• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2022. gada 8. februāra saistošie noteikumi Nr. 8 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jelgavas novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.04.2022., Nr. 70 https://www.vestnesis.lv/op/2022/70.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu

Vēl šajā numurā

08.04.2022., Nr. 70

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 8

Pieņemts: 08.02.2022.

OP numurs: 2022/70.20

2022/70.20
RĪKI

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8

Jelgavā 2022. gada 8. februārī (prot. Nr. 8, lēmums Nr. 2)

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jelgavas novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Precizējumi:
Jelgavas novada domes
2022. gada 30. marta lēmums Nr. 1
(prot. Nr. 13)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu (turpmāk – Pabalsts) veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos Noteikumos minētos Pabalstus.

2. Pašvaldības pabalsti Noteikumu izpratnē ir Pabalsti, kurus piešķir, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli.

3. Pabalstu ir tiesības saņemt personai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura atbilst Noteikumos noteiktajiem Pabalstu piešķiršanas kritērijiem, ja šajos Noteikumos nav noteikts citādi.

4. Lēmumus par Pabalstu piešķiršanu atbilstoši Nolikumā noteiktajam pieņem Pašvaldības Labklājības pārvalde vai Sociālais dienests, vai Izglītības pārvalde (turpmāk – Iestāde).

5. Pabalstu veidi:

5.1. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

5.2. Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem;

5.3. Pabalsts par bērniem, kas neapmeklē izglītības iestādi pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai;

5.4. Pabalsts par bērniem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē;

5.5. Pabalsts aizbildņiem;

5.6. Pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem;

5.7. Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

5.8. Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara dalībniekiem;

5.9. Pabalsts dzīves jubilejā;

5.10. Apbedīšanas pabalsts.

II. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Lai saņemtu Pabalstu, persona aizpilda Iestādei adresētu iesniegumu, nosūtot elektronisko dokumentu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot tuvākajā Pašvaldības klientu apkalpošanas vietā, vai parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Pašvaldības oficiālo e- pastu dome@jelgavasnovads.lv. (iesnieguma veidlapas pieejamas Pašvaldības mājaslapā).

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 30. marta lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 13))

7. Iestāde pēc iesnieguma saņemšanas viena mēneša laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru un izmaksas veidu, vai atteikumu piešķirt Pabalstu. Pabalstu izmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, ja šajos Noteikumos nav noteikts citādi.

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 30. marta lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 13))

III. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

8. Pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

9. Pabalstu piešķir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu dzīvesvietu un bērna pirmreizējo dzīvesvietu ir deklarējis Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

10. Pabalstu piešķir, ņemot vērā Pabalsta pieprasītāja bērnu skaitu, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar Pabalsta pieprasītāju:

10.1. 100,00 euro (viens simts euro) apmērā par pirmo bērnu;

10.2. 160,00 euro (viens simts sešdesmit euro) apmērā par otro bērnu;

10.3. 290,00 euro (divi simti deviņdesmit euro) apmērā par trešo bērnu;

10.4. 430,00 euro (četri simti trīsdesmit euro) apmērā par ceturto bērnu;

10.5. par katru nākošo bērnu pabalsta apmērs palielinās par 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro).

11. Pabalstu piešķir 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru bērnu, ja pirmdzimtie ir dvīņi.

12. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst trīs un vairāk bērni, pabalsta apmēru nosaka ar atsevišķu domes lēmumu.

13. Tiesības uz Pabalstu ir arī personai, kas bērnu ņēmusi aizbildnībā, ja vien šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam.

14. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas. Pabalstu administrē Labklājības pārvalde.

