• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Bauskas novada domes 2022. gada 3. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 9.02.2022., Nr. 28 https://www.vestnesis.lv/op/2022/28.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Vēl šajā numurā

09.02.2022., Nr. 28

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Bauskas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 7

Pieņemts: 03.02.2022.

OP numurs: 2022/28.8

2022/28.8
RĪKI

Bauskas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Bauskā 2022. gada 3. februārī (prot. Nr. 3, 2. p.)

Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likumu "Par pašvaldību
budžetiem", likumu "Par budžetu un finanšu vadību"

1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam ieņēmumos 57 239 425 euro, izdevumus 74 103 979 euro, finansēšanu 16 864 554 euro saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.

2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2022. gadam ieņēmumos 261 euro, izdevumos 114 000 euro, finansēšanu 113 739 euro saskaņā ar 3. un 4. pielikumu.

3. Apstiprināt Bauskas novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plānu 2022.–2024. gadam saskaņā ar 5. pielikumu.

4. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības saistību apmēru 2022. gadā un turpmākajos gados saskaņā ar 6. pielikumu.

5. Iestādes "Bauskas novada administrācija" Grāmatvedības nodaļai nodrošināt pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un apkalpošanas/kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem Valsts kases aizdevumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Budžeta izpildītāji (pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un projektu vadītāji) ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

Pielikumi

 

SATURS

BAUSKAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2022. GADA BUDŽETA INFORMĀCIJA

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumi

Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, sports, kultūra

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Bauskas novada domes priekšsēdētāja ziņojums

Bauskas novads ir izveidots saskaņā ar 2020. gada 10. jūnijā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, apvienojot četrus novadus – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku. Bauskas novadā ir 2 pilsētas un 18 pagasti.

Bauskas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales līdzenumā. Aptuveni pusi novada teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes. Pateicoties blīvajam autoceļu tīklam ir nodrošināta laba galvaspilsētas Rīgas un republikas nozīmes pilsētas Jelgavas sasniedzamība. Nākotnē Bauskas novada papildus attīstības potenciāls būs topošā starptautiskā dzelzceļa līnija Rail Baltica, nodrošinot papildus mobilitātes iespējas iedzīvotājiem un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību.

Pēc iedzīvotāju skaita Bauskas novads šobrīd ir lielākais reģionālās attīstības centrs Zemgales plānošanas reģiona teritorijā un piektais lielākais novads Latvijā. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 31.06.2021. (turpmāk – PMLP), Bauskas novadā dzīvesvietu deklarējuši 43 463 iedzīvotāji. Lielākā daļa novada iedzīvotāju ir latvieši (77.79 %), cittautieši attiecīgi – 22.21 %, tai skaitā krievu tautības iedzīvotāji 9.09 %, lietuviešu tautības iedzīvotāji 5.10 %. 2021. gadā tagadējā Bauskas novada teritorijā ir reģistrēti 325 jaundzimušie, noslēgtas 291 laulības, mūžībā aizgājuši 702 iedzīvotāji.

Saskaņā ar PMLP statistiku, vairāk nekā puse (64 %) Bauskas novadā deklarēto iedzīvotāju ir darbspējas vecumā.

Bauskas novadā reģistrēto bezdarbnieku skaits ir zemāks nekā vidēji valstī. Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 2021. gada 31. decembrī bezdarba līmenis ir 4.6 % (vidēji valstī 6.7 %).

Bauskas novada teritorijā izvietotas praktiski visu valsts budžeta iestāžu filiāles, kuru pakalpojumi ir saistoši iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem ērtāku pakalpojumu pieejamību, Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri izvietoti visā novada teritorijā – Bauskā, Iecavā, Rundāles pagastā, Vecumnieku pagastā.

Lielākais uzņēmumu skaits1 Bauskas novadā darbojas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē – 1007, no tiem 927 lauksaimniecībā (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta jomā – 362, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu jomā – 194 (juridiskie, reklāmas, arhitektūras, veterinārie u.c.), būvniecībā – 192 un apstrādes rūpniecībā – 179 (visvairāk pārtikas ražošanā, kokapstrādē, apģērbu, metālizstrādājumu ražošanā).

Bauskas novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu (top 10, saskaņā ar LURSOFT IT 2020. gada datiem) ir AS Balticovo, SIA AGROCHEMA LATVIA, AS AGARIS LATVIA, SIA LRS MŪSA, SIA FLORABALT, SIA YM MEDIA EUROPE, SIA UZVARA-LAUKS, SIA LV-SBS, SIA BAUSKAS ALUS, Āra Burkāna zemnieku saimniecība SĒJAS.

Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūra ir apstiprināta ar Bauskas novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1 (https://likumi.lv/ta/id/324459-bauskas-novada-pasvaldibas-nolikums). Saskaņā ar Bauskas novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu, 2022. gada pirmajā pusē tiks pabeigta Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2035. gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrāde.

