• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Rīgas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

Rīgas pilsētas izpilddirektors publicē rīkojumus par paaugstinātas ledus bīstamības perioda noteikšanu.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2023. gada 25. janvāra lēmums Nr. DA-23-2166-nd "Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu, piešķiršanu un likvidēšanu Akadēmiķa Mstislava Keldiša, Detlava Brantkalna, Staraja Rusas ielās un Valentīna Pikuļa alejā, Rīgā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 26.01.2023., Nr. 19 https://www.vestnesis.lv/op/2023/19.16

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 45

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Vēl šajā numurā

26.01.2023., Nr. 19

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: lēmums

Numurs: DA-23-2166-nd

Pieņemts: 25.01.2023.

OP numurs: 2023/19.16

2023/19.16
RĪKI

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta lēmums Nr. DA-23-2166-nd

Rīgā 2023. gada 25. janvārī

Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu, piešķiršanu un likvidēšanu Akadēmiķa Mstislava Keldiša, Detlava Brantkalna, Staraja Rusas ielās un Valentīna Pikuļa alejā, Rīgā

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 13. panta ceturtajā daļā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 29.06.2022. noteikumos Nr. 455 "Adresācijas noteikumi" (turpmāk – Adresācijas noteikumi) noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.

Rīgas dome 14.12.2022. ir pieņēmusi sekojošus lēmumus:

- "Par Zentas Mauriņas ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536";

- "Par Valentīna Pikuļa alejas un Valentīna Pikuļa takas pārdēvēšanu par Birutas Baumanes aleju un Birutas Baumanes taku un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536";

- "Par Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielas pārdēvēšanu par Brāļu Kaudzīšu ielu un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536";

- "Par Detlava Brantkalna ielas pārdēvēšanu par Annas Brigaderes ielu un Vizmas Belševicas ielu un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536";

- "Par Staraja Rusas ielas pārdēvēšanu par Hugo Celmiņa ielu un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536" (turpmāk – Lēmumi).

Saskaņā ar Lēmumos norādīto:

o Departamentam divu mēnešu laikā no Lēmumu spēkā stāšanās dienas ir jāveic piešķirto un mainīto ielu tuvumā esošo adresācijas objektu adrešu maiņa,

o savukārt Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldei trīs mēnešu laikā pēc ēku adrešu maiņas jāorganizē ēku numura zīmju iegādi un izvietošanu.

[1.] Departaments, pamatojoties uz Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas publiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un adrešu piešķiršanas procesa tiesisko regulējumu,

konstatē:

[1.1.] Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Adresācijas ieviešana, uzturēšana, pilnveidošana un pārskatīšana ir pašvaldībai noteikta pastāvīgi veicama funkcija, kas ir vērsta uz sabiedrības interesēm nodrošināt orientēšanos un konkrētu objektu identificēšanu administratīvās teritorijas ietvaros.

Vienotas adresācijas sistēmas ieviešanas mērķis visā valsts teritorijā ir saistīts ar paredzamu, vienotiem principiem atbilstošas numerācijas ieviešanu. Likumdevējs, nosakot pašvaldībai pienākumu ieviest pašvaldības teritorijā adresācijas sistēmu, ir noteicis adresēšanas principus, kas ir obligāti. Adrešu numuru sasaiste ar ielas nosaukumiem, no kuriem netiek nodrošināta piekļuve adresācijas objektam, pilsētas teritorijā nedrīkst pastāvēt. Likumdevējs, nosakot adresācijas sistēmas pamatprincipus un adrešu numuru piešķiršanas kārtību, kā arī adreses pierakstīšanas kārtību, ir paredzējis sistēmu, kas to realizējot dod valsts iedzīvotājiem viennozīmīgu iespēju orientēties un paredzēt apvidū atpazīstamajiem adresācijas objektiem tiem piešķiramos adreses numurus un to secību, kas savukārt nodrošina iespēju personām, kas lieto adreses un pēc tām orientējās pilsētvidē, intuitīvi nojaust pareizu virzienu, lai atrastu sevi interesējošo adresācijas objektu. Vienveidīgas adresācijas ieviešana ir būtiska, lai nodrošinātu sabiedrības intereses orientēties pilsētvidē, meklējot adresācijas objektus. Adresācijas sistēmas ietvaros nav noteikti vai paredzēti izņēmumi, kad īpašniekam vai kādai personai būtu dotas tiesības noteikt adresācijas objektu adreses. Sabiedrības intereses ir vērtējamas augstāk par atsevišķa indivīda interesēm un gadījumā, kad šīs intereses ir pretrunā, tad, piemērojot tiesību normas, ir jāsasniedz tiesisks risinājums, kurš atbilst tiesību normas jēgai un būtībai sabiedrības interesēs.

[1.2.] Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 9. punktu pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst Adresācijas noteikumos minētajām prasībām.

[2.] Departaments, izvērtējot tā rīcībā esošo informāciju un konstatētos faktus, pieejamos dokumentus saistībā ar adreses maiņas procesa tiesisko regulējumu un lietas faktiskos apstākļus,

secina:

[2.1.] Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. panta ceturto daļu pašvaldības lēmumu par adrešu piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā.