IV. Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem

15. Pabalsts tiek piešķirts daudzbērnu ģimenei, kura atbilst šādiem kritērijiem:

15.1. aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecina ar Latvijas Goda ģimenes apliecību "Goda Ģimene";

15.2. viena likumiskā pārstāvja un vismaz trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

16. Pabalsts tiek piešķirts:

16.1. līdz 15,00 euro mēnesī katram bērnam licencētas profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu dalības maksas segšanai;

16.2. līdz 80 euro gadā katram bērnam medicīnisko pakalpojumu – ārstēšanās izdevumu, medicīnisko ierīču, zobārstniecības, briļļu un vakcinācijas izmaksu segšanai;

16.3. 50 euro gadā katram bērnam mācību gada uzsākšanai izglītības iestādē. Pabalstu piešķir mēnesi pirms vai divus mēnešus pēc mācību uzsākšanas dienas izglītības iestādē.

17. Pabalstu administrē Labklājības pārvalde.

V. Pabalsts par bērniem, kas neapmeklē izglītības iestādi pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai

18. Pabalstu piešķir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ne mazāk kā 12 mēnešus ir deklarējis Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura bērns neapmeklē izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

19. Pabalsts tiek piešķirts 80,00 euro apmērā mēnesī par katru Pabalsta pieprasītāja bērnu, kurš:

19.1. ir vecumā no pusotra gada līdz obligātās izglītības apguves vecumam;

19.2. atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

19.2.1. bērnam nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu;

19.2.2. bērnam nav piešķirts līdzfinansējums privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmaksai;

19.2.3. bērnam ir ģimenes ārsta izsniegts atzinums par veselības apstākļiem, kuru dēļ izglītības iestādi apmeklēt nav ieteicams. Šajā gadījumā Pabalstu piešķir līdz nākamā mācību gada sākumam, kad pirmsskolas izglītības iestāde atkārtoti piedāvā vietu.

20. Ģimenei, kura atgriezusies no pastāvīgās dzīvesvietas ārvalstīs un par dzīvesvietu ārvalstīs sniegtas ziņas Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesības saņemt 19. punktā minēto Pabalstu, neievērojot Noteikumu 18. punktā noteikto deklarēšanās termiņu. Pabalstu saņem no brīža, kad bērns un viens no viņa vecākiem/likumiskais pārstāvis ir deklarēti Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

21. Piešķirtais Pabalsts tiek aprēķināts ar dienu, kad Iestādē saņemts Pabalsta pieprasītāja iesniegums un dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par Pabalsta piešķiršanu, par nepilnu mēnesi aprēķinot Pabalstu proporcionāli dienu skaitam.

22. Pabalsta izmaksu pārtrauc:

22.1. ar dienu, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu;

22.2. ar dienu, kad viens no bērna vecākiem/likumiskais pārstāvis ir atteicies no bērnam piedāvātās vietas izvēlētajā vai tā paša ciema robežās piedāvātajā citā Pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu;

22.3. ar dienu, kad par bērnu ir piešķirts Pašvaldības līdzfinansējums privātajai pirmsskolas izglītības iestādei;

22.4. ar dienu, kad bērns ir nodrošināts ar vietu citas pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu;

22.5. ar dienu, kad vecākiem tiek atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības, vai izbeidzas Pabalsta pieprasītāja aizbildnība;

22.6. ar dienu, kad ne viens no bērna vecākiem/ likumiskais pārstāvis nav deklarēts Pašvaldībā.

23. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī. Pabalstu administrē Izglītības pārvalde.

VI. Pabalsts par bērniem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē

24. Pabalstu piešķir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ne mazāk kā 12 mēnešus ir deklarējis Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura bērns apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē (turpmāk šajā nodaļā – Iestāde) .

25. Pabalsta apmērs tiek noteikts ar atsevišķu domes lēmumu, ievērojot šādus kritērijus:

25.1. ja izglītojamais apgūst izglītības programmas klātienē, atbilstoši vidējām izmaksām pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības ieguvi klātienē;

25.2. ja izglītojamais apgūst izglītības programmas neklātienē vai tālmācībā, atbilstoši vidējām izmaksām pašvaldības neklātienes programmu izglītības iestādēs.