Pašvaldības funkcijas kultūras darba organizēšanā, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, tautas jaunrades un sabiedriskās rosības, kultūras un mākslas politikas realizēšanā Bauskas novadā īsteno 21 kultūras iestāde – kultūras centri, kultūras nami, saieta nami, tautas nami, daudzfunkcionālais centrs. Atbilstoši pulcēšanās un pasākumu organizēšanas ierobežojumiem COVID 19 izplatības mazināšanai, 2021. gadā pasākumi tika organizēti salīdzinoši mazākā apmērā pret iepriekšējiem gadiem, kā arī pasākumiem tika meklētas arvien jaunas, radošas formas.

Veidojot 2022. gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un attīstību veicinošu projektu īstenošanas turpināšanai.

Būtiskākais plānoto investīciju apjoms 2022. gada budžetā paredzēts izglītības nozarei (60 % apmērā no kopapjoma), paredzot ieguldījumus izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā 10 863 438 euro apmērā. 2022. gadā tiks turpināti uzsāktie projekti Bauskas 2. vidusskolas infrastruktūras attīstībai, sporta zāles būvniecībai pie Iecavas pamatskolas, Iecavas vidusskolas pārbūve, Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve un sporta zāles būvniecība Skaistkalnē. Ieguldījumi pusmiljona euro apmērā plānoti izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības paaugstināšanai, turpinot uzsāktos projektus karjeras atbalstam izglītības iestādēs, atbalstam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu un ERASMUS + programmas ietvaros, kā arī īstenojot valsts budžeta finansētās programmas.

Sociālo un veselības pakalpojumu attīstībai plānots uzlabot infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 4 047 415 euro apmērā, turpinot īstenot uzsāktos projektus deinstitucionalizācijas procesa ietvaros sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. 2022. gada ietvaros plānots izveidot dienas aprūpes centru Iecavas novadā pakalpojumu nodrošināšanai pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bauskā plānota daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide, kur nodrošinās dienas aprūpes centra pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas, tā saucamos atelpas brīža pakalpojumus. Tiks iekārtots daudzfunkciju terapijas un Montesori kabinets. Vecumniekos pakalpojumu sniegšanu uzsāks dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai turpinās Eiropas Sociālā fonda projektu "Atver sirdi Zemgalē": daudzveidīgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai budžetā plānoti gandrīz pusmiljons euro. Turpināsies uzsāktie pārrobežu sadarbības programmas projekti.

Visa gada garumā tiks īstenoti daudzveidīgi veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi, budžetā paredzot 157 414 euro. Tiks nodrošināts līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam, tāpat arī līdzekļi paredzēti primārās aprūpes centra attīstības projektam Iecavā.

Kopumā investīcijas sociālajā un veselības jomā ir 26 % no kopējiem investīciju izdevumiem.

Bauskas novadā ir plašs un daudzveidīgs kultūrvēsturiskais mantojums, kas veiksmīgi iekļaujas gan kultūras dzīves, gan tūrisma apritē. Plānojot 2022. gada budžetu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstībai paredzēti 1 169 396 euro, tai skaitā uzsāktajiem Svitenes muižas kungu mājas jumta glābšanas darbiem un Mežotnes baznīcas rekonstrukcijai, pārrobežu sadarbības projekta īstenošanai un investīcijām Bauskas pils muzejā, kā arī plānots līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Uzņēmējdarbības un tūrisma jomā būtiskākie ieguldījumi paredzēti "Rundāles Avoti" kompleksa rekonstrukcijai un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai ar mērķi ierīkot Tūrisma informācijas punktu un iznomāt telpas uzņēmējiem tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai. Turpināsies uzsāktie pārrobežu sadarbības programmas projekti daudzveidīga tūrisma piedāvājuma attīstībai.

Bauskas industriālā un loģistikas parka attīstībai paredzēts finansējums elektrības pieslēgumu ierīkošanai iespējamiem investoriem.

Uzņēmēju atbalstam visa Bauskas novada teritorijā aktivitātes organizēs Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs, sniedzot konsultatīvu atbalstu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, nodrošinot konsultācijas lauksaimniecībā, kā arī organizējot daudzveidīgus apmācību un pieredzas apmaiņas pasākumus, dialogu ar pašvaldību uzņēmējdarbības vides attīstībā.

Domājot par daudzveidīgu kultūras dzīvi un brīvā laika pavadīšanas iespējām mūsu novada iedzīvotājiem, finansējums 2022. gada budžeta ietvaros kultūras un sporta norisēm ir saglabāts tādā pašā apjomā, kāds tas bija novados pirms Administratīvi teritoriālās reformas. Kultūras vērtību saglabāšana un tradīciju turpināšana ir ļoti nozīmīga pievilcīgas dzīves vides veidošanā mūsu iedzīvotājiem. Tas ne tikai vairo lokālpatriotismu un piederību savam novadam, bet arī veido Bauskas novada tēlu un atpazīstamību.