[2.2.] Adresācijas noteikumu 9. punkts nosaka, ka pašvaldībai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, tai skaitā precizēt adreses pieraksta formu, vai likvidēt piešķirto adresi, ja tā neatbilst noteikumu prasībām. Interpretējot Adresācijas noteikumu 9. punktu gan gramatiski, gan atbilstoši tā jēgai un būtībai ir secināms, ka atbilstoši Adresācijas noteikumu 9. punktā noteiktajam Departamentam ir pienākums mainīt adreses adresācijas objektiem, ja to adreses neatbilst normatīvo aktu prasībām.

Adresācijas noteikumu 3. punktā ir noteikts, ka adrese ir noteiktā secībā sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē adrešu reģistrā. Ņemot vērā hierarhisko adresācijas sistēmas uzbūvi, ir jāņem vērā, ka, izdarot izmaiņas hierarhiski augstākā adresācijas objektā, izmaiņas ir jāizdara arī attiecīgajiem hierarhiski zemākajiem adresācijas objektiem, kurus skar izdarītās izmaiņas.

[2.3.] Adresācijas noteikumu 2.9. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, 2.10. apakšpunktā noteikts, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība un 2.11. apakšpunktā noteikts, ka adresācijas objekts ir telpu grupa.

[2.4.] Adresācijas noteikumu 8. punktā ir noteikts, ka adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus:

– administratīvajā teritorijā un novada teritoriālā iedalījuma vienībā adrese nedrīkst atkārtoties, izņemot šo noteikumu 21. un 22. punktā minētos gadījumus (8.1. apakšpunkts);

– katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, izņemot šo noteikumu 21., 22. un 23. punktā minētos gadījumus; (8.2. apakšpunkts);

– adresācijas objekta nosaukumu veido atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas jomā (8.3. apakšpunkts);

– viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes (8.4. apakšpunkts);

– ciema, mazciema, viensētas, ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu savienojumu, kas satur fiziskas personas vārdu un uzvārdu un informāciju par saimnieciskās darbības veidu (8.5. apakšpunkts);

– adresācijas objektu numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu cipariem un var būt papildināti ar burtiem atbilstoši šo noteikumu 19. punktā minētajiem nosacījumiem (8.6. apakšpunkts).

[2.5.] Adresācijas noteikumu 13. punkts nosaka, ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirta:

– pirmajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētās zemes vienības, saglabā zemes vienībai piešķirto adresi (13.1. apakšpunkts);

– katrai nākamajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētās zemes vienības, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir jaunu adresi, izņemot šo noteikumu 21. un 22. punktā minētos gadījumus (13.2. apakšpunkts).

[2.6.] Adresācijas noteikumu 14. punkts nosaka, ja apbūvei paredzētajai zemes vienībai adrese nav piešķirta un uz apbūvei paredzētās zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, izņemot šo noteikumu 21., 22. un 23. punktā minētos gadījumus, bet zemes vienībai, ja nepieciešams, piešķir adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā)

[2.7.] Adresācijas noteikumu 15. punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.

[2.8.] Adresācijas noteikumu 18.1. apakšpunkts nosaka, ka pilsētās un ciemos apbūvei paredzētu zemes vienību un ēku numurus piešķir no ielas sākuma augošā secībā, sākot numerāciju ar pirmajiem cipariem, virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali vai no galvenās ielas, laukuma, autoceļa. Ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus.

[2.9.] Adresācijas noteikumu 19. punkts nosaka, lai izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās, pašvaldība savā teritorijā, piemērojot vienotu praksi, apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas numuru papildina ar vienu no šādiem adreses papildelementiem:

19.1. latviešu alfabēta lielo burtu bez diakritiskām zīmēm;

19.2. mazo burtu "k" un defisi. Aiz defises norāda korpusa numuru.

[2.10.] Adresācijas noteikumu 20. punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, izvērtējot konkrēto situāciju un ņemot vērā tuvāko ielu vai ielu, no kuras iespējams pie ēkas piekļūt ar transportu.

[2.11.] Adresācijas noteikumu 34. punktā noteikts, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, pašvaldība pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu.

[2.12.] Saskaņā ar Rīgas domes Lēmumos veiktajām izmaiņām ielu nosaukumos, vairākiem adresācijas objektiem nepieciešama adreses maiņa.

[2.13.] Ņemot vērā pieņemtos Lēmumus un iepriekš minēto, nepieciešams mainīt ēku un zemes vienību adreses adresācijas objektiem (Adresācijas noteikumu 14. un 20. punkts) un piešķirt adreses objektiem, kuriem adreses nav bijušas piešķirtas, bet tās ir piešķiramas atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.10. apakšpunkta un 14. punkta prasībām, kā arī likvidēt adreses atbilstoši 9. un 34. punktam.

[2.14.] Ņemot vērā, ka adrese ir noteiktajā secībā sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, tad Departamentam, veicot hierarhiski augstāka adresācijas objekta ēkas adreses maiņu, vienlaicīgi arī jāprecizē hierarhiski zemāku adresācijas objektu adrešu pieraksts atbilstoši mainītajam ēkas numuram, saglabājot telpu grupu esošo numerāciju.

[2.15.] Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmā daļa nosaka, ka, lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā, bet Administratīvā procesa likuma 62. panta otrās daļas 3. punkts nosaka, ka personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta.

Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas iestāde nekavējoties izvērtē lietas apstākļus un izdod administratīvo aktu, ar kuru pilnībā vai daļēji atteikts izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata vai tā nav lietderīga.

