• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.03.2022., Nr. 43 https://www.vestnesis.lv/op/2022/43.24

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/3

Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā

Vēl šajā numurā

02.03.2022., Nr. 43

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jēkabpils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 34

Pieņemts: 23.12.2021.

OP numurs: 2022/43.24

2022/43.24
RĪKI

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 34

Jēkabpils novadā 2021. gada 23. decembrī

Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
23.12.2021. lēmumu Nr. 640 (prot. Nr. 15, 109. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
4., 6. un 10. punktu, 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldībā piešķir un izmaksā stipendijas.

2. Jēkabpils novada pašvaldība budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir:

2.1. studenta stipendiju, kas tiek piešķirta šo noteikumu II nodaļas noteiktajā kārtībā;

2.2. ārstniecības speciālista stipendiju (turpmāk – rezidenta stipendija), kas tiek piešķirta III nodaļas noteiktajā kārtībā;

2.3. pedagoga stipendiju, kas tiek piešķirta IV nodaļas noteiktajā kārtībā.

3. Studenta stipendiju piešķir studentam vai audzēknim (turpmāk – students), kurš mācās Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās programmās un, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novadā.

4. Rezidenta stipendiju piešķir studentam sākot ar 3. kursu, kurš apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā kādā no Veselības ministrijas noteiktajām pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm vai rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā vai apgūst akreditētu profesionālās augstākās izglītības programmu, kuras apgūšanas rezultātā pretendents iegūst noteiktu specialitāti un, sertificējoties ir tiesīgs patstāvīgi praktizēt.

5. Pedagoga stipendiju piešķir studentam sākot ar 3. kursu, kurš apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu pedagoģijā kādā no Izglītības ministrijas noteiktajām pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm.

6. Persona vienā mācību gadā var pretendēt tikai uz vienu stipendijas veidu – uz studenta stipendiju, uz rezidenta stipendiju vai pedagoga stipendiju.

II. Studenta stipendijas piešķiršanas kārtība

7. Jēkabpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome) ar atsevišķu lēmumu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūnijam nosaka atbalstāmās specialitātes. Ja Dome līdz kārtējā gada 1. jūnijam nav noteikusi atbalstāmās specialitātes, tad piemērojamas pēdējās noteiktās atbalstāmās specialitātes.

8. Studenta stipendijas apmērs ir 65 euro (sešdesmit pieci eiro, 00 centi) mēnesī, no minētās summas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek ieturēti obligātie nodokļu maksājumi.

9. Studenta stipendija tiek piešķirta studentiem, kuri apgūst kādu no ar domes lēmumu noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm, šādā kārtībā:

9.1. stipendiju piešķir arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem un 1. līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmu studentiem, kuri mācās 1. kursā, ņemot vērā šādas personu kategorijas, kuras noteiktas prioritārā secībā:

9.1.1. bāreņiem;

9.1.2. studentiem no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

9.1.3. studentiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

9.1.4. jebkuram citam 1. kursa studentam iesniegumu iesniegšanas secībā.

9.2. ja piešķirtas stipendijas 9.1. punktā noteiktajām personu kategorijām un paliek budžeta līdzekļi, stipendiju piešķir arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem un 1. līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmu studentiem, kuri mācās 2. kursā un nākamajos kursos un pretendenti iesnieguši noteikumu 10.5. punktā noteikto informāciju, ņemot vērā šādas personu kategorijas, kuras noteiktas prioritārā secībā:

9.2.1. bāreņiem;

9.2.2. studentiem no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

9.2.3. studentiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

9.2.4. jebkuram citam 2. kursa vai nākamo kursu studentam iesniegumu iesniegšanas secībā.

9.3. ja piešķirtas stipendijas 9.2. punktā noteiktajām personu kategorijām un paliek budžeta līdzekļi, stipendiju piešķir akadēmiskās augstākās izglītības programmas (bakalaura grāda ieguvei) 1. kursa studentiem un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve) 1. kursu studentiem ņemot vērā šādas personu kategorijas, kuras noteiktas prioritārā secībā:

9.3.1. bāreņiem;

9.3.2. studentiem no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

9.3.3. studentiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

9.3.4. jebkuram citam 1. kursa studentam iesniegumu iesniegšanas secībā.

10. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt studenta stipendiju, jāiesniedz šādi dokumenti:

10.1. iesniegums par studenta stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā, minēto informāciju norāda arī par arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādi;

10.2. izziņa no attiecīgās izglītības iestādes par studiju faktu;

10.3. sekmju izraksts par studiju periodu vai iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izraksts;

10.4. dokumenti (piemēram, izglītības iestādes izziņa), kas apliecina noteikumu 9.1.2., 9.2.2. un 9.3.2. apakšpunktā noteikto faktu par studijām, par katru attiecīgās ģimenes bērnu, kas ir pilngadīgs, bet nav vecāks par 24 gadiem;

10.5. noteikumu 9.2. punktā noteiktie pretendenti iesniegumam papildus pievieno informāciju, kas apliecina pretendenta prakses vai darba tiesiskās attiecības ar kādu no pašvaldības teritorijā esošiem uzņēmumiem par pienākumu veikšanu kādā ar domes lēmumu noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm un šīs attiecības ir ilgušas vismaz 2 mēnešus pēdējā gada laikā.

11. Pretendentiem dokumenti Jēkabpils novada pašvaldībā jāiesniedz līdz 20. septembrim.

12. Studenta stipendijas piešķiršanai atkārtoti nevar pretendēt, ja students no mācību iestādes ir atskaitīts par nesekmību.

13. Studenta stipendija tiek piešķirta uz vienu mācību gadu un tiek ieskaitīta pretendenta norādītajā kontā katru mēnesi 10. datumā.

14. Studenta stipendijas saņēmējam līdz nākošā gada 20. februārim Jēkabpils novada pašvaldībā jāiesniedz izziņa no izglītības iestādes par sekmīgu mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē.

15. Studenta stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja students līdz nākošā gada 20. februārim nav iesniedzis Jēkabpils novada pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē. Pēc izziņas iesniegšanas studenta stipendiju turpina izmaksāt līdz mācību gada beigām.

16. Pašvaldība piešķirto studenta stipendiju neizmaksā šādos gadījumos:

16.1. tiek pārtrauktas studijas;

16.2. studentam piešķirts akadēmiskais gads.

17. Lēmumu par studenta stipendijas neizmaksāšanu pieņem 10 dienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas vai no fakta konstatācijas.

18. Lēmumu par studenta stipendijas izmaksas pārtraukšanu un izmaksas atsākšanu pieņem 10 dienu laikā no fakta konstatācijas brīža.

19. Lēmumu par studenta stipendijas piešķiršanu un noteikumu 17. un 18. punktā noteiktos lēmumus pieņem iestādes "Jēkabpils novada Izglītības pārvalde" vadītājs (turpmāk – Izglītības pārvalde).

20. Izglītības pārvalde pieņemtos lēmumus izpildei iesniedz iestādes "Jēkabpils novada administratīvā pārvalde" Grāmatvedības nodaļai.

21. Izglītības pārvalde vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā.

22. Izglītības pārvalde ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto lēmumu izpildi konkrēto studenta stipendiju piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

23. Izglītības pārvalde informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iesniedz Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejai reizi mēnesī.

24. Izglītības pārvaldes pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Jēkabpils novada domē.

III. Rezidenta stipendijas piešķiršanas kārtība

25. Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka atbalstāmās ārstniecības speciālistu specialitātes un speciālistu skaitu, ņemot vērā SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" ieteikumus.

26. Uz vakantajām atbalstāmajām ārstniecības speciālistu specialitātēm SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" izsludina konkursu, nosakot dokumentu iesniegšanas termiņu.

27. Pēc konkursa noslēguma SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz Izglītības pārvaldei dokumentus lēmuma pieņemšanai par rezidenta stipendijas piešķiršanu un sagatavo Izglītības pārvaldes lēmuma projektu.

28. Izglītības pārvalde izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus. Izglītības pārvalde vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā. Izglītības pārvaldei pirms lēmuma pieņemšanas ir tiesības nepieciešamības gadījumā pretendentu uzaicināt uz Izglītības pārvaldi.

