• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Latvijas Banka
Latvijas Banka publicē noteikumus un normatīvos norādījumus par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām, kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un komercsabiedrību pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Bankas 2023. gada 18. decembra noteikumi Nr. 261 "Informācijas dokumenta publiskā piedāvājuma izteikšanai sagatavošanas un publicēšanas noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 22.12.2023., Nr. 248 https://www.vestnesis.lv/op/2023/248.30

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 262

Grozījumi Latvijas Bankas 2022. gada 19. decembra noteikumos Nr. 235 "Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību"

Vēl šajā numurā

22.12.2023., Nr. 248

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Latvijas Banka

Veids: noteikumi

Numurs: 261

Pieņemts: 18.12.2023.

OP numurs: 2023/248.30

2023/248.30
RĪKI

Latvijas Bankas noteikumi: Šajā laidienā 9 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 261

Rīgā 2023. gada 18. decembrī

Informācijas dokumenta publiskā piedāvājuma izteikšanai sagatavošanas un publicēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
16.1 panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka Finanšu instrumentu tirgus likuma 16.1 panta pirmajā daļā noteiktā informācijas dokumenta sagatavošanas un publicēšanas prasības.

2. Noteikumus piemēro, sagatavojot un publicējot informācijas dokumentu, ja publiskais piedāvājums tiek izteikts par pārvedamiem vērtspapīriem, par kuriem aprēķinātā kopējā samaksa Eiropas Savienībā 12 mēnešu laikā ir no 1 000 000 līdz 8 000 000 euro un netiek prasīta paziņošana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija regulas (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ direktīvu 2003/71/EK (turpmāk – Regula Nr. 2017/1129) 25. pantu.

3. Noteikumus nepiemēro:

3.1. vērtspapīriem un piedāvājumiem, kas minēti Regulas Nr. 2017/1129 1. panta 2., 3. un 4. punktā;

3.2. ja vērtspapīru publiskajam piedāvājumam saskaņā ar Regulu Nr. 2017/1129 ir nepieciešams sagatavot prospektu;

3.3. ja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra regulas (ES) 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza regulu (ES) 2017/1129 un direktīvu (ES) 2019/1937 23. pantu ir sagatavota ieguldījumu pamatinformācijas lapa;

3.4. ja publiskais piedāvājums tiek izteikts attiecībā uz vērtspapīriem, kas nodrošināti ar aktīviem.

4. Saskaņā ar šiem noteikumiem nevar tikt sagatavots uz vērtspapīru programmu balstīts informācijas dokuments, tas ir, informācijas dokuments, kura apstiprināšanas brīdī nav zināmi vērtspapīru raksturlielumi un publiskā piedāvājuma noteikumi.

5. Informācijas dokumentu sagatavo saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteiktajām satura un struktūras prasībām. Informācijas dokumentā var papildus iekļaut citu svarīgu informāciju, ja publiskā piedāvājuma izteicējs to uzskata par būtisku piedāvāto vērtspapīru iegādei vai emitenta komercdarbības perspektīvu novērtēšanai.

6. Informācijas dokumentu sagatavo kā īsu, viegli lasāmu un saprotamu dokumentu.

7. Informācijas dokumentā iekļauj kodolīgu, skaidru un nemaldinošu informāciju.

8. Informācijas dokumentā norāda vienu vai vairākas personas, kuras ir atbildīgas par informācijas dokumentā vai tā papildinājumos norādīto informāciju un no kurām vērtspapīru īpašnieks var prasīt tādu zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies faktisko apstākļu un informācijas dokumentā vai tā papildinājumos ietvertās būtiskās informācijas atšķirības dēļ, ja persona, kas ir atbildīga par informācijas dokumentā norādītajām ziņām, bija informēta vai tai vajadzēja būt informētai par šādu atšķirību, kā arī tad, ja informācijas dokumentā vai tā papildinājumos publicētā būtiskā informācija ir nepilnīga. Informācijas dokumentā kā personu, kas atbildīga par informācijas dokumentā vai tā papildinājumos norādīto informāciju, var norādīt emitentu, emitenta pārvaldes institūcijas locekli, publiskā piedāvājuma izteicēju.

