• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2022. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 43 "Grozījumi Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.12.2022., Nr. 245 https://www.vestnesis.lv/op/2022/245.30

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/25

Par mājdzīvnieku turēšanu Krāslavas novadā

Vēl šajā numurā

19.12.2022., Nr. 245

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 43

Pieņemts: 24.11.2022.

OP numurs: 2022/245.30

2022/245.30
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 43

2022. gada 24. novembrī

Grozījumi Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 561/20

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu

Izdarīt Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai", turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes (t.sk. inženierģeoloģiskās un topogrāfiskās izpētes darbu veikšanas), būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 20.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai vienkāršotai atjaunošanai;".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 20.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nepieciešamo inženiertīklu (apgaismojuma, lietus ūdens kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, video novērošanas) ierīkošanai, pārbūvei, atjaunošanai vai vienkāršotai atjaunošanai;".

4. Izteikt Saistošo noteikumu 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. citam mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu, dobju un apstādījumu (t.sk. kokaugu stādījumu), sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu utml. jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai vienkāršotai atjaunošanai);".

5. Izteikt Saistošo noteikumu 20.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.5. būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei (t.sk. inženierģeoloģiskās un topogrāfiskās izpētes darbu veikšanai), būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.".

6. Izteikt Saistošo noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Līdzfinansējuma maksimālais apmērs viena projekta realizācijai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir ne vairāk kā 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro 00 centi), divām vai vairāk daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir ne vairāk kā 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi).".

7. Izteikt Saistošo noteikumu 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Projekta iesniedzējs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc projektā paredzēto labiekārtošanas darbu aktivitāšu īstenošanas iesniedz pašvaldībā atskaiti par paveiktajām labiekārtošanas aktivitātēm (Saistošo noteikumu 3. pielikums), pievienojot:

39.1. darbu pieņemšanas – nodošanas aktus;

39.2. rēķinus un maksājumu dokumentus par projektā veiktajiem darbiem un pakalpojumiem.".

8. Izteikt Saistošo noteikumu 1. pielikumu "Iesniegumu veidlapa" jaunā redakcijā (pielikumā).

9. Papildināt Saistošos noteikumus ar 3. pielikumu "Atskaite par paveiktajām labiekārtošanas aktivitātēm" (pielikumā).

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

1. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 43

1. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

IESNIEGUMU VEIDLAPA

Informācija par projekta iesniedzēju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Projekta iesniegumu iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas ________________________________________________________________________, dzīvokļu īpašnieku kopība.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība (norādīt kvadrātmetros):  
Dzīvokļu īpašumu skaits (norādīt skaitļos):  
Neapdzīvojamo telpu skaits (norādīt skaitļos):  
 
Informācija par projekta iesniedzēja pilnvaroto personu
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai)  
PVN maksātājs (norādīt "jā" vai "nē")  
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai)  
Juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarētā dzīves vieta (fiziskai personai)  
Korespondences adrese:  
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs:  
Bankas rekvizīti:  
 
Projekta izmaksas un tā ieviešana
Plānotais projekta īstenošanas laiks (norādīt pilnos mēnešos, ievērojot, ka projekta īstenošanas laiks nevar pārsniegt 12 (divpadsmit) mēnešus):  
Projekta izmaksu aprēķins: Projekta iesniedzēja finansējums
(norādīt summu euro)
Pašvaldības līdzfinansējums
(norādīt summu euro)
Kopā
(norādīt summu euro)
Projekta kopējās izmaksas:      
Projekta atbalstāmās izmaksas:      
Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, pārbūves, atjaunošanas un vienkāršotas atjaunošanas izmaksas:      
Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksas:      
Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nepieciešamo inženiertīklu (apgaismojuma, lietus ūdens kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, video novērošanas) ierīkošanas, pārbūves, atjaunošanas un vienkāršotas atjaunošanas izmaksas:      
Cita dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtojuma izmaksas:      
Būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes izmaksas, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanas izmaksas:      
 
Iesniedzamie dokumenti lapas Nr.
Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas nodokļu maksājumu un citu valsts noteikto maksājumu parādu __________
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija __________
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments __________
līguma, uz kura pamata izstrādāts piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments, kopija. __________
plānoto izmaksu aprēķins (tāme) __________
līgums vai tam pielīdzināms dokuments, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu (ja piemērojams) __________
zemesgabala, kurš nav projekta iesniedzēja īpašumā, īpašnieka rakstiska piekrišana darbu veikšanai (ja piemērojams) __________