29. Lēmumu par rezidenta stipendijas izmaksas piešķiršanu pieņem Izglītības pārvalde.

30. Pēc Izglītības pārvaldes lēmuma pieņemšanas par rezidenta stipendijas piešķiršanu pretendents slēdz līgumu ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" par rezidenta stipendijas izmaksu, saskaņā ar noteikumu pielikumu.

31. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" līgumā noteiktā kārtībā izmaksā rezidenta stipendiju. Dome piešķir dotāciju SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" rezidenta stipendijas izmaksai budžetā noteiktajā apmērā.

32. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" kontrolē noslēgto līgumu izpildi.

33. Rezidenta stipendija tiek piešķirta uz visu studiju vai rezidentūras laiku.

34. Rezidentam, kuram piešķirta rezidenta stipendija uz studiju laiku, bet tas turpina mācības rezidentūrā, pēc apliecinošu dokumentu saņemšanas par rezidentūru, Izglītības pārvalde pieņem lēmumu turpināt izmaksāt rezidenta stipendiju.

35. Rezidenta stipendija vienam pretendentam tiek piešķirta par vienu apgūstamo specialitāti.

36. Rezidenta stipendijas apmērs ir 400 euro (četri simti eiro, 00 centi) mēnesī. No minētās summas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek ieturēti obligātie nodokļu maksājumi. Dome ir tiesīga grozīt rezidenta stipendijas apmēru atbilstoši budžeta apropriācijai.

37. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt rezidenta stipendiju, SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" jāiesniedz šādi dokumenti:

37.1. pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā specialitāte, studiju (rezidentūras) programmas nosaukums, izglītības iestāde un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads;

37.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīts: studiju fakts, apgūstamā specialitāte un iegūstamās specialitātes beigu termiņš;

37.3. sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;

37.4. rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents;

37.5. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils novada domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē par kuras apgūšanas periodu ir maksāta rezidenta stipendija trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā;

37.6. svešvalodās iesniegtu dokumentu tulkojums valsts valodā.

38. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz rezidenta stipendiju, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

38.1. pretendents ir students sākot ar 3. kursu vai rezidents un apgūst kādu no apstiprinātajām atbalstāmajām specialitātēm;

38.2. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

38.3. svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

38.4. pretendents pārvalda valsts valodu;

38.5. pretendents apliecinājis, gatavību stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils novada domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē par kuras apgūšanas periodu ir maksāta rezidenta stipendija trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā.

39. Priekšrocība saņemt rezidenta stipendiju ir tam, kuram augstāka vidējā atzīme.

40. Katru gadu līdz 5. oktobrim rezidenta stipendijas saņēmējs iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" mācību iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina rezidenta stipendijas saņēmēja sekmes vismaz 38. punktā noteiktajā līmenī. Ja rezidenta stipendijas saņēmējs neatbilst 38. punktam noteiktajiem kritērijiem, SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vienpusēji lauž līgumu un pieprasa izmaksātās rezidenta stipendijas atmaksu viena mēneša laikā.

41. Rezidenta stipendijas saņēmējam, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums u.c.), iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" rakstisku iesniegumu rezidenta stipendijas izmaksas pagaidu pārtraukšanai.

42. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par rezidenta stipendijas izmaksas pārtraukšanu.

43. Lēmumu par rezidenta stipendijas izmaksas pārtraukšanu pieņem Izglītības pārvalde.

44. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto Izglītības pārvaldes lēmumu izpildi konkrēto rezidenta stipendiju piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

45. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" reizi gadā sagatavo un iesniedz pašvaldībai pārskatu par piešķirtās budžeta dotācijas izlietojumu un rezidenta stipendiju izmaksu.

46. Izglītības pārvalde informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iesniedz Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejai reizi mēnesī.

47. Izglītības pārvaldes pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Jēkabpils novada domē.

IV. Pedagoga stipendijas piešķiršanas kārtība

48. Dome nosaka pedagogu atbalstāmās speciālistu specialitātes un speciālistu skaitu (turpmāk – atbalstāmās pedagogu specialitātes), ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu ierosinājumus.

