• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2022. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 44 "Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2022., Nr. 253 https://www.vestnesis.lv/op/2022/253.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 39

Grozījumi 2022. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"

Vēl šajā numurā

30.12.2022., Nr. 253

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 44

Pieņemts: 24.11.2022.

OP numurs: 2022/253.12

2022/253.12
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 44

2022. gada 24. novembrī

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 562/20

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves īpašnieks var pieteikties uz Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējumu dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. iesniedzējs – dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju;

2.2. pieslēgums – sadzīves ārējās kanalizācijas vai kanalizācijas un ūdensapgādes tīkla daļa no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas līdz pievienojuma vietai iesniedzēja īpašumā esošai ārējās kanalizācijas vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas daļai, vai dzīvojamās mājas/dzīvojamās mājas jaunbūves ārsienai;

2.3. būvdarbi – darbi, kurus veic sadzīves kanalizācijas vai kanalizācijas un ūdensvada izvada montāžai, ievietošanai, vai novietošanai pamatnē (zemē), ietverot nepieciešamos materiālus izvada ierīkošanai.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

5. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā juridiskai personai pieder vairāk par 25 % no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem;

5.2. vienģimeņu dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves īpašnieks ir juridiska persona;

5.3. uz līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi pieslēgums centralizētajai kanalizācijas vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai jau ir izbūvēts.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un paziņojuma publicēšana

6. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts:

6.1. pieslēguma izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi veic būvkomersants/ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – līdz 1500,00 euro par viena pieslēguma izbūvi, bet ne vairāk kā 70 % no kopējām kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi veic tikai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vai 95 % no kopējām kanalizācijas un ūdensvada pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi vienlaicīgi veic gan dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, gan centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

6.2. pieslēguma izbūvei vienģimeņu dzīvojamām mājām un vienģimeņu dzīvojamo māju jaunbūvēm, ja pieslēguma izbūvi veic būvkomersants/ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – līdz 1200,00 euro par viena pieslēguma izbūvi, bet ne vairāk kā 70 % no kopējām kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi veic tikai dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vai 95 % no kopējām kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi vienlaicīgi veic gan dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, gan centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

6.3. pieslēguma izbūvei vienģimeņu dzīvojamām mājām un vienģimeņu dzīvojamo māju jaunbūvēm, ja pieslēguma izbūvi veic īpašnieks saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18. punktu – līdz 1200,00 euro par viena pieslēguma izbūvi, bet ne vairāk kā 70 % no kopējām kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi veic tikai dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vai 95 % no kopējām kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi vienlaicīgi veic gan dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, gan centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

7. Paziņojumu par pieteikumu pieņemšanu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai pieslēgumu izbūvei pašvaldība ik kalendāro gadu publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā "Dobeles Novada Ziņas" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv.

8. Paziņojumā norāda:

8.1. pieteikumu iesniegšanas termiņu;

8.2. pašvaldības līdzfinansējuma apmēru attiecīgajā kalendārajā gadā.

III. Pieteikumu iesniegšanas kārtība

9. Iesniedzējs, lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, paziņojumā norādītajā termiņā iesniedz pašvaldībā pieteikumu, kas sastāv no šādiem dokumentiem:

9.1. iesnieguma veidlapas (atbilstoši saistošo noteikumu 1. pielikumam);

9.2. normatīvajos aktos paredzētiem būvniecības ieceres dokumentiem (tai skaitā, atbilstoša būvspeciālista apstiprinātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu, kurā norādīts inženiertīkla pievada novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna, nepieciešamie saskaņojumi, materiālu specifikācijas utml.);

9.3. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izsniegto tehnisko noteikumu kopiju;

9.4. izvēlētā būvkomersanta sagatavotā būvdarbu izmaksu tāme (turpmāk – tāme) vai vienģimeņu dzīvojamās mājas/jaunbūves īpašnieka sagatavotā tāme (ja pieslēguma izbūvi veic īpašnieks), kuras derīguma termiņš ir vismaz divus mēnešus ilgāks par pieteikuma termiņa beigu datumu. Tāmē jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

10. Ja iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, iesniegumam papildus jāpievieno dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) apliecināta kopija, kurā:

10.1. atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām pieņemts lēmums par pieslēguma izbūvi un būvdarbu finansēšanu;

10.2. norādīta pilnvarotā persona, kura ir tiesīga iesniegt pieteikumu, slēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu un slēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.

