• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jūrmalas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 5. maija lēmums Nr. 194 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.05.2022., Nr. 95 https://www.vestnesis.lv/op/2022/95.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 21000030119 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Vēl šajā numurā

18.05.2022., Nr. 95

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome

Veids: lēmums

Numurs: 194

Pieņemts: 05.05.2022.

OP numurs: 2022/95.9

2022/95.9
RĪKI

Jūrmalas pilsētas domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jūrmalas domes lēmums Nr. 194

Jūrmalā 2022. gada 5. maijā (prot. Nr. 9, 51. p.)

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020. gada 27. augusta lēmumu Nr. 401 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā" (turpmāk – Lēmums Nr. 401) zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā, ir izstrādāts detālplānojums (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – Noteikumi Nr. 628) 39.1. apakšpunkts, 39.2. apakšpunkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" 59. punkts, kas nosaka, ka Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā noteiktās sarkanās līnijas precizē un jaunas sarkanās līnijas nosaka lokālplānojumā vai detālplānojumā.

2021. gada 26. augustā tika pieņemts Domes lēmums Nr. 382 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Cīniju ielā 5 un Cīniju ielā 9, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (turpmāk – Lēmums Nr. 382).

Atbilstoši Domes Lēmumam Nr. 382, par detālplānojumu ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas ietvaros, nav saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par detālplānojuma redakciju. Detālplānojuma saskaņošanas procesā veikti tehniski labojumi un precizējumi detālplānojuma redakcijā, kas nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to veiktie precizējumi uzskatāmi par nebūtiskiem. Detālplānojums izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Domes Lēmumu Nr. 401 un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu un Noteikumu Nr. 628 119.1. apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 20. aprīļa atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000191209, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000191211 un Cīniju ielā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000191228 (turpmāk – detālplānojums). Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23496 un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes arhīvā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju par detālplānojuma īstenošanu redakcijā, kas pievienota šī lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka atbilstoši saskaņotajiem administratīvā līguma noteikumiem, šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2032. gada 30. decembrim.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

6. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Jūrmalas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

 

Pielikums
Jūrmalas domes
2022. gada 5. maija lēmumam Nr. 194
(prot. Nr. 9, 51. p.)

Līgums par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā,

Līguma datums ir pēdējā pievienotā
elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – Administrācija), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas domes 2022. gada ____._________ lēmumu Nr. ____ "Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu" (turpmāk – Lēmums Nr. ____), un saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums" 26.1. apakšpunktu rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000191209, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000191211 un Cīniju ielā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000191228 (turpmāk – Detālplānojums) īstenotājs Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas domes Lēmumu Nr. ____, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par Detālplānojuma īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas domes Lēmumu Nr. ____.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.2.1. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.2. plānotās ielas projektēšana, izbūve un nodošana ekspluatācijā;

1.2.3. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.2.4. piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.5. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.1.2. Detālplānojumā iekļauto zemes ierīcības projektu realizēt divu gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās;

2.1.3. Detālplānojumā plānoto zemesgabalu īstenošanu uzsākt pēc Detālplānojumā iekļautā zemes ierīcības projekta realizācijas un adrešu piešķiršanas;

2.1.4. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt sešu gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2032. gada 30. decembrim;

2.1.5. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.6. apmaksāt visus ar Detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus, t.sk. izdevumus par satiksmes un inženierkomunikāciju pieslēgumu izveidi līdz detālplānojuma teritorijai;

2.1.7. nodrošināt, lai būvniecības laikā netiktu negatīvi ietekmēta blakus teritorijās esošo dabas vērtību kvalitāte;

2.1.8. kompensēt zaudējumus, kas Administrācija vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.1.9. īpašuma tiesību vai Detālplānojuma īstenotāja maiņas gadījumā informēt jauno tiesību pārņēmēju par Līgumu un tā noteikumiem. Šis Līgums īpašuma tiesību pārņēmējam kļūst saistošs no dienas, kad jaunā īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Detālplānojuma teritorijā, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

2.1.10. Veikt Detālplānojuma pasākumu īstenošanu šādā secībā:

2.1.10.1. plānoto zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un reģistrēšana Valsts zemes dienestā un Zemesgrāmatā;

2.1.10.2. atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veikta plānotās ielas projektēšanu (zemes vienība Nr. 10), projekta saskaņošanu, saņemot būvatļauju, un veikta ielas braucamās daļas izbūvi līdz šķembu segumam un nodošana ekspluatācijā vismaz ar saistvielām nesaistītas ceļa segas konstruktīvo kārtu;

2.1.10.3. ēku projektēšana un būvniecība katrā Detālplānojuma teritorijā izdalītajā zemes vienībā var tikt organizēta individuāli, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtība izstrādātajiem un akceptētajiem būvprojektiem;

2.1.10.4. ēku būvniecība zemes vienībās Nr. 3, 4, 5, 7, 8 uzsākama pēc 2.1.10.2. punktā minēto darbu veikšanas.

2.2. Īstenotājiem ir tiesības:

2.2.1. Detālplānojuma kārtas realizēt visas vienlaicīgi;

2.2.2. Detālplānojuma kārtas dalīt apakškārtās, ievērojot Detālplānojuma risinājumus un secīgu teritorijas attīstību.

2.3. Administrācija apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei;

2.4. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Administrācija ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.4. apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, piecu darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Administrāciju un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz trīs lapām un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5,

Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv


 

(paraksts*) E. Stobovs

Detālplānojuma izstrādes īstenotājs

Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese

Tālrunis

e-pasts


 

(paraksts*) V. Uzvārds

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!