49. Uz vakantajām atbalstāmajām pedagogu specialitātēm Izglītības pārvalde izsludina konkursu, nosakot dokumentu iesniegšanas termiņu.

50. Pēc konkursa noslēguma Izglītības pārvalde izvērtē pretendentu pieteikumus un pieņem lēmumu par pedagogu stipendijas izmaksas piešķiršanu.

51. Nepieciešamības gadījumā pirms lēmuma pieņemšanas pretendentu var uzaicināt uz Izglītības pārvaldi.

52. Pēc lēmuma pieņemšanas par stipendijas piešķiršanu pretendents slēdz līgumu ar Izglītības pārvaldi par stipendijas izmaksu saskaņā ar noteikumu pielikumu.

53. Stipendija tiek piešķirta uz visu studiju laiku, kuru izmaksā deviņus mēnešus kalendārajā gadā. Stipendija netiek maksāta jūnija, jūlija un augusta mēnešos.

54. Stipendija vienam pretendentam tiek piešķirta par vienu apgūstamo specialitāti.

55. Stipendijas apmērs ir 300 euro (trīs simti eiro, 00 centi) mēnesī. No minētās summas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek ieturēti obligātie nodokļu maksājumi. Dome ir tiesīga grozīt stipendijas apmēru atbilstoši budžeta apropriācijai.

56. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju jāiesniedz šādi dokumenti:

56.1. pieteikums, kurā norādīts - vārds, uzvārds, iegūstamā specialitāte, studiju programmas nosaukums, izglītības iestāde un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads;

56.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīts: studiju fakts, apgūstamā specialitāte un iegūstamās specialitātes beigu termiņš;

56.3. sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;

56.4. rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents;

56.5. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās ar kādu no Jēkabpils novada domes izveidotajām izglītības iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā specialitātē par kuras apgūšanas periodu ir maksāta pedagoga stipendija trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā;

56.6. svešvalodās iesniegtu dokumentu tulkojums valsts valodā.

57. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

57.1. pretendents apgūst kādu no apstiprinātajām atbalstāmajām specialitātēm;

57.2. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

57.3. svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

57.4. pretendents pārvalda valsts valodu;

57.5. pretendents apliecinājis, gatavību stāties darba tiesiskajās attiecībās ar kādu no Jēkabpils novada domes izveidotajām izglītības iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā specialitātē par kuras apgūšanas periodu ir maksāta stipendija trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, kas tiks paredzēts darba līgumā.

58. Priekšrocība saņemt stipendiju ir tam, kuram augstāka vidējā atzīme.

59. Katru gadu līdz 15. septembrim stipendijas saņēmējs pašvaldībā iesniedz mācību iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina stipendijas saņēmēja sekmes vismaz 57. punktā noteiktajā līmenī. Ja stipendijas saņēmējs neatbilst 57. punktam noteiktajiem kritērijiem, Izglītības pārvalde vienpusēji lauž līgumu un pieprasa izmaksātās stipendijas atmaksu viena mēneša laikā.

60. Stipendijas saņēmējam, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums u.c.), iesniedz pašvaldībā rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksas pagaidu pārtraukšanai.

61. Pedagoga stipendijas saņēmējam, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums u.c.), iesniedz Izglītības pārvaldē rakstisku iesniegumu pedagoga stipendijas izmaksas pagaidu pārtraukšanai.

62. Lēmumu par pedagoga stipendijas izmaksas pārtraukšanu pieņem Izglītības pārvalde.

63. Izglītības pārvalde ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto lēmumu izpildi konkrēto pedagogu stipendiju piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

64. Izglītības pārvalde pieņemtos lēmumus izpildei iesniedz iestādes "Jēkabpils novada administratīvā pārvalde" Grāmatvedības nodaļai.

65. Izglītības pārvalde informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iesniedz Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejai reizi mēnesī.

66. Izglītības pārvaldes pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Jēkabpils novada domē.

V. Noslēguma jautājumi

67. Atzīt par spēku zaudējušiem:

67.1. Jēkabpils pilsētas domes 2015. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 35 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 5. nr.; 2016, 208. nr.; 2017, 192. nr.; 2018, 74. nr.);

67.2. Aknīstes novada domes 2016. gada 23. novembra saistošos noteikumus Nr. 30/2016 "Par Aknīstes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību".

