• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Bauskas novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.03.2022., Nr. 43 https://www.vestnesis.lv/op/2022/43.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā

Vēl šajā numurā

02.03.2022., Nr. 43

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Bauskas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 1

Pieņemts: 27.01.2022.

OP numurs: 2022/43.20

2022/43.20
RĪKI

Bauskas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Bauskā 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 1, 5. p.)

Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmo un 2.4 daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu un likumu
"Par pašvaldībām"15. panta 4. punktu un 43. panta trešo daļu

Precizēti 24.02.2022. (prot. Nr. 5, 7. p.)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērna (turpmāk – bērns) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – pirmsskolas iestāde);

1.2. kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu bērnam izglītības programmas īstenošanai Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas atbalstam pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

2. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošināta iespēja apgūt pirmsskolas izglītības programmu:

2.1. pirmsskolas iestādē;

2.2. piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu privātajām izglītības iestādēm vai atbalstam pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

3. Pašvaldības finansēts vai līdzfinansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums tiek nodrošināts bērnam no pusotra gada vecumam līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai.

4. Obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei tiek uzsākta tā kalendāra gada 1.septembrī, kurā bērnam aprit pieci gadi.

5. Bērni tiek reģistrēti Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas reģistrā atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

6. Programmas apguve pirmsskolas iestādē sākas kārtējā gada 1. septembrī.

7. Saskaņojot ar Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāju, laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam, trīs mēnešus iepriekš par to informējot izglītojamā likumiskos pārstāvjus, laika periodā, kas nepārsniedz 60 dienas, pirmsskolas izglītības pakalpojumus var tikt nodrošināts citā pirmsskolas iestādē, izglītības iestāžu remontdarbu vai citu objektīvu iemeslu dēļ.

II. Bērna reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs

8. Bērnu pieteikšana reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei pirmsskolas iestādēs notiek visu gadu:

8.1. elektroniski reģistrējot tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv;

8.2. aizpildot un elektroniski parakstītu pieteikuma veidlapu nosūtot uz pašvaldības e-pastu dome@bauska.lv,;

8.3. iesniedzot pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – klientu apkalpošanas centrs) Bauskā, Rundālē, Iecavā un Vecumniekos;

8.4. iesniedzot pieteikumu (1. pielikums) Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļā (turpmāk – Izglītības nodaļa), Katoļu ielā 3, Bauskā.

9. Personiski Izglītības nodaļā reģistrē:

9.1. pieteikumus par bērniem, kam nodrošināta ārpus ģimenes aprūpe (audžuģimenes, aizbildnība), attiecīgajam pilnvarotajam pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un bāriņtiesas lēmumu par ārpus ģimenes aprūpes nodrošināšanu;

9.2. pieteikumus uz speciālajām izglītības programmām, vecākiem iesniedzot pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par nepieciešamību bērnam nodrošināt atbilstošās programmas apguvi.

10. Personīgi reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

11. Bērna reģistrācijas uzskaite tiek veidota, izmantojot Valsts izglītības informatizācijas sistēmas programmatūras nodrošinājumu.

12. Pieteikumu reģistrāciju un uzskaites dokumentu noformēšanu par bērna uzņemšanu pirmsskolas iestādē veic Izglītības nodaļas atbildīgais darbinieks (turpmāk- atbildīgais darbinieks).

13. Līdz bērna uzņemšanai pirmsskolas iestādē (bet ne vēlāk kā trīsdesmit dienas iepriekš), iesniedzot attiecīgu iesniegumu (2. pielikums), bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības:

13.1. mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām pirmsskolas iestādēm un laiku, no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas iestādē, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu;

13.2. atsaukt pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

14. Bērni, kuriem nav piešķirta vieta pirmsskolas iestādē reģistrācijas pieteikumā norādītajā laikā, tiek automātiski pārreģistrēti, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu.

