• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2023. gada 22. februāra lēmums Nr. 44 "Par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.03.2023., Nr. 45 https://www.vestnesis.lv/op/2023/45.29

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Vēl šajā numurā

03.03.2023., Nr. 45

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 44

Pieņemts: 22.02.2023.

OP numurs: 2023/45.29

2023/45.29
RĪKI

Smiltenes novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 44

Smiltenē 2023. gada 22. februārī (prot. Nr. 3, 2. §)

Par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) izskatīja SIA "Livland Group" iesniegumu (reģ. Nr. SNP/23/6.3.5/539) ar lūgumu apstiprināt detālplānojumu teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā (turpmāk – Detālplānojums).

Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus, konstatēts:

1) Detālplānojuma izstrāde uzsākta ar Domes 2022. gada 30. marta lēmumu Nr. 120 (protokols Nr. 8, 9. §) "Par detālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu" (turpmāk – Detālplānojums) ar mērķi risināt Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošo rūpnieciskās apbūves, jauktā centra apbūves un dzīvojamās apbūves zonu attīstībai paredzētā nekustamā īpašuma sadali, veidojot atsevišķus nekustamos īpašumus, kas paredzēti perspektīvas apbūves uzturēšanai un apsaimniekošanai, kā arī teritorijas inženiertehnisko komunikāciju nodrošināšanu, Smiltenes pilsētas Limbažu ielas transporta organizācijas noteikšanu, iekškvartāla ielu plānošanu un piekļuves nodrošināšanu esošajiem un plānotajiem nekustamajiem īpašumiem.

2) Detālplānojuma publiskā apspriešana tika veikta ar Domes 2022. gada 30. novembra lēmumu Nr. 527 (protokols Nr. 19, 5. §) "Par detālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Publiskā apspriešana norisinājās no 14.12.2022. līdz 16.01.2023.

3) ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, institūciju atzinumus un no privātpersonām saņemtos priekšlikumus, detālplānojuma pilnveidošana nav nepieciešama, par publiskajā apspriešanā saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem, sagatavots ziņojums par izstrādi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Saskaņā ar šo pantu, attiecīgā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa ir ģeoportālā pieejamā apstiprinātā detālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa, uz kuru hipersaite ar unikālo identifikatoru ir iekļaujama administratīvajā aktā.

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punkts noteic, ka pašvaldība četru nedēļu laikā pēc minēto noteikumu 118. punktā uzskaitīto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu.

Ievērojot iepriekš minēto, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2023. gada 15. februāra (protokols Nr. 2) atzinumu un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, 31. panta pirmo, otro un trešo daļu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 118. un 119. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 8. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 109.1. apakšpunktu un 111. punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Ervins Labanovskis, Gita Mūrniece, Iluta Apine, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Smiltenes novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā, saskaņā ar pieejamā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu (pieejams Ģeoportālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23482.).

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma projektā ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kārtībai.

3. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, publicēt informatīvajā izdevumā Smiltenes novada pašvaldības Vēstis, pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv.

4. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece
kultūras un sociālajos jautājumos A. Harju

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 44.5 punktam – administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu netiek pievienots, jo detālplānojumu izstrādā pašvaldība.

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!