68. Stipendijas, kas piešķirtas saskaņā ar noteikumu 67. punktā noteiktajiem saistošajiem noteikumiem tiek izmaksātas saskaņā ar attiecīgajiem domju lēmumiem.

69. Līgumi par rezidenta stipendiju izmaksu, kas noslēgti pamatojoties uz noteikumu 67.punktā noteiktajiem saistošajiem noteikumiem, ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

70. Rezidentu stipendijas, kas piešķirtas saskaņā ar noteikumu 67. punktā noteiktajiem saistošajiem noteikumiem, tiek izmaksātas šo noteikumu 36. punktā noteiktajā apmērā no nākamā mēneša, kad stājas spēkā saistošie noteikumi.

71. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to pilna teksta publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", bet noteikumu II un IV nodaļu piemēro no 2022. gada 1. jūlija.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

 

Pielikums
Jēkabpils novada domes
23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 34

LĪGUMS

Jēkabpils novadā

datums

Iestāde/SIA, tās amats, vārds uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar dokumenta nosaukums turpmāk tekstā saīsinājums, no vienas puses, un

Vārds uzvārds personas kods kods, dzīvo adrese, turpmāk tekstā Stipendiāts, no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti arī Puse/Puses, pamatojoties uz institūcijas nosaukums datums lēmumu Nr. numurs, nosaukums, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā līgums:

I. Līguma priekšmets

1. Iestāde/Slimnīca apņemas Stipendiātam maksāt rezidenta/pedagoga stipendiju summa mēnesī (turpmāk tekstā stipendija), lai Stipendiāts apgūtu specialitāte.

2. Iestāde/Slimnīca pirms stipendijas izmaksas pārskaita normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

3. Stipendija tiek maksāta datums no līdz.

II. Norēķinu kārtība

4. Stipendiju izmaksā vienu reizi mēnesī un tā tiek pārskaitīta uz Stipendiāta norādīto bankas kontu Nr. numurs līdz datums par tekošo mēnesi.

5. Par stipendijas saņemšanas dienu Puses atzīst datumu, kad Iestāde/Slimnīca veikusi maksājumu.

III. Iestādes/Slimnīcas tiesības un pienākumi

6. Iestādei/Slimnīcai ir tiesības:

6.1. pieprasīt no Stipendiāta ar studijām vai rezidentūru saistītos dokumentus un informāciju;

6.2. piedāvāt Stipendiātam prakses vai darbavietu nosaukums;

6.3. atbilstoši iespējām nodrošināt pasūtījumu zinātniskajam darbam;

6.4. pārtraukt stipendijas izmaksu un atprasīt izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, ja:

6.4.1. stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas;

6.4.2. sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

6.4.3. stipendiāts nepilda līguma nosacījumus;

6.4.4. Stipendiāts pārtrauc darba tiesiskās attiecības pirms Līguma 9.3. punktā noteiktā termiņa;

6.4.5. Stipendiāts izbeidz mācības, neiegūstot noteikto specialitāti;

6.4.6. Stipendiāts nav iesniedzis noteiktajā termiņā Līguma 9.6. punktā noteiktos dokumentus;

6.5. pārtraukt stipendijas izmaksu, ja Stipendiāts pārtrauc studiju (rezidentūras) apguvi (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.). Ja studiju (rezidentūras) pārtraukums ir ilgāks par gadu vai studijas (rezidentūra) netiek atsāktas, Iestādei/Slimnīcai ir tiesības atprasīt izmaksāto stipendiju, tajā skaitā ieturētos nodokļus, kā arī līgumsodu 10% apmērā no izmaksātās summas;

6.6. grozīt stipendijas apmēru atbilstoši Jēkabpils novada domes lēmumiem.

7. Iestādes/Slimnīcas pienākumi:

7.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā pārskaitīt stipendiju;

7.2. Maksāt nodokļus likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā;

7.3. Nodrošināt Stipendiātu ar darbu SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādā no Jēkabpils novada domes izveidotajām iestādēm pēc studiju pabeigšanas līguma 1. punktā noteiktajā specialitātē.

