• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.01.2022., Nr. 6 https://www.vestnesis.lv/op/2022/6.2

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu

Vēl šajā numurā

10.01.2022., Nr. 6

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 11.11.2021.

OP numurs: 2022/6.2

2022/6.2
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Cēsīs 2021. gada 11. novembrī

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 11.11.2021. lēmumu Nr. 353

Precizēti ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 459

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30.,
31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 25.2 panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamus atbalsta veidus un atbalsta apmēru bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk – bārenis), audžuģimenei un aizbildnim Cēsu novadā.

2. Noteikumos paredzēto atbalstu, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir Cēsu novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

3. Cēsu novadā ir šādi no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējami atbalsta veidi bāreņiem, audžuģimenēm un aizbildņiem:

3.1. valstī noteiktās sociālās garantijas bāreņiem:

3.1.1. naudas līdzekļu izmaksa patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3.1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3.1.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

3.1.4. mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam;

3.2. valstī noteiktie pabalsti un atlīdzība audžuģimenēm:

3.2.1. ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam;

3.2.2. pabalsts audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

3.2.3. atlīdzība audžuģimenei, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi;

3.3. pašvaldības noteiktais atbalsts bāreņiem, audžuģimenēm un aizbildņiem:

3.3.1. vienreizējs pabalsts, ievietojot bāreni audžuģimenē vai ieceļot bārenim aizbildni;

3.3.2. pabalsts bārenim, uzsākot mācību gadu;

3.3.3. pabalsts bārenim sociālās rehabilitācijas plānā noteikto mērķu sasniegšanai;

3.3.4. pabalsts aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu.

4. Noteikumu 3.3.2.–3.3.4. apakšpunktos minēto atbalstu ir tiesības saņemt bāreņiem, audžuģimenēm un aizbildņiem, ja lēmumu par bāreņa ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa un bāreņa deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

4.1 Iesniegumu par Noteikumos paredzēto atbalstu bāreņiem, audžuģimenēm un aizbildņiem Dienestā var iesniegt rakstveidā – kā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektronisko dokumentu, to nosūtot uz Dienesta e–pasta adresi sd@cesunovads.lv, vai kā personiski parakstītu dokumentu, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot personiski, kā arī var izteikt mutvārdos klātienē.

(precizējumi veikti ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 459)

II. Naudas līdzekļu izmaksa patstāvīgas dzīves uzsākšanai

5. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sociālajām garantijām bārenim.

6. Naudas līdzekļu apmērs bārenim patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir 218,00 euro un personai ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro.

7. Naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai bārenim izmaksā pēc iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas.

III. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

8. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim izmaksā vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sociālajām garantijām bārenim.

9. Vienreizējā pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 820,05 euro.

10. Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bārenim izmaksā pēc iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas.

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

11. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim piešķir pabalstu ikmēneša izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sociālajām garantijām bārenim.

12. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim ir 109,00 euro un personai ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro.

13. Pabalsta ikmēneša izdevumiem bārenim izmaksu uzsāk pēc iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas.

V. Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam

14. Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam ir tiesīgas saņemt likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" noteiktās personas.

15. Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam par tā lietošanā esošo dzīvojamo telpu piešķir likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteikto izdevumu segšanai.

16. Mājokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušam bērnam apmēru nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās normas, bet nepārsniedzot faktiskos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus.

17. Pabalsta saņemšanai bārenis iesniedz iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (izņemot gadījumu, ja iesniegumu iesniedz elektroniski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas ir parakstīts ar elektronisko parakstu), iesniegumam pievienojot dzīvokļa īres vai apakšīres līguma kopiju.

(precizējumi veikti ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 459)

18. Dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt mājokļa pabalstu.

19. Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam laika periodā, kad bārenim ir tiesības pieprasīt un saņemt šo pabalstu, piešķir uz trīs mēnešiem ar tā mēneša 1. datumu, kurā ir pieņemts lēmums par šī pabalsta piešķiršanu. Izbeidzoties piešķirtā pabalsta izmaksas periodam, bārenim ir tiesības mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam pieprasīt atkārtoti.

20. Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts pabalsts, nedzīvo.

21. Mājokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušam bērnam saņēmējam ir pienākums:

21.1. katru mēnesi līdz 25. datumam iesniegt Dienestam attiecīgā mēneša rēķina vai rēķinu par dzīvojamās telpas lietošanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem kopiju (kopijas);

21.2. nekavējoties informēt Dienestu, ja tiek mainīta pabalsta saņēmēja dzīvesvieta.

21.3. Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam izmaksā reizi mēnesī, mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam cietā kurināmā iegādei – reizi kalendāra gadā, un Dienests katru mēnesi 10 darbdienu laikā no rēķina vai rēķinu par dzīvojamās telpas lietošanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem kopijas (kopiju) saņemšanas dienas ieskaita pabalstu bāreņa norādītajā kredītiestādes kontā vai pārskaita mājokļa apsaimniekotājam un/vai attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem.

VI. Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam

22. Pabalstu audžuģimenei bērna uzturam izmaksā saskaņā ar Ministru kabineta audžuģimenes noteikumiem.

23. Pabalstu audžuģimenei bērna uzturam izmaksā katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša 10. datumam šādā apmērā:

23.1. 215,00 euro par bāreni līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai;

23.2. 258,00 euro par bāreni vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

24. Pabalsta audžuģimenei bērna uzturam izmaksu uzsāk pēc līguma noslēgšanas ar audžuģimeni.

VII. Pabalsts audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

25. Pabalstu audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā saskaņā ar Ministru kabineta audžuģimenes noteikumiem.

26. Pabalsta audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs 30,00 euro mēnesī.

27. Pabalstu audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša 10. datumam.

28. Pabalsta audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksu uzsāk pēc līguma noslēgšanas ar audžuģimeni.

VIII. Atlīdzība audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

29. Atlīdzību audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksā, ja bāreni ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi.

30. Atlīdzību audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksā saskaņā ar Ministru kabineta audžuģimenes noteikumiem.

IX. Vienreizējs pabalsts, ievietojot bāreni audžuģimenē vai ieceļot bārenim aizbildni

31. Vienreizēju pabalstu, ievietojot bāreni audžuģimenē vai ieceļot bārenim aizbildni, piešķir:

31.1. audžuģimenei, ar kuru Dienests noslēdzis līgumu par bāreņa ievietošanu audžuģimenē;

31.2. aizbildnim, kuru iecēlusi Cēsu novada bāriņtiesa.

32. Līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē vai bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu, ir pamats pabalsta, ievietojot bāreni audžuģimenē vai ieceļot bārenim aizbildni, piešķiršanai.

33. Vienreizēja pabalsta, ievietojot bāreni audžuģimenē vai ieceļot bārenim aizbildni, apmērs ir 20 % no valstī noteiktās minimālās darba algas.

34. Vienreizēju pabalstu, ievietojot bērnu audžuģimenē vai ieceļot bērnam aizbildni, izmaksā 10 dienu laikā pēc līguma par bāreņa ievietošanu audžuģimenē noslēgšanas vai Dienesta lēmuma par vienreizēja pabalsta, ieceļot bārenim aizbildni, piešķiršanas dienas.

X. Pabalsts mācību gada uzsākšanai

35. Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts ar bāreņa mācību procesa uzsākšanu vai turpināšanu saistīto izdevumu segšanai.

36. Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts, bārenim uzsākot jaunu mācību gadu pamata vai vidējās vispārējās izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei vai profesionālajās izglītības iestādēs, ja šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

37. Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā, un tā apmērs ir 30,00 euro vienam izglītojamajam – bārenim.

38. Pabalstu mācību gada uzsākšanai izmaksā, ja izglītojamais bez pārtraukuma mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 24 gada vecumam.

39. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

XI. Pabalsts bārenim sociālās rehabilitācijas plānā noteikto mērķu sasniegšanai

40. Pabalsts bārenim sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir paredzēts individuālās sociālās rehabilitācijas procesā noteikto mērķu sasniegšanai, t.sk. psiholoģiskās palīdzības vai sociālās rehabilitācijas izdevumu segšanai.

