• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes novada domes 2022. gada 17. marta saistošie noteikumi Nr. 39 "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.03.2022., Nr. 62 https://www.vestnesis.lv/op/2022/62.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

29.03.2022., Nr. 62

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 39

Pieņemts: 17.03.2022.

OP numurs: 2022/62.7

2022/62.7
RĪKI

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 39

Rēzeknē 2022. gada 17. martā

Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2022. gada 17. marta sēdē (prot. Nr. 9, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 27.2 panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus, kādā Rēzeknes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai nodrošinātu energoresursu patēriņu samazinājumu, un īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus.

2. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības

3. Pretendentiem – dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – DzĪKS), biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība vai pilnvarotā persona – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes un īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai nomā uz 10 (desmit) gadiem esošo zemesgabalu labiekārtošanas darbu līdzfinansējuma saņemšanai jāatbilst šādām prasībām:

3.1. māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā (mājā ir nodibināta DzĪKS), biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums;

3.2. vismaz 51 % dzīvokļu īpašnieku balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt mājas energoefektivitātes un īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus;

3.3. mājas kopējā platība ir lielāka par 250 m2 un mājas neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;

3.4. vienai personai pieder ne vairāk nekā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

3.5. šo noteikumu 5. un 6. punktā minētie pasākumi jau nav tikuši finansēti/līdzfinansēti no Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts budžeta līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 8.1. apakšpunktu;

3.6. iesniegti iepirkuma procedūras veikšanu apliecinoši dokumenti, ja pašvaldības līdzfinansējuma apjoms pārsniedz EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro, 00 centi).

4. Pretendentiem pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai negatīvā starpība pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus nedrīkst pārsniegt 20 % (sākot atskaites periodu 2 (divus) mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas) starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana).

III. Atbalstāmās izmaksas

5. Māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir šādas:

5.1. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, t.sk. energoaudita veikšana energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanas nodrošināšanai;

5.2. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (bēniņu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņa, cokola siltināšana).

6. Daudzdzīvokļu mājām īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu atbalstāmās izmaksas ir šādas:

6.1. piebraucamo ceļu, bezmaksas pieejamo stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un zaļo zonu labiekārtošana;

6.2. bērnu rotaļu laukumu ierīkošana;

6.3. pagalmu apgaismojuma ierīkošanas būvdarbi.

7. Šo noteikumu 6. punktā minētajām atbalstāmajām izmaksām nav piemērojamas komercdarbības atbalsta normas.

IV. Energoefektivitātes un īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms

8. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts šādiem pasākumiem:

8.1. būvniecības ieceres dokumentu izstrādei – 75 %, bet ne vairāk kā EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) pēc augstāk minētā finansējuma saņemšanas vai energoefektivitātes darbu uzsākšanas;

8.2. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, atbilstoši būvvaldē akceptētai būvniecības ieceres dokumentācijai – 75 %, bet ne vairāk kā EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši simti euro, 00 centi).

9. Līdzfinansējums mājām īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem pasākumiem:

9.1. piebraucamo ceļu, bezmaksas pieejamo stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanas darbiem un zaļās zonas labiekārtošanas atjaunošanai – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

9.2. mājas caurbraucamo ceļu segumu, kas tiek izmantoti piekļūšanai citiem nekustamiem īpašumiem, atjaunošanai – 75 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

9.3. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai – 95 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro, 00 centi);

9.4. pagalmu apgaismojuma ierīkošanas būvdarbiem – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām.

V. DE MINIMIS atbalsta nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

10. Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts1, tad atbalstu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013) un Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem".

11. Piesakoties pašvaldības atbalstam, dzīvokļa īpašniekam, kas atbilst šo noteikumu 10. punktam, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības atbalsta daļu.

12. Piesakoties pašvaldības atbalstam, pretendentam jāiesniedz uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem".