9. Skaidrākai saprotamībai informācijas dokumentā var iekļaut formulas, terminus un citus nepieciešamos skaidrojumus, kā arī norādīt informācijas avotus.

10. Informācijas dokumentu sagatavo un publicē latviešu valodā, ja vērtspapīru publiskais piedāvājums tiek izteikts tikai Latvijā, un angļu valodā, ja vērtspapīru publiskais piedāvājums tiek izteikts arī Lietuvā vai Igaunijā. Pēc publiskā piedāvājuma izteicēja izvēles informācijas dokumentu var tulkot citā valodā.

11. Informācijas dokumentu publicē vismaz publiskā piedāvājuma izteicēja vai vērtspapīru izvietotāja tīmekļvietnē ne vēlāk kā līdz publiskā piedāvājuma sākuma datumam.

12. Ja publiskā piedāvājuma izteicējam kļūst zināmi kādi būtiski apstākļi, kļūdas vai neprecizitātes informācijas dokumentā publicētajā informācijā, kas var ietekmēt vērtspapīra publiskā piedāvājuma novērtējumu un kas atklājas pēc informācijas dokumenta publicēšanas, bet pirms vērtspapīra publiskā piedāvājuma galīgās slēgšanas vai pirms vērtspapīru tirdzniecības uzsākšanas tirdzniecības vietā, publiskā piedāvājuma izteicējs sagatavo informācijas dokumenta papildinājumus. Nepieciešamības gadījumā publiskā piedāvājuma izteicējs veic papildinājumus arī informācijas dokumenta kopsavilkumā un tā tulkojumā.

13. Informācijas dokumenta papildinājumus publicē tādā pašā veidā kā informācijas dokumentu. Informācijas dokumenta papildinājumi ir informācijas dokumenta neatņemama sastāvdaļa.

14. Informācijas dokuments ir derīgs 12 mēnešus no tā publicēšanas dienas ar nosacījumu, ka nepieciešamības gadījumā saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu tajā ir veikti papildinājumi.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 21. aprīļa normatīvos noteikumus Nr. 49 "Piedāvājuma dokumentā iekļaujamās informācijas un tā sagatavošanas normatīvie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 82).

16. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

 

Pielikums
Latvijas Bankas 2023. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 261

Informācijas dokumentā iekļaujamā informācija

1. Kopsavilkums

1. Informācijas dokumenta kopsavilkumu sagatavo ne vairāk kā uz divām A4 formāta lapām.

2. Informācijas dokumenta kopsavilkumā:

2.1. norāda svarīgāko informāciju, kura ir saistīta ar emitentu un piedāvātajiem vērtspapīriem un kura ir būtiska ieguldītājam;

2.2. sniedz brīdinājumu par tiem ar konkrēto vērtspapīru publisko piedāvājumu, emitentu, emitenta saimnieciskās darbības jomu un piedāvātajiem vērtspapīriem saistītajiem riskiem, kuri emitentam ir zināmi un kurus tas uzskata par būtiskiem, lai ieguldītājs pieņemtu pamatotu lēmumu. Brīdinājumā norāda, ka, ieguldot piedāvātajos vērtspapīros, ieguldītājs uzņemas informācijas dokumentā minētos riskus un, ja kāds no šiem riskiem iestājas, piedāvāto vērtspapīru cena var samazināties un ieguldītājs var zaudēt visu savu ieguldījumu vai tā daļu;

2.3. sniedz paziņojumu, ka sagatavotais informācijas dokuments nav prospekts Regulas Nr. 2017/1129 izpratnē un tajā iekļauto informāciju nav pārbaudījusi vai apstiprinājusi Latvijas Banka vai cita uzraudzības iestāde;

2.4. norāda informācijas dokumenta sagatavošanas datumu un derīguma termiņu.