Ir apstiprināti jauni noteikumi "Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Bauskas novadā". Atbilstoši šiem noteikumiem 2022. gada budžetā paredzēts finansējums atbalstam sporta pasākumiem un sporta attīstībai pašvaldību pārstāvošo sporta veidu izlašu dalībai valsts mēroga sporta pasākumos, līdzfinansējumam sporta sabiedriskajām organizācijām, kā arī sporta sabiedrisko organizāciju un biedrību organizētiem sporta un veselīga dzīvesveida veicinošiem pasākumiem (Pasaules un Eiropas čempionātiem, Pasaules un Eiropas kausu posmiem, Latvijas čempionātiem, Latvijas kausu posmiem, starptautiskiem sporta pasākumiem, Bauskas novada čempionātiem un turnīriem, aktīvu dzīves veidu veicinošiem pasākumiem) Bauskas novadā.

Iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstam ir izstrādāta kārtība kādā piešķir finansējumu publisko teritoriju labiekārtošanai un pilnveidošanai, kā arī dažādu sabiedrisko iniciatīvu atbalstam izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un sociālajā jomā. Šo aktivitāšu realizācijai 2022. gada budžetā paredzēti 81 755 euro.

2022. gada budžetā ir paredzētas finanses pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai tādiem investīciju projektiem, kuriem plānots pieprasīt valsts aizdevumu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, kā arī augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai valsts budžeta finansējuma saņemšanai.

Ja tiks apstiprinātas investīcijas augstākminētajās programmās, pašvaldība ir rezervējusi līdzekļus līdzfinansējumam šādiem augstas gatavības projektiem:

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūvei,

ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Baldones ielā 65, Iecavā (2., 4. un 5. kārta, kas paredz ēkas daļas pārbūvi Sociālā dienesta vajadzībām, ēkas teritorijas labiekārtošanu un fasādes atjaunošanu),

Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas "Lejenieki" restaurācijai Ceraukstes pagastā,

ceļu pārbūves projektiem Brunavas, Iecavas un Rundāles pagastos.

Līdzekļi rezervēti arī LEADER programmas projektu līdzfinansēšanai, kā arī dažādu kultūras pasākumu līdzfinansēšanai atkarībā no epidemioloģiskās situācijas.

Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžeta informācija

Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem.

Budžets ir veidots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par budžetu un finanšu vadību", "Par pašvaldību budžetiem", "Par valsts budžetu 2022. gadam".

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu atbilstoši ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, ir redzama Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam" 1., 2., 3. un 4. pielikumā.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2022. gadā plānoti 57 239 425 euro, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 9 626 839 euro un aizņēmumu līdzekļi 10 868 450 euro. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai ir 77 734 714 euro. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 74 103 979 euro apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa 3 476 334 euro. Plānotais naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās 154 401 euro.

Ieņēmumi no ziedojumu un dāvinājumu termiņnoguldījuma plānoti 261 euro, izdevumi 114 000 euro apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 279 670 euro, atlikums gada beigās 165 931 euro.

Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžeta projekts tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā (2022. gada 12. janvārī), Sociālajā un veselības komitejā (2022. gada 13. janvārī), Vides un attīstības komitejā (2022. gada 14. janvārī), Finanšu komitejā (2022. gada 20. janvārī), komiteju apvienotajā sēdē (2022. gada 31. janvārī) un iesniegts apstiprināšanai 2022. gada 3. februāra domes sēdē.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2022. gadam plānoti 57 239 425 euro apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus, nenodokļu ieņēmumus, maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus, un transfertu ieņēmumus.

1. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumi, euro

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākā pašvaldības ieņēmumu daļa un 2022. gadā tiek prognozēti 28 158 142 euro jeb 49.2 % no pamatbudžeta ieņēmumu kopapjoma.

2. attēls. Nodokļu ieņēmumi, euro

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjoms budžetā plānots 23 958 708 euro, kas ir 41.9 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN sadalījums starp pašvaldību budžetu un valsts budžetu arī 2022. gadam ir attiecīgi 75 % / 25 %. Pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi 100 % apmērā no plānotās prognozes, ievērojot šādu sadalījumu pa ceturkšņiem: I ceturksnī – 24 %, II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī – 26 %, IV ceturksnī – 26 %.

IIN prognoze 2022. gadam, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 1 016 379 euro jeb 4.4 % lielāka.

3. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, euro

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 4 116 434 euro, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi 3 834 470 euro un NĪN iepriekšējo gadu parādi 281 964 euro. NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 7.2 %.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2022. gadā tiek plānoti 3 000 euro apmērā un būs atkarīgi no Covid-19 krīzes ierobežojošo pasākumu ietekmes. Azartspēļu nodokļa sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem atbilstoši spēkā esošai likumdošanai ir attiecīgi 95 % / 5 %, un tiek ieskaitīts pašvaldības budžetā, kuras teritorijā organizētas azartspēles.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 80 000 EUR jeb 0.1 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 641 563 euro jeb 1.1 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, no tiem ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas 549 774 euro. Pārējos ieņēmumus plānots saņemt no valsts un pašvaldību nodevām, naudas sodiem un sankcijām, citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem.