13. Ievērojot Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt, t.sk. ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %. Dzīvokļa īpašniekam, kura īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība, kumulācijas gadījumā ir jāiesniedz visa informācija par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto/piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.

14. Atbalsts netiek piešķirts Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja dzīvokļa īpašnieks, kura īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība, darbojas nozarēs vai veic darbības, kas minētas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts saskaņā ar Regulu Nr. 1407/2013, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā de minimis atbalsta atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā noteiktajam.

15. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 2 (divos) gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 otrā panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

16. Pašvaldība un saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, uzglabā visus ar de minimis saistītos datus. Pašvaldība šo noteikumu ietvaros datus par sniegto de minimis atbalstu glabā 10 (desmit) fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo programmu piešķirts pēdējais atbalsts. Saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, šo noteikumu ietvaros datus par saņemto de minimis atbalstu glabā 10 (desmit) fiskālos gadus, sākot no atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

17. Atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad Rēzeknes novada dome (turpmāk – dome) pieņem lēmumu par līdzfinansējuma sniegšanu.

VI. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

18. Pretendents, kas minēts šo noteikumu 3. punktā, līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz pieteikumu domes izveidotai komisijai (turpmāk – komisija) saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu un 2. pielikumu. Savukārt de minimis atbalsta veidlapu de minimis atbalsta pretendents iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

19. Komisija reģistrē pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai atsevišķā reģistrā, piešķirot tiem kārtas numuru. Ja pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai netiek iesniegts, atbilstoši šo noteikumu prasībām, vai arī tiek iesniegts nepilnīgs, komisija pieprasa noteiktā termiņā iesniegt iztrūkstošos dokumentus.

20. Pieteikuma novērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komisija katram pretendentam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

21. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

22. Komisija sagatavo lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu izskatīšanai domes sēdē.

23. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem dome, kuru var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

24. Pēc domes lēmuma par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas tiek noslēgts rakstisks līgums ar pretendentu par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu.

25. Komisijai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

26. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, komisija ir tiesīga lemt par izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu un iesniegt domei priekšlikumus to apstiprināšanai. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

27. Ja domes atbalstīto pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt pirmām kārtām, tiklīdz līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

28. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Komisijas pieprasījuma ir pienākums informēt par atbalstīto darbu gaitu.

29. Pretendentam 100 % apmērā piešķirtais līdzfinansējums tiek pārskaitīts pēc visu līdzfinansējamo pasākumu veikšanas.

30. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās de minimis atbalsta prasības, de minimis atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai, visu šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

31. Šo noteikumu ietvaros noteiktais atbalsts tiek piešķirts līdz 2024. gada 30. jūnijam.


1 Raksturīgākie gadījumi, kad atbalsts varētu tiks kvalificēts kā komercdarbības atbalsts ir: nekustamais īpašums tiek iznomāts vai nekustamajā īpašumā atrodas saimnieciskā darbības veicēja filiāle, piemēram, finanšu institūcijas filiāle vai tirdzniecības ķēdes filiāle u.tml. Ja pašvaldība pēc pieteikuma saņemšanas secina, ka šis nosacījums attiecas arī uz citiem saimnieciskās darbības veicējiem, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, t.sk., šo noteikumu 11. apakšpunktā minēto

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

 

1. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada _______
saistošajiem noteikumiem Nr.__

Dzīvojamās mājas Nr.__, _______________, ___________ pagastā, Rēzeknes novadā,
(iesniedzēja tiesiskais statuss/amats)
(personas kods/reģistrācijas Nr.)
(iesniedzēja adrese, tālr.)

PIETEIKUMS PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU

Rēzeknes novada domei
Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601

Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamai mājai Nr.__, kas atrodas   ,
  ,  

pagastā, Rēzeknes novadā,

(adrese)      

energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu veikšanai.