Novērtējot lietas faktiskos apstākļus, ir secināms, ka ir vairāki adresācijas objekti, kam vienīgā tuvākā iela ir kāda no pieņemtajos Lēmumos jaunizveidotajām ielām, līdz ar to adrešu piešķiršana adresācijas objektiem šo ielu tuvumā ir iespējama tikai no šīm ielām. Īpašnieku viedokļu noskaidrošana saistībā ar adrešu maiņu nav lietderīga, jo īpašnieku sniegtie viedokļi nevar ietekmēt adrešu maiņu, jo tā ir veicama saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktām normām. Ņemot vērā to, ka īpašnieku viedokļi nevar ietekmēt pieņemamo lēmumu, tad īpašnieku viedokļu noskaidrošana šajā lietā nav adekvāta.

[2.16.] Ievērojot tiesiskos aspektus, kas regulē adreses piešķiršanu, kā arī ievērojot lietderības apsvērumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. panta otro daļu un 66. pantu, ir secināms, ka Departamentam ir jāpieņem lēmums par adreses maiņu divu mēnešu laikā. Administratīvā procesa likuma 66. pantā ir noteikts lietderības apsvērumu saturs, kas Departamentam ir jāizvērtē pirms administratīvā akta izdošanas:

Adrešu maiņa ir nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto adrešu veidošanas kārtību, kas noteikta, lai radītu iespējas ātri, viennozīmīgi valsts teritorijā identificēt adresācijas objektu apvidū. Adreses maiņa, piešķiršana, likvidēšana ir tiesiski pamatota un pieņemot šo lēmumu tiks sasniegts tiesisks mērķis.

Adrešu maiņa atbilstoši Adresācijas noteikumiem ir iespējama vienīgi izdodot administratīvo aktu, līdz ar ko administratīvā akta izdošana ir piemērota, lai nodrošinātu adresācijas objektu identificēšanu apvidū, ievērojot adresācijas sistēmas prasības.

Administratīvais akts par adreses maiņu būtiski neierobežo Administratīvā procesa dalībnieku tiesības un tiesiskās intereses, jo vienīgais tiesiskais pienākums, kas izriet saistībā ar administratīvo aktu par adreses maiņu ir jaunās adreses lietošana, kas nav vērtējama kā tiesību ierobežojums, bet gan kā pienākums, lai nodrošinātu saziņas un atrašanas iespējas.

Normatīvo aktu prasības nenosaka citu veidu, kā piešķiramas vai maināmas adreses, kā vien izdodot administratīvo aktu, līdz ar ko nepastāv citu iespēju, kā būtu nodrošināma adresācijas objekta adreses maiņa.

Adresācijas noteikumiem atbilstošu adrešu piešķiršana adresācijas objektiem valsts teritorijā nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības būtiskās intereses, kas saistītas ar personas sasniedzamību, orientēšanos apvidū un adresācijas objektu identificēšanu. Salīdzinot sabiedrības un valsts pārvaldes intereses ar privātpersonai uzlikto pienākumu lietot piešķirto adresi, ir secināms, ka privātpersonas tiesiskās intereses netiek aizskartas vai kā savādāk ierobežotas, jo persona jau lieto adresi un tai jauns tiesisks pienākums netiek noteikts.

[2.17.] Adresācijas noteikumu 35. punkts nosaka, ja adrese mainīta atbilstoši šo noteikumu prasībām, tai skaitā precizēta adreses pieraksta forma, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot gadījumu, ja to paredz speciālais normatīvais akts.

Tādējādi, ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs vai ja to pieprasa normatīvo aktu prasības, bet attiecībā uz zemesgrāmatu apliecībām īpašuma unikālais identifikators ir kadastra numurs, un tas nemainās un adrešu maiņa neietekmē īpašuma piederības jautājumus.

Departaments informē, ka pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai precizēšanu tiks sniegta informācija Valsts zemes dienestam adrešu reģistrācijai Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, kā arī informāciju par aktuālajām adresēm citas valsts informācijas sistēmas un reģistri saņem automātiski no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas. Lielā daļā gadījumu izmaiņas adresēs ir izsekojamas bez personas starpniecības, taču gadījumos, kad ir pastāvējusi adrešu atkārtošanās, jeb vairāki adresācijas objekti ir lietojuši vienu adresi, bet adreses maiņas gadījumā katram adresācijas objektam ir piešķirta sava, unikāla adrese, ne vienmēr tehnisku risinājumu dēļ ir iespējams nodrošināt automātisku informācijas nodošanu gala lietotājam pareizā veidā un šādos gadījumos adrešu lietotājiem ir ieteicams pārliecināties vai adrešu informācija personu rīcībai ir aktuāla.

Personas pašas ir atbildīgas par pareizu adrešu lietošanu. Šī lēmuma publicēšana oficiālajā Latvijas Republikas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nodrošina visu ar šo adrešu saistīto personu apziņošanu par notikušajām izmaiņām un personas (arī personas, kuras nav adresācijas objektu īpašnieki vai organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes) nevar aizbildināties ar nezināšanu par izmaiņām adresācijā, taču personām pašām ir arī jāveic darbības, lai attiecībā uz viņiem tiktu lietota pareiza adrešu informācija. Personām pašām ir jāpaziņo informācija par mainīto adresi visiem, ar ko tiek uzturēta personiskā vai lietišķā sarakste vai arī ir nodibinātas un pastāv saistības.