41. Pabalsta apmērs ir faktisko izdevumu par pakalpojumiem, kas nepieciešami sociālās rehabilitācijas plānā noteikto mērķu sasniegšanai, bet nepārsniedzot 200,00 euro kalendārā gada laikā.

42. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu pieņem, ievērojot bāreņa, bāreņa aizbildņa vai audžuģimenes iesniegumu un balstoties uz sociālā darba speciālista atzinumu par bāreņa vai audžuģimenes vai aizbildņa, sociālās situācijas novērtējumu vai bārenim, audžuģimenei vai aizbildnim un bārenim izstrādātā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.

43. Lai saņemtu Noteikumu 3.3.3. apakšpunktā minēto pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu un par izmantotajiem pakalpojumiem radušos izdevums apliecinošus dokumentus (čeku, stingās uzskaites kvīti vai rēķinu, izdruku no internetbankas), kurā norādīts bāreņa vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs.

XII. Pabalsts aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu

44. Pabalstu aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir tiesības saņemt Noteikumos paredzētajiem aizbildņiem, kuri saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pilda aizbildņa pienākumus. Bāriņtiesa, izsniedzot lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai veicot aizbildņa darbības uzraudzību, vienlaikus informē aizbildni par tiesībām saņemt šo pabalstu.

45. Pabalstu aizbildnim izmaksā papildus valsts sociālajiem pabalstiem aizbildnim, un to ir tiesības saņemt aizbildņa pienākumu pildīšanas laikā.

46. Pabalsta apmērs 400,00 euro gadā par katru bērnu, un pabalsta summa tiek izmaksāta divās vienādās daļās vienu reizi 6 mēnešu periodā. Pirmā pabalsta daļa tiek izmaksāta 10 dienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas.

47. Pabalsta apmērs par nepilnu 6 mēnešu periodu tiek noteikts proporcionāli laikam, kad bērns attiecīgajā 6 mēnešu periodā ir aizbildnībā, par pamatu ņemot Noteikumu 46. punktā paredzēto pabalsta apmēru 6 mēnešu periodā.

48. Aizbildnim, kuram piešķirts pabalsts, nekavējoties informē Dienestu par to, ka bārenis ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenē, bārenis sasniedzis 18 gadu vecumu vai bārenis ir miris.

49. Ja aizbildnis Noteikumu 48. punktā minētos nosacījumus nav pildījis un ir saņēmis pabalstu, aizbildnim ir pienākums labprātīgi atmaksāt Dienestam pārmaksāto pabalsta summu. Ja aizbildnis šo summu labprātīgi neatmaksā, to piedzen tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

50. Ja aizbildnis līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības pārvaldību, bāriņtiesa par to nekavējoties informē Dienestu, un tas ir pamats pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

51. Pabalsta izmaksu atjauno, ja bāriņtiesa sniegusi Dienestam informāciju par to, ka norēķins par aizbildnības pārvaldību saņemts.

52. Ja norēķins par aizbildnības pārvaldību tiek iesniegts vēlāk kā trīs mēnešus pēc Noteikumu 50. punktā minētā termiņa, pabalsta izmaksa tiek atsākta tikai no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalsta summu.

53. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja pieņemts bāriņtiesas lēmums par aizbildņa atlaišanu vai atcelšanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas un par aizbildņa atstādināšanu uz laiku, kamēr aizbildnis vai bārenis, par kuru maksā pabalstu, atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

XIII. Apstrīdēšana un pārsūdzēšana

54. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.

55. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XIV. Noslēguma jautājums

56. punkts svītrots ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 459

57. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

57.1. Amatas novada pašvaldības 2010. gada 18. februāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Par Amatas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem";

57.2. Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošo noteikumu Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem" 3.1., 3.2.1., 3.2.4. un 3.2.5. apakšpunkts, II, III, IV, IV1; V, VI, IX un X nodaļa un 39. un 40. punkts;

57.3. Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošie noteikumi Nr. 23 "Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā";

57.4. Līgatnes novada domes 2015. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 15/4 "Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem";

57.5. Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 "Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā" 3.3. un 3.4. apakšpunkts un V un VI nodaļa;