Obligātie iesniedzamie dokumenti un informācija:

1.   Reģistrācijas anketa   lpp.
2.   Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma apliecināta kopija   lpp.
3.   Akta par Pārvaldīšanas tiesību nodošanu apliecināta kopija   lpp.
4.   Pārvaldnieka/apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija   lpp.
5.   Pārvaldnieka/apsaimniekotāja statūtu apliecināta kopija   lpp.
6.   Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola apliecināta kopija   lpp.
7.   VID izziņa par nodokļu pārvaldnieka/apsaimniekotāja parādu neesamību   lpp.
8.   Līguma par darbu izpildi apliecināta kopija   lpp.
9.   Iepirkumu procedūras apliecinošie dokumenti (ja līdzfinansējuma pieprasījums pārsniedz 5000 euro)   lpp.
10.   Vai dzīvojamā mājā ir dzīvokļi, kas tiek iznomāti vai izmantoti saimnieciskajā darbībā?   Jā/nē
11.   Ja ir dzīvokļi, kas tiek iznomāti vai izmantoti saimnieciskajā darbībā, tad norādīt katra dzīvokļu Nr., platību, saimnieciskās darbības veicēja/ juridiskas personas nosaukumu un reģistrācijas Nr. (de minimis atbalsta pretendenti)    
    1. de minimis atbalsta pretendents (dzīvokļu Nr., platība, saimnieciskās darbības veicēja/juridiskas personas nosaukumu un reģistrācijas Nr.)    
    2. de minimis atbalsta pretendents (dzīvokļu Nr., platība, saimnieciskās darbības veicēja/ juridiskas personas nosaukumu un reģistrācijas Nr.)    
12.   Katra de minimis atbalsta pretendenta uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai    
    1. de minimis atbalsta pretendents (de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas Nr.)    
    2. de minimis atbalsta pretendents (de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas Nr.)    

Papildus iesniedzamie dokumenti energoefektivitātes pasākumu veikšanai:

būvniecības ieceres dokumentu izstrādei

13.   Darba uzdevums projektēšanai   lpp.

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem

14.   Būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija   lpp.
15.   Būvdarbu izmaksas (tāme)   lpp.
16.   Būvdarbu apjomi   lpp.

Papildus iesniedzamie dokumenti īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu veikšanai:

mājas piebraucamo ceļu, bezmaksas pieejamo stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanas darbiem un mājas zaļās zonas labiekārtošanas atjaunošanai

17.   Būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija   lpp.
18.   Būvdarbu apjomi   lpp.
19.   Būvdarbu izmaksas (tāme)   lpp.

mājas caurbraucamo ceļu segumu, kas tiek izmantoti piekļūšanai citiem nekustamiem īpašumiem, atjaunošanai

20.   Būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija   lpp.
21.   Būvdarbu apjomi   lpp.
22.   Būvdarbu izmaksas (tāme)   lpp.

bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai

23.   Zemes robežu plāns ar iekārtu izvietojuma shēmu mērogā 1:500
(ar zemes īpašnieka saskaņojumu, ja nepieciešams)
  lpp.
24.   Būvdarbu apjomi   lpp.
25.   Būvdarbu izmaksas (tāme)   lpp.

pagalmu apgaismojuma ierīkošanas būvdarbiem

26.   Tehnisko shēmu un situācijas plānu (ar zemes īpašnieka saskaņojumu, ja nepieciešams)   lpp.
27.   Būvdarbu apjomi   lpp.
28.   Būvdarbu izmaksas (tāme)   lpp.

Rēzeknē, 20____. gada _____. _____________

(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

Saņemts
Rēzeknes novada pašvaldībā

20______. gada _______. ____________
Nr. ________________ plkst._______

 

2. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada _______
saistošajiem noteikumiem Nr.__

