• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2022. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 64 "Tukuma novada pašvaldībai piederošas vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.11.2022., Nr. 214 https://www.vestnesis.lv/op/2022/214.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 65

Par Engures novada domes 2011. gada 15. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļaujas izsniegšanas kārtību Engures novada teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

03.11.2022., Nr. 214

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 64

Pieņemts: 26.10.2022.

OP numurs: 2022/214.7

2022/214.7
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 64

Tukumā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 18, 4. §)

Tukuma novada pašvaldībai piederošas vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
26.10.2022. lēmumu (prot. Nr. 18, 4. §)

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
32. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās telpas (turpmāk – Dzīvojamā telpa) izīrēšanas kārtību un nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams Dzīvojamās telpas īres līgums.

2. Šie Noteikumi neattiecas uz:

2.1. neizīrētām Dzīvojamām telpām;

2.2. kārtību, kādā tiek sniegta Pašvaldības palīdzība kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu;

2.3. kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas Dzīvojamās telpas;

2.4. kārtību, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi.

II. Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma slēgšana

3. Noteikumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās Dzīvojamās telpas nav nododamas apakšīrē citai personai.

4. Persona, kura īrē Dzīvojamo telpu, kas nav izīrēta kā palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, un kura pēc Dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām vēlas jauna Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, iesniedz iesniegumu Pašvaldībā.

5. Lēmumu par Dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu, grozīšanu, atteikumu slēgt Dzīvojamās telpas īres līgumu, citas personas iemitināšanu Dzīvojamā telpā pieņem Tukuma novada domes Dzīvokļu komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

6. Izskatot personas iesniegumu, Dzīvokļu komisija izvērtē un ir tiesīga atteikt Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, ja:

6.1. īrniekam ir īres maksas parāds, kas pārsniedz 2 (divu) mēnešu īres maksas apmēru;

6.2. īrniekam, atbilstoši Dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, ir daļēji vai pilnā apmērā kavēti ar Dzīvojamās telpas lietošanu saistītie maksājumi ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus;

6.3. īrnieks nav noslēdzis vienošanos par parāda samaksu vai noslēgtā vienošanās netiek pildīta;

6.4. īrnieks, viņa ģimenes loceklis vai cita iemitinātā persona bojā Dzīvojamo telpu (arī tās iekārtu), citas būves un telpas, kas īrniekam nodotas lietošanā saskaņā ar Dzīvojamās telpas īres līgumu, vai arī dzīvojamās mājas koplietošanas telpas, komunikācijas un iekārtas, pārkāpj līgumā paredzēto uzlabojumu, tai skaitā remontdarbu, veikšanas noteikumus, degradē vidi;

6.5. īrniekam, viņa laulātajam vai viņa pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, kas ir iemitināti īrētajā telpā, pieder nekustamais īpašums;

6.6. Dzīvojamā telpa nepieciešama Pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

7. Dzīvojamas telpas īres līgums noslēdzams viena mēneša laikā no Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas.

8. Pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieka, īrnieka ģimenes locekļu un citu Dzīvojamā telpā iemitināto personu pienākums ir to atbrīvot, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts jauns īres līgums.

9. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš nosakāms līdz 10 gadiem. Nosakot Dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, Dzīvokļu komisija ņem vērā Noteikumu 6. punktā noteiktās informācijas izvērtējumu.

10. Dzīvojamās telpas īres līgumiem, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, termiņš tiek noteikts līdz 10 gadiem no īres līguma pārslēgšanas dienas.

III. Īrnieka un dzīvojamā telpā iemitināto personu tiesības un pienākumi

11. Dzīvojamās telpas īrnieka nāves gadījumā īrnieka ģimenes loceklim, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir iemitināts Dzīvojamā telpā, triju mēnešu laikā no īrnieka nāves dienas ir tiesības Pašvaldībai prasīt Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie īrnieka ģimenes locekļi. Īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu apliecina Pašvaldībā iesniegts iesniegums.

12. Īrnieka ģimenes locekļiem, kuri līdz Dzīvojamo telpu īres likuma spēkā stāšanās dienai (2021. gada 1. maijs) nav grozījuši Dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu, pusēm vienojoties un ar izīrētāja piekrišanu, ir tiesības pārslēgt Dzīvojamās telpas īres līgumu atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti Dzīvojamo telpu īres likuma Pārejas noteikumos.

13. Īrniekam ir tiesības iemitināt īrētajā Dzīvojamā telpā kā ģimenes locekli savu laulāto un abu vai katra laulātā nepilngadīgos bērnus, kā arī pilngadīgos bērnus, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

14. Īrnieka ģimenes locekļi, kas iemitināti viņa īrētajā Dzīvojamā telpā un ierakstīti īres līgumā līdz Dzīvojamo telpu īres likuma spēkā stāšanās dienai (2021. gada 1. maijs), saglabā savu ģimenes locekļa statusu un ģimenes locekļa tiesības lietot Dzīvojamo telpu.

15. Citas īrnieka īrētajā Dzīvojamā telpā iemitinātās personas patstāvīgas tiesības uz šīs Dzīvojamās telpas lietošanu neiegūst.

16. Pilngadīgajiem īrnieka ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiska atbildība par Dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

17. Dzīvokļu komisijas lēmumu par atteikumu noslēgt Dzīvojamās telpas īres līgumu var apstrīdēt Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

18. Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

19. Īrnieka ģimenes locekļiem, kuri līdz Dzīvojamo telpu īres likuma spēkā stāšanās dienai (2021. gada 1. maijs) nav grozījuši Dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu, vienojoties ar Pašvaldību, ir tiesības noslēgt Dzīvojamās telpas īres līgumu līdz 2023. gada 30. jūnijam. Ja šajā termiņā Dzīvojamās telpas īres līgums netiek noslēgts, Dzīvojamā telpa nekavējoties jāatbrīvo.

20. Dzīvojamās telpas īres līgumus, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, pārslēdz ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim, iesniedzot Pašvaldībai iesniegumu. Ja izīrētājs un īrnieks nevar vienoties par īres līguma noteikumiem, strīdu izšķir tiesa.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 64 "Tukuma novada pašvaldībai piederošas vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmo daļu pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību un nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums, bet ne ilgāku par 10 gadiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, izstrādāti Tukuma novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par Tukuma novada pašvaldībai piederošas vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību" (turpmāk – Noteikumi).
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka Tukuma novada pašvaldībai piederošo vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību un nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums par pašvaldībai piederošas vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas īri.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu izpildi nodrošina Tukuma novada domes Dzīvokļu komisija. Noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošajiem noteikumiem nav tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vides attīstību.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošina Tukuma novada domes Dzīvokļu komisija. Komisijas lēmumu par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu var apstrīdēt Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!