• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Krāslavas novada domes 2022. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 2022/6 "Pirmsskolas bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmās". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.05.2022., Nr. 95 https://www.vestnesis.lv/op/2022/95.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Grozījumi Līvānu novada domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Līvānu novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

18.05.2022., Nr. 95

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Krāslavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/6

Pieņemts: 24.03.2022.

OP numurs: 2022/95.12

2022/95.12
RĪKI

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/6

Krāslavā 2022. gada 24. martā

Pirmsskolas bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmās

Apstiprināti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2022. gada 24. marta sēdes lēmumu Nr. 439 (prot. Nr. 5, 25.5. §)

Precizēti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2022. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 565 (prot. Nr. 7, 14.2. §)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – Bērns) reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Krāslavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu grupās (turpmāk – Izglītības iestādes), kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas.

2. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst Bērni no gada līdz septiņu gadu vecumam. Obligāta bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības apguvei.

3. Bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – Vecāki) var pieteikt Bērnu programmas apguvei jebkurā Izglītības iestādē, pašvaldības teritorijā.

II. Iesniegumu reģistrācija un bērna uzņemšana izglītības iestādēs

4. Bērnu uzņemšana Izglītības iestādēs notiek visu gadu, pamatojoties uz Izglītības iestādes vadītājam adresētu rakstveida iesniegumu, ko iesniedz viens no Bērna Vecākiem, uzrādot Vecāku personu apliecinošu dokumentu (aizbildnis – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu; aizgādību apliecinošu dokumentu; pilnvarota persona uzrāda pilnvaru) un Bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu.

5. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu no bērna dzimšanas laika. Krāslavas novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) nodrošina pieteikumu reģistrēšanu reģistrācijas žurnālā, neatkarīgi no to saņemšanas veida.

6. Reģistrācijas žurnālā izglītības darba speciālists reģistrē pieteikumus atsevišķi pa Bērnu dzimšanas gadiem, pieteikumu iesniegšanas secībā, norādot tā saņemšanas datumu, Bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, Izglītības iestādes nosaukumu, vēlamo uzņemšanas datumu Izglītības iestādē, iesniedzēja vārdu un uzvārdu.

7. Lai pieteiktu bērnu Izglītības iestādē, Bērna Vecākiem jāiesniedz pieteikums (1. pielikums) klātienē Pārvaldē, Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā vai klātienē Izglītības iestādē, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu jānosūta uz elektroniskā pasta adresi izglitiba@kraslava.lv. Ja pieteikums tiek iesniegts Izglītības iestādē, tad Izglītības iestādes vadītājs nodrošina tā elektronisko iesniegšanu Pārvaldē vienas darba dienas laikā.

8. Pārvalde izskata pieteikumus, apkopo tos, veic pieteikumu uzskaiti un 5 darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas uz Vecāku pieteikumā norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi nosūta izziņu par Bērna uzņemšanu rindā, kurā norāda Bērna vārdu, uzvārdu, Izglītības iestādi, kuras rindā tiek uzņemts, reģistrācijas datumu un rindas kārtas numuru uz izziņas izsniegšanas brīdi. Vecākiem ir tiesības jebkurā brīdī Pārvaldē pieprasīt uzrādīt reģistrācijas žurnālu. Pārvalde izsūta arī Izglītības iestādei bērnu rindas reģistrācijas sarakstu konkrētajā Izglītības iestādē.

9. Vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo uzņemšanas datumu Izglītības iestādē, kā arī atsaukt pieteikumu Izglītības iestādē, uzrakstot attiecīgu iesniegumu Izglītības iestādei vai Pārvaldei.

10. Vecākam ir pienākums par pieteikumā minētās informācijas izmaiņām (Bērna deklarētās/faktiskās dzīvesvietas adreses maiņa, kontaktinformācijas izmaiņas), ja tādas radušās no pieteikuma iesniegšanas brīža līdz uzņemšanai Izglītības iestādē, telefoniski vai rakstiski informēt Pārvaldi 5 darba dienu laikā.

11. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā Izglītības iestādē.

12. Rindā uz pirmsskolas izglītības programmas apguvi Izglītības iestādē Bērnu uzņem pieteikumu iesniegšanas secībā.

13. Ievērojot pieteikumu reģistrāciju secību un brīvo vietu skaitu Izglītības iestādē, ārpus kārtas tiek uzņemti Bērni šādā secībā:

13.1. ārējos normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērni, ja ir izziņa no darba vietas;

13.2. Bērni, kuriem brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi;

13.3. Bērni, kuru Vecāks ir konkrētās Izglītības iestādes pedagogs vai darbinieks;

13.4. Bērni no trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm, saskaņā ar pašvaldības Sociālā dienesta atzinumu;

13.5. bāreni un bez Vecāku gādības palikuši bērni;

13.6. piecgadīgie un sešgadīgie Bērni obligātajai sagatavošanai pamatizglītības apguvei.

