• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2023. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 23 "Grozījumi Dobeles novada domes 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.10.2023., Nr. 196 https://www.vestnesis.lv/op/2023/196.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Dobeles novada pašvaldības nolikums

Vēl šajā numurā

10.10.2023., Nr. 196

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 23

Pieņemts: 28.09.2023.

OP numurs: 2023/196.20

2023/196.20
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23

2023. gada 28. septembrī

Grozījumi Dobeles novada domes 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2023. gada 28. septembra lēmumu Nr. 384/13

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, "Par pašvaldību budžetiem" 16. panta pirmo daļu

Izdarīt Dobeles novada domes 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam ieņēmumus 56 406 104 euro apmērā, izdevumus 66 469 250 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 10 063 146 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un 3. pielikumu."

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajiem, aizņēmumiem 2023. gadam 2 076 424 euro apmērā un aizņēmumu pamatsummu atmaksai paredzētos līdzekļus 2 381 793 euro apmērā."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Noteikt ieguldījumus līdzdalībai komersantu pašu kapitālā:

– No Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 290 988 euro apmērā:

– SIA "Dobeles ūdens" 171 453 euro;

– SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" 90 175 euro;

– SIA "Auces komunālie pakalpojumi" 29 360 euro."

4. Izteikt 1. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumi" jaunā redakcijā (1. pielikums).

5. Izteikt 2. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi" jaunā redakcijā (2. pielikums).

6. Izteikt 3. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" jaunā redakcijā (3. pielikums).

7. Izteikt 5. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2023. gadam" jaunā redakcijā (4. pielikums).

Dobeles novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks G. Safranovičs

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

5. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23 "Grozījumi 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam""

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;

Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem un citiem prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta ieņēmumi, kopsummā par EUR 4 571 686, tai skaitā:

1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 385 814, t.sk.;

- nekustamā īpašuma nodoklis EUR 375 639;

- dabas resursu nodoklis EUR 10 175;

1.2. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR 3 983 072 t.sk.;

- finansējums no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" vētras postījumu novēršanai EUR 3 850 000 (t.sk. mājokļu atbalsts iedzīvotājiem EUR 1 800 000, krīzes atbalsts iedzīvotājiem EUR 270 000; bīstamo atkritumu apsaimniekošanai EUR 700 000; ēku, būvju remontiem un apsaimniekošanai EUR 1 080 000);

- finansējums pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkciju nodrošināšanai plānošanas reģionā EUR 4 377;

- finansējums asistentu pakalpojumiem ( izglītības iestādēs) EUR 24 680;

- finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 28 997 (marts-jūnijs);

- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 18 294 (marts–jūnijs);

- finansējums projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" EUR 12 500;

- ieņēmumu precizēšana starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem – EUR 127 800 (no EKK koda 18.630);

- precizēts finansējums dziesmu un deju svētku organizēšanai, samazinājums EUR 83 576;

1.3. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti samazināti par EUR 48 405, samazinājumu veido starpība starp saņemto finansējumu un ieņēmumu precizēšanu starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem , t.sk.;

- finansējums projektam "Sociālās aprūpes centra "Tērvete" energoefektivitātes uzlabošana" Nr. 4.2.2.0/21/A/074 palielināts par EUR 54 000; (iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem));

- projekta "Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas samazināšanai" finansējums EUR 5 522;

- finansējums Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolas ERASMUS projektam "Sasniedz vairāk. Prakse ārzemes" EUR 16 723;

- finansējums projektam "Proti un dari" EUR 3 150;

- ieņēmumu precizēšana starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem – EUR 127 800 (uz EKK kodu 18.620);

1.4. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 251 205, t.sk.:

- saņemts noslēguma IV pārskata maksājums LAT-LIT projekta "Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē LLI-453" EUR 152 536;

- Sociālais dienests palielina ieņēmumu prognozi par sniegtajiem Atelpas brīža maksas pakalpojumiem par EUR 32 000;

- palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem par EUR 65 000;

- Izglītības pārvalde palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 1 669;

2. Pamatbudžeta izdevumi

Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopsummā par EUR 3 561 511. Izdevumu finansēšana plānota no papildus saņemtajiem ieņēmumiem.

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 21 291, t.sk.;

- Valsts kases aizdevumu procentu nomaksai papildus novirzīts finansējums EUR 21 291 apmērā;

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība sadaļā izdevumi samazināti par EUR 75 262, samazinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām, t.sk.:

- samazināts finansējums Pašvaldības policijai par EUR 72 000 (autotransporta iegāde), līdzekļi novirzīti atbalstam vētras laikā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai;

- izdevumu precizēšana starp struktūrvienībām EUR 3 262.