III. Bērna uzņemšana un atskaitīšana pirmsskolas izglītības iestādēs

15. Bērna uzņemšanu pirmsskolas iestādē nodrošina Izglītības nodaļa pieteikumu reģistrācijas secībā.

16. Bērna uzņemšanu nodrošina Bauskas novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem. (24.02.2022. precizējumu redakcijā)

17. Bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādē ir noteiktas priekšrocības:

17.1. bērnam, kura vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas tiesības bērnu iekārtot izglītības iestādē ārpus kārtas, ko apstiprina izziņa no darbavietas;

17.2. bērnam, kurš ir obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā;

17.3. bērnam no daudzbērnu ģimenes;

17.4. bērnam, kuram ir nodibināta aizbildniecība vai adopcija un aizbildnim vai adoptētājam dzīvesvieta ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā;

17.5. bērnam, kura māsa vai brālis uz uzņemšanas brīdi jau apmeklē šo pirmsskolas iestādi;

17.6. izglītības iestādes pedagogu bērniem, kuriem darba līgums noslēgts ar pašvaldības izglītības iestādi;

17.7. medicīnas darbinieku bērniem, kuri sniedz medicīnas pakalpojumu pašvaldības iedzīvotājiem;

17.8. Bauskas novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumīgajiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Bauskas novadā. (Papildināts ar 24.02.2022. precizējumiem)

18. Pirmsskolas iestādē, ja ir brīva vieta, var tikt uzņemts bērns, kurš nav deklarēts Bauskas novadā uz laiku, līdz vieta būs nepieciešama Bauskas novadā deklarētam bērnam, kurš ir reģistrēts pašvaldības kopējā rindā. Bērna vecākiem, kuru bērns nav deklarēts Bauskas novadā, ir jāatbrīvo vieta pirmsskolas iestādē 10 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

19. Grupu komplektācija bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādēs notiek katru gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, par to atbild pirmsskolas iestādes vadītājs.

20. Grupu komplektēšanas kārtība: (Precizēts 24.02.2022.)

20.1. līdz katra gada 1. maijam pirmsskolas iestādes vadītājs iesniedz Izglītības nodaļai iesniegumu, norādot bērnu skaitu, vecumu un izglītības programmu, kurā var uzņemt bērnus pirmsskolas iestādē;

20.2. līdz 15. maijam Izglītības nodaļas darbinieks sagatavo bērnu sarakstus ar norādītu programmas apguves uzsākšanas laiku, kurus apstiprina Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītājs; pirmsskolas iestādes vadītājs informē vecākus (telefoniski vai izsūtot vēstuli uz pieteikumā norādīto adresi) par vietas piešķiršanu un dokumentu iesniegšanu attiecīgajā pirmsskolas iestādē;

20.3. ja gada laikā pirmsskolas iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs iesniedz Izglītības nodaļai iesniegumu par bērnu skaitu, vecumu un izglītības programmu, kurā var uzņemt bērnus.

21. Lai uzņemtu bērnu pirmsskolas iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:

21.1. vecāku iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas iestādē;

21.2. bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u);

21.3. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums (ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu).

22. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu pirmsskolas iestādei, vieta tiek saglabāta, ja bērns neapmeklē iestādi attaisnojošu iemeslu dēļ vai uz laiku, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, ja ģimene izbraukusi uz citu dzīvesvietu. Nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu piepildījumam, bērna prombūtnes laikā (bet ne mazāk par deviņiem mēnešiem), pirmsskolas iestādē var uzņemt nākamo rindā reģistrēto bērnu.

23. Bērns tiek atskaitīts no pirmsskolas izglītības iestādes ar vadītāja rīkojumu atbilstoši nosacījumiem:

23.1. pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves;

23.2. ja bērns ir uzņemts citā izglītības iestādē;

23.3. bērns neapmeklē iestādi nepārtraukti vienu mēnesi, bez attaisnojoša iemesla.