Transfertu ieņēmumi ir ieņēmumi no valsts budžeta, citu pašvaldību budžetiem un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām un budžeta nefinansētām personām, plānoti 25 174 016 euro. Pamatbudžeta kopapjomā tie ir 44.0 %. No tiem valsts budžeta transferti ir 24 424 216 euro jeb 42.7 %. Valsts budžeta transfertu apmērs 2022. gadam plānots atbilstoši valsts budžetā un normatīvajos aktos pašvaldībām paredzētajam finansējumam, un ietver līdzekļus pašvaldības autoceļiem un ielām, izglītības, sporta, kultūras un sociālajām nozarēm, kā arī finansējumu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un dotāciju no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda.

Transferts no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām ir finansējums Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem, kas plānots 425 281 euro apmērā.

Pašvaldību budžetu transferti plānoti 324 519 euro apjomā, 0.6 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.

4. attēls. Transfertu ieņēmumi, euro

Budžeta iestāžu ieņēmumos 2022. gadā plānots saņemt 3 265 704 euro un to lielāko daļu veido ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un citi ieņēmumi.

Pamatbudžeta izdevumi

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības iestāžu, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas, centrālās administrācijas un apvienību pārvalžu darbības nodrošināšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citām brīvprātīgām iniciatīvām.

Bauskas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2022. gadam plānots 74 103 979 euro. No kopējiem izdevumiem 18 934 713 euro paredzēts ieguldīt Bauskas novada attīstības programmā 2022.–2028. gadam plānoto aktivitāšu īstenošanā (paskaidrojuma raksta pielikums "Attīstības programmas investīciju plāns 2022. gadam).

5. attēls. Budžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām, euro

Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam" 1. pielikumā ir redzams kopsavilkums par pamatbudžeta izdevumu apjomiem attiecīgajā funkcijā, t.i., nozaru griezumā, 2. pielikumā – pamatbudžeta izdevumu atšifrējums pa pašvaldības iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 4 403 217 euro, t.i., 5.9 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, un paredzēti centrālās administrācijas darbības nodrošināšanai 2 435 226 euro, valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai 148 283 euro, sabiedrisko attiecību veidošanai, reprezentācijai un iedzīvotāju informēšanai 286 646 euro, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku apvienību pārvalžu un to nodaļu vadībai 1 001 931 euro, aizņēmumu apkalpošanas maksai un procentu izdevumiem 131 131 euro.

Neparedzētiem gadījumiem paredzēti 400 000 euro, kas ir 0.5 % no Bauskas novada pašvaldības plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām izdevumu kopapjomā 76.3 % ir izdevumi atlīdzībai. Atlīdzībai deputātiem par deputātu pienākumu pildīšanu 2022. gadā plānots izlietot 268 991 euro un komisiju darba atlīdzībai – 5 944 euro.

Preču un pakalpojumu iegādei plānots izlietot 944 506 euro, t.i., 21.5 % no kopējiem izdevumiem.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti 1 147 754 euro, t.i., 1.5 % no pamatbudžeta izdevumu kopapjoma.

Bauskas novada Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai plānots izlietot 773 635 euro. Norēķiniem ar Ķekavas novada pašvaldību par deleģētās funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta teritorijā – 230 713 euro.

Salīdzinoši nelielu īpatsvaru no kopējiem šīs jomas izdevumiem veido finansējums ugunsdzēsības dienesta atbalstam Bārbelē un Skaistkalnē, kopā 9 346 euro un civilajai aizsardzībai un darba drošībai Vecumnieku apvienības teritorijā 7 766 euro.

No sabiedriskās kārtības un drošības jomas kopējiem izdevumiem 119 138 euro ir paredzēti Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļai.

Sabiedriskās kārtības un drošības jomā tiks turpināta ERAF projekta "Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats" īstenošana par 7 156 euro.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 67.7 % no sabiedriskās kārtības un drošības jomas izdevumiem ir izdevumi atlīdzībai, 19.6 % – uzturēšanas izdevumu transferti, 11.5 % – pakalpojumu un preču iegādes izdevumi.

Ekonomiskā darbība

Nozares izdevumiem plānots izlietot 6 785 251 euro, t.i., 9.2 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Ceļu un ielu uzturēšanai ieplānoti 2 036 584 euro, no tiem 65.2 % jeb 1 328 635 euro finansējot no valsts budžeta mērķdotācijas.

Šajā gadā plānots pabeigt Ceriņu ielas Vecumniekos, Sporta un Strauta ielu Skaistkalnē pārbūvi, kā arī autoceļa "Čikstes-Kaulbrieži" Gailīšu pagastā ceļa posmu. Kopējā izdevumu summa 165 256 euro.

Izdevumi plānoti arī pašvaldības autotransporta uzturēšanai 640 112 euro, Informācijas tehnoloģiju nodaļas darbības nodrošināšanai 633 227 euro, Būvvaldes un Būvniecības nodaļas darbības nodrošināšanai 352 812 euro, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra darbībai 130 784 euro. Ar tūrisma nozari saistītu aktivitāšu un pasākumu norisēm un Bauskas novada tūrisma un informācijas centra darbības nodrošināšanai paredzēti 126 157 euro.