Ja komersanta juridiskā adrese tiek mainīta, tad komersantam par adreses maiņu ir jāinformē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kurš adrešu informācijas aktualizēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā veic bez maksas.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta mainītajās adresēs, būtu lietderīgi pārliecināties par deklarētās adreses maiņas faktu. Deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudi var veikt, vēršoties Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā vai elektroniski izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", "Manā īpašumā deklarētās personas", kas pieejams interneta vietnē www.latvija.lv.

Ēku iedzīvotājiem ir nepieciešams pārbaudīt un precizēt reģistrēto informāciju par deklarētajām dzīvesvietu adresēm (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6. un 7. pants). Departaments papildus paskaidro, ka informāciju par iedzīvotāju deklarētajām adresēm ir tiesiska precizēt vienīgi pati persona, kuru tas skar, jo nevienai no valsts pārvaldes iestādēm nav noteiktas tiesības mainīt informāciju par iedzīvotāju deklarētajām adresēm. Pareiza informācija par adresi ir būtiska, lai nodrošinātu saziņu ar iedzīvotāju un dati varētu tikt izmantoti arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanā. Ja persona nav mainījusi dzīvesvietu, bet ēkai ir mainīta adrese atkārtota dzīvesvietas deklarēšana nav jāveic, bet jāprecizē Iedzīvotāju reģistra dati atbilstoši mainītajai adresei.

Personām ir iespēja veikt deklarētās dzīvesvietas adreses precizēšanu, kad saglabājas pirmreizējās deklarācijas datums, vai arī atkārtoti deklarēt savu dzīvesvietu

Departaments atbilstoši pieprasījumam var izsniegt bezmaksas izziņu, kas apliecina adreses maiņas faktu.

[3.] Departaments, ievērojot minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. panta ceturto daļu, Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 62. panta otrās daļas 3. punktu un 63. panta pirmās daļas 3. punktu, 65. panta otro daļu un 66. pantu, Adresācijas noteikumu 2.9., 2.10., 2.11., 18.1. apakšpunktu, 3., 8., 9., 13., 14., 15., 19., 20., 34., 35., 37., 43. punktu, Rīgas domes 14.12.2022. Lēmumus,

nolemj:

[3.1.] mainīt esošās adreses atbilstoši pieņemtajiem Lēmumiem (Adresācijas noteikumu 9., 14. un 20. punkts), piešķirot jaunas adreses:

