• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2022. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 20/2022 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.11.2022., Nr. 222 https://www.vestnesis.lv/op/2022/222.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 46/22

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Vēl šajā numurā

15.11.2022., Nr. 222

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 20/2022

Pieņemts: 28.09.2022.

OP numurs: 2022/222.10

2022/222.10
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 20/2022

2022. gada 28. septembrī

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 28. septembra sēdes lēmumu Nr. 4 (prot. Nr. 32)

Precizēti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 9. oktobra sēdes lēmumu Nr. 5 (prot. Nr. 36)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kontroles un uzraudzības kārtību decentralizētām kanalizācijas sistēmām, kuras nav pievienotas Ķekavas novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

1.2. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas prasības;

1.3. prasību minimumu asenizatoriem;

1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku, valdītāju vai turētāju pienākumus;

1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt Ķekavas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu;

2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas) uzraudzības un kontroles kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt Ķekavas novada pašvaldības aglomerācijai noteikto komunālo notekūdeņu attīrīšanas un emisijas prasību ievērošanu.

3. Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā, valdījumā vai turējumā atrodas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, tai skaitā:

3.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (bioloģiskās attīrīšanas iekārtas), kuras ar baktērijām un mikroorganismiem attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

3.2. septiķi (mehāniskie notekūdeņu attīrītāji) – hermētiskās tilpnes (tvertnes), kas sadalītas ar starpsienām un darbojās pēc daļiņu nosēšanas principa, novadot attīrītos notekūdeņus uz infiltrācijas zonu (filtrācijas lauku);

3.3. notekūdeņu hermētiskās krājtvertnes, kas tiek izgatavotas (izbūvētas) no grodiem, stikla šķiedras, plastmasas polipropilēna PP vai polietilēna HDPE), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk – notekūdeņi un nosēdumi).

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

5. Ķekavas novada pašvaldība:

5.1. veic asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu;

5.2. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un reģistra uzturēšanu, nodrošinot:

5.2.1. noteikto prasību notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā ievērošanas kontroli;

5.2.2. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

5.2.3. noteikto prasību decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas ievērošanas kontroli;

5.2.4. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, valdītājiem vai turētājiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

III. Decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas prasības

6. Ķekavas novada administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk tekstā – NAI) vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām (punktiem).

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no slēgtām krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm (vai vienai zīmei) aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī (atbilstoši 3. pielikumā norādītai informācijai) vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad slēgtajā krāj tvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI kur –

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos.

IbM/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:

8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka, valdītāja vai turētāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 7. punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka, valdītāja vai turētāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei – vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī.

9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.

10. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka, valdītāja vai turētāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

11. Reģionālās pašvaldības policijas amatpersona vai pašvaldības atbildīgā struktūrvienība ir tiesīga:

11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

11.2. saskaņojot ar īpašnieku, valdītāju vai turētāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktajiem pārbaudes rezultātiem;

11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

12. Ja Reģionālās pašvaldības policijas amatpersonai vai pašvaldības atbildīgās struktūrvienības darbiniekam ir radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, tad tam ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, valdītājam vai turētājam:

12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

12.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

12.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

12.3.1. Ķekavas novada pašvaldība, pie nosacījuma, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

12.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, valdītājs vai turētājs, pie nosacījuma, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, vai noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās.

12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

13. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājs sagatavo sarakstu ar īpašumiem, kur ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas nav pieslēgtas centralizētai kanalizācijas sistēmai, un informē to īpašniekus, valdītājus vai turētājus par pienākumu reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

14. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājs apkopo informāciju par īpašumiem, kuru īpašnieki, valdītāji vai turētāji nav veikuši decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, nav iesnieguši informāciju par to tehnisko apkopi, nav nodrošinājuši notekūdeņu un nosēdumu izvešanu, informējot īpašniekus par šiem pienākumiem.

V. Prasību minimums asenizatoriem

15. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Ķekavas novada pašvaldībā.

