• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saulkrastu novada domes 2023. gada 28. jūnija saistošie noteikumi Nr. SN 9/2023 "Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.07.2023., Nr. 139 https://www.vestnesis.lv/op/2023/139.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

21.07.2023., Nr. 139

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saulkrastu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: SN 9/2023

Pieņemts: 28.06.2023.

OP numurs: 2023/139.9

2023/139.9
RĪKI

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 9/2023

Saulkrastos 2023. gada 28. jūnijā

Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

Apstiprināti
Saulkrastu novada domes
2023. gada 28. jūnija sēdē
(prot. Nr. 13/2023 § 16)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz izmaksas (turpmāk – līdzfinansējums) privātajai izglītības iestādei, kurā izglītību iegūst izglītojamais, kuram saskaņā ar Pedagoģiski medicīniskā komisijas atzinumu nepieciešama speciālās izglītības programmas apguve. Noteikumi attiecas uz pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpi.

2. Noteikumi neattiecas uz vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) līdzfinansējumu privātai pirmsskolas izglītības iestādei.

II. Līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas nosacījumi

3. Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām pašvaldības skolās.

4. Ja vispārējās izglītības pakalpojuma izmaksas privātajā izglītības iestādē ir mazākas nekā līdzfinansējums, pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu apmērā, kas atbilst vispārējas izglītības pakalpojuma izmaksām privātajā izglītības iestādē.

5. Lai saņemtu līdzfinansējumu, izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu pašvaldībā, pievienojot dokumentus, kas norādīti 6.8. apakšpunktā, kā arī informāciju, kas apliecina, ka izglītojamajam saskaņā ar Pedagoģiski medicīniskā komisijas atzinumu nepieciešama speciālās izglītības programmas apguve minēto informāciju.

6. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi:

6.1. privātā izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā;

6.2. privātā izglītības iestāde īsteno izglītības programmu pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē;

6.3. privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu attiecīgā izglītojamā vispārējās izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē un iesniegta izmaksu tāme;

6.4. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;

6.5. izglītojamā un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

6.6. izglītojamajam saskaņā ar Pedagoģiski medicīniskā komisijas atzinumu nepieciešama speciālās izglītības programmas apguve;

6.7. izglītojamais ir reģistrēts privātā izglītības iestādē;

6.8. izglītojamā likumiskajam pārstāvim un privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums par vispārējās izglītības programmas apgūšanu.

7. Par privātās izglītības iestādes atbilstību Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumā norādītajām prasībām ir atbildīgs izglītojamā likumiskais pārstāvis.

8. Līdzfinansējums tiek piešķirts, ja privātā izglītības iestāde samazina izglītojamā likumiskā pārstāvja maksu par vispārējās izglītības programmas īstenošanu tādā apmērā, kas atbilst izmaksātajam līdzfinansējuma apmēram.

9. Līdzfinansējums nav paredzēts izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai.

III. Līdzfinansējuma izmaksas un pārtraukšanas kārtība

10. Pašvaldība un privātā izglītības iestāde slēdz līgumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu.

11. Lai pamatotu līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā izglītības iestāde, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju.

12. Rēķinu līdzfinansējuma saņemšanai Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta to pašvaldībai pa pastu vai uz e-adresi, vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@saulkrasti.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13. Pašvaldības izglītības darba speciālists pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību noteikumos noteiktajām līdzfinansējuma saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu samaksai pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā.

14. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi privātajā izglītības iestādē par līdzfinansējuma izlietošanu atbilstoši noteikumos paredzētajiem noteikumiem un pieprasīt informāciju par izglītojamo apmeklējuma uzskaiti.

15. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar privāto izglītības iestādi 10 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus ieskaitot privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.

16. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu, ja:

16.1. izglītojamā vai vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

16.2. pašvaldība konstatē, ka piešķirtais līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši noteikumiem;

16.3. izglītojamais Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē nav reģistrēts attiecīgajā privātajā izglītības iestādē.

17. Pašvaldības izglītības darba speciālists rakstiski paziņo privātajai izglītības iestādei par līdzfinansējuma pārtraukšanu konkrētajam izglītojamam.

18. Ja līdzfinansējuma pārmaksa ir izveidojusies privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz līdzfinansējumu, privātā izglītības iestāde mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita pašvaldības kontā, kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Noteikumi stājās spēkā Pašvaldību likuma 47. pantā noteiktā kārtībā.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem 2022. gada 23. februāra Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr. SN 12/2022 "Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

 

Saulkrastu novada domes 2023. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. SN 9/2023 "Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Mērķis Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei kurā izglītību iegūst izglītojamais, kuram saskaņā ar Pedagoģiski medicīniskā komisijas atzinumu nepieciešama speciālās izglītības programmas apguve.
Nepieciešamības pamatojums, tostarp raksturojot iespējamās alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi Ar 2023. gada 1. janvāri stājies spēkā Pašvaldību likums.

Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punkts, noteic, ka Dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punktā noteikts, ka pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus (izņemot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, kam nenorāda plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu) Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām pašvaldības skolās.
Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošie noteikumi sniedz iespēju izglītojamajiem, kuriem saskaņā ar Pedagoģiski medicīniskā komisijas atzinumu nepieciešama speciālās izglītības programmas apguve, iegūt izglītību piemērotā privātā iestādē, tādējādi veicinot izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu mācību vidi.
Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām – gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām Lai saņemtu līdzfinansējumu, izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu pašvaldībā, pievienojot dokumentus, kas apliecina ka ir noslēgts līgums starp izglītojamā likumisko pārstāvi un privāto izglītības iestādi par vispārējās izglītības programmas apgūšanu, kā arī informāciju, kas apliecina, ka izglītojamajam saskaņā ar Pedagoģiski medicīniskā komisijas atzinumu nepieciešama speciālās izglītības programmas apguve minēto informāciju.

Pašvaldība un privātā izglītības iestāde slēdz līgumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu, ja Privātā iestāde atbilst saistošajos noteikumos izvirzītajiem kritērijiem.

Ietekmi uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Noteikumi ir izstrādāti pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību. Sasitošo noteikumu piemērošanai jaunu darbavietu izveide nav nepieciešama.
Izpildes nodrošināšana Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Pašvaldības izglītības darba speciālists.
Prasību un izmaksu samērīgumu pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošo noteikumu projektā ietvertie noteikumi ir atbilstoši iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai, proti, izraudzītie līdzekļi ir samērīgi un atbilstoši mērķa sasniegšanai.
Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām (tostarp saistošo noteikumu projekta publiskās izvērtēšanas laikā saņemtos sabiedrības viedokļus) Saistošo noteikumu projekts 2023. gada 13. jūnijā ir ievietots Saulkrastu novada pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā Saistošo noteikumu projekti.

Par pašvaldības saistošo noteikumu projektu Pašvaldību likuma 46.panta trešajā daļā noteiktā termiņā nav saņemti priekšlikumi un ierosinājumi.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!