• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dienvidkurzemes novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2022/3 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta plānu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.02.2022., Nr. 31 https://www.vestnesis.lv/op/2022/31.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/4

Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs" maksas pakalpojumi

Vēl šajā numurā

14.02.2022., Nr. 31

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/3

Pieņemts: 27.01.2022.

OP numurs: 2022/31.15

2022/31.15
RĪKI

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 4 Visi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/3

Grobiņā 2022. gada 27. janvārī

Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta plānu

APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
27.01.2022. sēdes lēmumu Nr. 105
(prot. Nr. 2 101. §)

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"
46. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu un saistību apmēru saimnieciskajā gadā, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 51 510 647 EUR,

2.2. kārtējā gada izdevumi 59 130 914 EUR,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 6 313 771 EUR.

3. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības aizņēmumu sadaļu 2022. gadam šādā apmērā 4 834 087 EUR.

4. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības galvojumus 2022. gadam šādā apmērā 1 345 734 EUR.

5. Pilnvarot Dienvidkurzemes novada pašvaldības Finanšu patstāvīgo komiteju lemt par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta plānā ieņēmumu un izdevumu tāmēs institūciju apstiprinātā budžeta ietvaros.

6. Pilnvarot Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi Vārnu ar rīkojumu mainīt pašvaldības administrācijas un pašvaldību iestāžu amatpersonām un darbiniekiem piešķirtos degvielas un mobilo telefonu limitus apstiprinātā budžeta 2022. gadam ietvaros.

7. Uzdot Dienvidkurzemes novada pašvaldības Finanšu nodaļai piestādīt pārtērēto piešķirto telefonu limitu rēķinus amatpersonām un darbiniekiem 2022. gada beigās, veicot izlīdzinājumu gada ietvaros.

8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks A. Galeckis

 

Pamatbudžets 2022. gadam

 

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžetam

Dienvidkurzemes novada pašvaldība atrodas Kurzemes dienvidrietumos un tās teritorijas kopplatība ir 3591 kvadrātkilometri (paskaidrojuma rakstā dati, kas raksturo teritorijas platību, iedzīvotāju skaitu sakrīt ar Finanšu ministrijas datiem, saskaņā ar kuriem valsts budžetā tiek aprēķināts pašvaldībai izlīdzināmo vienību skaits). Realizējot administratīvi teritoriālo reformu Dienvidkurzemes novadā apvienoti bijušie Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadi. Novada teritorijā, kas atrodas tuvāk valstspilsētai Liepājai un Baltijas jūras krastam, intensīvāk attīstās uzņēmējdarbība un dzīvojamais sektors. 2022. gada budžeta plāns ir sagatavots, domājot par vienmērīgu visa novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot vienotu novada attīstību.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībā uz 2021. gada 1. janvāri ir 35353 iedzīvotāji, t.sk. darba spējīgā vecumā 21099. Novadā iedzīvotāju skaita izmaiņām ir novērojama lejupslīdoša tendence.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības konsolidētais budžets 2022. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas un ziedojumu, dāvinājumu budžeta. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2022. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta plānu" un to pielikumos.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžets 2022. gada budžets izstrādāts atbilstoši likuma "Par budžetu un finanšu vadību", likuma "Par pašvaldību budžetiem", likuma "Par pašvaldībām", likuma "Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums" un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 51 510 647 EUR kopsummā, un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības un īpašuma, nodevām, naudas sodiem), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām, un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu un kases atlikums uz gada sākumu bija 6 313 771 EUR.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 18 050 366 EUR. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze 3 268 303 EUR.

Nenodokļu ieņēmumus 4 078 512 EUR apmērā veido ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, un citi ieņēmumi.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 1 290 562 EUR apmērā veido ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu iestāžu ieņēmumi.

Valsts mērķdotācija pedagogu atlīdzībai un citas mērķdotācijas plānotas 12 276 473 EUR, ieņēmumi projektu realizācijai plānoti 2 714 101 EUR. No pašvaldības izlīdzināšanas fonda saņemsim 9 442 330 EUR. No citām pašvaldībām saņemtie transferti plānoti 390 000 EUR apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 59 130 914 EUR apmērā.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām /EUR/

Vispārējie valdības dienesti 6 579 394,

Sabiedriskā kārtība un drošība 924 448,

Ekonomiskā darbība 7 454 768,

Vides aizsardzība 570 465,

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 8 401 644,

Veselība 977 160,

Atpūta, kultūra un reliģija 5 330 442,

Izglītība 23 981 241,

Sociālā aizsardzība 4 911 352.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi un plānotajiem projektiem, 2022. gadā plānots ņemt aizņēmumus valsts kasē 4834087 EUR apmērā. Plānota aizņēmumu atmaksa 3397591 EUR.

Pašvaldība 2022. gadā galvojumu apmērs 1 406 003 EUR.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks A. Galeckis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!