• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2022. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 40 "Par teritorijas kopšanu un ēku uzturēšanu Tukuma novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.10.2022., Nr. 210 https://www.vestnesis.lv/op/2022/210.29

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ordeņu kapitula paziņojums Nr. 11

Par apbalvošanu ar Triju Zvaigžņu ordeni

Vēl šajā numurā

28.10.2022., Nr. 210

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 40

Pieņemts: 25.05.2022.

OP numurs: 2022/210.29

2022/210.29
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 40

Tukumā 2022. gada 25. maijā (prot. Nr. 9, 3. §)

Par teritorijas kopšanu un ēku uzturēšanu Tukuma novadā

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
25.05.2022. lēmumu (prot. Nr. 9, 3. §)

Precizēti ar Tukuma novada domes
31.08.2022. lēmumu (prot. Nr. 14, 4. §)

Precizēti ar Tukuma novada domes
26.10.2022. lēmumu (prot. Nr. 18, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
5., un 6. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra
noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"
4. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Tukuma novada administratīvā teritorija, tajā skaitā apstādījumi, un uzturamas tajā esošās būves.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. apstādījumi – speciāli izveidotas un koptas zaļās teritorijas, ietverot koku un krūmu stādījumus, zālienu un labiekārtojuma infrastruktūras elementus;

2.2. iebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transporta piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz nekustamajam īpašumam;

2.3. piegulošā teritorija – publiskā lietošanā esošas ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi līdz brauktuves tuvākajai malai, kas robežojas ar nekustamo īpašumu, bet ne tālāk kā 5 m platumā no nekustamā īpašuma robežas.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām neatkarīgi no tā, vai viņu īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm) un zemesgabaliem ir vai nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

4. Ēkas (būves) un zemesgabali ir izmantojami tādiem mērķiem, kādiem tos paredzēts izmantot Tukuma novada apbūves noteikumos vai Tukuma novada domes (turpmāk – Dome) lēmumos.

II. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu teritoriju un apbūvētas vai neapbūvētas zemesgabala un nekustamo īpašumu piegulošās teritorijas uzturēšana un kopšana

5. Par apbūvētas vai neapbūvētas zemesgabalu piegulošās teritorijas uzturēšanu un kopšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Pašvaldības īpašumā esoša zemesgabala, kas nodots lietošanā citai personai, tam piegulošās teritorijas uzturēšanu nodrošina zemesgabala lietotājs.

6. Par daudzdzīvokļa dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu teritoriju un īpašumam piegulošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai pārvaldnieks, ja dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdots veikt pārvaldniekam.

7. Dalīta īpašuma gadījumā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums kopt tikai ēkai piesaistīto (funkcionāli nepieciešamo) zemesgabalu, kā arī šim zemesgabalam piegulošo teritoriju. Kopt būvēm nepiesaistīto zemesgabala daļu un attiecīgajam zemesgabalam piegulošo teritoriju ir zemes īpašnieka pienākums.

8. Noteikumu 6. un 7. punktā minēto nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem vai pārvaldniekiem ir pienākums:

8.1. pļaut zāli, nepieļaut, ka zāles augstums pārsniedz 20 centimetrus, tīrīt grāvjus, caurtekas, kopt ietves (slaucīt, novākt no tām dažādus priekšmetus), uzturēt apstādījumus;

8.2. apzāģēt koku un krūmu zarus gar ietvēm un brauktuvēm vietās, kur tiek traucēta gājēju un autotransporta pārvietošanās, kā arī būvēm traucējošo un vispārēji bīstamo (sauso, trupējošo, aizlauzto) koku nozāģēšanu saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža Tukuma novadā;

8.3. nodrošināt iebrauktuvju sakopšanu, regulāru zāles nopļaušanu gar tām;

8.4. ziemas periodā:

8.4.1. attīrīt gājēju ietves no sniega un ledus līdz cietajam segumam un nokaisīt ar pretslīdes materiāliem – katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, tad papildus visas dienas laikā. Gājēju ietves aizliegts kaisīt ar izdedžiem, melnzemi, sāli tīrā veidā un citiem nepiemērotiem materiāliem,

8.4.2. notīrīt sniegu un ledu, nolauzt lāstekas no ēku (būvju), tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, jumtiem, balkoniem, lodžijām, dzegām u.c. vietām, kuras var apdraudēt cilvēku vai satiksmes drošību,

8.4.3. situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība – nodrošināt bīstamo vietu (ietvju un brauktuvju) norobežošanu,

8.4.4. tīrīt un kaisīt pretslīdes materiālus iebrauktuvēs un piebraucamajos ceļos, nepieļaut, ka uz tiem veidojas sniega vaļņi un apledojums;

8.5. nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, iestāžu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu ieejas durvju un kāpņu telpu apgaismošanu diennakts tumšajā laikā;

8.6. uzturēt labā kārtībā nekustamā īpašuma žogu, vārtus un vārtiņus, tos savlaicīgi remontēt, ja ir redzami bojājumi;

8.7. rūpēties par ēku (būvju), daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (atsevišķu dzīvokļu) fasāžu – logu, durvju, balkonu, izkārtņu – tīrību, to savlaicīgu krāsošanu, nepieļaujot, ka krāsojumā ir bojājumi, plaisas, izdrupumi vai apdares materiāla atslāņojumi;

8.8. piestiprināt zīmes/norādes un uzturēt tās kārtībā atbilstoši Domes saistošajiem noteikumiem, kā arī nodrošināt nekustamā īpašuma nosaukuma zīmju novietošanu pie īpašuma teritorijas un to uzturēšanu.

