• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Aizkraukles novada domes 2023. gada 16. novembra saistošie noteikumi Nr. 2023/19 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2023. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2023/15 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Aizkraukles novadā"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.12.2023., Nr. 234 https://www.vestnesis.lv/op/2023/234.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 42/2023

Par Ādažu novada domes 2007. gada 23. janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 "Par detālplānojuma Ādažu novada ceļam "Kadagas ezers – Puska" un nekustamajiem īpašumiem "Sāgas", "Rīti", "Ķērpji", "Mežavoti", "Bruņinieki" un "Ūdensrozes" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

04.12.2023., Nr. 234

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Aizkraukles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2023/19

Pieņemts: 16.11.2023.

OP numurs: 2023/234.20

2023/234.20
RĪKI

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2023/19

Aizkrauklē 2023. gada 16. novembrī

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2023. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2023/15 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Aizkraukles novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2023. gada 16. novembra sēdes lēmumu Nr. 749
(prot. Nr. 16, 6. p.)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. , 31.1 un 31.3 punktu

1. Izdarīt Aizkraukles novada domes 2023. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2023/15 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Aizkraukles novadā" (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:

Izteikt Noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

" 7. Pabalsts ikmēneša izdevumiem:

7.1. ja pilngadību sasniegušais bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu, pabalsts ir 30 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no minimālo ienākumu mediānas un bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 40 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no minimālo ienākumu mediānas.

7.2. ja pilngadību sasniegušais bērns studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, pabalsts ir 30 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no minimālo ienākumu mediānas un bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 40 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no minimālo ienākumu mediānas. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības un sadarbības jautājumos D. Vingris

 

Aizkraukles novada domes 2023. gada 16. novembra saistošo noteikumu Nr. 2023/19 "Grozījumi 2023. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2023/15 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Aizkraukles novadā""
paskaidrojuma raksts

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis – ko pašvaldība vēlas sasniegt ar saistošajiem noteikumiem, kādi būs ieguvumi":

Saistošo noteikumu mērķis ir paaugstināt sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu vai arī studē augstākās izglītības iestādē, palielinot pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai par 10 % no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – ienākumu mediāna).

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi:

Pilngadību sasniedzis bērns atrodas īpaši neaizsargātā situācijā, jo nereti no ārpusģimenes aprūpes nākušajiem bērniem ir mazāks sociāli labvēlīgo kontaktu loks, zemākas prasmes risināt dažāda veida sarežģījumus un zemāks izglītības līmenis. Finansiālais nodrošinājums pilngadību sasniegušajiem bērniem ir nepietiekams, kas var veicināt nepieciešamību pārtraukt mācību ieguves procesu, lai nodrošinātu ikdienas pamatvajadzības. Ilgtermiņā zems izglītības līmenis samazina iespēju iegūt labi atmaksātu darbu un veicina risku nonākt nelabvēlīgā finansiālā situācijā. Kā sekas varbūt dažāda veida sociāli nelabvēlīgi notikumi, kas iekļaus personu sociālā riska grupā, pakļaujot to nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam.

1.3. pastāvošais tiesiskais regulējums, tā būtības skaidrojums un pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums:

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu, kas noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu, 43. panta pirmo daļu un uz 2023. gada 27. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 857) 27., 30., 31. , 31.1 un 31.3 punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Aizkraukles novada domes 2023. gada 21. septembra saistošie noteikumi Nr. 2023/15 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Aizkraukles novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 2023/15), kurā noteikti zemākie MK noteikumos Nr. 857 iespējamie pabalsta apmēri, kas rada risku pārtraukt mācības un līdz ar to tikt pakļautam nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam.

1.4. ja norādītās problēmas risināšanai nav tiesiskā regulējuma, tad skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība:

Tiek izmaksāti pabalsti atbilstoši aktuālajai Aizkraukles novada domes 2023. gada 21. septembra saistošo noteikumu Nr. 2023/15 redakcijai, līdz ar to var veicināt pabalstu saņēmēju nepieciešamību pārtraukt mācību ieguves procesu, lai nodrošinātu ikdienas pamatvajadzības.