24. Izglītības iestādes vadītājs nosūta bērna likumiskajam pārstāvim brīdinājumu par saistošo noteikumu 23.3. apakšpunkta pārkāpumu, nosakot 10 dienu termiņu paskaidrojuma sniegšanai. (Papildināts ar 24.02.2022. precizējumiem)

25. Par bērna atskaitīšanu pirmsskolas iestādes vadītājs izdod rīkojumu un trīs darba dienu laikā pēc rīkojuma izdošanas veic izmaiņas elektroniskajā datu bāzē, un informē bērna likumisko pārstāvi, nosūtot to uz deklarētās dzīvesvietas adresi vai elektroniski uz pieteikumā norādīto elektroniskās saziņas kanālu. (24.02.2022. precizējumu redakcijā)

26. Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja un pirmsskolas iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada domē Bauskas novada pašvaldības nolikumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība.

27. Bērniem, kuri reģistrēti pirmsskolas izglītības programmas apguvei pirmsskolas iestādēs pirms noteikumu spēkā stāšanās, tiek saglabāts pirmreizējās reģistrācijas datums.

IV. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

28. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību gadījumos, kad bērnam nav nodrošināta vieta izvēlētajā vai citā pirmsskolas iestādē tuvākajā Bauskas novada teritoriālajā vienībā, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātās izglītības iestādes vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja apmaksai.

29. Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam ir paredzēts, ja uzraudzības pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 404) noteiktajā kārtībā. (Papildināts ar 24.02.2022. precizējumiem)

30. Atbalsts ir paredzēts norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu. (Papildināts ar 24.02.2022. precizējumiem)

31. Bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši MK noteikumu Nr. 404 4. punktam – par pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas pašvaldības administratīvajā teritorijā. (Papildināts ar 24.02.2022. precizējumiem)

32. Līdzfinansējums tiek aprēķināts atbilstoši Ministrs kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" un katram budžeta gadam to apstiprina Bauskas novada dome.

33. Līdzfinansējumu var pieprasīt bērna likumīgais pārstāvis, ja:

33.1. ja bērns un vismaz viens no bērna likumīgiem pārstāvjiem ir deklarēti Bauskas novadā;

33.2. bērns reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmas Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pretendentu rindā;

33.3. vietu trūkuma dēļ nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu tuvākajā teritoriālajā vienībā.

34. Bērna likumīgais pārstāvis, kas noslēdzis rakstisku līgumu ar Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privātu izglītības iestādi, kurā īsteno licencētu vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības iestāde), iesniedz domē:

34.1. iesniegumu ar pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (3. pielikums);

34.2. izziņu no privātās izglītības iestādes par bērna uzņemšanu minētajā iestādē, norādot datumu, ar kuru bērns tiek uzņemts, un līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi par bērna izglītošanu;

34.3. bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu, ja iesniegumu sniedz bērna aizbildnis;

34.4. notariāli apliecinātu pilnvaru, ja iesniegumu sniedz pilnvarota persona.

35. Bērna likumīgais pārstāvis, kas noslēdzis rakstisku līgumu ar uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, kurš ir reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanu noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, iesniedz domē:

35.1. iesniegumu ar pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (3. pielikums);

35.2. līguma kopiju ar uzraudzības pakalpojuma sniedzēju;

35.3. notariāli apliecinātu pilnvaru, ja iesniegumu sniedz pilnvarota persona.

36. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldībā, Izglītības nodaļas darbinieks pārbauda iesniegumam pievienotos dokumentus.

37. Pašvaldība slēdz trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma izmaksas kārtību ar bērna likumīgo pārstāvi un pakalpojuma sniedzēju.

38. Līdzfinansējums tiek piešķirts ar Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja lēmumu, ja bērna likumīgā pārstāvja iesniegtie dokumenti par pakalpojuma sniedzēju atbilst normatīvajiem aktiem un prasībām par pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtību.

39. Līdzfinansējumu aprēķina ar tā mēneša pirmo datumu, kad izdots rīkojums par līdzfinansējuma piešķiršanu.

40. Privātā izglītības iestāde vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs katru mēnesi līdz piektajam datumam atbilstoši līgumā par uzraudzības pakalpojumu sniegšanu noteiktajai kārtībai iesniedz pašvaldībā pieprasījumu vai rēķinu par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai. (Papildināts ar 24.02.2022. precizējumiem)

41. Pašvaldība desmit darbdienu laikā pēc privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma vai rēķina saņemšanas pārskaita pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja kontā kredītiestādē. (Papildināts ar 24.02.2022. precizējumiem)

42. Līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja iesniegtajam pieprasījumam (4. pielikums) par apmeklējuma dienu skaitu, kad bērns ir saņēmis uzraudzības pakalpojumu.

