• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Aizkraukles novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošie noteikumi Nr. 2021/15 "Par Aizkraukles novada pašvaldības atbalstu audžuģimenēm". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 11.01.2022., Nr. 7 https://www.vestnesis.lv/op/2022/7.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/18

Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā

Vēl šajā numurā

11.01.2022., Nr. 7

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Aizkraukles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2021/15

Pieņemts: 21.10.2021.

OP numurs: 2022/7.12

2022/7.12
RĪKI

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/15

Aizkrauklē 2021. gada 21. oktobrī

Par Aizkraukles novada pašvaldības atbalstu audžuģimenēm

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 21. oktobra
sēdes lēmumu Nr. 306 (prot. Nr. 14, 39. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 9. decembra
ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 568 (prot. Nr. 21, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Aizkraukles novada pašvaldības pabalstu apmēru audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei (turpmāk – pabalstu).

2. Tiesības pieprasīt pabalstus un atlīdzību ir audžuģimenei, kurā ar Aizkraukles novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) lēmumu ir ievietots bērns, un ar kuru Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

3. Pašvaldība piešķir audžuģimenei:

3.1. ikmēneša pabalstu bērna uzturam:

3.1.1. 260.00 euro apmērā par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai;

3.1.2. 305.00 euro apmērā par bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;

3.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam kalendārajā gadā 200.00 euro apmērā;

3.3. atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu audžuģimenei, izņemot specializēto audžuģimeni, ja bērni (bērns) audžuģimenē ievietoti uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi. Atlīdzības apmērs ir proporcionāls dienu skaitam, kurās bērni (bērns) dzīvo audžuģimenē, par pamatu ņemot valstī noteikto atlīdzības apmēru par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

4. Lai saņemtu pabalstus un atlīdzību, viens no audžuģimenes vecākiem Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par pabalstu un atlīdzības piešķiršanu.

5. Pabalsts bērna uzturam tiek aprēķināts un piešķirts sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē līdz dienai, kad bērns no šīs ģimenes tiek izņemts vai sasniedz pilngadību.

6. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad ar Bāriņtiesas lēmumu tiek pārtraukta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

7. Audžuģimenei piecu dienu laikā ir jāinformē Sociālais dienests par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalstu izmaksas pārtraukšanai.

8. Sociālais dienests pabalstus un atlīdzību izmaksā audžuģimenes iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

9. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem:

10.1. Aizkraukles novada pašvaldības domes 2019. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 2019/18 "Par atbalstu audžuģimenēm Aizkraukles novadā";

10.2. Skrīveru novada domes 2009. gada 29. oktobra saistošos noteikumus Nr. 7 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā";

10.3. Neretas novada pašvaldības 2017. gada 28. septembra saistošos noteikumus Nr. 9/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā";

10.4. Kokneses novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr. 12/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā";

10.5. Jaunjelgavas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3/2021 "Par palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem";

10.6. Pļaviņu novada domes 2014. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 14 "Par Pļaviņu novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem".

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

Aizkraukles novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 2021/15 "Par Aizkraukles novada pašvaldības atbalstu audžuģimenēm"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Par Aizkraukles novada pašvaldības atbalstu audžuģimenēm" nosaka Aizkraukles novada pašvaldības pabalstus bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē vai specializētā audžuģimenē (turpmāk – audžuģimene) ievietotam bērnam un atlīdzības par audžuģimenes pienākumu veikšanu uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Nepieciešamība izstrādāt šos saistošos noteikumus radās pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas, lai jaunizveidotajā Aizkraukles novadā tiktu noteikts vienots pašvaldības atbalsts audžuģimenēm.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka diferencētu ikmēneša pabalsta apmēru bērna uzturam, atkarībā no bērna vecuma: līdz 7 gadu vecumam – 260 euro mēnesī, no 7 līdz 18 gadu vecumam – 305 euro mēnesī. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir paredzēts 200 euro apmērā katru gadu. Saistošajos noteikumos noteikts atlīdzības apmērs audžuģimenei, ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2020. gadā ikmēneša pabalstu bērna uzturam saņēma 26 bērni, šim mērķim izlietoti 70891 euro, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei saņēma 18 bērni, izmaksātie līdzekļi ir 4892 euro apmērā. Ikmēneša pabalsts ir noteikts par 45 euro mēnesī lielāks, nekā to nosaka Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punkts. Ņemot vērā, ka iepriekš lielākajā daļā pašvaldību ir bijis noteikts zemāks ikmēneša pabalsta apmērs, bet augstāks pabalsta apmērs, kuru izmaksā vienu reizi gadā. Ja audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits paliks nemainīgs, tad papildus audžuģimenēs ievietoto bērnu uzturam vajadzēs 12 000 euro gadā. Pabalstu izmaksu apmērs ir atkarīgs no audžuģimenēs ievietoto bērnu skaita. Ietekme uz budžetu nav būtiska.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt Aizkraukles novada sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu projekts paredz administratīvās procedūras, pabalstu saņemšanai audžuģimenēm veicama iesnieguma iesniegšana, kam seko lēmuma pieņemšana. Atbildīgās institūcijas pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aizkraukles novada domē. Aizkraukles novada domes lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu, var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!