14. Informācija par ārpus kārtas uzņemamajiem bērniem tiek norādīta reģistrācijas žurnāla piezīmēs.

15. Bērns, kura deklarētā dzīvesvieta nav Krāslavas novada administratīvā teritorija, tiek uzņemts Izglītības iestādē tikai pēc vietu nodrošināšanas Pašvaldībā deklarētajiem Bērniem.

16. Līdz kārtējā gada 20. maijam Izglītības iestāžu vadītāji ziņo Pārvaldei par plānoto uzņemamo bērnu skaitu Izglītības iestādē ar 1. septembri atbilstoši vecuma grupām.

17. Laika posmā no 1. jūnija līdz 1. septembrim Pārvalde ar Izglītības iestāžu vadītājiem sastāda sarakstu par grupā uzņemamo bērnu skaitu, atbilstoši reģistrācijas žurnālā reģistrētajiem pieteikumiem.

18. Uzņemamo Bērnu sarakstā iekļauj tikai tos Bērnus, kuriem kalendārajā gadā paliek viens gads vai vairāk un kuru pieteikumā norādīts, ka pakalpojumu vēlas saņemt atbilstošajā gadā.

19. Izglītības iestādē Bērnus uzņem to reģistrācijas secībā, ievērojot grupās brīvo vietu skaitu, ņemot vērā uzņemšanas 13. punktā minētas priekšrocības un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās.

20. Izglītības iestādes vadītājs komplektē grupas, ievērojot Bērnu vecumu kalendārajā gadā. Komplektējot grupas, tiek ievērots Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmas apguves grupā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

21. Gadījumā, ja no attiecīgā dzimšanas gada rindas izglītības iestādē uzņemamo Bērnu skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto skaitu grupā, izglītības iestāde var veidot jaukta vecuma Bērnu grupu.

22. Grupas Bērnu sarakstus mācību gadam apstiprina ar Izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

Grupu komplektēšana Bērnu uzņemšanai iestādē notiek katru gadu līdz 1. septembrim. Bērna pārcelšana iestādes citā grupā mācību gada laikā notiek, pamatojoties uz vecāku iesnieguma.

23. Pārvalde pēc 17. punktā minētā saraksta sastādīšanas 10 darba dienu laikā pieteikuma iesniedzējam paziņo rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz Vecāka norādīto saziņas kanālu par iespēju uzņemt Bērnu Izglītības iestādē, kā arī par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu.

24. Bērna uzņemšanai Izglītības iestādē, Vecāks iesniedz šādus dokumentus:

24.1. iesniegums par Bērna uzņemšanu izglītības iestādē (2. pielikums);

24.2. Bērna medicīnisko karti (veidlapu 026/u);

24.3. Bērna profilaktiskās potēšanas kartes (veidlapa Nr. 063/u) dublikāts;

24.4. Bērniem speciālās izglītības programmās – valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopija un citu speciālistu atzinumu kopijas par izglītības programmas apguvē nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem (ja attiecināms).

25. Izglītības iestādes vadītājs pēc 24. punktā norādīto dokumentu saņemšanas 3 darba dienu laikā:

25.1. izdod rīkojumu par Bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot apgūstamo programmu;

25.2. telefoniski un rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) informē Vecākus par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;

25.3. ievada informāciju par Bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) un skolvadības sistēmā E-klase.

26. Pēc Bērna uzņemšanas Izglītības iestādē izglītības iestādes vadītājs slēdz līgumu ar Bērna Vecākiem.

27. Pirms Bērna uzņemšanas izglītības programmā Vecākiem ir tiesības iepazīties ar šādiem dokumentiem:

27.1. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecību;

27.2. Izglītības iestādes nolikumu;

27.3. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;

27.4. licencētajām programmām.

28. Obligāto piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei uzsāk no 1. septembra tajā kalendārajā gadā, kurā Bērnam aprit pieci gadi.

29. Ja Bērns līdz piecu gadu vecumam nav apmeklējis iestādi, Vecāki piesaka piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu obligātajai sagatavošanai iestādē līdz 1. maijam tajā kalendārajā gadā, kurā Bērnam aprit pieci gadi.

30. Ja izvēlētājā Izglītības iestādē nav iespējams uzņemt Bērnu, kurš ir sasniedzis piecu gadu vecumu un līdz tam vēl nav uzsācis programmas apguvi, Pārvalde rakstiski informē Vecākus par Bērna uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem un nodrošina Bērnam vietu citā Izglītības iestādē atbilstošas programmas apguvei.

