• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Balvu novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3/2022 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.03.2022., Nr. 44 https://www.vestnesis.lv/op/2022/44.24

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā. Precizējot iepriekš publicēto

Vēl šajā numurā

03.03.2022., Nr. 44

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Balvu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 3/2022

Pieņemts: 27.01.2022.

OP numurs: 2022/44.24

2022/44.24
RĪKI

Balvu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2022

Balvos 2022. gada 27. janvārī

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2022. gada 27. janvāra lēmumu (sēdes prot. Nr. 2, 61. §)

PRECIZĒTI
ar Balvu novada domes
2022. gada 24. februāra lēmumu (sēdes prot. Nr. 6, 36. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu,
2. panta 8.1 daļu un 3. panta 1.4 daļu

1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā" nosaka kārtību, kādā Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā tiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis par Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas.

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2, un kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas.

3. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikti ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā:

3.1. no inženierbūves kadastrālās vērtības, ja inženierbūve reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma);

3.2. no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja inženierbūve nav reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā.

4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā:

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

4.2. būves kadastrālās vērtības.

5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasifikāciju veic un lēmumus par šo būvju klasificēšanu pieņem Balvu novada Būvvalde.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par saistošo noteikumu 4. punktā minēto būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic Balvu novada administrācijas Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļa, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par būves atzīšanu kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša būve vai attiecīgais statuss atcelts.

7. Nekustamā īpašuma nodokli par Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu):

7.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;

7.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

7.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

7.4. persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā;

7.5. nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs), kuram daudzdzīvokļu dzīvojama (mājas daļa), nav nodota valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas tā lietošanā (faktiskā lietošanā).

8. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

8.1. Balvu novada domes 2013. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5/2013 "Par nekustamā īpašuma nodokli Balvu novadā";

8.2. Baltinavas novada domes 2016. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā";

8.3. Rugāju novada domes 2013. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 20/2013 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo māju palīgēkām Rugāju novadā";

8.4. Viļakas novada domes 2012. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 12/2012 "Par nekustamā īpašuma nodokli Viļakas novada pašvaldībā";

8.5. Balvu novada domes 2013. gada 14. februāra saistošie noteikumi Nr. 8/2013 "Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Balvu novadā";

8.6. Balvu novada domes 2014. gada 10. jūlija saistošie noteikumi Nr. 8/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piekritīgo zemi Balvu novadā".

9. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā" stājas spēkā ar 2023. gada 1. janvāri.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk – Likums) piešķir pašvaldībām tiesības, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus, lemt par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par inženierbūvju – laukumu, kuri tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa likmi, kā arī piešķir pašvaldībām tiesības noteikt nodokļa likmes par savā administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem no 0,2 % līdz 3 %.

Likums nosaka, ka nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumos, kad nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī nosaka, ka, lemjot par nodokļa likmēm, pašvaldības piemēro Likumā noteiktos principus.

Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir daudzdzīvokļu mājas. Šajās mājās dzīvokļi pieder gan pašvaldībai, gan privātpersonām. Tā kā pašvaldībai ir jāadministrē nekustamā īpašuma nodoklis, ir nepieciešams noteikt kā minētajos gadījumos nodokli maksā īpašnieki, īrnieki un nomnieki.

2. Īss projekta satura izklāsts

Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu, izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kuros noteikts, ka:

1. Dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas.

2. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi, tiks aplikti ar nekustamā īpašuma nodokli 1,5 % apmērā.

3. Ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3 % apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības – tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves. Noteikts, ka minēto būvju klasificēšanu nodrošina un administratīvos aktus par šo būvju klasificēšanu izdod Balvu novada Būvvalde.

4. Nekustamā īpašuma nodokli par Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā īrnieki, nomnieki, tiesiskie valdītāji, lietotāji.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta ieņēmumi netiks ietekmēti.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi būs pozitīva, jo būs nepieciešami pakalpojumi, lai sakārtotu vidi degradējošus objektus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!