• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2023. gada 31. maija saistošie noteikumi Nr. 15 "Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 16.06.2023., Nr. 116 https://www.vestnesis.lv/op/2023/116.34

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 "Lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

16.06.2023., Nr. 116

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 15

Pieņemts: 31.05.2023.

OP numurs: 2023/116.34

2023/116.34
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Dobelē 2023. gada 31. maijā

Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2023. gada 31. maija lēmumu Nr. 199/7 (prot. Nr. 7)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 10. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas" 3., 6., 7., 9., 12., 14., 15. un 16.punktu

Izdarīt Dobeles novada domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.10 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām" (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 10. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 3., 6., 7., 9., 12., 14., 15. un 16.punktu"

2. Svītrot saistošo noteikumu 5.5. apakšpunktu.

3. Izteikt saistošo noteikumu 5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.9. cita rakstura izziņas, dokumenti, izņemot izziņas par nekustamā īpašuma izpirkšanu – 1,5 euro par katru lappusi;"

4. Svītrot saistošo noteikumu 8. punktu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 11.2. apakšpunktā pieturzīmi "." ar pieturzīmi ";".

6. Papildināt saistošo noteikumu 11. punktu ar 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. izklaidējoša pasākuma, ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus, organizatorus."

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  1.1. Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām"" (turpmāk – saistošo noteikumu grozījumi) tiek grozīti Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām" (turpmāk – saistošie noteikumi).

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – samazināt administratīvo un izmaksu slogu nekustamā īpašuma ieguvējiem, pašvaldībai un pašvaldības iedzīvotājiem.

1.3. Saistošo noteikumu 5.5. redakcija nosaka, ka pašvaldības nodeva 3 euro apmērā maksājama par izziņu par nekustamā īpašuma izpirkšanu, kas uzliek nevajadzīgu administratīvo slogu pašvaldībai un izdevumus nekustamā īpašuma ieguvējiem. Pašvaldība ļoti retos gadījumos atļauj atsavināmo īpašumu reģistrēt zemesgrāmatā uz īpašuma ieguvēja vārda, kamēr nav samaksāta visa pirkuma summa. Reģistrējot nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pircēja vārda pēc pilnas pirkuma summas samaksas, zemesgrāmatā iesniedzams nostiprinājuma lūgums jaunas tiesības nostiprināšanai, kurā tiek ietverts apliecinājums, ka pašvaldība, kā īpašuma pārdevēja visu pirkuma summu ir saņēmusi, tāpēc saistošo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētā izziņa nav nepieciešama. Attiecīgi izslēdzot saistošo noteikumu 5.5. apakšpunktu, nepieciešams grozīt saistošo noteikumu 5.9. apakšpunktu.

1.4. Saistošo noteikumu 8. punkts paredz nodevas apmērus par izklaidējoša pasākuma rīkošanu publiskā vietā, ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus. Svītrojot minēto punktu un attiecīgi grozot 11. punktu, pašvaldība tādējādi sniedz atbalstu sportam un veselīga dzīvesveida veicināšanai.

1.5. Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 3. punkts nosaka, ka pašvaldība uzliek nodevas tikai likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmajā daļā norādītajiem nodevu objektiem. Savukārt likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmā daļā norādīti nodevu objekti, par kuriem pašvaldībai ir tiesības uzlikt nodevas, tajā skaitā par oficiālo dokumentu izdošanu un izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās. No minētā secināms, ka pašvaldībai ir rīcības brīvība uzlikt pašvaldības nodevu par saistošo noteikumu 5.5. punktā un 8. punktā minētajiem nodevu objektiem.

2. Fiskālā ietekme uz Pašvaldības budžetu  Nav attiecināms. Pašvaldību likuma 46. panta otrā daļa.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. Sociālā ietekme – mērķa grupas, uz kurām attiecināms šo saistošo noteikumu un saistošo noteikumu grozījumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas.

3.2. Ietekme uz vidi – nav attiecināms.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav attiecināms.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav attiecināms.

3.5. Ietekme uz konkurenci – nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošina Dobeles novada pašvaldības administrācija. Papildu administratīvās procedūras nav paredzētas.

4.2. Paredzēts administratīvo procedūru minimāls samazinājums.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. Svītrojot sasitošo noteikumu 8. punktu un attiecīgi grozot 11. punktu, saistošo noteikumu grozījumi pozitīvi ietekmēs šādu autonomo funkciju nodrošināšanu:

5.1.1. gādāt par iedzīvotāju veselību – īstenot veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus;

5.1.2. atbalstīt sportistu un sporta klubu, arī profesionālo sporta klubu, darbību un sniegt atbalstu sporta pasākumu organizēšanai.

5.2. Attiecībā uz saistošo noteikumu 5.5. punktu, tam nav ietekmes uz pašvaldības funkcijām.

5.3. Saistošo noteikumu grozījumiem nav būtiskas ietekmes uz cilvēkresursiem.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  6.1. Institūcija, kur privātpersona var vērsties šo noteikumu piemērošanā, ir Dobeles novada pašvaldības administrācija atbilstoši kompetencei.

6.2. Pašvaldības administrācijas darbinieki veiks šo noteikumu izpildi amata pienākumu ietvaros. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija, netiks veidotas jaunas darba vietas.

6.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā un oficiālajā pašvaldības tīmekļvietnē, vienlaikus nodrošinot atbilstību oficiālajai publikācijai, norādot atsauci uz oficiālo publikāciju atbilstoši Pašvaldību likuma 47. panta astotajai daļai.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai, un tās rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  8.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar to izpildes nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām un nevalstiskā sektora organizācijām.

8.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības tīmekļvietnē un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

8.3. Saistošo noteikumu projekts bija publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv no 2023. gada 3. maija līdz 2023. gada 18. maijam.

8.4. Publicēšanas laikā par noteikumu projektu netika saņemts sabiedrības viedoklis.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!