Nr.p.k. Esošā adrese Klasifikatora kods Piešķiramā adrese Kadastra apzīmējums Adresācijas objekts
3.1.1. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 1 101850860 Brāļu Kaudzīšu iela 1 01001210127001 Dzīvojamā ēka
3.1.2. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 1 101850860 Brāļu Kaudzīšu iela 1 01001210127 zemes vienība
3.1.3. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 10 101850877 Brāļu Kaudzīšu iela 10 01001210161001 Dzīvojamā ēka
3.1.4. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 10 101850877 Brāļu Kaudzīšu iela 10 01001210161 zemes vienība
3.1.5. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 11 104579701 Brāļu Kaudzīšu iela 19 01001212000001 Sadzīves ēka
3.1.6. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 11 104579701 Brāļu Kaudzīšu iela 19 01001211611 zemes vienība
3.1.7. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 12 101850885 Brāļu Kaudzīšu iela 12 01001210155001 Dzīvojamā ēka
3.1.8. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 12 101850885 Brāļu Kaudzīšu iela 18 01001210155002 Gāzes regulēšanas punkts Nr. 33
3.1.9. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 12 101850885 Brāļu Kaudzīšu iela 12 01001210155 zemes vienība
3.1.10. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 12 k-1 105514263 Brāļu Kaudzīšu iela 14 01001210153 zemes vienība
3.1.11. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 12A 103410668 Brāļu Kaudzīšu iela 16 01001210152001 Audumu veikals
3.1.12. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 12A 103410668 Brāļu Kaudzīšu iela 16 01001210152 zemes vienība
3.1.13. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 13 101850893 Brāļu Kaudzīšu iela 21 01001211060008 Dzīvojamā māja
3.1.14. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 13A 105516740 Brāļu Kaudzīšu iela 23 01001212005001 Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
3.1.15. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 13A 105516740 Brāļu Kaudzīšu iela 23 01001212005 zemes vienība
3.1.16. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 14 101813461 Brāļu Kaudzīšu iela 20 01001212639002 Apakšstacija
3.1.17. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 14 101813461 Brāļu Kaudzīšu iela 20 01001212639 zemes vienība
3.1.18. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 15 101850908 Brāļu Kaudzīšu iela 25 01001211060007 Dzīvojamā ēka
3.1.19. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 15 k-1 106821542 Dzeņu iela 8 k-1 01001211060010 Transformatoru apakšstacija
3.1.20. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 15B 105705646 Dzeņu iela 17 01001212095001 Autostāvvietas caurlaides ēka
3.1.21. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 15B 105705646 Dzeņu iela 17 01001212095 zemes vienība
3.1.22. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 16 101813478 Andreja Saharova iela 18 01001211568001 Automazgātava ar 5 posteņiem
3.1.23. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 16 101813478 Brāļu Kaudzīšu iela 26 01001211407002 Administratīva ēka
3.1.24. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 16 101813478 Brāļu Kaudzīšu iela 26 01001211568 zemes vienība
3.1.25. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 16A 106701755 Brāļu Kaudzīšu iela 28 01001211407001 Auto apkalpes komplekss
3.1.26. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 17 101813486 Brāļu Kaudzīšu iela 29 01001212003001 Operatora ēka
3.1.27. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 17 101813486 Brāļu Kaudzīšu iela 29 01001212003002 Automazgātuve
3.1.28. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 17 101813486 Brāļu Kaudzīšu iela 29 01001212003003 Nojume ar degvielas uzpildes staciju
3.1.29. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 17 101813486 Brāļu Kaudzīšu iela 29 01001212003004 Gāzes pazemes rezervuārs
3.1.30. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 17 101813486 Brāļu Kaudzīšu iela 29 01001212003 zemes vienība
3.1.31. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 18 102635242 Brāļu Kaudzīšu iela 36 01001210149001 Dzīvojamā ēka
3.1.32. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 18 102635242 Brāļu Kaudzīšu iela 36 01001210149002 Šķūnis
3.1.33. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 18 102635242 Brāļu Kaudzīšu iela 36 01001210149003 Pagrabs
3.1.34. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 18 102635242 Brāļu Kaudzīšu iela 36 01001210149 zemes vienība
3.1.35. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 18 k-1 101850916 Brāļu Kaudzīšu iela 30 01001211118002 Saimniecības ēka
3.1.36. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 18 k-1 101850916 Brāļu Kaudzīšu iela 30 k-1 01001211118001 Automātiskā telefona centrāle
3.1.37. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 18A 106251966 Brāļu Kaudzīšu iela 32 01001210723 zemes vienība
3.1.38. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 2 101813500 Brāļu Kaudzīšu iela 2 01001212365001 Dzīvojamā ēka
3.1.39. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 20 101850924 Brāļu Kaudzīšu iela 40 01001212338001 Dzīvojamā ēka
3.1.40. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 20 101850924 Brāļu Kaudzīšu iela 40 01001212338 zemes vienība
3.1.41. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 20A 101813525 Brāļu Kaudzīšu iela 34 01001212121001 Veikals
3.1.42. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 20A 101813525 Brāļu Kaudzīšu iela 34 01001212121 zemes vienība
3.1.43. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 21 101850932 Brāļu Kaudzīšu iela 35 01001211241010 Sardzes ēka
3.1.44. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 21 101850932 Brāļu Kaudzīšu iela 33 01001211195002 Automazgātuve
3.1.45. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 21 101850932 Brāļu Kaudzīšu iela 35 01001211195001 Caurlaides ēka
3.1.46. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 21 101850932 Brāļu Kaudzīšu iela 35 01001211195003 Sardzes ēka
3.1.47. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 22B 101813533 Jasmuižas iela 3A 01001212297001 Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
3.1.48. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 22B 101813533 Jasmuižas iela 3A 01001212297 zemes vienība
3.1.49. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 24 101813541 Brāļu Kaudzīšu iela 42 01001212450001 Dzīvojamā ēka
3.1.50. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 24 101813541 Brāļu Kaudzīšu iela 42 01001212450 zemes vienība
3.1.51. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 26 101850940 Brāļu Kaudzīšu iela 44 01001211050001 Dzīvojamā ēka
3.1.52. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 28 101850957 Brāļu Kaudzīšu iela 46 01001211050002 Dzīvojamā ēka
3.1.53. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 3 101813566 Brāļu Kaudzīšu iela 3 01001210164001 Dzīvojamā ēka
3.1.54. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 3 101813566 Brāļu Kaudzīšu iela 3 01001210164 zemes vienība
3.1.55. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 30 101850965 Brāļu Kaudzīšu iela 48 01001211050003 Dzīvojamā ēka