43. Līdzfinansējumu pārskaita pakalpojuma sniedzējam vienu reizi mēnesī.

44. Līdzfinansējums netiek izmaksāts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi vai nesaņem uzraudzības pakalpojumu.

45. Lēmums par līdzfinansējuma pieprasījuma noraidīšanu vai izmaksas pārtraukšanu tiek pieņemts, un Izglītības nodaļa informē, nosūtot lēmumu par līdzfinansējuma atteikumu, ja:

45.1. bērna likumīgā pārstāvja iesniegtajos dokumentos sniegtas nepatiesas ziņas;

45.2. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

45.3. bērna vai bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta Bauskas novadā;

45.4. pakalpojuma sniedzējs neatbilst normatīvo aktu noteiktajiem kritērijiem.

46. Bērna likumīgais pārstāvis ir tiesīgs pēc norādīto trūkumu novēršanas atkārtoti iesniegt līdzfinansējuma pieprasījumu.

47. Līdzfinansējuma izmaksas tiek pārtrauktas, ja: (24.02.2022. precizējumu redakcijā)

47.1. bērns saņem bērna uzraudzības pakalpojumu un pagājušas 30 dienas no brīža, kad pašvaldība piedāvājusi vietu Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādē (Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja apstiprināts bērnu saraksts), un bērna likumīgais pārstāvis nav piekritis pirmsskolas izglītības iegūšanai Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādē;

47.2. bērna aizbildnība ir beigusies;

4.3. bērna vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;

47.4. pilnvarotai personai beidzies pilnvaras termiņš;

47.5. beidzies līguma par pakalpojumu sniegšanu laiks.

48. Nepamatoti saņemtu līdzfinansējumu tā saņēmējam jāatmaksā domei viena mēneša laikā.

V. Datu publiskā pieejamība

49. Informācija par rindu bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādēs pieejama Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.

50. Informāciju atjauno vienu reizi ceturksnī.

VI. Noslēguma jautājumi

51. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

51.1. Bauskas novada domes 2011. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 13 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās";

51.2. Iecavas novada domes 2012. gada 11. septembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par bērnu reģistrēšanu, uzņemšanu un atskaitīšanu Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs";

51.3. Iecavas novada domes 2013. gada 10. septembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par līdzfinansējuma piešķiršanu un izmaksu bērnam izglītības programmas īstenošanai privātā izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības programmas atbalstu ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja";

51.4. Vecumnieku novada domes 2016. gada 24. augusta saistošie noteikumi Nr. 4 "Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksu par programmas īstenošanu";

51.5. Vecumnieku novada domes 2010. gada 24. novembra iekšējie noteikumi "Pirmsskolas izglītojamo uzņemšanas kārtība Vecumnieku novada izglītības iestādēs";

51.6. Vecumnieku novada domes 2016. gada 27. jūlija nolikums "Par pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam";

51.7. Rundāles novada domes 2009. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību".

Pielikumā:

1. pielikums "Pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Bauskas novada izglītības iestādēs".

2. pielikums "Iesniegums pirmsskolas izglītības uzsākšanai vai maiņai".

3. pielikums "Pieteikums par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātā izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības programmas atbalstam pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja".

