• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes novada domes 2022. gada 17. februāra saistošie noteikumi Nr. 34 "Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.03.2022., Nr. 54 https://www.vestnesis.lv/op/2022/54.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 15/2022

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2021. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. SN 12/2021 "Pašvaldības aģentūras "Saulkrastu medicīnas un sociālās aprūpes centrs" nolikums"

Vēl šajā numurā

17.03.2022., Nr. 54

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 34

Pieņemts: 17.02.2022.

OP numurs: 2022/54.13

2022/54.13
RĪKI

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 34

Rēzeknē 2022. gada 17. februārī

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2022. gada 17. februāra sēdē (prot. Nr. 5, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
31. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošo un nomāto dzīvokļu un dzīvojamo telpu (turpmāk – dzīvojamo telpu) klasifikāciju un īres maksas noteikšanas kārtību.

2. Dzīvojamās telpas tiek klasificētas:

2.1. labiekārtota dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama centralizēta siltumapgāde, vanna/duša, tualete, aukstā ūdens apgāde, kanalizācijas pieslēgums, sadzīves atkritumu izvešana;

2.2. labiekārtota dzīvojamā telpa renovētā un/vai rekonstruētā dzīvojamā mājā – labiekārtota dzīvojamā telpa, kura atrodas renovētā un/vai rekonstruētā dzīvojamā mājā;

2.3. daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, vanna/duša, aukstā ūdens apgāde, kanalizācijas pieslēgums, sadzīves atkritumu izvešana, tualete atrodas dzīvojamajā telpā vai dzīvojamajā mājā;

2.4. dzīvojamā telpa bez ērtībām – dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, aukstā ūdens apgāde ārpus dzīvojamās telpas, tualete ārpus dzīvojamās telpas, sadzīves atkritumu izvešana.

3. Dzīvojamā telpa tiek klasificēta zemāka labiekārtojuma līmenī, ja tā neatbilst visiem konkrētā labiekārtojuma līmeņa nosacījumiem.

4. Dzīvojamo telpu īres maksa tiek noteikta aprēķina rezultātā, kuru veic pašvaldības iestādes – apvienību pārvaldes – vai pašvaldības kapitālsabiedrības, izmantojot šādu īres maksas aprēķināšanas formulu:

Īm=(P+Am) *S, kur

Īm – īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);

P – īres maksas peļņas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru);

Am – dzīvojamās mājas, kurā atrodas dzīvojamā telpa, pārvaldīšanas izdevumi, maksājums šīs dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā un kapitālieguldījumi (maksājumi par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamo dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanu vai pārbūvi-ēkas siltummezgla rekonstrukcijai/izbūvei, ēkas remontam un citām ar ēkas uzturēšanu saistītajām vajadzībām ņemtā kredīta dzēšanu), kas noteikti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru);

S – dzīvojamās telpas platība – dzīvojamās telpas kopējā platība (noteikta kvadrātmetros).

5. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksas peļņas daļa (P) pašvaldības teritorijā ir:

5.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,40 euro/m2 mēnesī;

5.2. labiekārtotām dzīvojamām telpām renovētā un/vai rekonstruētā dzīvojamā mājā – 0,50 euro/m2 mēnesī;

5.3. daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,30 euro/m2 mēnesī;

5.4. dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,20 euro/m2 mēnesī;

6. Īres maksas samaksu pilnā apmērā par kārtējo mēnesi veic līdz katra kārtējā mēneša pēdējam datumam.

7. Noteikt, ka papildus īres maksai, proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami obligātie maksājumi (normatīvajos aktos vai pakalpojuma sniedzēja noteiktajos termiņos):

7.1. normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un citi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu maksājumi;

7.2. dzīvojamās telpas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja dzīvojamā telpa atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes vai maksājums par likumisko zemes lietošanu;

7.3. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksa saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem.

8. Īres maksu iekasē pašvaldības iestāde – apvienības pārvalde, kuras grāmatvedības uzskaitē atrodas dzīvojamā telpa, ja īres līgumu ir noslēgusi pašvaldība vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kura veic dzīvojamās telpas pārvaldīšanu un/vai apsaimniekošanu, ja īres līgums ir noslēgts ar pašvaldības kapitālsabiedrību.

9. Pašvaldības kapitālsabiedrība iekasēto īres maksas peļņas daļu (P), no kuras atskaitīti 7 % no aprēķinātās īres maksas, pārskaita pašvaldības iestādei – apvienības pārvaldei, kuras teritorijā atrodas dzīvojamā telpa, līdz nākošā mēneša 25. datumam.

10. Īres maksas peļņas daļa (P) tiek izlietota pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzturēšanas darbiem un remontdarbiem.

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmo daļu pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu.

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu).

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo, vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas apmēru šajās dzīvojamās telpās dzīvojošiem īrniekiem, dzīvojamo telpu klasifikāciju un īres maksas noteikšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūcijas, kuras iekasē īres maksu un kārtību par pašvaldības kapitālsabiedrībām iekasētās īres maksas peļņas daļas pārskaitīšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu. Pašlaik nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus, taču 2022. gada 1. jūlijā stājoties spēkā saistošajiem noteikumiem pašvaldības budžeta ieņēmumi varētu palielināties par EUR 31000.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs – apvienības pārvaldēs un to struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs.

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas un Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību starpniecību, lūdzot izteikt priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!