9. Nekustamam īpašumam piegulošās teritorijās nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji vai pārvaldnieki nodrošina:

9.1. teritorijas sakopšanu no zemesgabala robežas līdz brauktuves vai veloceliņa malai, ne vairāk kā 5 m platumā no nekustamā īpašuma robežas;

9.2. zāles pļaušanu (nepieļaujot, ka zāliena augstums pārsniedz 20 centimetrus) no zemesgabala robežas līdz brauktuves vai veloceliņa malai, ne vairāk kā 5 m platumā no nekustamā īpašuma robežas;

9.3. ietvju, grāvju, caurteku uzkopšanu un ziemā ietvju attīrīšanu no sniega un to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem, ne vairāk kā 5 m platumā no nekustamā īpašumu robežas.

10. Pašvaldība ziemas periodā nodrošina nekustamā īpašuma īpašniekus, valdītājus vai pārvaldniekus ar pretslīdes materiāliem.

11. Tīrot sniegu vai ledu, jānodrošina ielu komunikāciju, ielai piegulošo ēku (būvju) un apstādījumu saudzēšana.

12. Automašīnu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem jānodrošina transporta līdzekļa stāvvietas un apkārtējās teritorijas 3 m platā joslā sakopšana, ja transporta līdzeklis vairāk nekā 24 stundas tiek turēts uz ielas, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmā vai citā vietā ārpus nekustamā īpašuma teritorijas.

13. Būvkomersantam jānodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo ietvju un grāvju sakopšana, zāliena nopļaušana, būvi norobežojošā žoga uzturēšana un krāsošana, atkritumu izvešana.

14. Tukuma novada administratīvajā teritorijā aizliegts:

14.1. izgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus šim nolūkam neparedzētās vietās, izgāzt tos upēs un citās ūdenstilpēs, uz lietus ūdens uztvērēju restēm un vākiem, inženiertīklu akās, kamerās, uz brauktuvēm un ietvēm;

14.2. mest sniegu uz brauktuvēm, ietvēm, sabiedriskā transporta pieturvietās un citās vietās, kur tas traucē gājēju pārvietošanos vai transporta satiksmi;

14.3. uzkopšanas laikā bojāt brauktuvju, ietvju segumu un zālienu;

14.4. glabāt taru, būvmateriālus, metāllūžņus un citus priekšmetus uz ietvēm, brauktuvēm un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos, kā arī citā publiskā ārtelpā vai sabiedriskā vietā (izņemot Pašvaldības speciāli norādītās vietās);

14.5. bez slēgtās lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanas aizbērt esošos grāvjus vai to posmus;

14.6. bez apsaimniekotāja atļaujas patvaļīgi pieslēgt, atslēgt vai regulēt centralizētās siltumapgādes, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmu (tajā skaitā mainīt radiatorus).

15. Veloceliņu un gājēju pāreju mehanizētu tīrīšanu, sagrābto un maisos ievietoto lapu savākšanu laika posmā no 1. oktobra līdz 15. novembrim un sniega izvešanu organizē Pašvaldība.

16. Dzelzceļa tīklu valdītāji nodrošina dzelzceļa zemes nodalījuma joslas uzturēšanu un sakopšanu.

III. Prasības par būvju, fasāžu, konstrukciju tehnisko stāvokli un pilsētvides ainavas uzturēšanu

17. Par būvju tehnisko uzturēšanu atbild tās īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, un uztur tās tādā stāvoklī, ka tās nav bīstamas un no tām nevar rasties kaitējums sabiedrībai vai trešo personu veselībai un īpašumam.

18. Noteikumu 17. punktā minētās personas būvju fasādes un citas ārējās konstrukcijas uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu, proti:

18.1. nepieļauj būvju nesošo vai norobežojošo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;

18.2. nepieļauj būvju pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumtu vai citu konstrukciju, kas ietekmē būvju konstruktīvo un telpisko noturību, daļēju neesamību, sabrukšanu vai deformāciju;

18.3. nojauc vai atjauno būvju ārējās konstrukcijas, kas nav nesošās vai norobežojošās konstrukcijas un neietekmē būvju konstruktīvo noturību (piemēram, balkonus, dūmeņus, uzjumteņus, lieveņus, pandusus, ārējās kāpnes u.c.), ja tās acīmredzami nolietojušās vairāk nekā pārējās būvju konstrukcijas un var zaudēt savu konstruktīvo veidolu;