11. Pieteikums jāiesniedz Dobeles novada pašvaldībā.

IV. Pieteikumu vērtēšana un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana

12. Pieteikumus izvērtē Līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), kura izvērtē:

12.1. iesniegto pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām;

12.2. būvdarbu izmaksu pamatotību.

13. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildus informāciju.

14. Komisija, uzsākot pieteikumu vērtēšanu, sagatavo pieteikumu sarakstu šādā prioritārā secībā:

14.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;

14.2. vienģimeņu dzīvojamās mājas un vienģimeņu dzīvojamo māju jaunbūves.

15. Ja iesniedzēju pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus, pieteikumi, ņemot vērā to prioritāti atbilstoši noteikumu 14. punktā norādītajai secībai, tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

15.1. vismazākais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pieslēguma izbūvei;

15.2. lielākais ēkā deklarēto iedzīvotāju skaits.

16. Komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu un paziņo par to katram iesniedzējam, nosūtot lēmumu uz iesniegumos norādītajām korespondences adresēm.

17. Iesniedzējam vai viņa pilnvarotajai personai ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz līdzfinansējuma līgums ar pašvaldību.

V. Pieslēguma izbūve un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana

18. Pieslēguma izbūve jāveic 6 mēnešu laikā no līdzfinansējuma līguma noslēgšanas dienas. Pirms līguma termiņa beigām, iesniedzējs objektīvu apstākļu dēļ var ierosināt līguma termiņa pagarināšanu. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 3 mēnešus.

19. Ja iesniedzējam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav izbūvēta attiecīgās dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves iekšējā sadzīves kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēma, tad līdz pieslēguma nodošanai ekspluatācijā tā ir jāizbūvē un jāuzrāda ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja pārstāvim.

20. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai iesniedzējam pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas pašvaldībā jāiesniedz apliecinājums (atbilstoši saistošo noteikumu 2. pielikumam), kas ir neatņemama līdzfinansējuma līguma sastāvdaļa.

21. Saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā gadījumā iesniedzējam pēc pieslēguma izbūves pašvaldībā papildus jāiesniedz atskaite par izbūvētajiem inženiertīklu pievadiem (atbilstoši saistošo noteikumu 3. pielikumam).

22. Ja pieslēgums nav izbūvēts saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto inženiertīkla pievada novietojuma plānu pieslēguma izbūvei, pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu neizmaksāt pašvaldības līdzfinansējumu.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes 2022. gada 30. marta saistošos noteikumus Nr. 13 "Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai".

24. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

1. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 44

IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz (atzīmēt un pasvītrot atbilstošo)
  dzīvojamās mājas/dzīvojamās mājas jaunbūves īpašnieks
  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība/īpašnieks(i)

   
Dzīvojamās mājas adrese  
Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits  
Juridiskai personai(-ām) piederošo dzīv.mājas dzīvokļu īpašumu skaits  
 
Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai)  
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai)  
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai) vai juridiskā adrese (juridiskai personai)  
Korespondences adrese  
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese  
 
Informācija par būvdarbu veicēju
Būvdarbus veiks (atzīmēt un pasvītrot atbilstošo)
  vienģimeņu dzīvojamās mājas/dzīvojamās mājas jaunbūves īpašnieks
  būvkomersants/ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs

Aizpilda, ja būvdarbus veiks būvkomersants/ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs:

Būvdarbu veicēja nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta Nr./lēmuma Nr., atbildīgā kontaktpersona

 
   
Pievienotie dokumenti Lapu skaits
1. Pieslēguma izbūves būvniecības dokumentu kopija  
2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izsniegto tehnisko noteikumu kopija  
3. Izvēlētā būvkomersanta iesniegtā pieslēguma izbūves būvdarbu izmaksu tāme vai vienģimeņu dzīvojamās mājas/jaunbūves īpašnieka sagatavotā tāme (ja pieslēguma izbūvi veic īpašnieks)  
4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija  
5. Citi dokumenti (norāda iesniedzējs)  

Saņemtā informācija ir aizsargāta un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja tā saistās ar personas datiem, tiek izmantota un apstrādāta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 ( 2016. gada 27. aprīlis).

