• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Krāslavas novada domes 2022. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 2022/29 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.12.2022., Nr. 241 https://www.vestnesis.lv/op/2022/241.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/30

Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2021/16 "Par maznodrošinātas personas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā"

Vēl šajā numurā

13.12.2022., Nr. 241

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Krāslavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/29

Pieņemts: 27.10.2022.

OP numurs: 2022/241.6

2022/241.6
RĪKI

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/29

Krāslavā 2022. gada 27. oktobrī

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā

Apstiprināti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2022. gada 27. oktobra sēdes lēmumu Nr. 1283
(prot. Nr. 17, 7. §, 7.2. p.)

Precizēti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2022. gada 24. novembra sēdes lēmumu Nr. 1391
(prot. Nr. 18, 4. § 4.3. p.)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada pašvaldība izsniedz atļauju pašu ražotā vīna un raudzēto dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā (turpmāk – Atļauja) pieņem Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektors.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

3. Lai saņemtu Atļauju, komersantam Krāslavas novada pašvaldībā jāiesniedz pieteikums, kuru parakstījusi komersanta atbildīgā amatpersona un kurā jānorāda:

3.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs;

3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums;

3.3. ražošanas vieta (adrese).

4. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

4.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

4.2. telpu plānu ar iekārtu izvietojuma shēmu, kas raksturo ražošanas vietu.

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība

5. Atļauju (1. pielikums) izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

6. Atļauja netiek izsniegta, ja:

6.1. komersants nav iesniedzis visus noteikumu 4. punktā minētos dokumentus;

6.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

6.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

6.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

6.4.1. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;

6.4.2. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā.

7. Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektors Atļauju vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

8. Atteikumu izsniegt Atļauju var apstrīdēt Krāslavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

IV. Atļaujas anulēšana

9. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos gadījumos:

9.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

9.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

9.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā.

10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.

V. Noslēguma jautājums

11. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā savu spēku zaudē:

11.1. Krāslavas novada pašvaldības 2016. gada 21. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2016/4 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā";

11.2. Dagdas novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 2020/4 "Kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas novadā";

11.3. Aglonas novada pašvaldības 2012. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 5 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Aglonas novadā" – zaudē spēku Krāslavas novada teritoriālajās vienībās Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastā.

12. Noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

1. pielikums
Krāslavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/29 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja
vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā"

LATVIJAS REPUBLIKA KRĀSLAVAS NOVADS
KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90001267487
Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601. Tālrunis +371 65624383, fakss +371 65681772
e-pasts: dome@kraslava.lv

Krāslavā

ATĻAUJA
VĪNA UN RAUDZĒTO DZĒRIENU RAŽOŠANAI KRĀSLAVAS NOVADĀ

20___. gada __.______________ Nr. ___

Komersanta nosaukums  
Komersanta reģistrācijas Nr.    
Komersanta juridiskā adrese  
Ražošanas vieta  
Ražošanas veids  
Atļauja derīga  
Pašvaldības izpilddirektors V. Uzvārds

z.v.

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/29 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. pants nosaka vietējās pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē. Ja vietējā pašvaldība izdod atļauju vīna un raudzēto dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt minēto atļauju.
2. Īss projekta satura izklāsts Tiesiskais regulējums – Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otrā daļa, 3. panta 13 daļa. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada pašvaldība izsniedz atļauju pašu ražotā vīna un raudzēto dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi ļauj komersantiem saņemt atļauju vīna un pārējo raudzēto alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi veikt saimniecisko darbību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Komersants par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Krāslavas novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Veiktas pārrunas ar komersantiem un citām ieinteresētām personām.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!