31. Ja Vecāki vēlas saīsināt vai pagarināt programmas apguvi Bērnam par vienu gadu, Vecāki līdz kārtējā gada 15. maijam iesniedz Izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu par Bērna veselības stāvokli un psiholoģisko sagatavotību.

32. Bērnus, kurus nebija iespējams uzņemt Izglītības iestādē pieteikumā norādītajā laikā, Pārvalde pieteikumu iesniegšanas secībā pārreģistrē uz nākamo gadu.

33. Bērns tiek izslēgts no rindas reģistra, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu, vai pēc uzņemšanas Izglītības iestādē.

34. Izglītības iestādē, kuru Bērns neapmeklē attaisnojošu iemeslu dēļ, laika posmā, kas nav garāks par vienu gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu un (vai) pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Šajā laikā Izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs uz terminētu laiku uzņemt citu Bērnu no rindas kārtībā pieteiktajiem.

35. Par 34. punktā minēto attaisnojošu iemeslu uzskatāms Bērna veselības stāvoklis vai karantīnas laiks, kas tiek apliecināts ar ģimenes ārsta izziņu, Vecāku slimība, Vecāku atvaļinājums, mātes pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums. Par šiem apstākļiem Vecāki rakstiski informē iestādes vadītāju, savukārt iestādes vadītājs – Pārvaldi.

III. Bērna pāriešana no vienas izglītības iestādes uz citu izglītības iestādi

36. Ja Vecāki vēlas, lai Bērns turpinātu mācības citā iestādē:

36.1. Vecāki informē Izglītības iestādes, kuru Bērns apmeklē, vadītāju par savu izvēli un iesniedz iesniegumu brīvā formā, norādot iestādi, uz kuru plānots pāriet;

36.2. Vecāki iesniedz iesniegumu par uzņemšanu un tam pievienotos attiecīgos (ja attiecināms) tās Izglītības iestādes vadītājām, uz kuru Bērns pāriet, norādot Izglītības iestādi, no kuras izstājas.

37. Iepriekšējā Izglītības iestāde:

37.1. triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas VIIS par Bērna uzņemšanu citā Izglītības iestādē ar vadītāja rīkojumu atskaita Bērnu no Izglītības iestādes, norādot tās Izglītības iestādes nosaukumu, uz kuru Bērns ir pārgājis;

37.2. desmit darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas VIIS par Bērna uzņemšanu citā Izglītības iestādē šo noteikumu 24.3. un 24.4. apakšpunktā minētos dokumentus nosūta tai Izglītības iestādei, uz kuru Bērns ir pārgājis;

37.3. desmit darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas VIIS par tā Bērna uzņemšanu citā Izglītības iestādē, kurš apgūst speciālās izglītības programmu ar atbalsta pasākumiem, nosūta Izglītības iestādei, uz kuru Bērns ir pārgājis, Bērna individuālo izglītības programmas apguves plānu un tā izpildes novērtējumu.

38. Cita Izglītības iestāde:

38.1. Bērnu uzņem atbilstošā programmā ar Izglītības iestādes vadītāja rīkojumu;

38.2. triju darbdienu laikā informāciju par Bērnu ievada VIIS un rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) informē iepriekšējo Izglītības iestādi par Bērna uzņemšanu, norādot uzņemšanas datumu.

IV. Bērna atskaitīšana no izglītības iestādes

39. Vadītājs izdod rīkojumu par Bērna atskaitīšanu no pirmsskolas izglītības programmas:

39.1. pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves, ja Bērns ir uzņemts vispārējās pamatizglītības programmā;

39.2. pamatojoties uz Vecāka iesniegumu, izņemot obligātajā izglītības ieguves vecumā esošu Bērnu;

39.3. ja Bērns ir uzņemts citā izglītības iestādē;

39.4. ja Bērns ir izbraucis no valsts šīs kārtības 41. punktā minētajā gadījumā;

39.5. ja Bērns, izņemot obligātajā izglītības vecumā esošu Bērnu, bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis izglītības iestādi 60 dienas kalendāra gada laikā. Rīcību par Bērna neattaisnotajiem kavējumiem obligātās izglītības vecumā nosaka ārējie normatīvie akti.

40. Par 39.5. apakšpunktā minēto attaisnojošu iemeslu uzskatāma Bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, Bērna pirmsskolas izglītības programmas apguves pārtraukums jūnijā, jūlijā, augustā vai citi gadījumi, par kuriem Vecāks rakstveidā informē Izglītības iestādi pirms plānotās prombūtnes.