4. Pielikums "Privātās izglītības iestādes vai privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums Bauskas novada pašvaldības atbalsta piešķiršanai''.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

 

1. pielikums
Bauskas novada domes 2021. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā"

Bauskas novada administrācijas
Izglītības nodaļai

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons, e-pasts (informācijas saņemšanai)

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt
Bērna vārds, uzvārds
__________________-______________________
Personas kods
Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)
deklarētā dzīvesvietas adrese

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Bauskas novada izglītības iestādē:

Izglītības iestāde
(ar cipariem atzīmēt 3 vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)
Programmas īstenošanas vietas adrese (ar cipariem atzīmēt
3 vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)
PII "Pasaulīte" Saules iela 8, Bauska  
PII "Pasaulīte" Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads  
PII "Zīlīte" Plūdoņa ielā 60, Bauska  
PII "Zīlīte" Dārza iela 24k-1, Bauska  
Īslīces pamatskola Kultūras nams, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads  
Īslīces pamatskola Lauku iela 8, Rītausmas, Bauskas novads  
Uzvaras pamatskola "Lācītis", Kamardes iela 1, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads  
Codes pamatskola "Virsaiši", Code, Codes pagasts, Bauskas novads  
Griķu pamatskola PII "Mūsa", Skolas iela 20A, Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads  
Griķu pamatskola PII "Dzirnaviņas", Centra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads  
Vecsaules pamatskola "Vecsaules pamatskola", Vecsaule, Vecsaules pagasts, Bauskas novads  
Vecsaules pamatskola "Ozolaines pamatskola", Ozolaine, Vecsaules pagasts, Bauskas novads  
PII "Mārpuķīte" "Mārpuķītes", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads  
PII "Saulespuķe" Imantas 1, Īslīces pagasts, Bērzkalni, Bauskas novads  
Pilsrundāles vidusskola Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads  
Pilsrundāles vidusskola Parka iela 7, Bērstele, Viesturu pagasts, Bauskas novads  
PII "Dartija" Ozolu iela 2, Iecava, Bauskas novads  
PII "Dartija" Skolas iela 21, Iecava, Bauskas novads  
PII "Cālītis" Zemgales iela 9a, Iecava, Bauskas novads  
PII "Cielaviņa" Liepu iela 15, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads  
PII "Cielaviņa" Baltā skola, Kurmenes pagasts, Bauskas novads  
Vecumnieku vidusskola Kalna iela 13A, Vecumnieku vidusskola, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads  
Vecumnieku vidusskola Liepu iela 2, Vecumnieku vidusskola, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads  
Skaistkalnes vidusskola Rīgas iela 5, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads  
Misas pamatskola "Bērnudārzs Misā", Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads  
Stelpes pamatskola Nākotnes, Stelpe, Stelpes pagasts, Bauskas novads  

Priekšrocības rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi (atzīmējiet atbilstošo ar X, pieteikumam pievienojiet apliecinoša dokumenta kopiju):

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izziņa no darbavietas)  
Bērnu, kurš ir obligātajā pirmsskolas izglītības vecumā  
Bērns ir no audžuģimenes (Bāriņtiesas lēmums vai pilnvara)  
Bērns, kurš ar bāriņtiesas lēmumu nodots aizbildnībā (Bāriņtiesas lēmums)  
Brālis vai māsa jau apmeklē šo pirmsskolas izglītības iestādi (norādiet personas kodu)  
Kāds no vecākiem ir iestādes darbinieks (izziņa no darbavietas)  

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no____________gada 1. septembra.

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski.

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

• personas datu apstrāde notiek atbilstoši Bauskas novada domes 2021. gada___________saistošajiem noteikumiem Nr.__"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā" un saskaņā ar fizisko personu datu apstrādes regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. Bauskas novada pašvaldībai ir tiesības sniegtās informācijas patiesumu pārbaudīt tai Valsts pieejamās informācijas sistēmās. Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Bauskas novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Uzvara ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā) un interneta vietnē www.bauska.lv sadaļā "Privātuma politika".

Datums:______________________

Paraksts:______________________/Atšifrējums:________________________

Informācijai: Bauskas novada pašvaldības Izglītības nodaļas izglītības speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos:

tālr.________________, mājaslapa: ___________________

 

2. pielikums
Bauskas novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā"

Bauskas novada administrācijas
Izglītības nodaļai

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons, e-pasts (informācijas saņemšanai)

IESNIEGUMS

Lūdzu rast iespēju manai meitai/dēlam

Bērna vārds, uzvārds
__________________-______________________
Personas kods
Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)
deklarētā dzīvesvietas adrese
uzsākt pirmsskolas izglītības programmas apguvi pieteiktajā Bauskas novada izglītības iestādē
no    
  (datums, gads)  

mainīt pirmsskolas izglītības iestādi

(pamatojums)

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski.