3.1.56. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 31 101813574 Brāļu Kaudzīšu iela 37 01001211287 zemes vienība
3.1.57. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050014 Nojume
3.1.58. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050015 Nojume
3.1.59. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050016 Nojume
3.1.60. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050017 Nojume
3.1.61. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050018 Nojume
3.1.62. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050019 Nojume
3.1.63. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050020 Nojume
3.1.64. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050021 Nojume
3.1.65. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050022 Nojume
3.1.66. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050023 Nojume
3.1.67. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050024 Nojume
3.1.68. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050025 Nojume
3.1.69. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050013 Bērnudārzs
3.1.70. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 32 101850973 Brāļu Kaudzīšu iela 50 01001211050 zemes vienība
3.1.71. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 33 103060708 Brāļu Kaudzīšu iela 41 01001211286 zemes vienība
3.1.72. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 33A 106924924 Brāļu Kaudzīšu iela 39 01001212801002 Caurlaides ēka
3.1.73. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 33A 106924924 Brāļu Kaudzīšu iela 39 01001212801 zemes vienība
3.1.74. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 34 101813582 Brāļu Kaudzīšu iela 52 01001212004001 Kafejnīca
3.1.75. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 34 101813582 Brāļu Kaudzīšu iela 52 01001212004 zemes vienība
3.1.76. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 34A 106701763 Brāļu Kaudzīšu iela 54 01001212004002 Automazgātava
3.1.77. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 39 101813590 Brāļu Kaudzīšu iela 43 01001212052 zemes vienība
3.1.78. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 4 101850998 Brāļu Kaudzīšu iela 4 01001211465014 Nojume
3.1.79. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 4 101850998 Brāļu Kaudzīšu iela 4 01001211465001 Bērnu dārzs
3.1.80. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 4 101850998 Brāļu Kaudzīšu iela 4 01001211465002 Šķūnis
3.1.81. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 4 101850998 Brāļu Kaudzīšu iela 4 01001211465003 Nojume
3.1.82. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 4 101850998 Brāļu Kaudzīšu iela 4 01001211465004 Nojume
3.1.83. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 4 101850998 Brāļu Kaudzīšu iela 4 01001211465005 Nojume
3.1.84. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 4 101850998 Brāļu Kaudzīšu iela 4 01001211465006 Nojume
3.1.85. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 4 101850998 Brāļu Kaudzīšu iela 4 01001211465013 Nojume
3.1.86. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 4 101850998 Brāļu Kaudzīšu iela 4 01001211465 zemes vienība
3.1.87.  Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 4A 105857984 Brāļu Kaudzīšu iela 4A 01001210097 zemes vienība
3.1.88. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364001 Bērnu dārzs
3.1.89. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364002 Nojume
3.1.90. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364003 Nojume
3.1.91. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364004 Nojume
3.1.92. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364005 Nojume
3.1.93. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364006 Nojume
3.1.94. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364008 Nojume
3.1.95. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364009 Nojume
3.1.96. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364010 Nojume
3.1.97.  Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364011 Nojume
3.1.98. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364012 Nojume
3.1.99. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364013 Nojume
3.1.100. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001212364014 Nojume
3.1.101. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5 101851001 Brāļu Kaudzīšu iela 5 01001211466 zemes vienība
3.1.102. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 6 101851018 Brāļu Kaudzīšu iela 6 01001212413001 Dzīvojamā ēka
3.1.103. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 6 101851018 Brāļu Kaudzīšu iela 6 01001212413 zemes vienība
3.1.104. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 7 101851026 Brāļu Kaudzīšu iela 7 01001210162001 Administratīvā ēka
3.1.105. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 7 101851026 Brāļu Kaudzīšu iela 7 01001210162 zemes vienība
3.1.106. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 8 101851034 Brāļu Kaudzīšu iela 8 01001210156001 Dzīvojamā ēka
3.1.107. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 8 101851034 Brāļu Kaudzīšu iela 8 01001210156 zemes vienība
3.1.108. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 9 101851042 Brāļu Kaudzīšu iela 9 01001212302001 Dzīvojamā ēka
3.1.109. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 9 101851042 Brāļu Kaudzīšu iela 9 01001212302 zemes vienība
3.1.110. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 9A 104890608 Brāļu Kaudzīšu iela 13 01001211423001 Pagaidu autostāvvietas apkalpes ēka
3.1.111. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 9A 104890608 Brāļu Kaudzīšu iela 13 01001211222 zemes vienība
3.1.112. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 9B 106632227 Brāļu Kaudzīšu iela 11 01001211218 zemes vienība
3.1.113. Detlava Brantkalna iela 1 101876346 Annas Brigaderes iela 3A 01000712507 zemes vienība
3.1.114. Detlava Brantkalna iela 10 101876354 Annas Brigaderes iela 10 01000712219001 Dzīvojamā ēka
3.1.115. Detlava Brantkalna iela 10 101876354 Annas Brigaderes iela 10 01000712219 zemes vienība
3.1.116. Detlava Brantkalna iela 11 101876362 Vizmas Belševicas iela 15 01000712220001 Dzīvojamā māja
3.1.117. Detlava Brantkalna iela 11 101876362 Vizmas Belševicas iela 15 01000712220 zemes vienība
3.1.118. Detlava Brantkalna iela 12 101825804 Vizmas Belševicas iela 7 01000712498001 Dzīvojamā māja
3.1.119. Detlava Brantkalna iela 12 101825804 Vizmas Belševicas iela 7 01000712498 zemes vienība
3.1.120. Detlava Brantkalna iela 13 102646962 Vizmas Belševicas iela 13 01000712221001 Dzīvojamā ēka
3.1.121. Detlava Brantkalna iela 13 102646962 Vizmas Belševicas iela 13 01000712221 zemes vienība
3.1.122. Detlava Brantkalna iela 14 101825812 Vizmas Belševicas iela 5 01000712473001 Dzīvojamā ēka
3.1.123. Detlava Brantkalna iela 14 101825812 Vizmas Belševicas iela 5 01000712473 zemes vienība
3.1.124. Detlava Brantkalna iela 15 k-1 103199908 Vizmas Belševicas iela 9 01000712034002 Veikals
3.1.125. Detlava Brantkalna iela 15 k-1 103199908 Vizmas Belševicas iela 9 01000712783 zemes vienība