2022. gadā plānots ieguldīt 1 956 689 euro, īstenojot šādus tūrisma un vairāku mērķu attīstības projektus – Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Vēsturiskais ceļš: Raudondvare – Bauska", EKI projekts "Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai", EKI projekts "Ainava kā resurss: atbalsts jaunajiem pakalpojumiem un tūrismam", ERAF projekts "Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Baltu ceļš" atpazīstamības veicināšana", ERAF projekts "Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā", "Rundāles AVOTI", "Mežotnes pilskalna Ziemeļu ieeja", "Mežotnes kompleksa rekonstrukcija" un "Svitenes muižas glābšanas darbi".

Bauskas industriālās teritorijas attīstībai plānoti 154 381 euro. Nevalstisko organizāciju iniciatīvām un projektiem paredzēti 40 000 euro, pārējiem nozares izdevumiem 49 249 euro.

Eiropas Savienības fondu un citu investīciju projektu līdzfinansēšanai pašvaldības 2022. gada budžetā ir rezervēti 500 000 euro kā gadskārtējā pašvaldības budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 39.6 % no ekonomiskās darbības jomas kopējiem izdevumiem ir plānoti pamatkapitāla veidošanai, 39.1 % – pakalpojumu un preču iegādei, 16.2% – atlīdzībai.

Vides aizsardzība

Izdevumi plānoti 863 363 euro jeb 1.2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Vides aizsardzībai no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots izlietot 92 213 euro, kas ir 10.7 % no nozares izdevumiem. Līdzekļi tiks izmantoti koku kopšanai, ūdenstilpņu tīrīšanai, zivju resursu atjaunošanai un Ziedoņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei.

Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti 322 286 ;euro, lietusūdens un sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanai – 448 864 euro.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no vides aizsardzības jomas kopējiem izdevumiem 82.6 % ir plānoti pakalpojumu un preču iegādei, 11.7 % – atlīdzībai, 5.7 % – pamatkapitāla veidošanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā plānots izlietot 6 541 507  euro jeb 8.8 % no pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts lietot ūdensapgādei 370 467 euro un ielu apgaismošanai 534 622 euro. Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai, mājokļu apsaimniekošanai un siltumapgādei plānoti 5 164 955 euro. Projektu konkursam "Iedzīvotāji veido savu vidi" paredzēti 41 755 euro.

Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai plānoti 249 200 euro, nekustamo īpašumu pārraudzības un vides aizsardzības vadībai – 97 945 euro. Bauskas novada attīstības dokumentu izstrādei ieplānoti 20 289 euro, pārējiem nozares izdevumiem – 12 274 euro.

No valsts budžeta finansējuma 50 000 euro paredzēts izbūvēt bērnu rotaļu laukumu Vītolu un Salātu ielas Bauskā iekšpagalmā.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem 47.4 % ir plānoti pakalpojumu un preču iegādei, 31.8% – atlīdzībai, 15.3% – subsīdijām un dotācijām.

Veselība

Veselības aprūpei ir plānoti 1 308 142 euro jeb 1.8 % no visiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" izdevumiem plānots izlietot 858 559 euro un Vecumnieku veselības centram – 130 528 euro.

Veselības un sabiedrības labklājības nodaļas izdevumi plānoti 52 376 euro, veselības aprūpes atbalstam – 7 430 euro. Stipendijām studentiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu, ieplānoti 27 500 euro.

Veselības jomas Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem projektiem plānoti 231 749 euro.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 65.2 % no veselības jomas izdevumiem ir izdevumi atlīdzībai, 25.6 % – pakalpojumu un preču iegādes izdevumi, 7.1 % – pamatkapitāla veidošana.

Atpūta, sports, kultūra

Atpūtas, sporta un kultūras pasākumiem plānoti 5 078 921 euro jeb 6.9 % no pašvaldības pamatbudžeta.

No tiem 203 196 euro ir paredzēti dažādu sporta pasākumu organizēšanai Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku apvienībās. Sporta nodaļas darbības nodrošināšanai, novada sporta pasākumu organizēšanai un dalībai sporta pasākumos, biedrību, sporta komandu un individuālo sportistu atbalstam ir paredzēti 252 934 euro.

Pašvaldības bibliotēku darbībai ir plānoti 1 133 551 ;euro, t.sk. bibliotēku krājumu papildināšanai 91 370 euro un preses abonēšanai 35 263 euro.

Pašvaldības kultūras centru, kultūras namu un tautas namu izdevumi plānoti 1 487 132 euro apmērā. Trīs muzeju un divu novadpētniecības centru darbībai ir paredzēti 863 990 euro.

Tautas mākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti 250 966 euro un no valsts budžeta mērķdotācijas 35 680 euro.