IV. Stipendiāta tiesības un pienākumi

8. Stipendiātam ir tiesības saņemt līgumā noteikto stipendiju.

9. Stipendiāta pienākumi:

9.1. apgūt līguma 1. punktā noteikto specialitāti un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu;

9.2. pēc Iestādes/Slimnīcas pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā sniegt pieprasīto informāciju;

9.3. mēneša laikā pēc studiju absolvēšanas vai Iestādes/Slimnīcas uzaicinājuma saņemšanas, nodibināt darba tiesiskās attiecības ar nosaukums un nostrādāt līguma 1. punktā noteiktajā specialitātē trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar nosaukums darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā;

9.4. ja Stipendiāts studijas pārtrauc vai izbeidz, tad 10 dienu laikā pēc šī fakta iestāšanās paziņot to Iestādei/Slimnīcai;

9.5. informēt Iestādi/Slimnīcu gadījumā, ja uz laiku tiek pārtrauktas studijas (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.) un iesniegt rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Mācību pārtraukuma laiks nevar būt garāks par vienu gadu;

9.6. katru gadu līdz datums Iestādei/Slimnīcai iesniegt mācību iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina stipendijas saņēmēja sekmes un apliecinājumu par atlikušo studiju vai rezidentūras laiku, kā arī apliecinājumu par studiju turpināšanu;

9.7. līguma noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā atmaksāt stipendiju;

9.8. sekmīgi apgūt studiju programmu kursa apguves noteiktajā laikā;

9.9. Līguma 13. punktā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā atmaksāt saņemto stipendiju

10. Stipendiātam saņemtā stipendija Iestāde/Slimnīcai nav jāatmaksā, izņemot šādus gadījumus:

10.1. Stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas;

10.2. sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

10.3. Stipendiāts nepilda līguma nosacījumus;

10.4. Stipendiāts pārtrauc darba tiesiskās attiecības pirms Līguma 9.3. punktā noteiktā termiņa;

10.5. Stipendiāts izbeidz mācības, neiegūstot noteikto specialitāti;

10.6. Stipendiāts nav iesniedzis Līguma 9.6. punktā noteiktos dokumentus;

10.7. Stipendiāta studiju (rezidentūras) pārtraukums ir ilgāks par vienu gadu vai studijas (rezidentūra) netiek atsāktas.

11. Stipendiāts apliecina, ka piekrīt, ka Iestādei/Slimnīcai ir tiesības līguma izpildes ietvaros pieprasīt un nodot informāciju, tai skaitā, kas satur personas datus, tajā skaitā nodot Stipendiāta datus piedziņas kompānijām ar mērķi šī līguma izpildei.

V. Noslēguma noteikumi

12. Gadījumā, ja Stipendiāts izvēlas citu darbavietu vai iestājas līguma 6.4. punktā noteiktie gadījumi, Iestāde/Slimnīca vienpusēji pārtrauc stipendijas izmaksu un Stipendiāts mēneša laikā no gadījuma iestāšanās brīža atmaksā Iestādei/Slimnīcai izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, tajā skaitā aprēķinātos un samaksātos nodokļus, kā arī līgumsodu 10 % apmērā no piešķirtās summas.

13. Katru gadu Iestāde/Slimnīca sastāda apliecinājumu par attiecīgajā periodā aprēķinātās, izmaksātās stipendijas un ieturēto nodokļu apmēru un iesniedz Stipendiātam. Stipendiātam 5 (piecu) dienu laikā no saņemšanas dienas, apliecinājums jāparaksta un jāiesniedz Iestādei/Slimnīcai. Ja Stipendiāts noteiktajā termiņā neiesniedz apliecinājumu Iestādei/Slimnīcai, tai ir tiesības vienpusēji pārtraukt stipendijas izmaksu līdz brīdim, kad iesniegts apliecinājums.

14. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

15. Visi strīdi un domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties nav iespējams, Puses iesniedz strīdu izskatīšanai tiesā saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

16. Visi grozījumi līgumā izdarāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties vai atbilstoši Jēkabpils novada domes lēmumam.