2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 22 368, palielinājumu veido papildus novirzītie līdzekļi, precizēšana starp struktūrvienībām;

- Viestura ielas (posmā no Viestura ielas 5 līdz Brīvības ielai) pārbūvei Dobelē, Dobeles novadā (1. kārta) papildus novirzīti EUR 10 861 būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu apmaksai;

- Liepu ielas Dobelē pārbūvei papildus novirzīti EUR 690, būvprojekta izstrādei – kabeļlīnijas pārcelšana, rezerves aizsargcauruļu izbūve;

- papildus novirzīts finansējums EUR 5 937 projekta Jāņa Čakstes ielas pārbūve 2. kārta( ātruma ierobežojošo vaļņu izbūvei);

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 4 880;

2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielinātie par EUR 1 108 294, palielinājumu veido papildus novirzīti līdzekļi, līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām;

- finansējums vētras postījumu novēršanai EUR 1 998 052 (t.sk. Valsts atbalsts – EUR 1 780 000, pašvaldības līdzfinansējums EUR 218 052);

- finansējums projekta "Dobeles pilsētas stadiona rekonstrukcija" samazināts par EUR 840 872 (t.sk. Valsts kases aizņēmums samazināts EUR 1 000 000, pašvaldības līdzfinansējums palielināts EUR 159 128);

- Bēnes pagastu pārvaldes tāmē "Mājokļu attīstība" papildus iestrādāts finansējums pašvaldības dzīvokļa remontam EUR 13 852 apmērā (dzīvoklis nepieciešams pilngadību sasniegušiem bāreņiem);

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 96 390;

2.5. Kultūras un sporta izdevumi samazināti par EUR 80 583, samazinājumu veido papildus novirzītie līdzekļi, līdzekļu pārdale starp struktūrvienībām un valdības funkcionālajam kategorijām;

- Krimūnu tautas nama tāmē papildus iestrādāts finansējums telpu remontdarbiem EUR 2 993 apmērā (plānoto darbu kopsumma EUR 12 993);

- finansējums dziesmu un deju svētku organizēšanai samazināts par EUR 83 576;

2.6. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 106 156 palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais Valsts finansējums t.sk.:

- finansējums pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkciju nodrošināšanai plānošanas reģionā EUR 4 377 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" EUR 12 500 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 18 294 apmērā iestrādāts izdevumos;

- projekta "Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas samazināšanai" finansējums EUR 5 522 iestrādāts izdevumos;

- papildus Izglītības pārvaldei novirzīts finansējums EUR 2 902 apmērā vētras postījumu novēršanai (t.sk. Riekstiņš PII EUR 544; Augstkalnes pamatskola EUR 2 076; Dobeles Mākslas skola EUR 282);

- papildus Bērzupes speciālai pamatskolai novirzīts finansējums EUR 5 794 apmērā pacēlāja ierīkošanai;

- papildus PII "Jāņtārpiņš" novirzīts finansējums EUR 6 801 apmērā āra lieveņu remontam;

- finansējums Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolas ERASMUS projektam "Sasniedz vairāk. Prakse ārzemes" EUR 16 723 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums asistentu pakalpojumiem (izglītības iestādēs) EUR 24 680 iestrādāts izdevumos;

- finansējums projektam "Proti un dari" EUR 3 150 apmērā iestrādāts izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 5 413;

2.7. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 2 459 247, palielinājumu veido saņemtais finansējums un izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk.:

- saņemtais valsts finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 28 997 apmērā iestrādāts izdevumos;

- papildus saņemtie ieņēmumi no Atelpas brīža pakalpojumiem iestrādāti izdevumos EUR 32 000;

- finansējums projektam "Sociālās aprūpes centra "Tērvete" energoefektivitātes uzlabošana" Nr. 4.2.2.0/21/A/074 EUR 54 000 iestrādāts iedevumos;

- finansējums vētras postījumu novēršanai EUR 2 300 000 apmērā, t.sk.;

valsts finansējums mājokļu atbalsts iedzīvotājiem EUR 1 800 000, pašvaldības līdzfinansējums EUR 200 000;

valsts finansējums krīzes atbalsts iedzīvotājiem EUR 270 000, pašvaldības līdzfinansējums EUR 30 000;

- papildus EUR 14 250 novirzīti papildus remontdarbiem Ādama iela 2 (t.sk. siltummezgla pārbūvei EUR 11 833, papildus veicami remontdarbi EUR 2 417);

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 30 000;

3. Finansēšana

FINANSĒŠANA

11073321

-1010175

10063146

Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas

10659503

0

10659503

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

10781937

 

10781937

Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

122434

 

122434

Aizņēmumi

694631

-1000000

-305369

Palielinājums

3076424

-1000000

2076424

Samazinājums

-2381793

 

-2381793

Aizdevuma atmaksa

0

 

0

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitāla

-280813

-10175

-290988

Plānotais Valsts kases aizņēmums Dobeles pilsētas stadiona rekonstrukcijai samazināts par EUR 1 000 000. Budžeta iestrādāts naudas līdzekļu ieguldījums SIA Dobeles komunāliem pakalpojumiem, mazlietota mehanizēta ielu un ietvju slaucītāja aprīkojuma iegādei EUR 10 175 apmērā.

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – EUR 10 063 146 un aizņēmumu pamatsummas – EUR 2 381 793 atmaksu 2023. gadā un ieguldījumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā EUR 290 988 ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 10 781 937, aizņēmuma no Valsts kases – EUR 2 076 424 apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās EUR 122 434 apmērā.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J. Kalniņa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!