• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valkas novada domes 2023. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr. 6 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 25.07.2023., Nr. 141 https://www.vestnesis.lv/op/2023/141.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Grozījumi Valkas novada pašvaldības domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"

Vēl šajā numurā

25.07.2023., Nr. 141

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valkas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6

Pieņemts: 29.06.2023.

OP numurs: 2023/141.7

2023/141.7
RĪKI

Valkas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6

Valkā 2023. gada 29. jūnijā

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 29. jūnija sēdes lēmumu Nr. 174
(prot. Nr. 15,12. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka mājsaimniecības ienākumu slieksni, no kura mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu Valkas novadā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 60% no valstī noteikto minimālo ienākumu mediānas pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un katrai nākamajai personai mājsaimniecībā tiek piemērots koeficients 0,7.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

 

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  2023. gada 1. jūnijā stājās spēkā 2023. gada 8. marta likums "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", ar kuru tika grozīts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (turpmāk – Likums). Paralēli citiem Likuma grozījumiem, no 2023. gada 1. jūlija tiks grozīts arī Likuma 33. pants, kura jaunā redakcija, salīdzinot ar spēkā esošo, mainīs kārtību, kādā nosakāms minimālais ienākumu slieksnis sociālās palīdzības sniegšanai. Pēc 2023. gada 1. jūlija šo slieksni noteiks procentuālā apmērā, noapaļojot līdz veseliem euro, no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – Ienākumu mediāna).

Valkas novada pašvaldības 2021. gada 13. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas novadā" (turpmāk – Noteikumi Nr. 2) ir izdoti saskaņā ar Likuma 33. panta trešo daļu, kas noteic, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Līdz ar grozījumiem Likumā no 2023. gada 1. jūlija Noteikumu Nr. 2 tiesiskais pamatojums zaudē spēku. Saskaņā ar Likuma 33. panta jaunajā ceturtajā daļā (stāsies spēkā 01.07.2023.) ietverto pilnvarojumu pašvaldība ir tiesīga noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni ne augstāku par 80 procentiem no Ienākumu mediānas, bet ne zemāku par Likuma 33. panta trešajā daļā (stāsies spēkā 01.07.2023.) noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Šī panta piektā daļa nosaka kārtību, kādā aprēķina minimālo ienākumu slieksni mājsaimniecībai, piemērojot attiecīgajam ienākumu slieksnim šādus koeficientus – pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficientu 1, pārējām personām mājsaimniecībā – koeficientu 0,7.

Likumprojekta "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" pievienotajā anotācijā ietverts skaidrojums, ka Labklājības ministrija likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 2024. gadam un turpmāk ik gadu pārskatīs un iekļaus Labklājības ministrijas pamatbudžetā valsts budžeta bāzes sagatavošanas procesā atbilstoši aktualizētajai un prognozētajai minimālo ienākumu mediānai mēnesī un prognozētajām izmaiņām saņēmēju skaitā. Labklājības ministrija, sagatavojot bāzes izdevumu prognozes 2024.–2026. gadam, 2024. gadam ņems vērā tos minimālo ienākuma sliekšņa apmērus, kas tiks aprēķināti, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē līdz 2023. gada 1. februārim publicēto aktuālo minimālo ienākumu mediānu mēnesī. Attiecīgi 2025. gadam un 2026. gadam prognozes tiks aprēķinātas, ievērojot prognozēšanas ienākumu mediānas principu – ņemot vērā darba samaksas faktiskā pieauguma prognozes, kā arī ņemot vērā prognozētās saņēmēju skaita izmaiņu prognozes.

Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs nabadzības un sociālās atstumtības riskam bieži pakļautu iedzīvotāju grupu (pensionāri, personas ar invaliditāti, zemu ienākumu mājsaimniecības, t.sk. ģimenes ar bērniem, bezdarbnieki) dzīves līmeņa izmaiņas nākotnē, palielinot viņu sociālo aizsardzību un pirktspēju un mazinot nabadzības risku un ienākumu nevienlīdzību.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Saistošie noteikumi nepalielinās pašvaldības budžeta izdevumus, jo šāds maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pašvaldībā ir spēkā jau no 2023. gada 1. janvāra.

Minimālo ienākumu slieksnis 2023. gadā un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai un katrai nākamajai personai mājsaimniecībā ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes prognozi nākamajiem gadiem Valkas novadā:

Gads

Minimālais ienākumu slieksnis

60%

katrai nākamajai personai

2023

626,57

376

264

2024

700,51

420

294

2025

756.55

454

318

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. Sociālā ietekme – tiks radīta tieša ietekme uz nabadzības un sociālās atstumtības riskam bieži pakļautu iedzīvotāju grupu sociālo situāciju.

3.2. Ar saistošo noteikumu īstenošanu netiek izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, zemes dzīles, ūdeni, gaisu, klimatu, ainavu, kultūras un dabas mantojumu, iespējamā pakļautība avāriju vai katastrofu riskiem un visu minēto jomu mijiedarbība; 

3.3. Saistošie noteikumi neietekmēs cilvēku veselību.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. Visas personas, kuras skar šo saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Valkas novada Sociālajā dienestā, Rūjienas ielā 3D, Valkā, Valkas novadā.

4.2. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Valkas novada pašvaldības domē. Valkas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

4.3. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", informācija par tiem – Valkas novada pašvaldības izdevumā "Valkas Novada Vēstis" un ievietoti Valkas novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.valka.lv.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. Pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi – tiek izpildīta Pašvaldību likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktais, ka pašvaldības kompetenci nosaka ārējie normatīvie akti, kā arī īstenota pašvaldības autonomā funkcija, kas noteikta Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā – nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumu. Papildus tiks ievērots Pašvaldību likuma 4. panta otrajā daļā noteiktais, ka pašvaldība autonomās funkcijas pilda atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas Pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  6.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Valkas novada Sociālais dienests.

6.2. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija, reorganizācija, vai jaunu darbavietu izveide.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  7.1. Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

7.2. Ņemot vērā ikgadēju minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanu atbilstoši iedzīvotāju rīcībā esošo ienākumu izmaiņām, kā rezultātā mājsaimniecība varēs pretendēt uz GMI pabalstu un tikt atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, tādējādi tā ieviešanas rezultātā palielināsies trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību skaits un GMI un mājokļa pabalsta saņēmēju skaits.

7.3. Lai daļēji kompensētu izdevumus GMI un mājokļa pabalstiem, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem garantēto minimālo ienākumu pabalsta un mājokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai.

7.4. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstāka juridiskā spēka normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  8.1. Saistošo noteikumu projektu ir izstrādājuši pašvaldības speciālisti.

8.2. Saistošo noteikumu projekts tika nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Valkas novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.valka.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti". Viedokļa izteikšanas termiņš tika noteikts divas nedēļas no publicēšanas dienas, t.i., no 2023. gada 15. jūnija. Sabiedrības viedokļi šajā termiņā pašvaldībā netika iesniegti.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!