Pieteikuma iesniegšanas datums 20____. gada ____.__________________

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona

(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai personai – vārds, uzvārds)

Personas paraksts ____________________________________

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

2. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 44

APLIECINĀJUMS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

(aizpildīt drukātiem burtiem)

20____. gada " ". _____________

Iesniedzēja vārds, uzvārds/nosaukums  
Personas kods/reģ. Nr.  
Deklarētā dzīvesvieta/Juridiskā adrese LV-__________
Korespondences adrese LV-__________
Kontakttālrunis, e-pasts  
Nekustamā īpašuma kadastra Nr.  

Ar šo apliecinu, ka esmu pabeidzis īstenot sava Nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas/centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai un vēlos saņemt man piešķirto Pašvaldības Līdzfinansējumu savstarpēji nolīgtajā kārtībā:

Līguma Nr.  
Līguma datums  
Līdzfinansējuma summa, EUR  

Pašvaldības Līdzfinansējuma summu lūdzu ieskaitīt norādītajā bankas kontā:

Vārds, uzvārds  
Personas kods  
Bankas nosaukums  
Bankas kods
                 
Bankas konta Nr.
                                           

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja atzīme par savstarpēji noslēgtu Ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu:

Līguma datums Līguma Nr. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja klientu daļas pārstāvis
Vārds, uzvārds Paraksts, zīmogs
 

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

1) nepastāv jebkāda veida parādsaistību pret Pašvaldību, kas kavētu līdzfinansējuma saņemšanu;

2) esmu informēts un piekrītu manu personas datu apstrādei.

Apliecinājuma iesniedzējs atbild par sniegto ziņu patiesumu.

Pieteikuma iesniedzējs  
  (paraksts, atšifrējums)

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

3. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 44

ATSKAITE PAR IZBŪVĒTAJIEM INŽENIERTĪKLU PIEVADIEM

(aizpilda saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajos gadījumos)

Iesniedzēja vārds, uzvārds  
Personas kods  
Nekustamā īpašuma adrese  

Informācija par izbūvēto inženiertīklu pievadu izmaksu pozīcijām:

Nr. Izmaksu pozīcijas nosaukums Izmaksu apliecinošu dokumentu nosaukums (piedāvājums, rēķins utml.) un izmaksas saņēmējs Izmaksu summa (euro)
Pavisam kopā euro

Atskaitei pievienotie dokumenti:

Dokumenta nosaukums Lapu skaits
1. Dokumenta, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā (atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna par izbūvēto tīklu uzmērīšanu vai izpilduzmērījums), kopija  
2. Izmaksu apliecinošu dokumentu (čeki, kvītis, līgumi, maksājuma uzdevumi utml.) kopijas  

Ar savu parakstu apliecinu, ka inženiertīklu pieslēgums dzīvojamai mājai ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā.

Iesniedzējs:

(paraksts) (paraksta atšifrējums) (datums)

Dobeles novada pašvaldība:

Atskaiti pieņēma un pārbaudīja:
(pieslēguma izbūve ir īstenota, atskaite atbilst Līguma nosacījumiem, maksājumu apliecinošie dokumenti ir pārbaudīti):

(paraksts) (paraksta atšifrējums) (datums)

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes 2022. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 44 "Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, pašvaldības līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku.

2022. gada 30. marta domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 13 "Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai".

Pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisija, izskatot un izvērtējot pieteikumus dzīvojamo māju (tai skaitā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, konstatējusi, ka nepieciešami jauni saistošie noteikumi, lai pašvaldība varētu sniegt pilnvērtīgāku atbalstu iedzīvotājiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma dzīvojamās mājas un dzīvojamās mājas jaunbūves pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai apmēru, pieteikumu iesniegšanas kārtību un vērtēšanu, līdzfinansējuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējuma piešķiršanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām. 2023. gadā dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvju pieslēgšanas centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai līdzfinansējumam pašvaldības budžetā ir plānots paredzēt līdzekļus EUR 75 000,- apmērā
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!