• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 20 "Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.01.2022., Nr. 4 https://www.vestnesis.lv/op/2022/4.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 32

Par Jēkabpils pilsētas domes 2013. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14 "Saistošie noteikumi par peldvietas "Radžu ūdenskrātuve" lietošanas un apsaimniekošanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

06.01.2022., Nr. 4

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jēkabpils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 20

Pieņemts: 25.11.2021.

OP numurs: 2022/4.7

2022/4.7
RĪKI

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Jēkabpils novadā 2021. gada 25. novembrī

Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 429
(prot. Nr. 13, 3. §)

Precizēti ar Jēkabpils novada domes
23.12.2021. lēmumu Nr. 659
(prot. Nr. 15, 128. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – PII) un Jēkabpils novada izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde).

2. Jēkabpils novadā ir vienota bērnu reģistrācija uzņemšanai PII un Iestādē.

3. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadu vecumam un bērni PII un Iestādē tiek komplektēti šādās grupās:

3.1. vecuma grupa no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem (no 14 līdz 22 bērni grupā);

3.2. vecuma grupa no 3 gadiem līdz 4 gadiem (no 18 līdz 24 bērni grupā);

3.3. vecuma grupa no 4 gadiem līdz 5 gadiem (no 20 līdz 26 bērni grupā);

3.4. vecuma grupa no 5 gadiem līdz 6 gadiem (no 22 līdz 28 bērni grupā);

3.5. vecuma grupa no 6 gadiem līdz 7 gadiem (no 22 līdz 28 bērni grupā);

3.6. jaukta vecuma grupa no 1,5 gadiem līdz 5 gadiem;

3.7. jaukta vecuma grupa no 5 gadiem līdz 7 gadiem;

3.8. jaukta vecuma grupa no 1,5 gadiem līdz 7 gadiem.

4. Bērnu, kurš sasniedzis 5 gadu vecumu un nav uzsācis pirmsskolas izglītības programmas apguvi, pašvaldība Noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošina ar vietu PII vai Iestādē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

II. Iesniegumu reģistrācija un bērnu uzņemšana

5. Iesniegumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu no bērna dzimšanas laika. Jēkabpils novada Izglītības pārvalde nodrošina iesniegumu reģistrēšanu www.epakalpojumi.lv, neatkarīgi no to saņemšanas veida.

6. Lai pieteiktu bērnu PII vai Iestādē, bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk – pārstāvis) jāiesniedz iesniegums Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, vai www.latvija.lv, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv, vai iesniegums jāiesniedz Iestādē, norādot PII, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi un laiku, kad nepieciešama vieta PII, vai pa tiešo www.epakalpojumi.lv.

7. Jēkabpils novada Izglītības pārvalde izskata iesniegumus, apkopo tos, veic iesniegumu uzskaiti. Jēkabpils novada Izglītības pārvalde 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja tas nav iesniegts izmantojot www.epakalpojumi.lv, par iesnieguma reģistrāciju reģistrā rakstiski paziņo iesnieguma iesniedzējam uz norādīto adresi vai pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma nosūta atbildi elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja paziņojums pēc iesnieguma iesniedzēja norādes sniegts uz elektronisko pastu, tad paziņojums papildus papīra formā netiek sniegts.

8. Jēkabpils novada Izglītības pārvalde ir atbildīga par visu iesniegumu reģistrēšanu www.epakalpojumi.lv, tā reģistrē iesniegumus elektroniski datu bāzē atsevišķi pa bērnu dzimšanas gadiem iesniegumu iesniegšanas secībā, norādot laiku, kad nepieciešama vieta PII vai Iestādē, konkrētu PII vai Iestādi, bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu.

9. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā PII vai Iestādē.

10. Līdz kārtējā gada 30. maijam Jēkabpils novada Izglītības pārvalde ar PII un Iestāžu vadītājiem sastāda sarakstu par grupā uzņemamo bērnu skaitu, atbilstoši reģistrā reģistrētajiem iesniegumiem bērnu uzņemšanai.

11. Sastādot sarakstu par grupā uzņemamo bērnu skaitu, nodrošina grupu veidošanu sekojošiem bērniem iesniegumu iesniegšanas secībā:

11.1. obligāto izglītības vecumu sasniegušie bērni;

11.2. bez vecāku gādības palikušie bērni, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība;

11.3. attiecīgās PII vai Iestādē darbinieku bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā (bērnam ir priekšrocība tikt uzņemtam PII vai Iestādē, kurā strādā bērna vecāks);

11.4. 1,5 līdz 5 gadus veciem bērniem, iesniegumu iesniegšanas secībā.

