Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2022. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 46/22 "Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.11.2022., Nr. 222 https://www.vestnesis.lv/op/2022/222.11

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 47/22

Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošanu un noformēšanu Ropažu novadā

Vēl šajā numurā

15.11.2022., Nr. 222

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 46/22

Pieņemts: 26.10.2022.

OP numurs: 2022/222.11

2022/222.11
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 46/22

Ulbrokā 2022. gada 26. oktobrī

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
26.10.2022. sēdes lēmumu Nr. 1714
(prot. Nr. 51/2022)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sniedz palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu (turpmāk – māja) īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai mājās. Noteikumu izpratnē ar māju saprot ēku, kas kā dzīvojamā māja ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

2. Līdzfinansējuma piešķiršanas pieteikuma atbilstības novērtēšanu, veic pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departaments, kura kompetencē ir jautājumu izskatīšana par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai mājās (turpmāk – departaments).

3. Pašvaldības līdzfinansējums māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek piešķirts no šim nolūkam paredzētajiem gadskārtējā pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Līdzfinansējuma nosacījumi

4. Līdzfinansējumu māju energoefektivitātes pasākumiem piešķir, ja:

4.1. mājas atrodas Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ir nodotas ekspluatācijā līdz 1999. gada 31. decembrim, un tajās ir ne mazāk kā četri dzīvokļa īpašumi;

4.2. mājai vai mājām ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kopība, vai dzīvokļu īpašnieki, vai pašvaldība ir iecēlusi (norīkojusi uz laiku) mājas pārvaldnieku un/vai ir noslēgts pārvaldīšanas līgums;

4.3. dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēmusi lēmumu veikt mājas energoefektivitātes un/vai renovācijas pasākumus;

4.4. vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem;

4.5. mājas atsevišķo īpašumu kopējā platība ir lielāka par 200 m² un mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;

4.6. mājā veikts energoaudits un tehniskā apsekošana;

4.7. mājai izstrādāts tehniskais projekts un/vai renovācijas darbu projekts, kurā ietverts būvdarbu izmaksu aprēķins (tāme);

4.8. mājas dzīvokļu īpašnieku kopējais parāda apmērs par apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un komunālajiem pakalpojumiem par pēdējiem 12 mēnešiem nepārsniedz 7 %.

III. Pieteikumu iesniegšanas un reģistrācijas kārtība

5. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz pašvaldībā pieteikumu (pielikums). Iesniegtos un reģistrētos dokumentus nodod departamentam izvērtēšanai un lēmumprojekta sagatavošanai atbilstoši pašvaldībā izstrādātajiem noteikumiem par Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību Ropažu novada pašvaldības Centrālajā administrācijā.

6. Pretendentu atbilstību noteikumu prasībām izvērtē departaments un 15 darba dienu laikā sagatavo lēmumprojektu iesniegšanai domes sēdē:

6.1. par iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai (rindā), ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst noteikumu prasībām;

6.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai (rindā), ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst noteikumu prasībām.

7. Pieteikumu izvērtēšana notiek to reģistrācijas secībā. Departaments katram pretendentam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

8. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, dome ir tiesīga pārskatīt lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

9. Ja pašvaldības atbalstīto pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā paredzēto, līdzfinansējumu nesaņēmušie pretendenti tiek saglabāti rindā un pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt pirmkārt tūlīt pēc tam, kad šim mērķim paredzētie līdzekļi pašvaldības budžetā tiek iedalīti.

IV. Līdzfinansējuma apjoms un izmaksas kārtība

10. Līdzfinansējumu piešķir šādām darbībām un šādā apjomā:

10.1. ja īpašnieki ir saņēmuši finansējumu no citām institūcijām:

10.1.1. 70 % no atlikušajām izmaksām energoaudita veikšanai;

10.1.2. 70 % no atlikušajām izmaksām tehniskās apsekošanas veikšanai;

10.1.3. 70 % no atlikušajām izmaksām renovācijas būvprojekta vai apliecinājuma kartes izstrādāšanai;

10.2. ja īpašnieki nav saņēmuši finansējumu no citām institūcijām:

10.2.1. 75 % no izmaksām energoaudita veikšanai;

10.2.2. 75 % no izmaksām tehniskās apsekošanas veikšanai;

10.2.3. 75 % no izmaksām renovācijas būvprojekta vai apliecinājuma kartes izstrādāšanai.

11. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums noteikumu 10. punktā norādīto darbu veikšanai vienai mājai nevar pārsniegt 10 000 (desmit tūkstoši) euro, un to māja var saņemt vienu reizi.

12. Pašvaldība līdzfinansējuma summu pārskaita līdzfinansējuma saņēmējam, noslēdzot attiecīgu līgumu, un pēc visu darbu vai pakalpojuma veikšanas un pieņemšanas – nodošanas akta apliecinātas kopijas un apliecinājuma par pieņemšanu ekspluatācijā kopijas iesniegšanas departamentam.

13. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

V. Līdzfinansējuma kā de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem

14. Ja energoefektivitātes pasākumus veic mājā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un, ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros radušos izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

15. Piesakoties līdzfinansējumam, mājas dzīvokļa īpašniekam, kurš minēts noteikumu 14. punktā, ir tiesības iesniegt papildu iesniegumu, norādot, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes pasākumu izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts vai pašvaldības atbalsta, proporcionāli samazinot iesniegumā norādīto pašvaldības līdzfinansējuma daļu.

16. Sagatavojot lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu komercdarbības atbalsta veidā, departaments ievēro šādus nosacījumus:

16.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības izņēmumus;

16.2. saimnieciskās darbības veicējs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktam;

16.3. pārbauda, vai saimnieciskās darbības veicējam piešķiramais atbalsts nepalielina attiecīgajā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru, atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktam.

VI. Noslēguma jautājumi

17. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

17.1. Inčukalna novada pašvaldības domes 2012. gada 21. marta saistošie noteikumi Nr. 5/2012 "Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās";

17.2. Stopiņu novada pašvaldības domes 2012. gada 27. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16/12 "Stopiņu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".

18. Jautājumu izskatīšanai par līdzfinansējuma piešķiršanu māju energoefektivitātes pasākumiem, kuru ietvaros līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim būvdarbi ir pabeigti un pieņemti ekspluatācijā, pašvaldībā ir iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu mājas renovācijas sagatavošanas pasākumu veikšanai un/vai energoefektivitātes pasākumu veikšanai, bet par kuriem dome nav pieņēmusi lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, tiek piemērota noteikumos noteiktā kārtība.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

Pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes 26.10.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 46/22
"Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas
kārtība energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Ropažu novada pašvaldībai

Dzīvojamās mājas

 
 

(adrese)

 

(iesniedzēja tiesiskais statuss/amats)

 

(vārds uzvārds/nosaukums)

 

(personas kods/reģistrācijas Nr.)

 

(iesniedzēja adrese)

 

(tālrunis)

 

(e-pasts)

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamajai mājai  
(adrese)

dzīvojamās mājas renovācijas sagatavošanas pasākuma veikšanai.

energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Dzīvokļu skaits _____________;

Dzīvokļu (atsevišķais īpašums) kopējā platība ______________________ m2;

Mājas apkurināmā platība ______________________ m2;

Kopējā ieguldījumu summa (EUR) ______________________ euro;

Plānotais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms

atbalstāmajām aktivitātēm (EUR) ______________________ euro;

Plānotais/veiktais renovācijas darbu ilgums (mēnešos) _____________ mēn.

Iesniegtie obligātie pielikumi:

1. Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma kopija.

2. Pārvaldnieka / apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija.

3. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopija, par mājas energoefektivitātes pasākuma veikšanu.

4. Apsaimniekotāja, pakalpojuma sniedzēja izsniegtā izziņa par apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem.

5. Sertificēta būvinženiera apstiprināts kopējo darbu izmaksu aprēķins.

6. Uzrādīt būvprojektu (oriģinālu), kas saskaņots Ropažu novada būvvaldē vai norādīt BIS sistēmā iesniegto informāciju.

7. Energoaudita atskaite vai energosertifikāts (ja ir).

8. Ropažu novada būvvaldes saskaņojumi veicamajiem darbiem;

9. līguma kopija par energoaudita veikšanu;

10. energoaudita samaksas dokumentu kopijas;

11. līguma kopija par tehniskās apsekošanas veikšanu;

12. tehniskās apsekošanas samaksas dokumentu kopijas;

13. līguma kopija par renovācijas būvprojektu vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas darbu veikšanu;

14. renovācijas būvprojektu vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas darbu veikšanas darbu samaksas dokumentu kopijas;

15. līguma par renovācijas darbu veikšanu kopija;

16. Darbu izpildes pārskata Nr. 1 (Forma Nr. 2) kopija;

17. valsts institūcijas, kredītiestādes vai Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto projekta īstenošanas apstiprinājuma kopija, ja tāda ir.

____. _____________. 202____.

(amats)

(paraksts)

(vārds uzvārds)

 

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 46/22 "Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Ņemot vērā minēto, ir izstrādāti saistošie noteikumi jaunā redakcijā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu, kas noteic, ka: 1) pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus; 2) kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Sniedzot šā panta otrajā daļā noteikto palīdzību, pašvaldība ievēro komercdarbības atbalsta kontroli regulējošos normatīvos aktus.

Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt energoefektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Saistošie noteikumi nosaka, kuros gadījumos Ropažu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana ietekmēs pašvaldības budžetu, jo palīdzība – līdzfinansējums tiks piešķirts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā - būvniecības procesu attīstība.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ropažu novada pašvaldība.

Dome, kuras kompetencē ir jautājumu izskatīšana par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai mājās, izvērtēs saņemtos pieteikumus par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.ropazi.lv.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!