300 naudas soda vienībām.

25. Par noteikumu 6. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 300 naudas soda vienībām.

26. Par noteikumu 7. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 300 naudas soda vienībām.

27. Par noteikumu 8. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 300 naudas soda vienībām.

28. Administratīvais sods neatbrīvo noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo būvju uzturēšanas noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošo noteikumu mērķis ir ar ārējo normatīvo aktu noteikt tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu Dobeles novada administratīvās teritorijas sakopšanu. Lai regulējums būtu saistošs visām fiziskām un juridiskām personām Dobeles novada teritorijā – tas nosakāms tikai ar ārēju normatīvu aktu.

1.2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un veikto administratīvi teritoriālo reformu ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota jauna administratīvi teritoriālā vienība – Dobeles novads, kurā apvienoti Auces, Dobeles un Tērvetes novadi un izveidota jauna publiskā persona – Dobeles novada pašvaldība.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Līdz ar to Dobeles novada administratīvajā teritorijā vairs nav spēkā regulējuma, kas ar ārēju normatīvo aktu noteiktu ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošanu un noformēšanu, un ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus Dobeles novadā Nr.__ "Dobeles novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo būvju uzturēšanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi).

No 2023. gada 1. janvāra spēkā stājās Pašvaldību likums. Noteikumi izstrādāti un izdoti atbilstoši spēkā esošajam regulējumam.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2.1. Noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu – noteikumu izpilde notiks pašvaldības kārtējā gada budžeta ietvaros:

2.1.1. ieņēmumu daļa nav precīzi aprēķināma, jo atkarīga no iekasētajiem naudas sodiem;

2.1.2. nav attiecināms uz izdevumu daļu;

2.1.3. nav paredzēta ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā.

2.2. Nav nepieciešami papildus resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekmi uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme – uzlabosies vides sakoptība, kas veicinās iedzīvotāju labsajūtu.

3.2. Ietekme uz vidi – noteikumu pieņemšana nodrošinās vides sakārtošanas nodrošināšanu.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav attiecināms.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav tieši attiecināms. Noteikumi neatstās tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Netiešā veidā sakopta vide ir pievilcīgāka uzņēmējdarbībai un var to sekmēt.

3.5. Ietekme uz konkurenci – nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām 4.1. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu prasību pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Dobeles novada pašvaldības policija un Dobeles novada pašvaldības būvvalde. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Dobeles novada pašvaldības Administratīvā komisija un Dobeles novada pašvaldības būvvalde.

4.2. Nav paredzētas papildus administratīvo procedūru izmaksas.

4.3. Papildus izmaksas attieksies tikai uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuras būs pārkāpušas noteikumu prasības un kurām būs piemērots administratīvais sods – naudas sods.

4.4. Izsludinātie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Noteikumi tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā un oficiālajā pašvaldības tīmekļvietnē, vienlaikus nodrošinot atbilstību oficiālajai publikācijai norādot atsauci uz oficiālo publikāciju atbilstoši Pašvaldību likuma 47. panta astotajai daļai.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Noteikumi ir izstrādāti pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

5.2. Saistošo noteikumu izpilde notiks iesaistot esošos cilvēkresursus. Pašvaldībā papildus institūcijas un štata vietas netiks radītas.

6. Izpildes nodrošināšana Noteikumu izpildi nodrošināšana – Dobeles novada domes Vidi degradējošu būvju komisija un Dobeles novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Dobeles novada pašvaldības Administratīvā komisija un Dobeles novada pašvaldības būvvalde.
7. Prasību un izmaksu samērīgumu pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai un tās rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. Noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar to izpildes nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām.

8.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības tīmekļvietnē un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

8.3. Noteikumu projekts bija publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv no 2023. gada 9. janvāra līdz 2022. gada 23. janvārim (ieskaitot).

8.4. Publicēšanas laikā par noteikumu projektu netika saņemti sabiedrības viedokļi.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!