REĢISTRĀCIJAS ANKETA
LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

1. Mājas kadastra apzīmējums
2. Mājas adrese
3. Mājas sērijas Nr.
4. Dzīvokļu īpašumu platības: Dzīvojamās telpas
(m2)
Nedzīvojamās telpas
(m2)
5. Pārvaldnieks DzĪKS Biedrība Pilnvarotā persona
6. Pārvaldnieka vārds, uzvārds/ nosaukums
7. Pārvaldnieka
personas kods/reģistrācijas Nr.
8. Pārvaldnieka
adrese/juridiskā adrese
9. Pārvaldnieka e-pasta adrese
10. Pārvaldnieka telefons
11. Pārvaldnieka bankas konta rekvizīti Banka ________________________________
Kods _________________________________
Konta Nr. _____________________________
12. Apsaimniekotājs: Pats pārvaldnieks Cita persona
13. Apsaimniekotāja
vārds, uzvārds/ nosaukums
14. Mājas stāvu skaits
15. Mājas apkurināmā platība (m2)
16. Mājas kopējā platība (m2)
17. Piesaistītā zemes gabala kopējā platība (m2)
18. Zemes gabala juridiskais statuss Privatizēts Pieder citai personai Cits
19 Siltummezgla tips Automatizēts Neautomatizēts
20. Energoaudits Ir veikts _______. gadā Nav veikts
21. Siltumenerģijas patēriņš apkurei (MWh) iepriekšējā gadā
22. Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2)
23. Mājas kopējie ieņēmumi par iepriekšējo gadu (EUR)
24. Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas dienu (EUR)
25. Mājas īrnieku, nomnieku, īpašnieku parādi uz iesnieguma iesniegšanas dienu (EUR)
26. Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finanšu avotiem Ir saņemts (aizpildīt 27. punktu) Nav saņemts
27. Informācija par jau veiktajām aktivitātēm un to izmaksām ES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Pašvaldība (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Kredītiestāde (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
No uzkrātajiem līdzekļiem (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

Ar savu parakstu apliecinu sniegto datu pareizību

Rēzeknē, 20____. gada _____. _____________

(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

 

3. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada _______
saistošajiem noteikumiem Nr.__

LĪGUMS PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU Nr. ________

Rēzeknē 20 ____.gada _____________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009112679, domes priekšsēdētāja __________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 62. pantu, Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Rēzeknes novada pašvaldības nolikums", no vienas puses (turpmāk arī – Līdzfinansētājs), un

(juridiskai personai – nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, fiziskai personai – vārds, uzvārds,
personas kods, adrese),

(turpmāk arī – Finansējuma saņēmējs), tās __________________ personā, kurš/–a rīkojas uz_________ pamata, no otras puses, (turpmāk arī – katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse/-es),

pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2022. gada __. __________ saistošo noteikumu Nr.__ "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai" 7. un 8. punktu (turpmāk – Saistošie noteikumi) un Rēzeknes novada domes 20__. gada _______ lēmumu Nr.___ "Par _______________________" (protokols Nr. __, __.§), lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanu un/vai īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Finansējuma saņēmējs apņemas līdz 20__. gada ___.____________ atbilstoši iesniegtajam pieteikumam un tam pievienotajiem dokumentiem veikt šādus dzīvojamās mājas Nr.__, kas atrodas ____________________, __________________, _______________________ pagastā, Rēzeknes novadā, energoefektivitātes un/vai īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus (turpmāk – Pasākums):

1.1. __________________________________________________.

2. Līdzfinansētājs līdzfinansē Līguma 1. punktā minēto Pasākumu, ja ir izpildīti Saistošo noteikumu un šā Līguma prasības.

3. Ja Finansējuma saņēmējs nokavē 1. punktā noteikto termiņu, Līdzfinansētājam ir tiesības nepiešķirt līdzfinansējumu.

II. LĪDZFINANSĒJUMS UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

4. Pasākuma kopējās izmaksas ir __________________EUR (_______________ euro, _____centi), no kuriem Līdzfinansētāja līdzfinansējums ir ____________ EUR (_______________euro, ____centi).

5. Līdzfinansētājs pārskaita Finansējuma saņēmējam 4. punktā norādīto līdzfinansējumu uz Līgumā norādīto Finansējuma saņēmēja bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 6. punktā minētā Līdzfinansētāja izveidotās komisijas (turpmāk – Komisija) pozitīva lēmuma pieņemšanas.