16. Prasību minimums asenizatoram pakalpojuma sniegšanā:

16.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījuma apliecinošo dokumentu sagatavošanu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam noregulējumam un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, valdītājiem vai turētājiem;

16.2. veikt Ķekavas novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

16.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

16.4. noslēgt rakstveida līgumu ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu;

16.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

16.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

16.7. līdz kārtējā gada 1. martam iesniegt Ķekavas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu Ķekavas novada pašvaldības teritorijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā pievienoto veidlapu (1. pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

17. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, lai reģistrētos notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, asenizators iesniedz Ķekavas novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu (2. pielikums), kuram pievieno ar Ķekavas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu kopiju un apliecina, ka atbilst šo saistošo noteikumu 16. punktā noteiktajam prasību minimumam.

18. Asenizatoram ir jāatbilst šādām minimālām prasībām:

18.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

18.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

18.3. ir noslēgts līgums ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

19. Šo saistošo noteikumu 17. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu Ķekavas novada pašvaldībai asenizators var iesniegt:

19.1. personīgi Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā;

19.2. pa pastu;

19.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

20. Lai veiktu reģistrāciju, Ķekavas novada pašvaldība pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par asenizatora atbilstību šo saistošo noteikumu 16. punktā noteiktajam prasību minimumam, kā arī:

20.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

20.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

21. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā šo saistošo noteikumu 18. punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

22. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi šo saistošo noteikumu 18. punktā norādītie nepieciešamie dokumenti.

23. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas atbilst šajos saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām. Asenizatoru reģistrē uz termiņu, kas nepārsniedz izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kravas autopārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā derīguma termiņu. Ķekavas novada pašvaldība publicē Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv informāciju par asenizatora reģistrāciju.

24. Ķekavas novada pašvaldība 3 (trīs) darba dienu laikā pēc asenizatora reģistrācijas rakstiski informē asenizatoru par reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Ķekavas novada pašvaldība nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācija tiek izbeigta.

25. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, tiek anulēts attiecīgā asenizatora reģistrācijas fakts, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un tiek dzēstas par to ziņas Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt Ķekavas novada pašvaldībai šo saistošo noteikumu 16.7. apakšpunktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

26. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu Ķekavas novada pašvaldībā, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur šo saistošo noteikumu 25. punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo saistošo noteikumu 16.7. punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

27. Ziņas par asenizatoru Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

28. Asenizatoram ir pienākums informēt Ķekavas novada pašvaldību, ja pēc tā reģistrācijas uz laiku ir apturēta, beigusies vai anulēta speciāla atļauja (licence) autopārvadātāja kravas autopārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā, kas ir par pamatu asenizatora reģistrācijas anulēšanai Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

29. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta speciāla atļauja (licence) autopārvadātāja kravas autopārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

30. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina Ķekavas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

31. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai turētājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz Ķekavas novada pašvaldībā pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem pievienoto paraugu (3. pielikums).

32. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašumu pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, valdītājam vai turētājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām, šo saistošo noteikumu 31. punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz Ķekavas novada pašvaldībā personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas noformēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku, valdītāju un turētāju pienākumi

33. Decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašnieka, valdītāja vai turētāja pienākumi, papildus normatīvajos aktos noteiktajam ir šādi:

33.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

33.2. segt izmaksas Ķekavas novada pašvaldībai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, pie nosacījuma, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

33.3. nodrošināt Ķekavas novada pašvaldības pārstāvim brīvu piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

33.4. līdz kārtējā gada 1. jūnijam iesniegt Ķekavas novada pašvaldībai atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēts šo saistošo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētais decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids.

33.5. uzrādīt Ķekavas novada pašvaldības pārstāvim decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījuma apliecinošo dokumentu uzskatāms noslēgtais līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, saimnieciskā darījuma apraksts un vērtība naudas izteiksmē, dati par savākto notekūdeņu daudzumu un mērvienību, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

34. Ķekavas novada pašvaldība veic kontroli par šo saistošo noteikumu izpildi.

35. Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis veic uzraudzību par šo saistošo noteikumu prasību ievērošanu, kā arī informē Reģionālo pašvaldības policiju par atklātiem pārkāpumiem.

36. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Reģionālās pašvaldības policijas amatpersonas.

37. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas soda vienībām.

38. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu un piemērot sodu ir tiesīga Ķekavas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

39. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi

40. Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā biļetenā "Ķekavas Novads" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

41. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

41.1. Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 4/2019 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā";

42.2. Baldones novada pašvaldības 2018. gada 18. decembra saistošie noteikumi Nr. 20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

1. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2022

ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR __________GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

Nr.p.k. Objekta adrese Transp. reģ. Nr. Cisternas reģ. Nr. Izvešanas reizes gadā Izvestie m³ Kam nodoti notekūdeņi
             
             
             
             
             

Datums__________

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds  
 

(personiskais paraksts)

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

2. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2022

______________________________ (adresāts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI ĶEKAVAS NOVADA TERITORIJĀ

20__. gada ______. __________________

 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

Juridiskā adrese:___________________________

Reģ. Nr. _____________

Reģ. datums: ____________

Tālr.: _________________

E-pasts:_________________

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. _______ "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ķekavas novadā", lūdzu reģistrēt Ķekavas novada pašvaldības tīmekļvietnē

 

(asenizatora nosaukums)

kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Ķekavas novada teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem:

N.p.k. Transportlīdzekļa marka Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr. Transportlīdzekļa tips

(A – autotransports,

T – traktortehnika)

Transportlīdzekļa tvertnes tilpums Tvertnes reģ.nr. (ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā) Nomas līguma termiņš*
1.            
2.            
             

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. kopija līgumam ar Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

2. * transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

٭ Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs:  
 

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

3. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2022

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

1. Objekta adrese  

2. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tā kontaktinformācija (adrese, tel.nr., e-pasta adrese)

 
 

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ____________

3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits ____________

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

ir

nav

4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī ____m³ (ņemot vērā, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens mērītājs);

4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ____m³

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi;

Cits  

(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu;

Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu;

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem;

Netiek nodrošināta.

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk;

1 x 2 mēnešos;

1x ceturksnī;

1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:

< 3m³;

3 līdz 5 m³;

5 līdz 10 m³;

> 10 m³

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

1 x mēnesī vai biežāk;

1 x ceturksnī;

1x gadā;

retāk nekā 1x gadā

9.1. Kad veikta iepriekšējā apkope?  
 

(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

jā (Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 11. jautājumu);

11. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

 

Datums _________________

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka, valdītāja vai turētāja vārds, uzvārds

   

(personiskais paraksts)

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Paskaidrojuma raksts
Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2022 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts 1.1. saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu;

1.2. saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

1.3. saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu, pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka: minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu; šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību; prasību minimumu asenizatoram.

1.4. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt ūdenssaimniecības pakalpojumus Ķekavas novadā;

1.5. saistošie noteikumi nosaka:

1.5.1. kontroles un uzraudzības kārtību decentralizētām kanalizācijas sistēmām, kuras nav pievienotas Ķekavas novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

1.5.2. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas prasības;

1.5.3. prasību minimumu asenizatoriem;

1.5.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.5.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.5.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

1.5.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku, valdītāju vai turētāju pienākumus;

1.5.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2.1. saistošie noteikumi nepieciešami, lai:

2.1.1. organizētu Ķekavas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu;

2.1.2. noteiktu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas) uzraudzības un kontroles kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.1.3. nodrošinātu Ķekavas novada pašvaldības aglomerācijai noteikto komunālo notekūdeņu attīrīšanas un emisijas prasību ievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Ķekavas novada teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ķekavas novada pašvaldība;

5.2. Ķekavas novada pašvaldība ir institūcija, kurā fiziska vai juridiska persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Ķekavas novada komunālajām saimniecībām – SIA "Ķekavas nami", SIA "Baložu komunālā saimniecība", SIA "BŪKS".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!