Projekta iesniegums sastādīts 20__. gada __.___________________

Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona

   
   
   

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

2. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 43

3. pielikums
Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

ATSKAITE PAR PAVEIKTAJĀM LABIEKĀRTOŠANAS AKTIVITĀTĒM

(aizpildīt drukātiem burtiem)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas(-u) adrese (adrese, pilsēta, pasta indekss)  
Līdzfinansējuma saņēmējs (līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, e-pasts)  

Ar šo apliecinu, ka ir pabeigti darbi pie daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai(-ām) piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas aktivitāšu īstenošanas un vēlos saņemt piešķirto Pašvaldības Līdzfinansējumu savstarpēji nolīgtajā kārtībā:

Līguma Nr.  
Līguma datums  
Līdzfinansējuma summa, EUR  
 

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi un sasniegtie rezultāti:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informācija par projektā īstenoto aktivitāšu izmaksu pozīcijām:

Nr.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Izmaksu apliecinošu dokumentu nosaukums (piedāvājums, rēķins u.tml.) un izmaksas saņēmējs

Izmaksu summa (euro)

       
       
       
       
       

Pavisam kopā, euro

 

Pašvaldības Līdzfinansējuma summu lūdzu ieskaitīt norādītajā bankas kontā:

Konta turētājs*

*atbilstoši projekta pieteikumā norādītā pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds (fiziskai personai); Nosaukums (juridiskai personai)  
Personas kods (fiziskai personai); Reģ. Nr. (juridiskai personai)  
Bankas rekvizīti Bankas nosaukums  
Bankas kods
                 
Bankas konta Nr.
                                         

Atskaitei pievienotie dokumenti:

Dokumenta nosaukums

Lapu skaits

1. Darbu pieņemšanas-nodošanas akti  
2. Rēķini un maksājumu dokumenti par projekta veiktajiem darbiem un pakalpojumiem  

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

1) nepastāv jebkāda veida parādsaistību pret Pašvaldību, kas kavētu līdzfinansējuma saņemšanu;

2) esmu informēts un piekrītu manu personas datu apstrādei.

Apliecinājuma iesniedzējs atbild par sniegto ziņu patiesumu.

Finansējuma saņēmējs:    

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(datums)

Dobeles novada pašvaldība:

Atskaiti pieņēma un pārbaudīja:

(aktivitātes ir īstenotas, atskaite atbilst Līguma nosacījumiem, maksājumu apliecinošie dokumenti ir pārbaudīti):

     

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(datums)

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes 2022. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 43 "Grozījumi Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 5. punkts noteic, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļu īpašnieku kopībai, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Minētā panta piektajā daļā noteikts, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem nosaka kārtību, kādā sniedzama šāda palīdzība un palīdzības apmēru.

2022. gada 27. janvāra domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 5 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas pagalmu labiekārtošanas komisija, izskatot un izvērtējot pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas darbu īstenošanai, konstatējusi, ka apstiprinātajos saistošajos noteikumos nepieciešami grozījumi, lai pašvaldība varētu sniegt pilnvērtīgāku atbalstu iedzīvotājiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 43 "Grozījumi Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"" detalizētāk definē, kādām aktivitātēm Dobeles novada pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu (tādā veidā paplašinot to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt līdzfinansējumu), precizē saistošo noteikumu tekstā izmantotos terminus, kā arī precizē līdzfinansējuma maksimālo apmēru, nosaka atskaites formu par paveiktajām labiekārtošanas aktivitātēm.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2023. gadā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai pašvaldības budžetā ir plānots paredzēt līdzekļus EUR 50 000,- apmērā (papildus klāt summējot pārejošās saistības līdzfinansējuma izmaksai no 2022. gadā apstiprināto projektu realizācijas EUR 5163,16 apmērā un atlikumu EUR 14 836,84 apmērā no 2022. gadā neizmantotiem līdzfinansējumam paredzētiem finanšu līdzekļiem), kopā paredzot līdzekļus EUR 70 000,- apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!