6. Komisija 20 (divdesmit) darba dienu laikā pārbauda Līguma 10.8. apakšpunktā minētos
dokumentus, kā arī pārbauda izpildītos darbus dabā un pieņem lēmumu par to, vai tie atbilst Līguma nosacījumiem, un informē par pieņemto lēmumu Finansējuma saņēmēju.

7. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, Komisija ir tiesīga lemt par izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu.

8. Līdzfinansējumam priekšapmaksa nav paredzēta un Finansējuma saņēmējs to nav tiesīgs pieprasīt.

9. Visus Pasākuma īstenošanas laikā konstatētos neattiecināmos izdevumus vai sadārdzinājuma izmaksas Finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

III. PUŠU SAISTĪBAS

10. Finansējuma saņēmējs apņemas:

10.1. kvalitatīvi un noteiktajā laikā īstenot Pasākumu, atbilstoši pieteikumam līdzfinansējuma piešķiršanai;

10.2. ievērot Publisko iepirkumu likuma 7. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" prasības;

10.3. īstenojot Pasākumu, ievērot tā atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līdzfinansētāja prasībām;

10.4. nodrošināt, ka visas ar Pasākuma īstenošanu saistītās izmaksas ir apmaksātas un pakalpojumi ir sniegti Līguma darbības termiņā, ir uzskaitītas Finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

10.5. nodrošināt Līdzfinansētāja pārstāvim iespēju veikt Pasākuma aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas pasākuma īstenošanas laikā; pēc Līdzfinansētāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā vai mutiski sniegt informāciju par Pasākuma sagatavošanas un realizācijas gaitu, kā arī nekavējoties informēt par šķēršļiem, kas varētu ietekmēt Pasākuma kvalitāti vai izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem;

10.6. pēc Līdzfinansētāja pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā uzrādīt un/vai iesniegt visus Pasākuma ietvaros veikto izmaksu pamatojošos dokumentus;

10.7. kompensēt zaudējumus, kas Līdzfinansētājam radušies Finansējuma saņēmēja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas;

10.8. pēc Pasākuma īstenošanas iesniegt Komisijai šādus dokumentus:

10.8.1. darbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas ar attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem/darbu izpildītājiem;

10.8.2. rēķinu līdzfinansējuma summas apmērā.

11. Finansējuma saņēmējs, kas ir de minimis atbalsta saņēmējs, apņemas:

11.1. saglabāt datus (dokumentus) par de minimis atbalsta saņemšanu no Līdzfinansētāja 10 (desmit) fiskālos gadus, sākot no atbalsta piešķiršanas dienas;

11.2. nodrošināt, ka visas darbības un izmaksas, kas saistītas ar de minimis atbalstu, tiek uzskaitītas un nodalītas no pārējām darbībām un izmaksām, ir identificējamas un pārbaudāmas;

11.3. atmaksāt Līdzfinansētājam saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu, ja tiek pārkāptas Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 noteiktās de minimis atbalsta prasības.

12. Līdzfinansētājs apņemas veikt Līgumā paredzētos maksājumus, ja ir izpildītas Līgumā minētās Finansējuma saņēmēja saistības.

13. Līdzfinansētājam ir tiesības:

13.1. veikt Finansējuma saņēmēja darbību un aktivitāšu norises un ar Pasākuma īstenošanu saistīto dokumentu pārbaudes visā Pasākuma īstenošanas laikā;

13.2. pieprasīt Finansējuma saņēmējam atgriezt izmaksāto līdzfinansējuma summu vai tā daļu, un Finansējuma saņēmējam ir pienākums 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līdzfinansētāja pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Līdzfinansētājam summu neattiecināmo izmaksu apmērā, ja līdzfinansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

14. Līdzfinansētājs apņemas saglabāt datus (dokumentus) par Finansējuma saņēmējam sniegto de minimis atbalstu 10 (desmit) fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā piešķirts pēdējais atbalsts Finansējuma saņēmējam.