57.6. Priekuļu novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr. 15/2017 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem";

57.7. Priekuļu novada pašvaldības 2013. gada 12. decembra saistošie noteikumi Nr. 23 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm" 5.1., 5.2., 5.4., 5.5., 5.6., 6.1., 6.3., 6.4. un 6.5. apakšpunkts, II, III un IV nodaļa, 36.2. un 37.2. apakšpunkts un VI nodaļa;

(precizējumi veikti ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 459)

57.8. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011. gada 20. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 4/2011 "Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību";

57.9. Vecpiebalgas novada 2021. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 2/2021 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības";

57.10. Vecpiebalgas novada 2021. gada 25. marta saistošie noteikumi Nr. 4/2021 "Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem"
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums  Obligātās sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (turpmāk – bāreņi) un audžuģimenēm paredzētos minimālos pabalstus un atlīdzību, kas izmaksājami no pašvaldības budžeta, ir noteicis Ministru kabinets (attiecīgi Ministru kabineta 2005. noteikumi Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"). Minēto pabalstu apmērs, kā pašvaldības iniciatīvas pabalsti bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem noteikti Cēsu novada pašvaldību veidojošo bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos, kas līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma" pārejas noteikumu 17. punkta termiņam ir spēkā bijušo pašvaldību administratīvajās teritorijas.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, un līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi (..). Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu un izvērtējot Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus, ir izdodami vienoti Cēsu novada saistošie noteikumi par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Projektā:

– noteikts apmērs vai aprēķina un izmaksas kārtība Ministru kabineta paredzētajām pašvaldības finansētajām sociālajām garantijām bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam:

* naudas līdzekļu izmaksai patstāvīgas dzīves uzsākšanai (II nodaļa);

* vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (III nodaļa),

* ikmēneša izdevumiem (IV nodaļa);

* mājokļa pabalstam (V nodaļa);

– noteikts apmērs un izmaksas kārtība Ministru kabineta paredzētajiem pašvaldības pabalstiem audžuģimenei:

* bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei (VII nodaļa);

* atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu (VIII nodaļa).

– noteikti Cēsu novada pašvaldības pabalsti bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem:

* vienreizējs pabalsts, ievietojot bāreni audžuģimenē vai ieceļot bārenim aizbildni (IX nodaļa);

* pabalsts mācību gada uzsākšanai (X nodaļa);

* pabalsts sociālās rehabilitācijas plānā noteikto mērķu sasniegšanai (XI nodaļa);

*pabalsts aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu (XI nodaļa).

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos paredzēto pabalstu finansēšanai pašvaldības 2022. gada budžetā būs nepieciešami 259 457 euro, t.sk.:

– valsts noteiktajiem pabalstiem 212 247 euro, no tiem:

* naudas līdzekļiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 3 815,00 euro;

* mājokļa pabalstam bāreņiem – 26 640,00 euro;

* vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 12 300 euro;

* pabalstam ikmēneša izdevumiem 53 604 euro;

* ikmēneša pabalstam audžuģimenēm bērna uzturam – 102 684 euro;

* pabalstam apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 12 600 euro;

* atlīdzībai audžuģimenei, ja bērns audžuģimenē uzturas mazāk par mēnesi – 604 euro;

pašvaldības iniciatīvas pabalstiem 47 210 euro, no tiem:

* pabalstam sociālās rehabilitācijas plānā noteikto pienākumu izpildei – 7 600,00 euro;

* pabalstam mācību gada uzsākšanai – 3 510 euro;

* vienreizējam pabalstam, ievietojot bērnu audžuģimenē vai nododot aizbildnībā – 2 100 euro;

* pabalstam aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 34 000,00 euro.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Sociālā dienesta funkcijām un administratīvajām procedūrām.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punkts, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punkts; likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta piektā daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti" un pieejams:

Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsis, Cēsu nov.;

Amatas apvienības pārvaldē, "Ausmas" Drabešu pagasts, Cēsu nov.;

Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests", Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu nov.;

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu nov.;

Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu nov.;

Pārgaujas apvienības pārvaldē, "Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu nov.;

Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu nov.;

Vaives pagasta pārvaldē, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu nov.;

Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu nov.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!