Dažādu kultūras pasākumu organizēšanai Bauskas novadā ir plānoti 489 275 euro, Kultūras nodaļai – 95 915 euro, pārējiem nozares izdevumiem – 29 772 euro.

Kultūras jomas attīstības projektos plānots ieguldīt 236 510 euro.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām atlīdzībai plānoti 57.4 % no atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas jomas izdevumiem, pakalpojumu un preču iegādei 32.5 %, pamatkapitāla veidošanai 7.5 %.

Izglītība

Izglītības jomas izdevumi veido lielāko pamatbudžeta izdevumu īpatsvaru – 36 843 552 euro jeb 49.7 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi plānoti izglītības iestāžu uzturēšanai, ar izglītību saistīto pasākumu un investīciju projektu finansēšanai.

No tiem 10 863 438 euro plānoti investīciju projektiem izglītības iestāžu infrastruktūrā – Bauskas 2. vidusskolas remontdarbiem, Iecavas un Vecumnieku vidusskolas pārbūvei, Iecavas pamatskolas un Skaistkalnes vidusskolas sporta zāles būvniecībai. Tiks turpināta arī Eiropas Sociālā fonda, Erasmus+ programmas un valsts budžeta līdzfinansēto projektu īstenošana par 502 107 euro.

Plānots, ka 2022. gadā brīvpusdienas 1.–4. klašu izglītojamiem no valsts budžeta līdzekļiem tiks apmaksātas 205 740 euro apmērā un no pašvaldības budžeta līdzekļiem – 253 275 euro. Pārējo pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo brīvpusdienām ir plānots izlietot 890 214 euro no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Norēķiniem par citu novadu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 456 733 euro, skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai – 655 534 euro. Izglītības nodaļas darbības nodrošināšanai 2022. gada budžetā ir paredzēti 234 970 euro, Jaunatnes nodaļas darbam un jauniešu aktivitātēm, Iecavas Jauniešu centram – 140 662 euro.

Izdevumi pedagogu atlīdzībai, kas tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, ir ieplānoti periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. augustam. Šie izdevumi veido 8 430 318 euro un ir 67.9 % no pedagogu atlīdzībai nepieciešamā finansējuma apjoma.

Pārējiem izglītības struktūrvienību izdevumiem plānoti 14 210 561 euro, kas ietver izdevumus atlīdzībai, izglītības iestāžu infrastruktūras uzturēšanai, mācību līdzekļu un grāmatu iegādei, izdevumus materiāli tehniskās bāzes papildināšanai.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no izglītības nozarei plānotajiem izdevumiem 51.9 % ir izdevumi atlīdzībai.

Kapitālajos izdevumos 2022. gadā plānots ieguldīt 11 214 426 euro, kas veido 30.4 % no izglītības nozarei plānotajiem izdevumiem. Šos izdevumus plānots izlietot kapitālajiem remontiem un būvniecībai vairākos izglītības jomas projektos, datorprogrammu un licenču iegādei, izglītības iestāžu bibliotēku fondu papildināšanai ar mācību grāmatām un daiļliteratūru, kā arī datortehnikas, biroja tehnikas un pārējo pamatlīdzekļu iegādei.

Sociālā aizsardzība

Sociālām vajadzībām plānoti 11 132 272 euro jeb 15.0 % no pašvaldības pamatbudžeta.

Bauskas novada sociālā dienesta un tā struktūrvienību darba nodrošināšanai un sociālā rakstura maksājumiem ir paredzēts finansējums 2 776 865 euro apmērā, tai skaitā sociāla rakstura maksājumiem 1 292 055 euro. Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Bauskas novada domes saistošie noteikumi.

Bauskas novada Bāriņtiesas darba nodrošināšanai paredzēts finansējums 490 681 euro apmērā, veco ļaužu un invalīdu pansionāta "Atvasara" darbības nodrošināšanai – 529 680 euro, pabalstu izmaksai atbilstoši "Pašvaldības domes deputāta statusa likumam" 19 760 euro.

Plānots, ka jaunus pakalpojumus šogad uzsāks sniegt ģimeniskai videi pietuvināts bērnu aprūpes centrs Bauskā un daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Vecumniekos, kuru darba nodrošināšanai budžetā ir ieplānoti izdevumi attiecīgi 136 597 euro un 229 521 euro.

Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai plānoti izdevumi 999 760 euro apmērā no valsts budžeta finansējuma.

Sociālās aizsardzības budžetā ir paredzēti līdzekļi ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu un mājas aprūpes pakalpojumu apmaksai 1 122 442 euro. Aprūpes centru bērniem, t.sk. krīzes centru sniegto pakalpojumu apmaksai 220 555 euro. Pakalpojumu samaksai par sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem 9 000 euro.

Sociālās jomas investīciju projektus plānots īstenot 4 597 411 euro apmērā.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no sociālās aizsardzības izdevumiem 3  396 076 euro jeb 30.5 % veido atlīdzība, 25.2 % sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas. Kapitāliem izdevumiem plānoti 4 139 633 euro jeb 37.2 % no sociālajai aizsardzībai atvēlētajiem izdevumiem, ko paredzēts lietot datorprogrammu, datortehnikas un pārējo pamatlīdzekļu un transportlīdzekļa iegādei, kā arī kapitālajam remontam un rekonstrukcijai.