26. Pēc bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas Pabalsts tiek piešķirts, ja izpildās sekojoši nosacījumi:

26.1. Iestāde ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā;

26.2. Iestāde īsteno Latvijā akreditētu vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu;

26.3. izglītojamais ir reģistrēts programmas apguvei Iestādē;

26.4. Iestādei ir līgums ar skolēna likumisko pārstāvi par programmas apgūšanu;

26.5. Iestāde nav nodokļu parādnieks.

27. Gadījumos, ja Iestādes maksa par vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas pakalpojumu, kurā nav iekļauta maksa par izglītojamā ēdināšanu, ir zemāka kā pašvaldības domes apstiprinātais Pabalsta apmērs, Pabalsts tiek piešķirts atbilstoši Iestādes noteiktajai maksai.

28. Lai saņemtu Pabalstu, Pabalsta pieprasītājs iesniedz pašvaldībā attaisnojuma dokumentus par Pabalsta pieprasītāja tekošajā mācību gadā veikto mācību maksas samaksu.

29. Pabalstu administrē Izglītības pārvalde.

VII. Pabalsts aizbildņiem

30. Pabalsts aizbildnim ir papildu atbalsts valsts sociālajiem pabalstiem personai par aizbildņa pienākumu pildīšanu.

31. Tiesības saņemt Pabalstu ir personai, kuru Pašvaldības bāriņtiesa ir iecēlusi par aizbildni vai pagaidu aizbildni (turpmāk – aizbildnis) bārenim vai bez vecāku aizgādības palikušam bērnam (turpmāk šajā sadaļā – bērns), ja:

31.1. bērna deklarētā pamata dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā un lēmumu par aizbildņa iecelšanu bērnam pieņēmusi Jelgavas novada bāriņtiesa

31.2. bērnam deklarētā pamata dzīvesvieta līdz aizbildnības nodibināšanai ir bijusi Pašvaldības administratīvā teritorija.

32. Pašvaldības bāriņtiesa, ieceļot aizbildni, rakstveidā informē to par tiesībām saņemt Pabalstu.

33. Pabalsta apmērs par vienu aizbildnībā esošo bērnu ir 30.00 euro mēnesī.

34. Pabalstu aizbildnim izmaksā reizi mēnesī, par kārtējo mēnesi to pārskaitot uz aizbildņa kredītiestādes norēķina kontu līdz nākamā mēneša 5. datumam. Pabalstu uzsāk maksāt ar dienu, kurā iesniegts iesniegums, proporcionāli dienu skaitam mēnesī un Noteikumu 33. punktā noteiktā Pabalsta apmēram.

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 30. marta lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 13))

35. Aizbildnis, kuram piešķirts pabalsts, nekavējoties informē Pašvaldības bāriņtiesu par to, ka:

35.1. bērns ievietots valsts, pašvaldības vai privāti uzturētā bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenē vai adoptēts;

35.2. bērns ir mainījis pamata dzīvesvietu un dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

35.3. bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas vai bērnam piešķirta pilngadība pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;

35.4. bērns miris.

36. Ja aizbildnis šo Noteikumu 35. punktā minētos nosacījumus nav pildījis, bet ir saņēmis Pabalstu, aizbildnim ir pienākums pārmaksāto Pabalsta summu Pašvaldībai atmaksāt labprātīgi. Ja aizbildnis to neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

37. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta vai izbeigta, ja:

37.1. aizbildnis līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis Pašvaldības bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības pārvaldību;

37.2. Pašvaldības bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizbildņa atcelšanu, atlaišanu vai atstādināšanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas;

37.3. bērns ievietots valsts, pašvaldības vai privāti uzturētā bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenē vai adoptēts;

37.4. bērns ir mainījis pamata dzīvesvietu un dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

37.5. bērns ir miris;

37.6. aizbildnis ir miris.

38. Pabalstu par mēnesi, kurā tā izmaksa tiek pārtraukta vai izbeigta šo Noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos, izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī un Noteikumu 33. punktā noteiktā Pabalsta apmēram.

