• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Mārupes novada domes 2021. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 26/2021 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.02.2022., Nr. 23 https://www.vestnesis.lv/op/2022/23.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā

Vēl šajā numurā

02.02.2022., Nr. 23

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Mārupes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 26/2021

Pieņemts: 24.11.2021.

OP numurs: 2022/23.12

2022/23.12
RĪKI

Mārupes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 26/2021

Mārupē 2021. gada 24. novembrī

Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā

Apstiprināti
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra
lēmumu Nr. 26 (sēdes prot. Nr. 14)

Precizēti
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 26. janvāra
lēmumu Nr. 62 (sēdes prot. Nr. 1)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17. panta piekto daļu, Ministru kabineta
2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 906
"Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi" 4. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka prasības teritorijas sakoptības un sanitārās tīrības uzturēšanai nekustamajos īpašumos un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo prasību neievērošanu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apstādījumi – visas dabīgā vai mākslīgā veidā veidotas un ar augiem apaudzētas un koptas teritorijas, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksnei, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumos ietilpst augi (koki, krūmi, vīteņaugi, viengadīgie un daudzgadīgie puķu stādījumi, zālāji, zālieni u.c.) un to grupas;

2.2. sabiedriskā vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu, ieskaitot dzīvojamo māju koplietošanas telpas;

2.3. ubagošana žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus;

2.4. zaļā zona – sabiedrības ērtībām, veselības un estētiskuma labā ar zālāju, zālienu vai stādījumiem apaudzēta un kopta teritorija, kas ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, daudzdzīvokļu māju pagalmus, dobes, ceļus, takas, ūdenstilpes, laukumus ar dārza mēbelēm un ierīcēm u.c. labiekārtojuma elementiem, kā arī šim nolūkam paredzētas platības Mārupes novada pašvaldības administratīvajās teritorijās.

3. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policija.

4. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Mārupes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

5. Par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliktais naudas sods 100 % apmērā tiek ieskaitīts Mārupes novada pašvaldības budžetā.

II. Prasības sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un atbildība par to neievērošanu

6. Par peldēšanu vietā, kur tas ir aizliegts – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecpadsmit naudas soda vienībām.

7. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, uzrakstu plākšņu un citu informācijas materiālu izvietošana neatļautās vietās. Par neatļauto vietu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma jebkura vieta, kas iepriekš nav tikusi saskaņota ar pašvaldību – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz simts naudas soda vienībām.

8. Par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu apdzīvotās vietās, ja tas traucē iedzīvotāju mieru, laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, un ja tas nav saskaņots ar Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoru, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz simts naudas soda vienībām.

9. Par remontdarbu un būvdarbu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvojamās un koplietošanas telpās, dažādu mehānismu, iekārtu un agregātu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgu darbību veikšanu apdzīvotās vietās laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tās ir saistītas ar paaugstinātu troksni un traucē iedzīvotāju naktsmieru – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

10. Par skaņu pastiprinošas ierakstu aparatūras lietošanu uz ielām vai citās sabiedriskās vietās no transporta līdzekļiem laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, kas rada troksni, traucējot iedzīvotāju naktsmieru, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Mārupes novada pašvaldību – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

11. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.), spļaušana uz ielas, kā arī saslauku, organisko atkritumu (nopļautās zāles, dārza nezāļu un augu atlieku), atkritumu, sniegu, netīro ūdeņu, ledus un citu priekšmetu izmešanu tam neparedzētās vietās – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

III. Uzturēšanas prasības un atbildība par to neievērošanu

12. Īpašnieks vai, ja tāda nav tiesiskais valdītājs, nodrošina būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu savlaicīga attīrīšana no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām.

13. Īpašnieks, vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nodrošina īpašuma, tai skaitā ēkas, fasāžu un žogu uzturēšanu kārtībā, t.i. nodrošina ēku, fasāžu un žogu atbilstību to kalpošanas laikā būvniecību reglamentējošos spēkā esošos normatīvajos aktos norādītajām būtiskajām būvei izvirzāmajām prasībām un Mārupes novada pašvaldības domes apstiprinātajiem apbūves noteikumiem, kā arī citiem pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē prasības būves fasādei un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu, ja tas rada jebkādus draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, piemēro naudas sodu – fiziskām personām līdz 40 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 80 naudas soda vienībām.

14. Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nepieļauj antisanitāru apstākļu radīšanu īpašuma teritorijā (neatkarīgi no tās piederības un īpašuma formas), t.i. īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nepieļauj atkritumu, metāllūžņu, malkas, ogļu un tādu mantu uzkrāšanos īpašuma teritorijā, kas bojā ainavu un traucē blakus īpašumu lietošanu, kā arī teritorijas (neatkarīgi no tās piederības un īpašuma formas) piesārņošanu ar ražošanas, celtniecības, sadzīves atkritumiem, ķīmiskajām vielām, metāllūžņiem, būvgružiem, notekūdeņiem (īpaši asenizācijas) un augiem kaitīgām vielām.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām.

15. Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nodrošina neapdzīvoto namīpašumu, kā arī nepabeigto jaunbūvju, kur pārtraukti būvdarbi, ieejas, pagrabu durvju un logu aizslēgšanu, kā arī teritorijas iežogošanu, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām.

16. Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nodrošina sava īpašuma robežās teritorijas sakopšanu, savlaicīgi nopļaujot zāli un izcērtot krūmus (celma diametrs mazāks par 20 cm).

Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu dzīvojamās, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas dzīvojamās un darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijās zāles garums apstādījumos nedrīkst pārsniegt 20 cm.

Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs zālāji pļaujami līdz divām reizēm sezonā – pirmo reizi ne vēlāk kā līdz 15. jūlijam un otro reizi pēc nepieciešamības, lai nākamā gada pavasarī nekustamajā īpašumā neveidotos kūla, izņemot Ķemeru nacionālā parka teritoriju.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu, ja ir izveidojusies kūla, t.i. sausa pērnā gada zāle pavasarī, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 40 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 80 naudas soda vienībām.

17.  Par pašvaldības apbūves noteikumu pārkāpšanu īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 200 naudas soda vienībām.

18. Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošanu un uzstādīšanu savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

18.1. ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma uz ēkas fasādes 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā, vai uz žoga 1,7-1,8 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā;

18.2. ēkas numura plāksnes apakšējā daļā var norādīt īpašuma piederību (valsts īpašums, pašvaldības īpašums vai "privātīpašums"), uzrakstu “privātīpašums" var aizstāt ar īpašnieka vārdu, uzvārdu vai to iniciāļiem, vai juridiskās personas nosaukumu

18.3. Mārupes pagastā:

18.3.1. uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā);

18.3.2. uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;

18.3.3. ēku numerācijas plāksnes izmērs (augstums x platums) 320 x 220 mm, ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs (augstums x platums) 160 x 560 mm;

18.4. Babītes un Salas pagastā:

18.4.1. uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas zilā krāsā (numurs RAL 5013 NCS sistēmā);

18.4.2. uzrakstu šrifts: Oswald, cipariem: Oswald BoldCE baltā krāsā;

18.4.3. ēku numerācijas plāksnes izmērs (augstums x platums) 320 x 220 mm, ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs (augstums x platums) 160 x 640 mm.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

19.1. Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā".

19.2. Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošie noteikumi Nr. 11/2010 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā";

19.3. Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr. 65 "Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

Saistošo noteikumu Nr. 26/2021 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. (..).

Ar Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta sēdes Nr. 13 lēmumu Nr. 18 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 11/2010 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā", kas nosaka sabiedriskas kārtības, teritorijas sakoptības un sanitārās tīrības uzturēšanas, namīpašumu un citu nekustamo īpašumu uzturēšanas un saglabāšanas, apstādījumu aizsardzības, tīrības un kārtības uzturēšanas sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas telpās nodrošināšanas prasības Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo prasību neievērošanu.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. marta lēmumu (protokols Nr. 3, 35. §) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 4 "Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā", kas nosaka kārtību, kādā uzturami nekustamie īpašumi un tiem piegulošās teritorijas.

Ar Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. novembra domes lēmumu (prot. Nr. 20, 45. §) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 65 "Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā", kas nosaka kārtību, kāda jāievēro visām fiziskajām un juridiskajām personām, paredzot administratīvo atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu. Saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību, nekustamo īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu dzīvojamās un koplietošanas telpās, pagalmos, ielās, īpašumam pieguļošās publiskās lietošanas esošās teritorijās, parkos un skvēros Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas personas izdarīt pārkāpumus Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams izdot jaunu normatīvo aktu, kas aizstātu līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošos Mārupes un Babītes novadu pašvaldību saistošos noteikumus par īpašumu uzturēšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka prasības teritorijas sakoptības un sanitārās tīrības uzturēšanai nekustamajos īpašumos un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo prasību neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav paredzama ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policija.

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Mārupes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Netiek paredzēta.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!