Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2023. gada 8. marta saistošie noteikumi Nr. 6/23 "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.03.2023., Nr. 55 https://www.vestnesis.lv/op/2023/55.26

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes lēmums Nr. 2097

Par detālplānojuma zemes vienībām Baložu prospektā 29 un Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

17.03.2023., Nr. 55

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6/23

Pieņemts: 08.03.2023.

OP numurs: 2023/55.26

2023/55.26
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6/23

Ulbrokā 2023. gada 8. martā

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
2023. gada 8. marta lēmumu Nr. 2085 (prot. Nr. 62/2023, 8. §)

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa:

1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (1. pielikums);

1.2. Grafiskā daļa – funkcionālais zonējums un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem. Grafiskā daļa pieejama Ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26725 (2. pielikums).

2. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv pieejamā lokālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa ir šo saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

3. Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolaines iela 8 īstenošanas gaitā, veicama Ozolaines ielas pārbūve atbilstoši lokālplānojumā īpašumiem Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, "Mazgravas" paredzētajiem risinājumiem, vienlaikus plānojot un izbūvējot centralizētās ūdensapgādes sistēmu un notekūdeņu savākšanas sistēmu.

4. Lokālplānojuma īstenotājs rakstiski informē kaimiņu nekustamo īpašumu īpašnieku Ozolaines iela kreisajā pusē par iespēju līdzdarboties būvniecības dokumentācijas sagatavošanā plānojot centralizēto ūdensapgādi un kanalizācijas tīklus.

5. Lokālplānojuma Ozolaines iela 8 teritorijā īstenošana veicama pirms vai vienlaikus ar Ozolaines ielas un autoceļa P4 Rīga–Ērgļi krustojuma pārbūvi.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

1. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 8. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/23

Ropažu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
novada.dome@ropazi.lv https://ropazi.lv

Lokālplānojums, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamajā īpašumā Ozolaines ielā 8, Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā

Redakcija 2.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

2.3. Inženiertehniskā sagatavošana

2.4. Zemes vienību veidošanas kārtība

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

6.1. Lokālplānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

7.1. Aizsargjoslas

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Šie noteikumi nosaka prasības nekustamajam īpašumam Ozolaines ielā 8, Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā (turpmāk – lokālplānojuma teritorija) izmantošanai un apbūvei grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums" norādītajā lokālplānojuma teritorijā.

2. Funkcionālās zonas lokālplānojuma teritorijā tiek noteiktas saskaņā ar saistošo noteikumu grafiskās daļas karti "Funkcionālais zonējums". Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Stopiņu novada domes 2016. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 14/16 "Stopiņu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" prasības, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

2.3. Inženiertehniskā sagatavošana

3. Lokālplānojuma teritorijas zemes vienībās veic inženiertehniskos teritorijas sagatavošanas darbus.

4. Inženiertehnisko teritorijas sagatavošanu lokālplānojuma teritorijā atļauts realizēt pa kārtām tādā apjomā, kas nodrošina konkrētā apbūves kvartāla vai objekta būvniecības procesa realizācijas iespējas, un tā var ietvert šādus pasākumus:

4.1. maģistrālo inženiertīklu izbūvi sarkano līniju, piebrauktuvju un plānoto inženiertīklu koridoru robežās;

4.2. satiksmes infrastruktūras ierīkošanu, nodrošinot piekļuvi plānotās apbūves teritorijai;

4.3. jaunu pazemes inženiertīklu izbūvi lokālplānojuma teritorijā;

4.4. pirms pazemes būves vai pazemes stāvu projektēšanas jāveic hidroloģiskā izpēte un jāsaņem dendrologa atzinums, lai noteiktu pazemes būves vai pazemes stāvu potenciālo ietekmi uz vidi un saglabājamiem kokiem konkrētajā objektā un apkārtējās teritorijās.

2.4. Zemes vienību veidošanas kārtība

5. Zemes vienību sadale un/vai robežu pārkārtošana jāveic, izstrādājot zemes ierīcības projektu, ņemot vērā plānotās ielas sarkanās līnijas, kas noteiktas lokālplānojuma grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums", un citus lokālplānojuma nosacījumus.

6. Ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus, pieļaujama jaunveidojamas zemes vienības platības samazināšana, bet ne vairāk kā 10 % par minimālo atļauto zemes vienības lielumu attiecīgajā funkcionālajā zonā.

7. Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienību atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas.

8. Jaunveidojamas zemes vienības minimālā fronte – 25 metri, bet rindu māju un publiskai apbūvei jānosaka saskaņā ar būvprojektu.

9. Zemes ierīcību un jaunu zemes vienību veidošanu lokālplānojuma teritorijā atļauts realizēt pa kārtām.

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

10. Piekļuvi lokālplānojuma teritorijai organizē no Ozolaines ielas.

11. Piebraucamajiem ceļiem, ielām un laukumiem lokālplānojuma teritorijā jābūt ar cieto segumu, kas izbūvējams tikai pēc visu nepieciešamo inženiertīklu izbūves. Pieļaujami tādi cietie segumi kā betona vai cementbetona segumi, asfaltbetons, divslāņu asfaltbetons, betona plāksnes u.c.

12. Ēkām un inženierbūvēm lokālplānojuma teritorijā jāparedz piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem.

13. Nepieciešamo autonovietņu skaits jānodrošina zemes vienībā, kopējo nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu nosaka, summējot katrai izmantošanai vai objektam nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu.

14. 5 % no kopējā autonovietņu skaita jāparedz cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem, izveidojot speciāli pielāgotas – 3,5 metrus platas autonovietnes, kuras izvietojamas ne tālāk kā 10 metru attālumā no ieejas.

15. Pie publiskām un daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām jāparedz velosipēdu novietnes. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iedzīvotāju vajadzībām jāparedz segtas, slēgtas vai daļēji slēgta tipa velosipēdu novietnes zemes vienībā vai ēkā.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

16. Inženiertīklus, kas nepieciešami būvju inženiertehniskajai apgādei, projektē būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā.

17. Visas ēkas un būves jāpieslēdz centralizētajiem inženiertīkliem. Projektējot kanalizācijas tīklus un būves lokālplānojuma teritorijā, jāparedz dalītā sistēma – sadzīves notekūdeņu tīkls atdalīts no lietusūdens tīkla.

18. Izbūvējot pazemes transportlīdzekļu novietni, tajā jāierīko piespiedu ventilāciju.

19. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi jānodrošina no centralizētās ūdensapgādes sistēmai pieslēgtiem hidrantiem atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām ūdensapgādes būvēm.

20. Ja alternatīvās elektroenerģijas nodrošināšanai ir paredzēts pielietot solāros paneļus vai citas iekārtas, tās jāintegrē ēkas kopējā arhitektūrā.

3.3. Prasības apbūvei

21. Ēku projektēšanā un būvniecībā maksimāli jāievēro ēku energoefektivitātes paaugstināšanas standarti un ieteikumi, t.sk. pievēršot īpašu uzmanību pareizai ēku orientācijai dabā un atbilstošam ēku iekštelpu plānojumam, izmantotajiem materiāliem un būvniecības kvalitātei.

22. Projektējot publisko un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūvi lokālplānojuma teritorijā, jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums) pieejamas vides nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

23. Palīgtelpas pēc iespējas jāplāno pamatēkas apjomā.

24. Apbūves izvietojums:

24.1. gar E kategorijas ielu – Ozolaines ielu, t.sk. pašvaldības ceļa "P4 – Ozolaines iela" posmu, un plānoto ielu lokālplānojuma teritorijā, starp ielas sarkano līniju un būvlaidi jāievēro minimālais attālums – 3 metri.

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

25. Labiekārtojuma elementu izvietojumu, t.sk. atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas, jānosaka katras attiecīgās teritorijas (apbūves kārtai, apakškārtai vai atsevišķai ēkai/būvei) būvniecības dokumentācijā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu veido, harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu.

26. Tādus labiekārtojuma elementus, kā strūklakas, skulptūras, dekoratīvas sienas, kāpnes vai dekoratīvus baseinus, drīkst izvietot priekšpagalmā, bet tie nedrīkst vizuāli aizsegt vai dominēt galvenās ēkas fasādē.

27. Lai saglabātu un aizsargātu augošus kokus, veicot jebkādus būvdarbus, kravu transportēšanu un citus darbus, darba veicējam jānodrošina koku stumbru aizsardzība pret traumām. Veicot rakšanas darbus, jānodrošina atsegto sakņu aizsardzība. Koki saglabāšanai jāizvēlas koka vainaga projekcijas attālumā, lai būvniecības darbos netraumētu to saknes.

28. Ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt telpu insolāciju un izgaismošanu.

29. Ielu un piebrauktuvju apgaismošanai atļauts izmantot pie balstiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņiem un to balstiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem visa kvartāla robežās. Ozolaines ielas posmā pieļaujami balsti līdz 10 metru augstumam, plānotās ielas posmā – līdz 4,5 metru augstumam.

30. Aizliegts nožogot "Mežu teritoriju" (M3) un "Transporta infrastruktūras teritoriju" (TR6).

31. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku aizmugures un ārējie sānpagalmi jālabiekārto, iekārtojot tur bērnu spēļu un atpūtas aktivitātēm nepieciešamo labiekārtojumu.

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

32. Akustiskā trokšņa pieļaujamiem rādītājiem dzīvojamo un publisko ēku telpām un teritorijām jāatbilst normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību noteiktajiem rādītājiem. Pasākumu nepieciešamību un parametrus pamato un nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā, atkarībā no objekta izvietojuma un konstatētā trokšņa avota.

33. Veicot ēku būvniecību lokālplānojuma teritorijā, kurās ir konstatēts vai tiek prognozēts paaugstināts trokšņu līmenis, ieteicams pielietot skaņu izolējošus apdares materiālus ēku fasāžu apdarei un pakešu logus ar papildu skaņu slāpējošu efektu. Ēkas jāaprīko ar īpašu skaņas izolāciju pret viena veida vai vairāku veidu vides trokšņiem un tādām ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas iekārtām, kas dod iespēju pastāvīgi saglabāt izolētību no vides trokšņa.

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tad tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu attiecīgajā pielikumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidu aprakstiem.

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM4)

4.2.1.1. Pamatinformācija

34. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM4) ir funkcionālā apakšzona ar apbūvi, kas nepārsniedz trīs stāvus. To nosaka mājokļa funkcijas nodrošināšanai, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

35. Savrupmāju apbūve (11001).

36. Rindu māju apbūve (11005).

37. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

38. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): apbūve, ko veido ārstu prakses.

39. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru, publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

40.

Savrupmāju apbūve

1800 m2

35

 

līdz 13 2

līdz 3

40

41.

Rindu māju apbūve

300 m2 1

35

 

līdz 13 2

līdz 3

40

42.

Daudzdzīvokļu māju apbūve

1800 m2

35

 

līdz 13 2

līdz 3

40

43.

Veselības aizsardzības iestāžu apbūve

1800 m2

35

 

līdz 13

līdz 3

40

44.

Labiekārtota ārtelpa

     

3

3

 

1. vienai rindu mājas sekcijai

2. palīgēkai – 6 m

3. Nenosaka

4.2.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR6)

4.7.1.1. Pamatinformācija

45. Transporta infrastruktūras teritorija (TR6) ir funkcionālā apakšzona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

46. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): virszemes un pazemes inženierkomunikācijas un inženiertīkli, siltumenerģijas, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens, naftas produktu un citu resursu pārvadei, uzglabāšanai, sadalei un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi un kabeļi).

47. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): ielas teritorija.

48. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas.

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

49. Ozolaines ielas daļa, kā arī plānotās ielas posms jāizbūvē ar divām kustības joslām un gājēju ietvi vienā ielas pusē.

50. Plānotās ielas malā atļauts ierīkot autostāvvietas, ja to pieļauj plānotais ielu sarkano līniju platums, nesamazinot nepieciešamos brauktuves parametrus.

51. Strupceļa galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 12 metri. Apgriešanās laukums nav izmantojams autostāvvietām.

52. Plānotās ielas posms lokālplānojuma teritorijā ir E kategorijas iela, ar ielas sarkano līniju platumu 12 metri.

53. Pieslēgumu veidošana pie E kategorijas ielas brauktuves pieļaujama ne tuvāk par 20 metriem no krustojuma (no ielas ass līnijas).

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

4.10.1. Mežu teritorija (M3)

4.10.1.1. Pamatinformācija

54. Mežu teritorija (M3) ir funkcionālā apakšzona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

55. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): meža ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izmantošanai, aizsardzībai nepieciešamā meža infrastruktūra, ietverot rekreācijas objektus.

56. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki un skvēri, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

57. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

58. Sporta būvju apbūve (12005): atklāti sporta laukumi un trases.

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

59.