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

• personas datu apstrāde notiek atbilstoši Bauskas novada domes 2022. gada___________saistošajiem noteikumiem Nr.__"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā" un saskaņā ar fizisko personu datu apstrādes regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. Bauskas novada pašvaldībai ir tiesības sniegtās informācijas patiesumu pārbaudīt tai Valsts pieejamās informācijas sistēmās. Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Bauskas novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Uzvara ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā) un interneta vietnē www.bauska.lv sadaļā "Privātuma politika".

Datums:______________________

Paraksts:______________________/Atšifrējums:________________________

Informācijai: Bauskas novada pašvaldības Izglītības nodaļas izglītības speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos:

tālr.________________,

mājaslapa: ___________________

 

3. pielikums
Bauskas novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā"

Bauskas novada administrācijas
Izglītības nodaļai

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas pilsēta, LV-3901

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds  
Personas kods    
Deklarētās dzīvesvietas adrese  
Kontakttālrunis   E-pasts  

PIETEIKUMS

par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātā izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības programmas atbalstam pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu:

Bērna vārds, uzvārds  
Personas kods    
Deklarētā dzīvesvietas adrese  

Informācija par privāto izglītības iestādi/uzraudzības pakalpojuma sniedzēju:

Nosaukums/vārds, uzvārds  
Reģistrācijas Nr./personas kods  
Juridiskā adrese/deklarētā dzīvesvietas adrese  
Datums, no kura bērns saņem pakalpojumu  
Adrese, kurā tiek nodrošināts pakalpojums  

Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. Bauskas novada pašvaldībai ir tiesības sniegtās informācijas patiesumu pārbaudīt tai Valsts pieejamās informācijas sistēmās. Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Bauskas novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Uzvara ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā) un interneta vietnē www.bauska.lv sadaļā "Privātuma politika".

Datums Paraksts, atšifrējums

 

4. pielikums
Bauskas novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā"

Bauskas novada administrācijas
Izglītības nodaļai

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Privātās izglītības iestādes vai privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums Bauskas novada pašvaldības atbalsta piešķiršanai

par laika periodu no 202_. gada___.__________________līdz 202_. gada___.__________________.’

(privātās izglītības iestādes nosaukums vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr./personas kods_____________________________

Juridiskā adrese/deklarētā adrese____________________________

Bankas rekvizīti:

Banka:________________

Kods:_________________

Konts:_______________________

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes vai privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu:

Nr.p.k. Bērns Pašvaldības atbalsta piešķiršanas līguma Nr. un reģistrācijas datums Darba dienu skaits, kad sniegts pakalpojums Pašvaldības atbalsta summa (euro)
Vārds Uzvārds Personas kods
Kopā:
(datums) (vārds, uzvārds, paraksts)

 

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka vienotu pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites, reģistrācijas un atskaitīšanas kārtību, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu privātajām izglītības iestādēm vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja Bauskas novadā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2.1. Saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu viens no pašvaldības pienākumiem izglītības jomā ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pirmsskolas izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādē.

2.2. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" pašvaldībai jāsniedz atbalsts, aprēķinot līdzfinansējumu privātās izglītības iestādes vai privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, ja nav iespēja nodrošināt bērnu ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

2.3. Saistībā ar ATR nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, nosakot kārtību, kādā tiek nodrošināta pirmsskolas izglītība apvienotajā Bauskas novadā.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Pašvaldība līdz šim ir nodrošinājusi Bauskas novadā deklarētajiem bērniem no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, vietas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas programmā, līdz ar to atbalsts privātajām izglītības iestādēm vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem nav sniegts.

3.2. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 709 pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izmaksas budžeta gadā.

4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumi izskatīti Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā un Finanšu komitejā. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!