3.1.126. Detlava Brantkalna iela 16 101876370 Vizmas Belševicas iela 3 01000712304001 Dzīvojamā māja
3.1.127. Detlava Brantkalna iela 16 101876370 Vizmas Belševicas iela 3 01000712497 zemes vienība
3.1.128. Detlava Brantkalna iela 17 101876387 Zentas Mauriņas iela 3 01000712222001 Dzīvojamā ēka
3.1.129. Detlava Brantkalna iela 17 101876387 Zentas Mauriņas iela 3 01000712222 zemes vienība
3.1.130. Detlava Brantkalna iela 17 k-1 105516322 Zentas Mauriņas iela 6 01000711462002 Daudzstāvu dzīvojamā māja
3.1.131. Detlava Brantkalna iela 17 k-1 105516322 Zentas Mauriņas iela 6 01000711462 zemes vienība
3.1.132. Detlava Brantkalna iela 17 k-2 105516314 Zentas Mauriņas iela 4 01000711462001 Dzīvojamā māja
3.1.133. Detlava Brantkalna iela 18 101876395 Vizmas Belševicas iela 1 01000712034001 Dzīvojamā māja
3.1.134. Detlava Brantkalna iela 18 101876395 Vizmas Belševicas iela 1 01000712034 zemes vienība
3.1.135. Detlava Brantkalna iela 19 101876401 Vizmas Belševicas iela 2 01000712301001 Dzīvojamā māja
3.1.136. Detlava Brantkalna iela 19 101876401 Vizmas Belševicas iela 2 01000712496 zemes vienība
3.1.137. Detlava Brantkalna iela 1A 106194163 Zentas Mauriņas iela 10 01000712618 zemes vienība
3.1.138. Detlava Brantkalna iela 2 101876418 Annas Brigaderes iela 2 01000712293003 Dzīvojamā ēka
3.1.139. Detlava Brantkalna iela 21 101825820 Zentas Mauriņas iela 1 01000712301002 Administratīva ēka
3.1.140. Detlava Brantkalna iela 21 101825820 Zentas Mauriņas iela 1 01000712301 zemes vienība
3.1.141. Detlava Brantkalna iela 3 101876434 Annas Brigaderes iela 3 01000712368001 Dzīvojamā ēka
3.1.142. Detlava Brantkalna iela 3 101876434 Annas Brigaderes iela 3 01000712368 zemes vienība
3.1.143. Detlava Brantkalna iela 3A 104576962 Annas Brigaderes iela 5 01000712217002 Centrālais siltuma punkts
3.1.144. Detlava Brantkalna iela 4 101876442 Annas Brigaderes iela 4 01000712293001 Dzīvojamā ēka
3.1.145. Detlava Brantkalna iela 4 101876442 Annas Brigaderes iela 4 01000712293 zemes vienība
3.1.146. Detlava Brantkalna iela 5 101825861 Pūces iela 53A 01000711332002 Transformatoru apakšstacija TP 138
3.1.147. Detlava Brantkalna iela 5 101825861 Zentas Mauriņas iela 8 01000711332001 Skola
3.1.148. Detlava Brantkalna iela 5 101825861 Zentas Mauriņas iela 8 01000711332 zemes vienība
3.1.149. Detlava Brantkalna iela 6 101876450 Annas Brigaderes iela 6 01000712293002 Dzīvojamā māja
3.1.150. Detlava Brantkalna iela 6 101876450 Annas Brigaderes iela 6 01000712499 zemes vienība
3.1.151. Detlava Brantkalna iela 7 101876467 Annas Brigaderes iela 7 01000712217001 Dzīvojamā ēka
3.1.152. Detlava Brantkalna iela 7 101876467 Annas Brigaderes iela 7 01000712217 zemes vienība
3.1.153. Detlava Brantkalna iela 8 101876475 Annas Brigaderes iela 8 01000712319001 Dzīvojamā ēka
3.1.154. Detlava Brantkalna iela 8 101876475 Annas Brigaderes iela 8 01000712319 zemes vienība
3.1.155. Detlava Brantkalna iela 9 101825886 Annas Brigaderes iela 1 01000712218001 Dzīvojamā māja
3.1.156. Detlava Brantkalna iela 9 101825886 Annas Brigaderes iela 1 01000712218 zemes vienība
3.1.157. Rudens iela 9 101981226 Brāļu Kaudzīšu iela 22 01001210154001 Dzīvojamā māja
3.1.158. Rudens iela 9 101981226 Brāļu Kaudzīšu iela 22 01001210154 zemes vienība
3.1.159. Staraja Rusas iela 10 101997207 Hugo Celmiņa iela 7 01000490070002 Saimniecības ēka
3.1.160. Staraja Rusas iela 10 101997207 Hugo Celmiņa iela 7 01000490070001 Dzīvojamā māja
3.1.161. Staraja Rusas iela 10 101997207 Hugo Celmiņa iela 7 01000490070 zemes vienība
3.1.162. Staraja Rusas iela 11 101997215 Hugo Celmiņa iela 8 01000490072001 Dzīvojamā māja
3.1.163. Staraja Rusas iela 11 101997215 Hugo Celmiņa iela 8 01000490014 zemes vienība
3.1.164. Staraja Rusas iela 12 101997223 Valguma iela 25 01000490071001 Dzīvojamā māja
3.1.165. Staraja Rusas iela 12 101997223 Valguma iela 25 01000490201 zemes vienība
3.1.166. Staraja Rusas iela 12A 103240653 Hugo Celmiņa iela 9 01000492024002 Dzīvojamā māja
3.1.167. Staraja Rusas iela 12A 103240653 Hugo Celmiņa iela 9 01000492024 zemes vienība
3.1.168. Staraja Rusas iela 18 102009142 Hugo Celmiņa iela 11 01000490144001 Dzīvojamā māja
3.1.169. Staraja Rusas iela 18 102009142 Hugo Celmiņa iela 11 01000492046 zemes vienība
3.1.170. Staraja Rusas iela 22 101997272 Hugo Celmiņa iela 15 01000490052002 Dzīvojamā ēka
3.1.171. Staraja Rusas iela 22 101997272 Hugo Celmiņa iela 15 01000490052 zemes vienība
3.1.172. Staraja Rusas iela 22A 105105764 Hugo Celmiņa iela 13 01000490052012 Dzīvojamā ēka
3.1.173. Staraja Rusas iela 24 101997280 Hugo Celmiņa iela 17 01000490051001 Dzīvojamā māja
3.1.174. Staraja Rusas iela 24 101997280 Hugo Celmiņa iela 17 01000490051 zemes vienība
3.1.175. Staraja Rusas iela 26 106599361 Hugo Celmiņa iela 19 01000490051002 Dzīvojamā māja
3.1.176. Staraja Rusas iela 4 101997264 Hugo Celmiņa iela 1 01000490067001 Dzīvojamā ēka
3.1.177. Staraja Rusas iela 4 101997264 Hugo Celmiņa iela 1 01000490067002 Šķūnis
3.1.178. Staraja Rusas iela 4 101997264 Hugo Celmiņa iela 1 01000490067 zemes vienība
3.1.179. Staraja Rusas iela 5 101997303 Hugo Celmiņa iela 2 01000490076001 Dzīvojamā māja
3.1.180. Staraja Rusas iela 5 101997303 Hugo Celmiņa iela 2 01000490076 zemes vienība
3.1.181. Staraja Rusas iela 7 101997328 Hugo Celmiņa iela 4 01000490075001 Dzīvojamā māja
3.1.182. Staraja Rusas iela 7 101997328 Hugo Celmiņa iela 4 01000490075 zemes vienība
3.1.183. Staraja Rusas iela 8 105515015 Hugo Celmiņa iela 5 01000492049001 Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
3.1.184. Staraja Rusas iela 8 105515015 Hugo Celmiņa iela 5 01000492049 zemes vienība
3.1.185. Staraja Rusas iela 9 104601941 Hugo Celmiņa iela 6 01000490072002 Dzīvojamā māja
3.1.186. Staraja Rusas iela 9 104601941 Hugo Celmiņa iela 6 01000490013 zemes vienība
3.1.187. Valentīna Pikuļa aleja 10 101962095 Birutas Baumanes aleja 10 01001032068001 Dzīvojamā māja
3.1.188. Valentīna Pikuļa aleja 10 101962095 Birutas Baumanes aleja 10 01001032068002 Šķūnis
3.1.189. Valentīna Pikuļa aleja 10 101962095 Birutas Baumanes aleja 10 01001032068 zemes vienība
3.1.190. Valentīna Pikuļa aleja 11 105189607 Birutas Baumanes aleja 11 01001092029001 Dzīvojamā māja
3.1.191. Valentīna Pikuļa aleja 11 105189607 Birutas Baumanes aleja 11 01001092029 zemes vienība
3.1.192. Valentīna Pikuļa aleja 13 106552596 Birutas Baumanes aleja 13 01001090024 zemes vienība
3.1.193. Valentīna Pikuļa aleja 14 101962296 Birutas Baumanes aleja 14 01001030203001 Dzīvojamā ēka
3.1.194. Valentīna Pikuļa aleja 14 101962296 Birutas Baumanes aleja 14 01001030352 zemes vienība
3.1.195. Valentīna Pikuļa aleja 8 105710238 Birutas Baumanes aleja 8 01001032094 zemes vienība
3.1.196. Valentīna Pikuļa aleja 9 106679724 Birutas Baumanes aleja 9 01001092036 zemes vienība
3.1.197. Valguma iela 21 101136985 Hugo Celmiņa iela 3 01000490057001 Dzīvojamā māja
3.1.198. Valguma iela 21 101136985 Hugo Celmiņa iela 3 01000490057002 Šķūnis
3.1.199. Valguma iela 21 101136985 Hugo Celmiņa iela 3 01000490057003 Šķūnis
3.1.200. Valguma iela 21 101136985 Hugo Celmiņa iela 3 01000490057004 Šķūnis
3.1.201. Valguma iela 21 101136985 Hugo Celmiņa iela 3 01000490057 zemes vienība