12. Sastādot uzņemamo bērnu sarakstu, ārpuskārtas priekšrocība tikt uzņemtam PII vai Iestādē ir bērniem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

13. Ja veidojot PII vai Iestādē grupas ir nodrošināti augstāk minētie pieprasījumi, tad var tikt nodrošināti pieprasījumi iesniegumu iesniegšanas secībā.

14. Jēkabpils novada Izglītības pārvalde pēc Noteikumu 10. punktā minētā saraksta sastādīšanas iesnieguma iesniedzējam paziņo rakstiski vai pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma nosūta atbildi elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi par piedāvājumu uzņemt bērnu konkrētajā PII vai Iestādē (grupā). Viena mēneša laikā iesnieguma iesniedzējam jāgriežas PII vai Iestādē. Ja paziņojums pēc iesnieguma iesniedzēja norādes sniegts uz elektronisko pastu, tad paziņojums papildus papīra formā netiek sniegts.

15. Pēc Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes paziņojuma saņemšanas pārstāvim PII vai Iestādē jāiesniedz iesniegums par bērna uzņemšanu PII vai Iestādē.

16. Bērna uzņemšanu PII vai Iestādē noformē ar PII vai Iestādes vadītāja rīkojumu.

17. PII vai Iestādes vadītājs pēc Noteikumu 16. punktā minētā rīkojuma izdošanas noslēdz ar pārstāvi Līgumu par bērna uzturēšanos PII vai Iestādē.

18. Bērnus, kurus nebija iespējams uzņemt PII vai Iestādē iesniegumā norādītajā laikā, Jēkabpils novada Izglītības pārvalde iesniegumu iesniegšanas secībā pārreģistrē uz nākamo gadu.

III. Bērnu atskaitīšana

19. Bērnu atskaita no PII vai Iestādes pamatojoties uz PII vai Iestādes vadītāja rīkojumu šādos gadījumos:

19.1. pēc pārstāvja rakstiska iesnieguma;

19.2. bērns saņēmis izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi;

19.3. bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu citā pašvaldības izglītības iestādē;

19.4. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

19.5. ja bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē PII vai Iestādi 1 (vienu) mēnesi pēc kārtas.

20. Jēkabpils novada Izglītības pārvalde konstatējot Noteikumu 19.5. gadījumu, nosūta pārstāvim brīdinājumu, informējot par konstatēto pārkāpumu un nosaka termiņu paskaidrojuma sniegšanai – pārkāpuma novēršanai. Ja pārstāvis nav sniedzis paskaidrojumu vai novērsis pārkāpumu noteiktajā termiņā, PII vai Iestāde var pieņemt rīkojumu par bērna atskaitīšanu.

21. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, PII vai Iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem pārstāvis PII vai Iestādi ir rakstiski informējis.

22. Ja pārstāvis vēlas izbeigt bērna uzturēšanos PII vai Iestādē, pārstāvis iesniedz iesniegumu PII vai Iestādē, norādot pamatojumu. PII vai Iestādes vadītājs 1 (vienas) darba dienas laikā izskata iesniegumu, izdod rīkojumu un paziņo Jēkabpils novada Izglītības pārvaldei vai Iestādei.

23. PII vai Iestādes vadītāja rīkojumu par bērna atskaitīšanu Noteikumos noteiktajos gadījumos nosūta pa pastu vai izsniedz personīgi pret parakstu pārstāvim.

24. Ja bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē PII vai Iestādes laikā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta. Pamatojoties uz pārstāvja iesniegumu, kurā norāda laiku, uz kādu bērns pārtrauc apmeklēt konkrēto PII vai Iestādi, PII vai Iestādes vadītājs paziņo par pārstāvja iesniegumu Jēkabpils novada Izglītības pārvaldei, kura promesošā bērna vietā ir tiesīga uz terminētu laiku piedāvāt vietu un uzņemt nākošo bērnu no datu bāzē reģistrētajiem iesniegumiem.

IV. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

25. Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes faktisko rīcību, PII vai Iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jēkabpils novada domē.

26. Jēkabpils novada domes lēmumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

27. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

28. Bērni, kas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrēti uzņemšanai PII, saglabā iegūtās tiesības un netiek izslēgti no reģistra.

29. Atzīt par spēku zaudējušiem:

29.1. Jēkabpils pilsētas domes 09.03.2017. saistošos noteikumus Nr. 6 "Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 57. nr; 2018, nr. 70; 2021, nr. 90);

29.2. Krustpils novada domes 18.08.2010. saistošos noteikumus Nr. 2010/21 "Noteikumi par bērnu uzņemšanu pirmskolas grupās vispārizglītojošās skolās un pirmskolas izglītības iestādēs".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

 

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 20 "Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādē). Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldībā bērnu reģistrācijas kārtību uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma un kārtību, kādā bērnu uzņem un atskaita no pirmsskolas izglītības iestādes.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!