39. Pabalsta izmaksu šo Noteikumu 37.1. apakšpunktā minētajā gadījumā aizbildnim atjauno 10 darba dienu laikā pēc norēķina par aizbildnības pārvaldību saņemšanas.

40. Pabalstu administrē Pašvaldības Sociālais dienests.

VIII. Pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem

41. Tiesības saņemt Pabalstu ir personai, kura iecelta par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk šajā sadaļā- aizgādnis) aizgādnībā esošai personai, ja aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvā teritorija.

42. Pašvaldības bāriņtiesa rakstveidā informē aizgādni par tiesībām saņemt Pabalstu.

43. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošo personu neatkarīgi no aizgādņu skaita mēnesī ir:

43.1. 30.00 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē;

43.2. 15.00 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

44. Pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas (spēkā stājušies saistošie noteikumi un pieņemts lēmums par aizgādņa iecelšanu). Pabalstu aizgādnim izmaksā reizi mēnesī, par kārtējo mēnesi to pārskaitot uz aizbildņa kredītiestādes norēķina kontu līdz nākamā mēneša 5. datumam. Pabalstu uzsāk maksāt ar dienu, kurā iesniegts iesniegums, proporcionāli dienu skaitam mēnesī un Noteikumu 43. punktā noteiktā Pabalsta apmēram.

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 30. marta lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 13))

45. Aizgādnis, kuram piešķirts Pabalsts, nekavējoties informē Iestādi par to, ka:

45.1. aizgādnībā esoša persona mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas;

45.2. aizgādnībā esoša persona ievietota specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē, kas neatrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

45.3. aizgādnībā esoša persona atgriežas ģimenē no specializētā sociālās aprūpes centra vai ilgstošas atrašanās ārstniecības iestādē;

45.4. aizgādnībā esoša persona mirusi.

46. Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis Pašvaldības bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību, Pabalsta izmaksas tiek aizturētas.

47. Pabalsta izmaksu aizgādnim atjauno 10 darba dienu laikā pēc norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanas.

48. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta vai izbeigta, ja:

48.1. Pašvaldības bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par:

48.1.1. aizgādņa atcelšanu no pienākumu pildīšanas;

48.1.2. aizgādņa atstādināšanu uz laiku no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

48.1.3. aizgādņa atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas.

48.2. aizgādnībā esoša persona mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Jelgavas novada administratīvās teritorijas;

48.3. mirusi aizgādnībā esošā persona;

48.4. miris aizgādnis.

49. Pabalstu par mēnesi, kurā tā izmaksa tiek pārtraukta vai izbeigta Noteikumu 48. punktā minētajos gadījumos, izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī un atbilstoši 43. punktā noteiktā Pabalsta apmēram.

50. Pabalstu administrē Pašvaldības Sociālais dienests.

IX. Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

51. Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem veselības aprūpes pieejamības palielināšanai.

52. Pabalsts tiek piešķirts politiski represētajām personām, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto atzinumu par personas atbilstību politiski represētas personas statusam, un personām, kurām piešķirts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.

53. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā 50.00 euro apmērā novembra mēnesī.

54. Pabalstu administrē Labklājības pārvalde.

X. Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara dalībniekiem

55. Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara dalībniekiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai.

56. Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kurām valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" ir izsniegusi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību, un personas, kuras ir Afganistānas kara dalībnieki.

57. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā 50.00 euro apmērā:

57.1. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem aprīļa mēnesī;

57.2. Afganistānas kara dalībniekiem februāra mēnesī.

58. Pabalstu administrē Labklājības pārvalde.

XI. Pabalsts dzīves jubilejā

59. Pabalsta mērķis ir godināt Pašvaldības iedzīvotājus nozīmīgās dzīves jubilejās.

60. Pabalsts 30.00 euro apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 75 gadu vecumu, 80 gadu vecumu un 85 gadu vecumu.