1.5. Iespējamo alternatīvu, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi, raksturojums, to ieviešanas trūkumi un priekšrocības: 

Tiek piemērota Saistošo noteikumu Nr. 2023/15 esošā redakcija, kas tikai daļēji risina problēmu – nodrošināt pamatvajadzības.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  2.1. saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus:

Nepaaugstinot ikmēneša pabalsta apmērus, pabalsta apmērs 2024.gadā mēnesī būtu 137 euro un 206 euro personām ar invaliditāti:

No 2024. gada janvāra (pieņēmums) 20 % no mediānas
(euro)
30 % no mediānas
(euro)
Izdevumi mēnesī
(euro)
Izdevumi gadā
(euro)
21 137   2 877 34 524
2
(bērni ar invaliditāti)
  206 412 4 944
Kopā: 39 468

Paaugstinot ikmēneša pabalsta apmērus par 10 %, pabalsta apmērs 2024. gadā mēnesī būtu 206 euro un 274 euro personām ar invaliditāti:

No 2024. gada janvāra (pieņēmums) 30 % no mediānas
(euro)
40 % no mediānas
(euro)
Izdevumi mēnesī
(euro)
Izdevumi gadā
(euro)
21 206   4326 51912
2
(bērni ar invaliditāti)
  274 548 6576
Kopā: 58488

No 2025. gada ar šādiem kritērijiem pabalsta apmērs būtu:

No 2025. gada janvāra (pieņēmums) 30 % no mediānas
(euro)
40 % no mediānas
(euro)
Izdevumi mēnesī
(euro)
Izdevumi gadā
(euro)
21 277   5817 69804
2
(bērni ar invaliditāti)
  303 606 7272
Kopā: 77076

2.1.1. samazina vai palielina ieņēmumu daļu:

Pašvaldības ieņēmumu daļa nemainās.

2.1.2. samazina vai palielina izdevumu daļu:

Saistošie noteikumi palielina pašvaldības izdevumu daļu. Saglabājoties līdzīgam pabalstu saņēmēju skaitam, palielinot pabalsta ikmēneša izdevumiem apmēru par 10%, pašvaldības izdevumi 2024. gadā pieaugs par apmēram par 19 020 euro. Ņemot vērā, ka ienākumu mediāna ik gadu mainās, var prognozēt, ka 2025. gadā pašvaldības izdevumi pabalsta nodrošināšanai palielināsies vēl par 18 588 euro.

2.1.3. ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā (piemēram, vai, lai īstenotu saistošos noteikumus, jāsamazina finansējums citām pozīcijām):

Izdevumi neietekmē citas pašvaldības budžeta pozīcijas. informācija par nepieciešamajiem resursiem sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi (saistībā ar 5., 6. sadaļu)

Jaunu darba vietu veidošanu saistošie noteikumi neparedz.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. sociālā ietekme – ietekme uz cilvēku dzīvesveidu, kultūru, labsajūtu, sabiedrību kopumā, kā arī ietekme uz konkrētām sabiedrības grupām, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām sabiedrības grupām, personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām, uz dzimumu līdztiesību:

Saistošie noteikumi atstās tiešu, pozitīvu ietekmi uz bērniem, kuri ir viena no grupām, kuru ienākumi ir zemāki par minimālā ienākuma līmeni vairāk nekā iedzīvotājiem kopumā. Saistošie noteikumi veicinās finansiāli labvēlīgāku stāvokli, samazinot nevienlīdzību, nabadzības un sociālās atstumtības risku bērniem bāreņiem, sasniedzot pilngadību.

3.2. ietekme uz vidi – ar saistošo noteikumu īstenošanu izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, zemes dzīles, ūdeni, gaisu, klimatu, ainavu, kultūras un dabas mantojumu, iespējamā pakļautība avāriju vai katastrofu riskiem un visu minēto jomu mijiedarbība:

Nav attiecināms.

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību, iekļaujot informāciju par to, vai saistošie noteikumi: 

3.3.1. ietekmēs (piemēram, uzlabos, atjaunos, pasliktinās) vai neietekmēs cilvēku veselību:

Nav attiecināms.

3.3.2. nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas veselības jomā:

Nav attiecināms.

3.3.3. radīs jaunas tiesības vai uzliks jaunus pienākumus veselības jomā:

Nav attiecināms.

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:

Nav attiecināms.

3.5. ietekme uz konkurenci:

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā:

Lai saņemtu saistošajos noteikumos minētos sociālās palīdzības pabalstus, personai ir jāvēršas Aizkraukles novada Sociālajā dienestā (teritoriālajās vienības un attālinātajos klientu pieņemšanas punktos Aizkraukles novada pagastu pakalpojumu centros).

