Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.02.2022., Nr. 31 https://www.vestnesis.lv/op/2022/31.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes lēmums Nr. 17

Par detālplānojuma "Magones" grozījumu apstiprināšanu, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Vēl šajā numurā

14.02.2022., Nr. 31

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 29.12.2021.

OP numurs: 2022/31.17

2022/31.17
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Dobelē 2021. gada 29. decembrī

Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Apstiprināti ar Dobeles novada domes
2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 321/19
(prot. Nr. 19)

Precizēti ar Dobeles novada domes
2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 38/2
(prot. Nr. 2)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
22. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pabalstus audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei (turpmāk – audžuģimene), aizbildnim, kā arī bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pašvaldība piešķir šādus pabalstus:

2.1. Audžuģimenei pašvaldība piešķir:

2.1.1. pabalstu bērna uzturam;

2.1.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

2.1.3. pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai;

2.1.4. pabalstu transporta izdevumu segšanai;

2.2. Pabalstu aizbildnim;

2.3. Bārenim pašvaldība piešķir:

2.3.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.3.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.3.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim;

2.3.4. mājokļa pabalstu.

3. Pašvaldības piešķirto pabalstu, izņemot mājokļa pabalstu, pārskaita uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

II. Pabalsti audžuģimenei

4. Pabalstus audžuģimenei ir tiesības saņemt audžuģimenei, kurai ir noslēgts līgums ar pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē, izņemot Noteikumu 2.1.4. apakšpunktā minēto pabalstu, kuru ir tiesības saņemt laulātiem (personai) pēc audžuģimenes mācību programmas apgūšanas un Dobeles novada Bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu pieņemšanas.

5. Pabalsta bērna uzturam apmērs ir 300 euro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.

6. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts 250 euro apmērā katram audžuģimenē ievietotam bērnam.

7. Noteikumu 6. punktā minētais pabalsts ir vienreizējs un tiek piešķirts pēc līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē noslēgšanas.

8. Pabalsta bērna izglītībai un audzināšanai apmērs 12 mēnešu periodā ir 250 euro katram audžuģimenē ievietotam bērnam.

9. Pabalsts transporta izdevumu segšanai ir vienreizējs un tā apmērs ir 50 euro. Pabalstu piešķir laulātiem (personai), kuri apguvuši audžuģimenes mācību programmu ārpus Dobeles novada administratīvās teritorijas.

III. Pabalsts aizbildnim

10. Pašvaldība aizbildnim piešķir pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai.

11. Pabalsta bērna izglītībai un audzināšanai apmērs 12 mēnešu periodā ir 250 euro katram aizbildnībā esošam bērnam.

IV. Pabalsti bārenim

12. Pabalstus bārenim ir tiesības saņemt bārenim, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Bāriņtiesa.

13. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 218 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības – 327 euro.

14. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 821 euro.

15. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim ir 109 euro mēnesī, personai ar invaliditāti kopš bērnības 163 euro mēnesī.

16. Pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim ir tiesības saņemt bārenim, ja viņš:

16.1. turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;

16.2. turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu.

17. Mājokļa pabalstu bārenim piešķir izdevumu par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

18. Mājokļa pabalsta saņemšanai bārenis Sociālajā dienestā iesniedz īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu.

19. Mājokļa pabalstu piešķir un izmaksā Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumā "Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas" noteiktajā kārtībā.

20. Mājokļa pabalstu piešķir un izmaksā vienu reizi mēnesī, iesniedzot iepriekšējā mēneša ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, cietā kurināmā iegādei- vienu reizi kalendārā gadā.

21. Pabalstus bārenim ir tiesības saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

V. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22. Iesniegumu pabalsta saņemšanai audžuģimene, aizbildnis vai bārenis iesniedz Dobeles novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests). Iesniegumu Noteikumu 2.1.4. apakšpunktā minētā pabalsta saņemšanai audžuģimene iesniedz Dobeles novada Bāriņtiesā.

23. Lēmumu par pabalsta, izņemot Noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto pabalstu, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Lēmumu par Noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Bāriņtiesas priekšsēdētājs piecu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

24. Sociālā dienesta un Bāriņtiesas priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

25. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam".

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Auces novada domes 2017. gada 28. decembra saistošos noteikumus Nr. 11 "Par sociālajiem pabalstiem bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm".

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada domes 2015. gada 19. marta saistošos noteikumus Nr. 5 "Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Tērvetes novadā".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Saistošo noteikumu Nr. 10 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam". Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu un 43. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31., 31.1 un 31.2 punktu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pantā pašvaldībai noteikts pienākums sniegt materiālu atbalstu pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, kā arī noteikt ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus. Ievērojot minēto, izdodami saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Dobeles novada Sociālais dienests ierosina lemt par pabalsta piešķiršanu audžuģimenei – bērna izglītībai un audzināšanai, kā arī noteikt, ka minēto pabalstu ir tiesības saņemt arī aizbildnim. Savukārt Dobeles novada bāriņtiesa rosina lemt par pabalstu transporta izdevumu segšanai piešķiršanu laulātajiem vai personai, kura apguvusi audžuģimenes mācību programmu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstus audžuģimenei: pabalstu bērna uzturam, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai, pabalstu transporta izdevumu segšanai, pabalstu aizbildnim bērna izglītībai un audzināšanai un pabalstus bārenim.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2022. gadā plānotie finanšu līdzekļi 126 627 euro un papildus nepieciešami 10 000 euro palielinājuma kompensēšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Dobeles novada Sociālais dienests un Dobeles novada Bāriņtiesa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināma.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!