• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes novada domes 2023. gada 2. novembra saistošie noteikumi Nr. 14 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 7.11.2023., Nr. 216 https://www.vestnesis.lv/op/2023/216.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 19/2023

Grozījumi 2023. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN3/2023 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Vēl šajā numurā

07.11.2023., Nr. 216

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 14

Pieņemts: 02.11.2023.

OP numurs: 2023/216.17

2023/216.17
RĪKI

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14

Rēzeknē 2023. gada 2. novembrī

Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2023. gada 2. novembra sēdē (prot. Nr. 22, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 26. panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas (turpmāk – studējošais) uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk – kredīts) saņemšanai no kredītiestādes.

2. Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Studiju kredīta galvojums paredzēts studējošiem, kuriem ir noteikta mācību maksa.

3. Pilna laika studējošie var saņemt galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam. Uz studējošā kredīta galvojumu var pretendēt studējošais, kuram nav citu ienākumu.

4. Tiesības pretendēt uz kredīta galvojuma saņemšanu ir studējošiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri uzsāk studijas, sekmīgi apgūst Latvijas valsts akreditētās studiju programmas, lūdz pašvaldībai galvojumu kredīta saņemšanai, atbilsts noteikumos izvirzītajām prasībām un kuriem nav citu personu, kuri var sniegt galvojumu.

5. Galvojums tiek sniegts, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes (turpmāk – dome) lēmumu un līgumu par galvojumu (turpmāk – līgums), ko slēdz domes priekšsēdētājs un studējošais. Pēc līguma noslēgšanas pašvaldība slēdz galvojuma līgumu ar konkrēto kredītiestādi, kurā studējošajam ir paredzēts ņemt kredītu.

6. Galvojumu izsniedz studējošajam vecumā līdz 45 gadiem, kura ir:

6.1. bārenis vai bez abu vai viena vecāka aizgādības palicis bērns;

6.2. invalīds, kuram viens no vecākiem ir miris vai viens no vecākiem ir I vai II grupas invalīds;

6.3. persona no maznodrošinātas ģimenes vai no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;

6.4. daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni) locekļi, kura vecāki ir galvotāji jau vienam studējošajam ģimenes loceklim;

7. Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai arī studējošam pašvaldības iestādes darbiniekam, kurš iegūst augstāko profesionālo izglītību, kas nepieciešams darba pienākumu veikšanai.

8. Pašvaldības sniegto galvojumu kopapjoms saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto galvojumu maksimālā apmēra pieauguma apjomu.

9. Pašvaldības galvojumu viena persona var saņemt tikai vienas studiju programmas apguvei.

II. Galvojuma sniegšanas kārtība

10. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādi dokumenti:

10.1. studējošā iesniegums par galvojuma saņemšanu kredīta ņemšanai, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, studiju programmas nosaukumu, augstskolu un fakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, studiju ilgumu, kā arī nepieciešamā kredīta veidu un tā apmēru;

10.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksas termiņiem un kredīta procentu likmi;

10.3. studējošā apliecinājums, ka kredīta ņēmējam nav 1. un 2. pakāpes radinieku (vecāki, brāļi, māsas) vai citu fizisku personu, kuri var sniegt galvojumu un, ka kredīta ņēmējiem vai viņa radiniekiem – vecākiem, brāļiem, māsām un studējošā bērniem vai viņa lejupējiem radiniekiem nav nekustamā īpašuma, kas varētu būt par kredīta nodrošinājumu;

10.4. izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm, kā arī apstiprinājums par tiesībām ņemt kredītu. Ja studējošais vēlas saņemt studiju kredīta galvojumu – augstskolas izziņa par to, ka studiju programma netiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Izziņas jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība tās nevar iegūt pati objektīvu iemeslu dēļ;

10.5. studējošā kredīta saņemšanai jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par obligātās valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem. Izziņa jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība to nevar iegūt pati objektīvu iemeslu dēļ;

10.6. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

11. Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz pašvaldībā.

12. Dome, pamatojoties uz Finanšu komitejas (turpmāk – komiteja) atzinumu, pieņem lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai studējošā kredīta ņemšanai vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu sniegt galvojumu.