4.2. galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības, ko paredz saistošo noteikumu projekts, tai skaitā akcentē, kā piedāvātais regulējums maina līdzšinējo kārtību:

Lai saņemtu saistošajos noteikumos minētos sociālos palīdzības pabalstus, personai jāievēro procedūras posmi, kuri ir noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 857 2. punktā. Saistošie noteikumi nemaina līdzšinējo kārtību.

4.3. paredzētās administratīvo procedūru izmaksas: 

4.3.1. saimnieciskās darbības veicējiem:

Nav paredzētas.

4.3.2. fiziskajām personām: 

Nav paredzētas.

4.3.3. nevalstiskā sektora organizācijām:

Nav paredzētas.

4.3.4. budžeta finansētām institūcijām:

Nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi:

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta 9. daļu pašvaldību autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. pantu pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43. pantu, izbeidzoties aizbildnībai, beidzoties bērna aprūpei audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē, pašvaldība atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" nodrošina bāreni vai bērnu, kurš bija atstāts bez vecāku gādības, ar dzīvojamo platību un saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām sociālajām garantijām sniedz citu palīdzību arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas.

5.2. Pašvaldības cilvēkresursi, kas tiks iesaistīti saistošo noteikumu īstenošanā (tostarp, vai tiks uzlikti jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem, veidotas jaunas darba vietas u.tml.):

Lai īstenotu saistošajos noteikumos paredzēto, Pašvaldība ir izveidojusi iestādi Aizkraukles novada Sociālais dienests, kura organizē sociālo darbu, nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un administrēšanu un ir atbildīga par valsts deleģēto funkciju pašvaldībai sociālās aizsardzības jomā izpildi. Sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu nodrošina Sociālās palīdzības nodaļa. Saistošo noteikumu īstenošanā iesaistīta Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa, kas veic sociālās palīdzības pabalstu izmaksu un Juridiskā nodaļa, kas sniedz konsultatīvu atbalstu saistošo noteikumu piemērošanā.

Saistošie noteikumi neparedz uzlikt jaunus pienākumus vai uzdevumus esošajiem darbiniekiem, kā arī neparedz izveidot jaunas darba vietas.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  6.1. saistošo noteikumu izpildē iesaistītās institūcijas, tai skaitā, vai paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija:

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Aizkraukles novada Sociālais dienests un Aizkraukles novada pašvaldības Administrācija. Jaunu institūciju izveidi, esošo likvidāciju vai reorganizāciju saistošie noteikumi neparedz.

6.2. izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi un to pamatotība (nedublējot 2. sadaļā norādīto):

Ņemot vērā, ka sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu nepieciešams veikt Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā un sociālās palīdzības pabalstu izmaksai nepieciešams veikt sociālo darbu ar personu, nepieciešami vismaz 13 sociālā darba speciālisti un 1 speciālists, kas koordinē darbu ar mērķagrupu, lai nodrošinātu sociālā darba speciālistu pieejamību visā novada teritorijā.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  7.1. vai saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai:

Saistošie noteikumi nodrošina mazaizsargāto un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju (bērnu bāreņu) pamatvajadzību nodrošināšanu un uzturēšanu, līdz ar to secināms, ka saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanai un paredz tikai to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Noteikumi veicinās finansiāli labvēlīgāku stāvokli un samazinās nevienlīdzību bērniem bāreņiem, kuri turpina iegūt izglītību.

7.2. samērīguma tests: 

7.2.1. vai pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai:

Pašvaldība nodrošina Ministru kabineta noteikumos Nr. 875 noteikto kārtību mērķa sasniegšanai.

7.2.2. vai nav saudzējošāku līdzekļu leģitīmā mērķa sasniegšanai:

Pašvaldība var noteikt citus pabalstu apmērus (labvēlīgākus pabalsta saņēmējam).

7.2.3. vai pašvaldības rīcība ir atbilstoša:

Pašvaldības rīcība, izstrādājot saistošos noteikumus, ir samērīga atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  8.1. sabiedrības pārstāvji (tostarp biedrības, nodibinājumi, apvienības u.tml.), ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā:

Sabiedrības pārstāvji nav iesaistīti konsultācijās saistošo noteikumu izstrādes procesā.

8.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids (lai atspoguļotu, kā pašvaldība ir centusies sasniegt mērķgrupu, kā arī noskaidrot pēc iespējas plašākas sabiedrības viedokli):

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts no 2023. gada 17. oktobra līdz 2023. gada 31. oktobrim publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Sabiedrības priekšlikumi un iebildumi par saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības un sadarbības jautājumos D. Vingris

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!