Kopējā pamatbudžeta izdevumu struktūrā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vislielākais īpatsvars ir atlīdzībai 45.5 %, pamatkapitāla veidošanai 25.5 % un preces pakalpojumiem 21.9 %.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saistošo noteikumu 6. pielikumā "Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2022. gadā un turpmākajos gados" sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos trijos gados, pamatojoties uz budžeta veidošanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem.

Aizņēmumu saistības uz 01.01.2022. ir 40 288 145 euro, galvojumu – 5 348 666 euro.

Aizņēmumu pamatsummu atmaksa plānota 3 476 334 euro apmērā atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu atmaksas grafikam.

Aizņēmumu saņemšana plānota 10 868 450 euro apmērā.

Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžetā plānotie aizņēmumi

Aizņēmuma mērķis

Aizņēmuma summa, EUR

tai skaitā

spēkā esošā Valsts kases aizdevuma līguma ietvaros, EUR

jauns aizņēmuma pieteikums, EUR
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Vēsturiskais ceļš: Raudondvare-Bauska"

215 064

41 139

173 925

ERAF, SAM 8.1.2. projekts "Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2. vidusskola infrastruktūras attīstība"

1 219 8655

-

1 219 865

ERAF, SAM 9.3.1. projekts "Dienas aprūpes centra izveide Iecavas novadā"

1 132 254

-

1 132 254

ERAF, SAM 9.3.1. projekts "Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā"

1 757 3333

-

1 757 333

ERAF, SAM 5.1.1 projekts "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā"

52 4555

52 455

-

ERAF, SAM 5.6.2 projekts "Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai"

24 7233

24 723

-

Projekts "Iecavas vidusskolas pārbūve"

1 935 522

1 935 522

-

projekts "Sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas"

1 735 877

1 735 877

-

Projekts "Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve"

2 695 137

2 695 137

-

Projekts "Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos"

69 758

69 758

-

Projekts "Sporta ielas pārbūve Skaistkalnē"

16 358

16 358

-

Projekts "Strauta ielas pārbūve Skaistkalnē"

14 104

14 104

-

Kopā

10 868 450

6 585 073

4 283 377


1 Tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu sadalījums pa uzņēmumu galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.) (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā) 2019, CSB

Bauskas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Okmanis

 

Pielikums
pie paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam

Attīstības programmas investīciju plāns 2022. gadam*

Attīstības programmas rīcības virziens/Projekts

Izdevumi, EUR

RV 1.1. Publiskā ārtelpa

96 290

1.01.36 ERAF projekts "Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos", Nr. LLI-437

10 472

1.01.41 ERAF projekts "Droša vide skolēniem un skolotājiem - kvalitatīvas izglītības pamats",

Nr. LLI-506

7 156

1.01.43 ERAF projekts "Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas pašvaldībā", Nr. LLI-524

28 662

1.01.57 Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Vītolu un Salātu ielas, Bauska iekšpagalmā

50 000

RV 2.1. Izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze

10 863 438

1.01.25 ERAF, SAM 8.1.2. projekts "Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un

Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras attīstība", Nr. 8.1.2.0/17/I/011

2 267 991

1.01.62 Investīciju projekts "Sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas"

1 966 668

1.01.63 Investīciju projekts "Iecavas vidusskolas pārbūve"

2 662 594

1.01.64 Investīciju projekts "Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve"

3 048 274

1.01.65 Investīciju projekts "Skaistkalnes sporta zāles būvniecība"

917 911

RV 2.2. Izglītības pakalpojuma kvalitāte un pieejamība

495 589

1.01.45 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Karjeras atbalsts

vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs", Nr. 8.3.5.0/16/I/001

26 220

1.01.46 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Atbalsts izglītojamo

individuālo kompetenču attīstībai", Nr. 8.3.2.2/16/I/001

191 900

1.01.47 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Atbalsts

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", Nr. 8.3.4.0/16/I/001

220 697

1.01.48 Programma "Latvijas skolas soma"

32 333

1.21.07 Bauskas pilsētas pamatskolas projekts "Erasmus+Key Action 2"

24 439

RV 2.4. Interešu izglītība,mūžizglītība un jaunatnes politika

6 518

1.01.26 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "PROTI un DARI!",

Nr. 8.3.3.0/15/I/001

6 518

RV 3.1. Sociālo un veselības iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze

4 047 415

1.01.31 ERAF, SAM 9.3.1. projekts "Dienas aprūpes centra izveide Iecavas novadā",

Nr. 9.3.1.1/18/I/023

1 596 745

1.01.32 ERAF, SAM 9.3.1. projekts "Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā",

Nr. 9.3.1.1/19/I/046

2 398 902

1.01.40 ERAF projekts "Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar

garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem", Nr. 9.3.1.1/18/I/020