[3.2.] piešķirt adresācijas objektiem šādas adreses (Adresācijas noteikumu 2.10. apakšpunkts, 9. un 14. punkts):

Nr.p.k. Piešķiramā adrese Kadastra apzīmējums Adresācijas objekts
3.2.1. Brāļu Kaudzīšu iela 25 01001211060 zemes vienība
3.2.2. Brāļu Kaudzīšu iela 30 01001211118 zemes vienība
3.2.3. Brāļu Kaudzīšu iela 35 01001211195 zemes vienība

[3.3.] likvidēt šādas adreses (Adresācijas noteikumu 9. un 34. punkts):

Nr.p.k. Likvidējamā adrese Klasifikatora kods Kadastra apzīmējums
3.3.1. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 19 101813494 -
3.3.2. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 33A 106924924 01001212801001

[3.4.] precizēt mainīto ēku telpu grupu adrešu pierakstu atbilstoši mainītajai ēkas adresei, saglabājot uz lēmuma pieņemšanas brīdi Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupas adreses numuru.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai daļai šis administratīvais akts stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam. Ar paziņošanu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" uzskatāms, ka vispārīgais administratīvais akts ir kļuvis zināms administratīvā akta adresātiem. Ar šādu paziņošanu netiek pārkāptas ieinteresēto tiesības uzzināt administratīvo aktu, un šāda paziņošana lielā ieinteresēto personu skaita dēļ ir uzskatāma par saprātīgu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu, 79. panta pirmo daļu un Rīgas domes 07.07.2021. nolikuma Nr. 86 "Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums" 20. punktu šo administratīvo aktu var apstrīdēt pie Departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu Departamentā Dzirnavu ielā 140, Rīgā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes
Zemes pārvaldības nodaļas vadītājs U. Freimantāls

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!