Mežsaimnieciska izmantošana

4

5

 

līdz 6

līdz 1

95

60.

Labiekārtota ārtelpa

4

5

 

līdz 6

līdz 1

90

61.

Ārtelpa bez labiekārtojuma

4

5

 

5

5

5

62.

Sporta būvju apbūve

4

5

 

5

5

90

4. Nedalāms

5. Nenosaka

4.10.1.5. Citi noteikumi

63. Teritorijā atļauts ierīkot gājēju takas, bērnu rotaļu laukumus un izvietot nepieciešamos teritorijas labiekārtojuma infrastruktūras elementus, nodrošinot meža zemsedzes un esošo koku aizsardzību. Teritorijā aizliegts ierīkot autostāvvietas.

64. Veicot teritorijas labiekārtošanu, aizliegts pārveidot reljefu, bojāt un iznīcināt dabisko zemsedzi meža zemes teritorijā. Ja nepieciešama augsnes virskārtas atjaunošana, neplānot zemes uzbēršanu vairāk par 10 cm koku sakņu rajonā.

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.1.1. Apbūves ierobežojumu teritorija (TIN17)

5.1.1.1. Pamatinformācija

65. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas daļa, kurā atļauts izbūvēt dzīvojamās ēkas ar ierobežotu stāvu skaitu.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

66. Plānoto ēku būvapjomus, kas vērsti pret Ozolaines ielu, nedrīkst projektēt un izbūvēt augstākus 2 stāviem un 10 metriem.

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

6.1. Lokālplānojuma īstenošanas kārtība

67. Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un veicot būvniecību atbilstoši šo noteikumu prasībām. Būvniecību īsteno būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktā secībā.

68. Lokālplānojuma teritorijā nav nepieciešams izstrādāt atsevišķu teritoriju detālplānojumus, ja tas tiek realizēts atbilstoši lokālplānojuma risinājumiem.

69. Pirms jauna būvniecības procesa uzsākšanas iepriekš neapbūvētā lokālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana saskaņā ar šo noteikumu 2.3. apakšnodaļā noteikto.

70. Veicot īpašuma sadalīšanu, katrai jaunizveidotajai zemes vienībai, kurā atrodas mežs, uz aktuālā robežplāna jāveic atkārtota meža inventarizācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

71. Pirms darbu uzsākšanas meža zemes lietošanas veida maiņai, nepieciešams valstij samaksāt ar atmežošanu izraisīto negatīvo seku kompensāciju, pieprasījumu tā aprēķinam iesniedzot Valsts meža dienestā. Plānotās apbūves un tās infrastruktūras attīstībai nepieciešamo meža teritoriju atmežo ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, pārējā teritorijā saglabājot meža zemi.

72. Ēku būvniecību plānotajās zemes vienībās atļauts uzsākt pēc attiecīgo zemes vienību izveides. Vienas lokālplānojuma realizācijas kārtas ietvaros plānoto atsevišķu dzīvojamo ēku un būvju būvniecību atļauts īstenot jebkurā secībā un apjomā.

73. Pirms vai vienlaicīgi ar ēkas nodošanu ekspluatācijā, jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā ēkas ekspluatācijai nepieciešamie inženiertīkli un jānodrošina ārējās ugunsdzēsības ūdensapgāde.

74. Plānotā iela lokālplānojuma teritorijā sākotnēji jāizbūvē ar grants/šķembu segumu, nodrošinot piekļuvi zemes vienībām, kas nerobežojas ar Ozolaines ielu. Plānotās ielas posms lokālplānojuma teritorijā jāizbūvē pilnā garumā, to nesadalot atsevišķos posmos.

7. Citi nosacījumi/prasības

7.1. Aizsargjoslas

75. Aizsargjoslas lokālplānojuma teritorijā ir noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. Aizsargjoslas atbilstoši mēroga noteiktībai ir attēlotas grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums".

76. Vides un dabas resursu aizsargjoslas:

76.1. virszemes ūdensobjekta aizsargjosla – saskaņā ar grafisko daļu.

77. Ekspluatācijas aizsargjoslas:

77.1. aizsargjosla gar ielu – sarkanā līnija, saskaņā ar grafisko daļu.

78. Inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas jānosaka un jāprecizē turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju un izpilduzmērījumiem.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!