13. Pēc labvēlīga domes lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts līgums par galvojuma saņemšanu.

14. Par atteikumu sniegt galvojumu studējošajam paziņo rakstveidā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

III. Lēmuma pieņemšanas procedūra

15. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa (turpmāk – nodaļa) izvērtē saņemto studējošā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus kredīta galvojuma saņemšanai un sagatavo atzinumu par kredīta galvojuma piešķiršanu vai atteikumu izskatīšanai komitejas sēdē. Dome lēmumu pieņem viena mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.

16. Ja studējošais iesniedzis iesniegumu, kam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Nodaļai ir tiesības noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to rakstveidā paziņojot studējošajam. Ja studējošais noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, galvojuma saņemšanas iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas.

17. Pēc labvēlīga domes lēmuma pieņemšanas un informācijas nosūtīšanas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, slēdzot līgumu ar kredītiestādi, studējošajam galvojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums ar pašvaldību par kredīta atmaksas kārtību.

IV. Noslēguma jautājums

18. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta saistošos noteikumus Nr. 35 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai".

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas (turpmāk – studējošais) uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk – kredīts) saņemšanai no kredītiestādes.

1.2. 2023. gada 1. janvārī stājies spēkā Pašvaldību likums.

Atbilstoši Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punktam, dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar Pašvaldību likumu.

1.3. Šobrīd kārtību, kādā pašvaldības vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošais uzņemas kredīta saņemšanai no kredītiestādes, nosaka Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. marta saistošie noteikumi Nr. 35 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" (publicēti 22.04.2022., stājušies spēkā 23.04.2022.).

1.4. Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa dod tiesības pašvaldībai izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Saistošo noteikumu Nr. 14 izdošanas tiesiskais pamats ietver atsauci uz spēku zaudējušā likuma "Par pašvaldībām" normām, tāpēc ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus. Ņemot vērā iepriekšminēto normatīvo aktu regulējumu, citu iespējamo alternatīvu nav, lai noteiktu tiesisko regulējumu minētajā jautājumā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  2.1. Plānots, ka Saistošo noteikumu "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" īstenošana neietekmēs pašvaldības budžetu.

2.2. Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide vai esošo institūciju kompetences paplašināšana.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Ar Saistošajiem noteikumiem ir noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.

3.1. sociālā ietekme – paredzama tieša ietekme, jo pretendēt uz galvojumu var tikai tie studējošie, kuriem nav ienākumu un, kuriem nav citu personu, kuri var sniegt galvojumu;

3.2. ietekme uz vidi – nav tiešas ietekmes;

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav tiešas ietekmes;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – ir paredzama ietekme, jo nākotnē pašvaldībai sniedzot studējošajam galvojumu, pastāv iespēja, ka šie studenti Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā veicinās uzņēmējdarbības attīstību;

3.5. ietekme uz konkurenci – ir paredzama ietekme. Ja tiek attīstīta augstāk minētā uzņēmējdarbība, tad tas arī ietekmē arī konkurētspēju.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos privātpersonas var vērsties Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļā personīgi vai rakstot uz elektronisko pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv.

4.2. Saistošie noteikumi neietekmē un nemaina iepriekš noteiktās administratīvās procedūras.

4.3. Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, lai īstenotu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu;

5.2. Papildu cilvēkresursu iesaiste saistošo noteikumu īstenošanā netiek paredzēta.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  6.1. Saistošo noteikumu izpildē ir iesaistīta Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes struktūrvienība "Finanšu un grāmatvedības nodaļa";

6.2. Izpildei nepieciešamie resursi tiek paredzēti pašvaldības budžeta ietvaros, papildu resursi nav nepieciešami.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  7.1. Saistošie noteikumi "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai.

7.2. Pašvaldības izraudzītais līdzeklis saistošo noteikumu "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" izdošana ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, nav citu saudzējošāku līdzekļu, lai sasniegtu leģitīmo mērķi un pašvaldības rīcība ir atbilstoša, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  8.1. Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, saistošo noteikumu "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" projekts 2023. gada 26. septembrī nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publicēšanas dienas.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saistošo noteikumu "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" projekts nosūtīts Rēzeknes novada pašvaldības pagastu un Viļānu pilsētas konsultatīvajām padomēm.

8.2. Sabiedrības viedokļa noskaidrošanas termiņā līdz 2023. gada 10. oktobra plkst. 16:30 sabiedrības viedokļi, priekšlikumi un komentāri nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!