2. Ar emitentu saistītā informācija

3. Informācijas dokumentā norāda šādu informāciju par emitentu:

3.1. emitenta nosaukums, juridiskās personas identifikators (LEI kods, ja tāds ir piešķirts), juridiskā forma, reģistrācijas valsts, reģistrācijas datums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, cita kontaktinformācija, darbības termiņš (ja piemērojams) un emitenta darbību regulējošie tiesību akti;

3.2. atsauce uz tīmekļvietni, kurā ir vai tiks publicēts informācijas dokuments, tā papildinājumi (ja tādi ir) un citi dokumenti, kas palīdz ieguldītājam novērtēt piedāvātos vērtspapīrus, piemēram, emitenta statūti, finanšu pārskati un revidenta ziņojums (ja tāds ir).

3. Ar emitentu un piedāvātajiem vērtspapīriem saistītie riski

4. Informācijas dokumentā iekļauj vispārīgu aprakstu par dažādiem riskiem, kas saistīti ar emitentu un tā ieguldījumiem, tostarp aprakstu par riskiem, kas saistīti ar emitenta darbības ekonomiskajiem rezultātiem, tirgiem, produktiem, nerevidētiem finanšu pārskatiem vai negatīvu revidenta atzinumu, darbības riskiem un ierobežojumiem, kā arī tiesvedību, kas ir ietekmējusi vai varētu ietekmēt emitenta darbību nākotnē.

5. Informācijas dokumentā iekļauj aprakstu par riskiem, kas saistīti ar piedāvātajiem vērtspapīriem.

4. Līdzekļu piesaistes mērķis

6. Informācijas dokumentā iekļauj informāciju par piedāvāto vērtspapīru veidu un līdzekļu apmēru, ko emitents vēlas piesaistīt.

7. Informācijas dokumentā iekļauj aprakstu par līdzekļu piesaistes mērķi, paredzēto ieguldītāju mērķtirgu un valsti, kurā plānots izteikt publisko piedāvājumu.

8. Informācijas dokumentā norāda paredzamo ieņēmumu neto summu, kas sadalīta pa galvenajiem paredzētajiem mērķiem (izņemot paredzamās piesaistes izmaksas). Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus ierosinātos izmantošanas veidus, tad norāda citu nepieciešamo līdzekļu apmēru un avotus.

5. Piedāvāto vērtspapīru apraksts un publiskā piedāvājuma noteikumi un nosacījumi

9. Par piedāvātajiem vērtspapīriem informācijas dokumentā iekļauj šādu informāciju:

9.1. piedāvāto vērtspapīru apraksts, veids un kopējais piedāvāto vērtspapīru skaits, to nominālvērtība un citi raksturlielumi;

9.2. viena piedāvātā vērtspapīra cena vai tās noteikšanas mehānisms;

9.3. paredzamais publiskā piedāvājuma grafiks un darbības, kas jāveic, lai pieteiktos piedāvājumam;

9.4. nosacījumi, ar kādiem veicami maksājumi par piedāvātajiem vērtspapīriem, un nosacījumi piedāvāto vērtspapīru nodošanai ieguldītājiem vai turēšanai ieguldītāju vārdā;

9.5. pārsniegtas un nepietiekamas parakstīšanās sekas, rezultāti un emisijas izplatīšanas plāns;

9.6. informācija par piedāvāto vērtspapīru nodošanas ierobežojumiem (ja piemērojams);

9.7. apraksts par to, vai tiek dota priekšroka noteiktiem ieguldītājiem, cik lielā mērā un kāda iemesla dēļ tas tiek darīts;

9.8. ja piesaistītajiem līdzekļiem tiek sniegta garantija, tad norāda šādas garantijas nosacījumus vai pievieno attiecīgu piezīmi, ja piesaistītie līdzekļi nav garantēti;