IV. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

15. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

16. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

17. Līguma izpildes laikā iegūtos personas datus Puses apņemas apstrādāt tikai atbilstoši Līguma noteiktajam mērķim.

18. Puses nodrošina un garantē, ka Līguma ietvaros veiktā personas datu apstrāde tiek īstenota, atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem, personas datu aizsardzības jomā.

19. Puses apņemas nodrošināt informācijas konfidencialitātes un datu aizsardzības prasību ievērošanu no Pušu darbinieku, auditoru un citu saistīto personu puses, kurām dati ir vai var būt pieejami uz Līguma vai tiesiska pamata.

20. Puses ņemot vērā savas tehniskās iespējas, to īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, pēc iespējas īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni personas datu aizsardzībai.

21. Personas datu obligāto tehnisko aizsardzību Puses īsteno ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem.

22. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

V. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

23. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

24. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

25. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

26. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

27. Līdzfinansētājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, nosūtot paziņojumu un norādot izbeigšanas datumu:

27.1. Rēzeknes novada pašvaldības budžeta neizpildes gadījumā;

27.1.1. ja Finansējuma saņēmējam pasludināts maksātnespējas process vai tā darbība ir apturēta;

27.1.2. ja Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības un pēc Līdzfinansētāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi vai turpina tās nepildīt. Šādā gadījumā Finansējuma saņēmējs atlīdzina Līdzfinansētājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 4. punktā minētās līdzfinansējuma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.

VI. CITI NOTEIKUMI

28. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

29. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

30. Puses apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no izmaiņu veikšanas brīža paziņot otrai Pusei par izmaiņām rekvizītos.

31. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstveidā otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

31.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad septītajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

31.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas saņēmēja adresē.

32. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Līguma un pasākuma īstenošanas laikā:

32.1. Līdzfinansētāja kontaktpersona: ________________________, tālr. _____________, e-pasts ___________________;

32.2. Finansējuma saņēmēja kontaktpersona:____________________, tālr._____________, e-pasts ___________________.

33. Līguma teksts sagatavots latviešu valodā uz ____ (____________________) lapām, 2 (divos) juridiski vienādos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Līdzfinansētājam, bet otrs – Finansējuma saņēmējam.

VII. PUŠU REKVIZĪTI

Līdzfinansētājs: Finansējuma saņēmējs:

Rēzeknes novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009112679

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95A,

Rēzekne, LV-4601,

tālrunis 64622238,

e-pasts: info@rezeknesnovads.lv

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konta Nr. LV56HABA0551026407356

_______________________________

Reģ. Nr./pers. kods ________________

Adrese: ________________________

_______________________________

tālrunis: ________________________

e-pasts: ________________________

Banka: ________________________

Kods: _________________________

Konts: _________________________

/ _______________/ / ______________ /

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību,
līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus, kādā Rēzeknes
novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai nodrošinātu
energoresursu patēriņu samazinājumu, un īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu šādiem mērķiem:

1) par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas restaurācijai;

2) dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai;

3) tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas;

4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā;

5) dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;

6) uz publisko ārtelpu vērstu dzīvojamo ēku fasāžu atjaunošanai;

7) mājokļu un vides pieejamības nodrošināšanai.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta piektā daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Sniedzot šā panta otrajā daļā noteikto palīdzību, pašvaldība ievēro komercdarbības atbalsta kontroli regulējošos normatīvos aktus.

Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts Finanšu ministrijas 2022. gada 3. marta saskaņojums Nr. 7-4/18/690 par saistošo noteikumu projektu, kā to nosaka Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. panta pirmās daļas 1. punkts un 10. pants.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām, proti: EUR 250 000.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Rēzeknes novada domes izveidota komisija, kas izvērtē pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Komisija sagatavo lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu izskatīšanai domes sēdē. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Rēzeknes novada dome, kuru var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!