• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2021. gada 11. novembra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.01.2022., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/op/2022/3.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā

Vēl šajā numurā

05.01.2022., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13

Pieņemts: 11.11.2021.

OP numurs: 2022/3.6

2022/3.6
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13

Daugavpilī 2021. gada 11. novembrī (prot. Nr. 13, 4. &)

Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novadā

Precizēti ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 340 (prot. Nr. 19, 53. &)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.² panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada
15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības materiālās palīdzības (turpmāk – pabalsti) veidus bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – bērns), apmērus, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību.

2. Ar materiālo palīdzību saistīto jautājumu risināšanu un lēmumu pieņemšanu veic Augšdaugavas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Pabalstu veidi:

3.1. pabalsti audžuģimenei:

3.1.1. ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam;

3.1.2. vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

3.2. pabalsti pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

3.2.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai;

3.2.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei,

3.2.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

3.3. mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – Mājokļa pabalsts).

4. Lai saņemtu noteikumu 3. punktā minētos pabalstus, iesniedzējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus un izziņas.

5. Sociālajam dienestam ir tiesības pārbaudīt ziņas par ģimeni (personu) pašvaldības un valsts datu reģistros, vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pieprasīt personai uzrādīt informāciju apliecinošus dokumentus, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.

6. Pēc pabalsta piešķiršanas iesniedzēja pienākums ir nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai tā apmēra grozīšanai.

II. PABALSTS AUDŽUĢIMENEI

7. Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam:

7.1. pabalsta apmērs 0 līdz 6 (ieskaitot) gadu vecumam ir 215,00 euro, 7–18 gadu vecumam ir 258,00 euro;

7.2. pabalstu piešķir, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Sociālo dienestu un audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē un Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu;

7.3. pabalstu pārskaita katru mēnesi līdz kārtējā mēneša pēdējai darbadienai uz līgumā norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu;

7.3. ja bērns ievietots audžuģimenē, uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

8. Vienreizējs pabalsts bērna apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

8.1. pabalstu 200,00 euro apmērā piešķir vienu reizi pēc bērna ievietošanas audžuģimenē apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, pamatojoties uz Sociālā dienesta un audžuģimenes līgumu;

8.2. pabalstu pārskaita 10 darba dienu laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas uz līgumā norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu;

8.3. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt pārskatu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietojumu.

III. PABALSTI PILNGADĪBU SASNIEGUŠAJAM BĀRENIM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJAM BĒRNAM PATSTĀVĪGAS DZĪVES UZSĀKŠANAI

9. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 218,00 euro, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327,00 euro.

10. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 821,00 euro, šo pabalstu var izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

11. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, piešķir pabalstu 109,00 euro mēnesī ikmēneša izdevumiem, bet ja pilngadību sasniegušam bērnam ir invaliditāte no bērnības, tad piešķir 163,00 euro mēnesī.

12. Noteikumu 10. un 11. punktā noteikto vienreizējo pabalstu mēneša laikā, bet noteikumu 12. punktā noteikto pabalstu katru mēnesi līdz kārtējā mēneša pēdējai darbadienai, pārskaita uz pilngadību sasnieguša bērna kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

IV. MĀJOKĻA PABALSTA APMĒRS UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

13. Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

14. Mājokļa pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

14.1. iesniegumu;

14.2. dzīvojamo telpu īres vai apsaimniekošanas līgumu;

14.3. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu /čeku/maksājumu uzdevumu oriģinālus.

15. Sociālais dienests pieņem lēmumu par Mājokļa pabalsta piešķiršanu pilngadību sasniegušajam bērnam uz dzīvojamo telpu īres līguma termiņu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

16. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc faktiskajiem izdevumiem normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanai pēc Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumu par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktām Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālajām normām.

V. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

17. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

18. Sociālais dienests informē pilngadību sasniegušo bērnu vai audžuģimeni par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā piecu darba dienu laikā rakstiski informē par atteikuma iemeslu un lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

19. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē.

20. Augšdaugavas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

22. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

22.1. Ilūkstes novada domes 2015. gada 30. jūlija saistošos noteikumus Nr. 5/2015 "Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikusi bez vecāku gādības";

22.2. Daugavpils novada domes 2016. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 16 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 11. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu un 43. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.1 punktu pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Savukārt saskaņā ar Ministra kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 76., 77., 78. punktu audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un pabalstu bērna uzturam, kā arī pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei un šo atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

Ievērojot minēto, izdodami saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis:

noteikt Augšdaugavas novada pašvaldības materiālās palīdzības veidus bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pēc pilngadības sasniegšanas.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai 2022. gadā ir nepieciešami 172 119 euro gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi attiecas uz sociālo jomu. Pakalpojumu sniedz Augšdaugavas novada Sociālais dienests. Augšdaugavas novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē. Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība saistošo noteikumu izstrādāšanā netika iesaistīta, jo saistošie noteikumi neierobežo sabiedrības tiesības, bet uzlabo klientu dzīves kvalitāti.

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!