9.9. centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā piedāvātie vērtspapīri ir reģistrēti, nosaukums vai iestādes, kurā piedāvātie vērtspapīri ir reģistrēti, nosaukums un apraksts par šo reģistru, ja piedāvātie vērtspapīri nav reģistrēti centrālajā vērtspapīru depozitārijā;

9.10. nosacījumi ienākuma nodokļa ieturēšanai no izmaksām vai citiem maksājumiem, kas saistīti ar piedāvātajiem vērtspapīriem (ja piemērojams);

9.11. iznākums, ja piedāvājums neizdodas, un citi svarīgi nosacījumi, kas saistīti ar piedāvājumu.

10. Par piedāvātajiem kapitāla vērtspapīriem informācijas dokumentā iekļauj šādu papildu informāciju:

10.1. piedāvāto kapitāla vērtspapīru turētājiem piešķirtās tiesības, tostarp dividenžu saņemšanas kārtība (ja tāda paredzēta), balsstiesības, tiesības piedalīties peļņas sadalē, arī ieguldītāja tiesības attiecībā uz emitenta aktīvu sadali, ja emitents tiktu likvidēts, un visi tiesību ierobežojumi. Priekšrocību akciju gadījumā informācijas dokumentā norāda informāciju par dividendēm, kas saistītas ar priekšrocību akcijām;

10.2. apraksts par konkrēto darījuma veidu un tā izmaksām, ja piedāvātie vērtspapīri tiek emitēti saistībā ar emitentu apvienošanos, emitenta sadalīšanu vai emitenta iegūtu kontroli pār citu juridisku personu.

11. Par piedāvātajiem parāda vērtspapīriem informācijas dokumentā iekļauj šādu papildu informāciju:

11.1. piedāvātā parāda vērtspapīra pārdošanas cena un izpirkšanas cena;

11.2. izmaksājamā procentu likme, procentu izmaksas datumi un nosacījumi, dzēšanas datums un nosacījumi vai konvertācijas nosacījumi (konvertējamo obligāciju gadījumā) (ja piemērojams);

11.3. pirmstermiņa dzēšanas nosacījumi;

11.4. informācija par ķīlu un par līgumu ar piedāvātā parāda vērtspapīra turētāju pilnvarnieku (ja piemērojams);

11.5. piedāvāto parāda vērtspapīru prioritāte emitenta kapitāla struktūrā un informācija par piedāvāto parāda vērtspapīru pakārtotības līmeni (ja piemērojams).

12. Informācijas dokumentā iekļauj informāciju par to, vai piedāvātie vērtspapīri tiks iekļauti tirdzniecībai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai citā tirdzniecības vietā, kad tas notiks un kādā veidā iekļaušana tiks veikta.

13. Attiecībā uz tehnoloģijām un uz tehnoloģijām balstītiem risinājumiem (piemēram, ja emitents izmanto iespēju emitēt vērtspapīrus, lietojot Distributed Ledger Technology (DLT)), informācijas dokumentā iekļauj šādu informāciju (ja piemērojams):

13.1. ja piedāvātie vērtspapīri ir attēloti elektroniskā formātā un tie ir digitāli pārvedami, saglabājami vai tirgojami un reģistrēti sadalītajā virsgrāmatā vai citā drošā sistēmā, kas balstīta uz līdzīgu tehnoloģiju, tad sniedz aprakstu par to, kā piedāvājumā izmantotā tehnoloģija ļauj nodrošināt emisijas nosacījumu ievērošanu un piedāvāto vērtspapīru glabāšanu;

13.2. ja emitents piesaista līdzekļus tieši no ieguldītājiem, tad iekļauj īstenojamo tehnisko risinājumu aprakstu, tostarp personas identitātes pārbaudes un tās tiesību atteikties no līguma nosacījumus;

13.3. pievieno neatkarīgas trešās personas (piemēram, revidenta) atzinumu par to, vai piedāvāto vērtspapīru emisijai un uzskaitei izmantojamā tehnoloģija ir piemērota informācijas dokumentā minēto mērķu sasniegšanai un piedāvāto vērtspapīru glabāšanai.