41. Ja Bērns mācību gada laikā izbrauc no valsts un turpina izglītības ieguvi citā valstī:

41.1. Vecāks iesniedz Izglītības iestādē iesniegumu, kurā, norādot plānoto termiņu, apliecina, ka Bērns izbrauc no valsts. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

41.2. Izglītības iestāde Vecākam izsniedz izziņu par izglītības programmas daļēju apguvi;

41.3. vadītājs izdod rīkojumu par Bērna atskaitīšanu no Izglītības iestādes un rakstiski informē Pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā ir deklarēta Bērna dzīvesvieta, par Bērna izglītības ieguves turpināšanu ārvalstīs, kā arī informāciju par izglītojamā statusu aktualizē VIIS.

42. Saskaņā ar šo noteikumu 39.5. apakšpunktu, par Bērna atskaitīšanu no Izglītības iestādes vadītājs telefoniski un rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) brīdina Vecākus par iespējamo Bērna atskaitīšanu no iestādes divas nedēļas pirms atskaitīšanas, norādot atskaitīšanas iemeslu un paskaidrojuma sniegšanas termiņu. Ja noteiktajā termiņā Vecāks nav rakstveidā sniedzis paskaidrojumu, Izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu.

43. Triju darbdienu laikā no rīkojuma izdošanas par Bērna atskaitīšanu izdošanas Izglītības iestādes vadītājs:

43.1. veic izmaiņas VIIS un skolvadības sistēmā E-klase;

43.2. par lēmumu informē Vecākus;

43.3. informē Pārvaldi par brīvajām vietām Izglītības iestādē.

44. Ja Izglītības iestādē atbrīvojas vieta, Izglītības iestādes vadītājs informē par to Pārvaldi, kura ne vēlāk kā triju darbdienu laikā informē nākamā pretendējošā Bērna Vecākus par iespēju uzņemt Bērnu Izglītības iestādē, kā arī par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu.

V. Noslēguma jautājumi

45. Izglītības iestāžu vadītāju un Pārvaldes pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Krāslavas novada pašvaldībā (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601).

46. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

1. pielikums
Krāslavas novada pašvaldības
2022. gada 24. marta
saistošiem noteikumiem Nr. 2022/6

   
 

(iestādes nosaukums)

   
 

(vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

   
 

(Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)

 

-

 

(personas kods)

   
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

   
 

(faktiskās dzīvesvietas adrese)

Telefona Nr.

 

E-pasta adrese

 

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt rindā uz pirmsskolas izglītības programmas apguvi manu dēlu/meitu

 

-  

(vārds, uzvārds)

(personas kods)

Dzimšanas datums  
Deklarētās dzīvesvietas adrese  
Faktiskās dzīvesvietas adrese  

uz vietu šādā Krāslavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai vispārizglītojošajās izglītības iestādē

 

,

(iestādes nosaukums)

kura realizē  
 

(izglītības programmas nosaukums un kods)

Vēlos, lai izglītības iestādi sāk apmeklēt no 20______ . gada ________________________

Turpmāk lūdzu ar mani sazināties:

– telefoniski

– rakstiski uz faktisko dzīvesvietas adresi

– elektroniski norādītajā elektroniskā pasta adresē

Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

     

(datums)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

 

2. pielikums
Krāslavas novada pašvaldības
2022. gada 24. marta
saistošiem noteikumiem Nr. 2022/6

   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

   
 

(izglītības vadītāja vārds, uzvārds)

   
 

(Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)

 

-  

 

(personas kods)

   
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

   
 

(faktiskās dzīvesvietas adrese)

Telefona Nr.

 

E-pasta adrese

 

IESNIEGUMS

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu  
 

(vārds, uzvārds)

personas kods -  

Dzimšanas datums  
Deklarētās dzīvesvietas adrese  
Faktiskās dzīvesvietas adrese  
 

(iestādes nosaukums)

 

(izglītības programmas nosaukums un kods)

 

(izvēlētā speciālās pirmsskolas izglītības grupa (ja attiecināms))

Vēlos, lai izglītības iestādi sāk apmeklēt no 20______. gada ________________________ uz ___stundu apmeklējumu

Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

     

(datums)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/6 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas"

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka vienotu pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību, Krāslavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas. Saistošajos noteikumos ir noteikta kārtība, kādā tiek reģistrēti bērni, ja veidojas rinda uz pirmsskolas izglītības programmas apguvi kādā no izglītības iestādēm.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Nepieciešami jauni saistoši noteikumi par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kas būtu saistoši visā Krāslavas novada pašvaldībā.
3. Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām Saistošie noteikumi ir izstrādāti pēc novada pašvaldības iniciatīvas, izskatīti un atbalstīti domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, sabiedrība netika iesaistīta šo saistošo noteikumu apspriešanā.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!