17. Iestāde/Slimnīca var vienpusēji lauzt līgumu, ja Stipendiāts nepilda tā saistības vai uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas.

18. Puses apliecina, ka līgumā norādītās adreses un rekvizīti ir patiesi.

19. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Katra Puse saņem vienu eksemplāru.

VI. Pušu rekvizīti un paraksti:

Iestāde/Slimnīca: Stipendiāts:

 

Jēkabpils novada domes 23.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 34 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Jēkabpils pilsētas dome 2015.gada 17. decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 35 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu", savukārt Aknīstes novada domes 2016. gada 23. novembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 30/2016 "Par Aknīstes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību".

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu minētie domju apstiprinātie saistošie noteikumi ir pārskatīti un izstrādāti jauni Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu".

Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu izstrādē par pamatu ir ņemti gan Jēkabpils pilsētas domes 2015. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 35 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu", gan Aknīstes novada domes 2016. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr. 30/2016 "Par Aknīstes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību".

Saistošo noteikumu mērķis ir turpināt atbalstīt un veicināt novada jauniešu profesionālās un augstākās izglītības iegūšanu, ar saistošajiem noteikumiem tiek plānots turpināt sniegt atbalstu jaunu ārstniecības speciālistu piesaistei novada teritorijā un ieviest jaunu atbalstu pedagogu piesaistei novada izglītības iestādēs.

2. Īss projekta satura izklāsts Pašvaldība plāno piešķirt trīs veidu stipendijas: studentu stipendiju, kura tiek piešķirta saistošo noteikumu II nodaļas noteiktajā kārtībā, rezidentu stipendija, kuru piešķir III nodaļas noteiktajā kārtībā un pedagogu stipendija, kuru piešķir IV nodaļas noteiktajā kārtībā.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteiktas to personu kategorijas, kuriem ir tiesības pretendēt uz pašvaldības stipendijas saņemšanu, saistošajos noteikumos tāpat ir noteikti kritēriji, kuri tiek ņemti vērā piešķirot stipendiju.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ņemot vērā, ka stipendiju piešķiršana jau tiek veikta, tad saistošo noteikumu spēkā stāšanās pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs, jo jau pašreiz pašvaldības budžetā tiek iekļauti stipendijām nepieciešamie līdzekļi. Šajā gadījumā gan jāņem vērā, ka stipendiju apmērs ir paaugstināts un jāņem vērā, ka ietekme uz budžetu ir atkarīga no iedzīvotāju aktivitātes.

Dotācija stipendiju nodrošināšanai rezidentu (medicīnas) studentiem/rezidentiem 2021. gadā ir plānota 62 540 EUR. Stipendiju palielinot no 295,00 EUR uz 400,00 EUR, tad vienas rezidentam stipendija gadā izmaksās 400x12= 4800,00 EUR. Pašreiz ir noteikti atbalstāmie 28 speciālisti-rezidenti, kas gadā sastādīs 4800x28= 134 400,00 EUR.

Finansējums studentu stipendiju nodrošināšanai 2021. gadā tika plānots 25232 EUR, tiek plānots, ka stipendijas tiks piešķirtas plānotā budžeta ietvaros.

Tiek prognozēts, ka gadā varētu tikt atbalstīti trīs līdz pieci pedagogi 300x9=2700,00 EUR nepieciešamie budžeta līdzekļi vienam pedagogam gadā, bet 2700x5=13500,00 EUR gadā piecu pedagogu atbalstam.

Kopā gadā stipendiju izmaksai būtu nepieciešami 173 132,00 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi netiek prognozēta.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pretendentam, kurš vēlēsies saņemt pašvaldības stipendiju būs jāiesniedz iesniegums un papildus noteikumos noteiktie dokumenti un apliecinājumi. Rezidentu stipendijas saņēmējiem būs jāslēdz līgums ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", bet pedagoga stipendijas saņēmējiem ar iestādi "Jēkabpils novada Izglītības pārvalde".

Lēmumus par stipendijas piešķiršanu pieņems iestāde "Jēkabpils novada Izglītības pārvalde".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!