61. Pabalsts 80.00 euro apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu un 95 gadu vecumu.

62. Pabalsts 150.00 euro apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu.

63. 60.–62. punktā norādītie Pabalsti tiek izmaksāti personas dzīves jubilejas dienā dzīvesvietā vai pārskaitot uz kredītiestādes kontu, bet, ja jubilejas datums ir brīvdiena vai svētku diena, ne vēlāk kā nākošajā darba dienā.

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 30. marta lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 13))

64. Pabalstu administrē Labklājības pārvalde.

XII. Apbedīšanas pabalsts

65. Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu apmaksai. Pabalsts tiek piešķirts mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā.

66. Tiesības uz apbedīšanas pabalstu par personu, kura pirms miršanas ir saņēmusi aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē (turpmāk- iestāde), ir tad, ja šīs personas pēdējā pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas iestādē bija deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

67. Pabalsts noteikts 80.00 euro apmērā.

68. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas. Pabalstu administrē Labklājības pārvalde.

XIII. Noslēguma jautājumi

69. Iestādes lēmumu var apstrīdēt Jelgavas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

70. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

70.1. Jelgavas novada pašvaldības 2009. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr. 29 "Par apbedīšanas pabalstu";

70.2. Jelgavas novada pašvaldības 2011. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

70.3. Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada 31. augusta saistošos noteikumus Nr. 9 "Par Jelgavas novada pašvaldības svētku pabalstiem politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem";

70.4. Jelgavas novada pašvaldības 2013. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem";

70.5. Jelgavas novada pašvaldības 2014. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu aizbildņiem";

70.6. Jelgavas novada pašvaldības 2017. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 3 "Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem";

70.7. Ozolnieku novada domes 2014. gada 14. oktobra saistošie noteikumi Nr. 8 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti".

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

 

Saistošo noteikumu Nr. 8 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jelgavas novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 12. pantā noteikto pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Lai sniegtu materiālo atbalstu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām svarīgos dzīves periodos vai personu aktuālo problēmas risināšanai, tiek izstrādāti noteikumi, paredzot Jelgavas novada pašvaldībā brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus.

Šie noteikumi nosaka brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Jelgavas novada pašvaldībā.

Noteikumos ir noteikti 10 Jelgavas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi:

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem;

Pabalsts par bērniem, kas neapmeklē izglītības iestādi pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai;

Pabalsts par bērniem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē;

Pabalsts aizbildņiem

Pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem;

Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara dalībniekiem;

Pabalsts dzīves jubilejā;

Apbedīšanas pabalsts.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Jelgavas novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvās teritorijas. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldība vēlēšanās ievēlētā Jelgavas novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Izvērtējot novadu veidojošo pašvaldību saistošos noteikumus par pašvaldības sniegtajiem brīvprātīgajiem pabalstiem, izstrādāti saistošie noteikumi "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jelgavas novada pašvaldībā", kas paredz vienotus pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību Jelgavas novada iedzīvotājiem Jelgavas novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Noteikumu izpildei tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada budžetā. Tiek prognozēts, ka noteikumos noteiktajiem pabalstiem ir nepieciešami naudas līdzekļi par kopējo summu 391653 euro
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Pabalsta pieprasītājam jāvēršas Jelgavas novada pašvaldībā ar iesniegumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam. Personām, kurām ir tiesības saņemt pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās, nav jāveic administratīvās procedūras.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Jelgavas novada pašvaldība, izstrādājot jaunus saistošos noteikumus "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jelgavas novadā" ir veikusi bijušā Jelgavas un Ozolnieku novadu saistošo noteikumu par materiālās palīdzības pabalstiem izvērtēšanu. Saistošo noteikumu projekts ir saskaņots ar Jelgavas novada pašvaldību, sociālā dienesta pārstāvjiem, noteikumu projekts apspriests ar Jelgavas novada pašvaldības daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!