51 768

RV 3.2. Sociālo pakalpojumu kvalitāte, pieejamība un attīstība

549 996

1.01.39 ERAF projekts "Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un

izaugsmes veicinātāju attīstība", Nr. LLI-425

18 495

1.01.44 ERAF projekts "Paaudžu iespēju stiprināšana sociālās iekļaušanās veicināšanai",

Nr. LLI-513

35 729

1.01.54 ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē!", Līg. Nr. 3-41.4/34

439 972

1.01.66 Projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās", Līg. Nr. 18.9.3-1/2022/1

55 800

RV 3.3. Veselības un sociālās jomas cilvēkresursu attīstība un piesaiste

27 500

1.01.15 Līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam

27 500

RV 3.4. Primārās un sekundārās veselības aprūpe

74 335

1.01.42 ERAF projekts "Primārā aprūpes centra attīstība Iecavas novada pašvaldībā",

Nr. 9.3.2.0/20/A/102

74 335

RV 3.5. Veselības veicināšana un slimību profilakse

157 414

1.01.27 ESF projekts "Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību

profilaksei", Nr. 9.2.4.2/16/I/061

55 200

1.01.28 ESF projekts "Pasākumi Iecavas pilsētas un pagasta iedzīvotāju veselības veicināšanai

un slimību profilaksei", Nr. 9.2.4.2/16/I/038

46 808

1.01.29 ESF projekts "Pasākumi Rundāles vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un

slimību profilaksei”, Nr. 9.2.4.2/16/I/060

18 203

1.01.30 ESF projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību

profilaksei Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastos",

Nr. 9.2.4.2/16/I/037

37 203

RV 4.1. Kultūras iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze

25 000

1.05.65 Vecumnieku apvienības pārvalde-Aktieru Amtmaņu muzeja "Zvanītāju Bukas" Valles

pagastā jumta nomaiņa

25 000

RV 4.2. Materiālais un nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums

1 144 396

1.01.24 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Vēsturiskais ceļš:

Raudondvare-Bauska", Nr. LLI-498

257 740

1.01.33 EKI projekts "Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un

konkurētspējas uzlabošanai", Nr. ENI-LLB-2-340

32 377

1.01.53 ERAF, SAM 5.1.1 projekts "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un

attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā", Nr. 5.6.2.0/19/I/004

157 848

1.01.56 Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai

25 000

1.04.19 Rundāles apvienības pārvalde- projekts "Svitenes muižas glābšanas darbi"

317 088

1.04.22 Rundāles apvienības pārvalde- projekts "Mežotnes kompleksa rekonstrukcija"

354 343

RV 6.1. Energoefektivitātes paaugstināšana un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas

pasākumi

30 000

1.01.55 Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi

30 000

RV 7.1. Uzņēmējdarbībai nepieciešamā infrastruktūra

154 381

1.01.61 Bauskas industriālās teritorijas attīstība

154 381

RV 7.3. Tūrisma attīstība

995 141

1.01.34 EKI projekts "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam",

Nr. LV-RU-052

71 362

1.01.35 ERAF projekts "Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Baltu ceļš" atpazīstamības

veicināšana", Nr. LLI-447

41 298

1.01.38 ERAF projekts "Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana

zaļā izzinošā tūrisma attīstībā", Nr. LLI-483

84 422

1.04.20 Rundāles apvienības pārvalde-projekts "Rundāles AVOTI"

786 775

1.04.21 Rundāles apvienības pārvalde-projekts "Mežotnes pilskalna ziemeļu ieeja"

11 284

RV 8.1. Ielu un ceļu tīkls

165 256

1.01.60 ERAF, SAM 5.6.2 projekts "Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā

uzņēmējdarbības veicināšanai", Nr. 5.6.2.0/21/I/001

24 723

1.05.60 Vecumnieku apvienības pārvalde-projekts "Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos"

103 134

1.05.61 Vecumnieku apvienības pārvalde-projekts "Sporta ielas pārbūve Skaistkalnē"

20 026

1.05.62 Vecumnieku apvienības pārvalde-projekts "Strauta ielas pārbūve Skaistkalnē"

17 373

RV 9.1. Vienota pārvalde

20 289

1.01.37 Bauskas novada attīstības dokumentu izstrāde

20 289

RV 9.3. Sabiedrības līdzdalības pasākumi

41 755

1.02.49 Bauskas apvienības pārvalde-projekts "Iedzīvotāji veido savu vidi"

22 259

1.03.26 Iecavas apvienības pārvalde-projekts "Iedzīvotāji veido savu vidi"

8 411

1.04.26 Rundāles apvienības pārvalde-projekts "Iedzīvotāji veido savu vidi"

3 290

1.05.29 Vecumnieku apvienības pārvalde-projekts "Iedzīvotāji veido savu vidi"

7 795

RV 9.6. Sadarbība ar NVO

40 000

1.01.12 Atbalsts NVO iniciatīvām un projektiem

40 000

IZDEVUMI - kopā 18 934 713
* Bauskas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 2. redakcijas projekts  

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!