• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Bauskas novada domes 2023. gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Valles pašvaldības aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.04.2023., Nr. 68 https://www.vestnesis.lv/op/2023/68.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ogres novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2023

Par Ogres novada pašvaldības 2022. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 11/2022 "Kārtība, kādā izglītojamos reģistrē uzņemšanai un uzņem Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

05.04.2023., Nr. 68

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Bauskas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 4

Pieņemts: 30.03.2023.

OP numurs: 2023/68.14

2023/68.14
RĪKI

Bauskas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Bauskā 2023. gada 30. martā (prot. Nr. 4, 3. p.)

Valles pašvaldības aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija
noteikumu Nr. 403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi" 14. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Valles pašvaldības aģentūras (turpmāk – Aģentūra) uzdevumus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) sniegšanā, t.sk. to veidus, sniegšanas teritoriju, piešķirtās tiesības, maksu, prasību uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un Pakalpojumu sniegšanas periodu.

2. Aģentūra Pakalpojumu sniegšanā pilda šādus uzdevumus, tai skaitā veidus:

2.1. ūdens ieguvi, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām;

2.2. ūdens piegādi no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;

2.3. notekūdeņu savākšanu centralizētajās kanalizācijas sistēmās (izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

2.4. notekūdeņu savākšanu no atsevišķām decentralizētām kanalizācijas sistēmām vai notekūdeņu krājtvertnēm, to transportēšanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās;

2.5. notekūdeņu (t.sk. no decentralizēto kanalizāciju sistēmām) attīrīšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām, tai skaitā virszemes ūdensobjektos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām;

2.6. nodrošināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu līdz piederības robežai, lai sniegtu pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktus ūdenssaimniecības pakalpojumus;

2.7. izmantot un attīstīt pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.8. nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu un veikt sniegto Pakalpojumu uzskaiti;

2.9. nodrošināt, lai Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta, pašvaldības vai citu publisko finansēšanas avotu finansētajā ūdenssaimniecības projektā plānotie pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai tiktu izveidoti atbilstoši projektā paredzētajam pieslēgumu nodrošinājuma plānam;

2.10. glabāt informāciju par piederības robežu, pēc pakalpojumu lietotāja pieprasījuma sagatavot un pakalpojumu lietotājam izsniegt ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas piederības robežu shēmas.

3. Aģentūra Pakalpojumu sniegšanu nodrošina Bauskas novada Bārbeles, Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes un Valles pagastu teritoriālajās vienībās.

4. Aģentūrai kā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam piešķirtas īpašās tiesības.

II. Pakalpojumu maksa, tās noteikšanas kārtība

5. Aģentūra Pakalpojumu maksu aprēķina saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr. 1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" pamatprincipiem.tonkrētā Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešampjomu.

6. Bauskas novada dome Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem ir apstiprinājusi šādu maksas cenrādi:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu veidus Maksa par pakalpojumu
EUR/m3 bez PVN
Ūdens ražošana 0,84
Ūdens piegāde 0,85
Ūdensapgādes pakalpojumi

1,69

Notekūdeņu savākšana 0,99
Notekūdeņu attīrīšana 1,25
Kanalizācijas pakalpojumi

2,24

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi kopā

3,93

III. Prasības pakalpojumu tehniskajam aprīkojumam

7. Aģentūra Pakalpojumu sniegšanu nodrošina ar Bauska novada pašvaldības nodotu valdījumā un grāmatvedības uzskaitē esošu mantu.

8. Aģentūrai ir tiesības iegādāties savai darbībai nepieciešamo kustamo mantu.

9. Lai šo noteikumu 2. punktā minētos Pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši katram Pakalpojumu veidam noteiktajām prasībām, Aģentūra nepieciešamo tehnisko aprīkojumu uztur un atjauno atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

IV. Rīcības ar atlīdzības (kompensācijas) maksājumiem kārtība

10. Aģentūrai, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, ir tiesības saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas Pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājuma aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem Pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

11. Uz Aģentūras Pakalpojumu sniegšanai paredzēto ieguldījumu minētajām prasībām attiecināms Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi.

12. Ja saistošo noteikumu darbība, beidzoties to termiņam, netiek pagarināta, Aģentūrai kā pakalpojuma sniedzējai ir pienākums Bauskas novada pašvaldībai kā pasūtītājam atmaksāt to Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot šo saistošo noteikumu 7. punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz saistošo noteikumu darbības termiņa beigām nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta.

V. Noslēguma jautājumi

13. Saistošo noteikumu darbības termiņš ir no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2033. gada 31. martam.

14. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Vecumnieku novada Domes 2019. gada 27. decembra saistošie noteikumi "Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu cenrādis".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

 

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2023. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Valles pašvaldības aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā, otrā un ceturtā daļa regulē to, ka pašvaldības aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Papildu saistošajos noteikumos ir iekļautas aģentūras tiesības saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

Lai saistošajos noteikumos būtu ietverta aktuālā informācija par aģentūrai deleģēto funkciju izpildi saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds – tiek noteikts regulējums, kas nodrošina atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Noteiktā pakalpojuma maksa segs pakalpojuma sniegšanas faktiskās izmaksas un ieņēmumi ļaus aģentūrai nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu bez pašvaldības dotācijām.Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs pašvaldībai pieejamos resursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide, vai esošo institūciju kompetences paplašināšana.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošo noteikumu regulējums neietekmēs dažādu mērķgrupu iedzīvotāju veselību. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci – nav attiecināma.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošie noteikumi nosaka aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem pakalpojuma saņēmējs veic bezskaidras vai skaidras naudas norēķinu veidā, iemaksājot aģentūras kasē vai kredītiestādē. Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu piemērošanu ir aģentūra.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Ņemot vērā, ka aģentūra nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā apkalpes teritorijā, saistošie noteikumi izstrādāti, lai īstenotu Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju – organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Pašvaldības cilvēkresursi saistošo noteikumu īstenošanā nav nepieciešami.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir aģentūra. Noteikumu izpildes rezultātā netiek paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija.

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešami papildu resursi.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai, t.i., pašvaldības autonomās funkcijas izpildei. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir samērīgi un atbilstoši mērķa sasniegšanai.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošie noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Noteiktajā publiskās apspriešanas termiņā.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!