6. Emitenta darbības un nākotnes perspektīvu apraksts

14. Par emitenta iepriekšējo un pašreizējo darbību informācijas dokumentā norāda vismaz šādu informāciju:

14.1. emitenta konsolidācijas grupas struktūras apraksts un informācija par grupas, kurā emitents ietilpst, uzņēmumiem (ja piemērojams);

14.2. informācija par emitenta uzņēmējdarbības modeli, pārskats par emitenta pamatdarbību, sniegtajiem pakalpojumiem vai pārdotajām precēm un galveno tirgu, kuros emitents darbojas, apraksts, tostarp par konkurences situāciju, un informācija par galvenajiem notikumiem, kas ietekmējuši emitenta darbību iepriekšējā un kārtējā pārskata gadā;

14.3. pārskats par projektiem, kuru mērķis ir bijis piesaistīt līdzekļus un kurus emitents ir īstenojis pēdējo 12 mēnešu laikā (ja piemērojams);

14.4. ja emitents ir emitējis finanšu instrumentus, kas nav realizēti līdz piedāvājuma sākumam, bet ļauj to turētājiem izpirkt īpašumtiesības emitentā, tad šādu finanšu instrumentu apraksts un norāde, kā minēto instrumentu realizācija ietekmē emitenta īpašumtiesību struktūru;

14.5. ja emitents publicē prognozi par finanšu rezultātiem nākamajam pārskata periodam vai periodiem, tad prognozes skaidrojums, norādot apstākļus un pieņēmumus, uz kuriem prognoze balstīta;

14.6. apraksts par nozīmīgiem nākotnes ieguldījumiem, kuri tiek veikti vai par kuriem emitents uzņēmies saistības, ja ieguldījuma vērtība pārsniedz 10 procentus no emitenta konsolidētā pašu kapitāla (kapitāla vērtspapīru piedāvājuma gadījumā) vai 10 procentus no emitenta konsolidētā pašu kapitāla vai parāda vērtspapīru, kas iekļauti tirdzniecībā, kopējās nominālvērtības, izvēloties augstāko no šiem diviem kritērijiem parāda vērtspapīru piedāvājuma gadījumā.

15. Par pamatkapitālu, kapitāla vērtspapīriem un citiem emitenta emitētajiem vērtspapīriem informācijas dokumentā iekļauj šādu informāciju:

15.1. par emitenta pamatkapitālu un kapitāla vērtspapīriem norāda pamatkapitāla summu naudas izteiksmē, akciju (daļu) vai citu kapitāla vērtspapīru skaitu, veidu un nominālvērtību, kā arī neapmaksāto pamatkapitāla daļu naudas izteiksmē. Ja emitentam ir vairāku kategoriju vai veidu kapitāla vērtspapīri, katrai kapitāla vērtspapīru kategorijai vai veidam norāda emitēto, pilnībā un daļēji apmaksāto vērtspapīru skaitu, viena vērtspapīra nominālvērtību un tiesības, kas attiecas uz katru vērtspapīru kategoriju vai veidu;

15.2. par emitētiem parāda vai citiem vērtspapīriem norāda to veidu, skaitu, nominālvērtību, procentu likmi, dzēšanas termiņu un citus to raksturlielumus, kā arī no šiem vērtspapīriem izrietošās tiesības. Informāciju norāda par katru vērtspapīru veidu;

15.3. sniedz ziņas par peļņas un citu labumu sadali ieguldītājiem un par labumiem, kas izmaksāti vai piešķirti emitenta vadītājiem un darbiniekiem.

16. Informācijas dokumentā norāda to akcionāru sarakstu, kuru līdzdalība emitenta pamatkapitālā ar balsstiesībām pārsniedz piecus procentus no balsstiesīgā pamatkapitāla, un, ja akcionārs ir juridiska persona, norāda šo akcionāru galīgos patiesos labuma guvējus, kā arī minēto personu īpašumā esošo akciju skaitu un to līdzdalību procentos. Balsstiesības nosaka, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pantu.

