• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valkas novada domes 2023. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 8 "Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.09.2023., Nr. 174 https://www.vestnesis.lv/op/2023/174.22

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"

Vēl šajā numurā

08.09.2023., Nr. 174

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valkas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 8

Pieņemts: 27.07.2023.

OP numurs: 2023/174.22

2023/174.22
RĪKI

Valkas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8

Valkā 2023. gada 27. jūlijā

Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 194
(prot. Nr. 16, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 27., 28., 30., 31., 31.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības materiālā atbalsta (turpmāk – atbalsts) apmēru un saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās (turpmāk – bērni).

2. Tiesības saņemt atbalstu pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās ir bērnam, par kuru lēmumu par ārpusģimenes aprūpi līdz 2009. gada 31. augustam ir pieņēmusi lemttiesīgā institūcija vai Valkas novada bāriņtiesa no 2009. gada 1. septembra.

II. Atbalsta veidi, apmērs un saņemšanas kārtība

3. Pēc pilngadības sasniegšanas bērnam ir tiesības saņemt šāda veida atbalstus, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam:

3.1. Vienreizēju atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem;

3.2. Vienreizēju atbalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem, atbalstu var izmaksāt naudā vai arī iegādāties ar pārskaitījumu nepieciešamos sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;

3.3. Atbalstu ikmēneša izdevumiem saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

3.3.1. atbalsts ikmēneša izdevumiem tiek aprēķināts ar dienu, kad bērns ir sasniedzis pilngadību;

3.3.2. ja atbalsts ikmēneša izdevumiem tiek pieprasīts pirmajā mācību semestrī, to piešķir uz laiku līdz 31. decembrim;

3.3.3. ja atbalsts ikmēneša izdevumiem tiek pieprasīts otrajā mācību semestrī, to piešķir uz laiku līdz 31. augustam.

3.4. atbalsts izdevumiem par mājokli – par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, cietais kurināmais, telefons, internets, televīzija) tiek aprēķināts, piešķirts, un izmaksāts pēc formulas atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumu par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumam "Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas", bet netiek piemērots garantētā minimālā ienākuma (GMI) slieksnis un netiek izvērtēta materiālā situācija, tajā skaitā ienākumiem, turklāt:

3.4.1. atbalstu mājokļa izdevumiem piešķir uz trim kalendārajiem mēnešiem, bet pakalpojuma sniedzējam ieskaita katru mēnesi;

3.4.2. atbalstu cietā kurināmā iegādei piešķir un izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā.

4. Lai saņemtu atbalstu, bērns vēršas ar iesniegumu Valkas novada Sociālajā dienestā.

5. Valkas novada Sociālais dienests atbilstoši bāriņtiesas lēmumam vai ārpusģimenes aprūpes iestādes izziņai par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos, nodrošina bērnam šajos saistošajos noteikumos paredzēto atbalstu.

6. Šajos saistošajos noteikumos minēto atbalstu izmaksas netiek ņemtas vērā, aprēķinot bērna pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.

III. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

7. Valkas novada Sociālā dienesta lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Valkas novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

8. Valkas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 9 "Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas".

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

 

Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8 "Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31., 31.1 punkts nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.

1.2. Pašvaldībā šobrīd ir spēkā 2021. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 9 "Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas".

1.3. Ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem (turpmāk – noteikumi) paredzēts noteikt lielākus pabalstu apmērus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, ko izmaksā pašvaldība, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 347 "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās", kas stājās spēkā š.g. 1. jūlijā, ir mainīta minēto pabalstu apmēra noteikšana.

1.4. Citas būtiskais izmaiņas noteikumos nav veiktas.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2.1. Uz budžeta ieņēmumu daļas samazinājumu vai palielinājumu prognoze nav attiecināma.

2.2. Noteikumu izpildei 2023. gadā netiek prognozēta papildu finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, jo pabalstu palielinājums tika prognozēts, sastādot budžetu. Budžeta izdevumu daļas aprēķinos tika ņemts vērā pabalstu izmaksas palielinājums aptuveni no 2347,- EUR uz 2816,- EUR gadā uz vienu pilngadību sasniegušu bērnu. 2023. gada septembrī pilngadību sasniegs vēl viens bez vecāku gādības palicis bērns. Šobrīd ikmēneša pabalstu saņem 4 bērni. Ņemot vērā to, ka no 01.07.2023. pilngadību sasniegušajam bārenim nav obligāta prasība būt sekmīgam, bet tikai jāmācās, iespējams, ka ikmēneša pabalsta saņēmēju skaits varētu pieaugt par 2 personām.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme – plānots, ka noteikumi pozitīvi ietekmēs mērķgrupu, uz kuru attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, jo tie ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas.

3.2. Ietekme uz vidi – neradīs ietekmi uz vidi.

3.3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav attiecināma.

3.4. Ietekme uz konkurenci – nav ietekmes.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. Visas personas, kuras skar noteikumu piemērošana, var vērsties Valkas novada Sociālajā dienestā, Rūjienas ielā 3D, Valkā, Valkas novadā.

4.2. Lai saņemtu pabalstu, fiziska persona iesniedz Valkas novada Sociālajam dienestam iesniegumu. Pabalstus izmaksā pilngadību sasniegušiem bērniem, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Valkas novada bāriņtiesa. Valkas novada Sociālais dienests pieņem lēmumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Pabalstus izmaksā uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes kontu.

4.3. Valkas novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Valkas novada pašvaldības domē. Valkas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

4.4. Noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", informācija par tiem – Valkas novada pašvaldības izdevumā "Valkas Novada Vēstis" un ievietoti Valkas novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.valka.lv.

4.5. Noteikumu piemērošanā nav paredzētās administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti noteikumi – tiek izpildīta Pašvaldību likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktais, ka pašvaldības kompetenci nosaka ārējie normatīvie akti, kā arī īstenotas pašvaldības autonomās funkcijas, kas noteiktas Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. un 11. punktā. Papildus tiks ievērots Pašvaldību likuma 4. panta otrajā daļā noteiktais, ka pašvaldība autonomās funkcijas pilda atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. Noteikumu izpildi nodrošina Valkas novada Sociālais dienests.

6.2. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija, reorganizācija, vai jaunu darbavietu izveide.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana 7.1. Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai, t.i. sniegt lielāku atbalstu Valkas novada bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.

7.2. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstāka juridiskā spēka normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. Noteikumu projektu ir izstrādājuši pašvaldības speciālisti.

8.2. Noteikumu projekts tika nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Valkas novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.valka.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti". Viedokļa izteikšanas termiņš tika noteikts divas nedēļas no publicēšanas dienas, t.i., no 2023. gada 13. jūlija.

Sabiedrības viedokļu iesniegšanas termiņš ir 27. jūlijs. Viedokļus sabiedrība varēja sūtīt uz Sociālā dienesta e-pastu vai iesniegt klātienē Beverīnas ielā 3. Sabiedrības viedokļi noteiktajā divu nedēļu termiņā pašvaldībā netika iesniegti.

8.3. Cita veida saziņa un konsultācijas nav notikušas.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!