17. Informācijas dokumentā iekļauj informāciju par iepriekšējiem vai esošajiem tiesas procesiem pret emitentu, par visiem iesniegtajiem maksātnespējas pieteikumiem, uzsāktajiem maksātnespējas procesiem, kā arī par tiesas procesiem saistībā ar krāpšanu, citiem finanšu noziegumiem vai saimnieciskās darbības pārkāpumiem, kuros emitents vai tā pārvaldes institūcijas loceklis ir bijis vai ir iesaistīts. Informācija aptver vismaz pēdējos piecus gadus.

18. Informācijas dokumentā iekļauj pārskatu par emitenta un tā meitasuzņēmuma nozīmīgiem līgumiem vai patentiem. Līgums vai patents uzskatāms par nozīmīgu, ja tā vērtība pārsniedz vai nu 10 procentus no emitenta konsolidētā pašu kapitāla, vai parāda vērtspapīru gadījumā – 10 procentus no emitenta konsolidētā pašu kapitāla vai parāda vērtspapīru, kas iekļauti tirdzniecībā, kopējās nominālvērtības, parāda vērtspapīru piedāvājuma gadījumā izvēloties augstāko no šiem diviem kritērijiem.

7. Finanšu informācija un gada finanšu pārskatu revīzija

19. Informācijas dokumentā iekļauj informāciju par emitenta finanšu pārskatiem piemērojamajiem grāmatvedības standartiem un periodiskumu, kas piemērots finanšu pārskatu sagatavošanai.

20. Informācijas dokumentā iekļauj emitenta gada finanšu informāciju par pēdējo gadu un atsauci uz tīmekļvietni, kurā ir pieejama vismaz emitenta revidētā gada finanšu informācija (finanšu pārskati par pēdējo finanšu gadu ar salīdzināmiem datiem, vadības ziņojums un revidenta ziņojums). Ja emitents sagatavo gan atsevišķos, gan konsolidētos finanšu pārskatus, sniedz atsauci uz abiem. Ja emitenta darbību regulējošie normatīvie akti neuzliek emitentam pienākumu veikt gada finanšu pārskatu revīziju, sniedz paskaidrojumu par šo faktu un ar to saistītajiem riska faktoriem.

21. Ja informācijas dokuments sagatavots vairāk nekā deviņus mēnešus pēc pēdējā revidētā finanšu pārskata gada beigām, tad informācijas dokumentā iekļauj starpperiodu finanšu informāciju, kas aptver vismaz finanšu gada pirmos sešus mēnešus, tostarp salīdzinošos datus. Ja sešu mēnešu finanšu pārskati ir revidēti vai ir veikta finanšu pārskatu pārbaude, tos publisko kopā ar revidenta atzinumu vai pārbaudes slēdzienu.

22. Ja emitents nevar sniegt atsauci uz pēdējā gada finanšu pārskatiem tā saimnieciskās darbības īslaicīguma dēļ, tad informācijas dokumentā iekļauj atsauci uz īsāka emitenta darbības perioda finanšu pārskatiem (starpperiodu vai citiem, ja tādi ir), papildus brīdinot par emitenta saimnieciskās darbības īslaicīgumu un līdz ar to arī par papildu riska līmeni, kas saistīts ar šādu ieguldījumu.

23. Informācijas dokumentā pēc emitenta izvēles iekļauj tādu būtiskāko emitenta finanšu pārskatos ietverto finanšu rādītāju aprakstu, kuri atspoguļo tā finansiālo stāvokli, piemēram, aktīvu, ilgtermiņa un īstermiņa saistību, pašu kapitāla un citu rādītāju aprakstu, un tādu darbības rādītāju (alternatīvo snieguma rādītāju) aprakstu, kuri vislabāk atspoguļo emitenta darbības rezultātus un aprēķināti, pamatojoties uz finanšu pārskatos uzrādītajiem datiem pēdējā pārskata perioda beigās (informācijas dokumentā sniedz skaidrojumu par šādu alternatīvo snieguma rādītāju izmantošanu un aprēķināšanu). Iekļaujot alternatīvos snieguma rādītājus, ņem vērā normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo snieguma rādītāju atklāšanas prasības.

24. Informācijas dokumentā iekļauj paziņojumu, ka vismaz 12 mēnešus pēc piedāvājuma beigām emitentam ir pietiekams apgrozāmais kapitāls, lai veiktu plānoto uzņēmējdarbību. Ja emitents neatbilst minētajam kritērijam, paskaidro, kā emitents plāno finansēt savu darbību.

8. Emitenta pārvaldes institūcijas, tā konsultanti un revidenti

25. Informācijas dokumentā iekļauj emitenta valdes un padomes struktūru, norādot šo institūciju amatpersonu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un attiecīgo vadības vai darba pieredzi. Ja emitentam ir administrācijas vadītājs, tad informācijas dokumentā iekļauj informāciju arī par to.

26. Informācijas dokumentā iekļauj informāciju par emitenta revidentu vai revīzijas uzņēmumu (ja piemērojams).

27. Informācijas dokumentā iekļauj vismaz šādu informāciju par personu, kas atbildīga par informācijas dokumentā norādīto informāciju:

27.1. ja persona ir fiziska persona, norāda tās vārdu, uzvārdu un amatu. Ja persona ir juridiska persona, norāda tās nosaukumu un juridisko adresi;

27.2. pievieno personas apliecinājumu, ka atbilstoši tās rīcībā esošajām ziņām informācijas dokumentā sniegtā informācija ir pareiza un nav noklusēti nekādi apstākļi, kas var ietekmēt informācijas dokumenta saturu.

28. Informācijas dokumentā iekļauj informāciju par personām, kas piedalās piedāvājumā, tostarp konsultantiem, maksājumu aģentiem, piedāvātājiem, garantijas devējiem un citām personām. Informācijas dokumentā iekļauj informāciju par piedāvāto vērtspapīru publiskajā piedāvājumā piesaistīto līdzekļu gala saņēmēju (ja piemērojams). Ja vērtspapīrus nepiedāvā pats emitents, informācijas dokumentā norāda publiskā piedāvājuma izteicēja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī kontaktinformāciju.

29. Informācijas dokumentā iekļauj jebkura interešu konflikta, tostarp tāda, kas ir būtisks emisijai vai piedāvājumam, aprakstu, norādot iesaistītās personas un interešu konflikta veidu.

30. Informācijas dokumentā iekļauj aprakstu par jebkuru darījumu ar šā pielikuma 25. punktā minētajām personām, ar šīm personām saistītajām personām, šā pielikuma 16. punktā minētajām personām vai citiem emitenta grupas uzņēmumiem, tostarp šādu darījumu būtiskos noteikumus un nosacījumus. Informācija aptver vismaz to pašu periodu, par kuru sniegta iepriekšējā finanšu informācija.

31. Ja informācijas dokumentā iekļauj informāciju, kura pamatota ar eksperta secinājumiem vai kuru eksperts apstiprinājis, informācijas dokumentā norāda ziņas par ekspertu.

9. Papildu informācija

32. Informācijas dokumentā iekļauj informāciju par to, vai emitents piemēro korporatīvās pārvaldības kodeksu, un sniedz atsauci uz konkrēto kodeksu, kas tiek piemērots.

33. Informācijas dokumentā iekļauj informāciju par to, vai piedāvājuma laikā un savā saimnieciskajā darbībā emitents piemēro jebkādus pasākumus, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu un ievērotu starptautiskās sankcijas (ja piemērojams).

34. Informācijas dokumentā iekļauj informāciju par tā grozīšanas nosacījumiem.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!