18.4. neizmanto dažādu veidu aizsargtīklus vai līdzīgus risinājumus uz būvju fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām;

18.5. nepieļauj bojājumus būvju jumtu iesegumos (piemēram, caurumus, plaisas, atsevišķu materiālu kārtu atdalīšanos, ieseguma elementu neesamību u.c.);

18.6. nepieļauj bojājumus būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos (piemēram, korozijas radītus caurumus, atsevišķu elementu neesamību u.c.);

18.7. novērš būvju sienās vai cokola stāvā plaisas, caurumus, izdrupumus, atšķēlumus, piesātināšanos ar mitrumu vai saistvielu izskalojumus, kā arī koka sienām papildus novērš koka materiāla trupes vai masveidīga satrunējuma pazīmes, horizontālo līniju izliekumus vai ieliekumus, sienu vai apmetuma izspiešanos, nevienmērīgu nosēšanos un citu veidu deformācijas, bet metāla sienām papildus novērš virsmas vai aizsargājošā pārklājuma bojājumus, sienu karkasa konstrukciju ieliekumus vai izspiedumus;

18.8. nodrošina logu stiklojuma, durvju vai vārtu neesamības gadījumā, kā arī gadījumā, kad logu stiklojuma, durvju vai vārtu tehniskais stāvoklis nerada šķēršļus nepiederošu personu iekļūšanai būvēs vai pakļauj būvju iekštelpas laikapstākļu ietekmei, veic to atjaunošanu vai nodrošina būvju logu, durvju vai vārtu ailu noslēgšanu ar vienveidīgiem materiāliem atbilstoši būvju arhitektoniskajam stilam, kā arī atjauno atlocījušās palodzes vai novērš citus līdzīgus bojājumus;

18.9. nepieļauj būvju dekoratīvo elementu bojājumus;

18.10. nepieļauj un likvidē uz būvju fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietusūdens novadīšanas sistēmā augošus krūmus, kokus, sūnas, vīteņaugus, stiebrzāli vai citus augus;

18.11. nepieļauj būvju apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, eroziju vai trupes gadījumā veic apdares atjaunošanu;

18.12. atjauno būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojumu gadījumā, ja tas izbalē, nolūp, noskalojas vai citādi zaudē sākotnējo stāvokli;

18.13. neizvieto uz būvēm dekoratīvos pārsegus, izņemot Noteikumos paredzētos gadījumos, kā arī tādas būves, uz kurām atļauts izvietot reklāmas objektus, izkārtnes un citus informatīvos materiālus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Atvieglojumi un Pašvaldības līdzdalība

19. No Noteikumu 9. punktā uzliktajiem pienākumiem var tikt atbrīvoti viendzīvokļa māju, kas netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki, kuri ir:

19.1. trūcīgas vai maznodrošinātas personas, ja šīs personas turklāt ir vientuļi pensionāri un tām nav kopīga deklarētā dzīvesvieta ar citām pilngadīgām darbspējīgām personām;

19.2. personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurām nav kopīga deklarētā dzīvesvieta ar citām pilngadīgām darbspējīgām personām.

20. Lai saņemtu Noteikumu 19. punktā noteiktos atvieglojumus, personai jāvēršas Pašvaldībā ar iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas Pašvaldība viena mēneša laikā pārbauda un izvērtē iesniegumā norādītos apstākļus un pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošanu no Noteikumu 9. punktā uzlikto pienākumu pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz personai piešķirtā īpašā statusa termiņu.

21. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, viņam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā par to paziņot Pašvaldībai.

22. Personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, var saņemt Pašvaldības palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā, slēdzot ar Pašvaldību vienošanos par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā.

23. Lai saņemtu Noteikumu 24. punktā minēto palīdzību, personai jāvēršas Pašvaldībā ar iesniegumu. Pašvaldība viena mēneša laikā no dienas, kad Pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par palīdzības sniegšanu un vienošanās slēgšanu par sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā.

24. Pašvaldība nodrošina:

24.1. zāliena pļaušanu apstādījumu daļai ielas sarkano līniju robežās, kas pārsniedz 5 m platumu, mērot no nekustamā īpašuma zemesgabala robežas līdz brauktuvei, neieskaitot ietvi;

24.2. Pašvaldības valdījumā, publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu uzturēšanu un sakopšanu;

24.3. piegulošo teritoriju kopšanu pie tiem nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki saskaņā ar Noteikumiem pilnībā vai daļēji ir atbrīvoti no nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanas pienākumiem;

24.4. Pašvaldības valdījumā esošo ceļu, ielu, tiltu, laukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, veloceliņu, brauktuves sadalošo joslu un saliņu zālienu, krastmalu, uzturēšanu un sakopšanu;

24.5. atlikušās teritorijas ap daudzdzīvokļu mājām, kas nav nodotas apsaimniekošanā, kopšanu saskaņā ar Pašvaldības sagatavotiem plāniem;

24.6. sagrābto nokritušo lapu, nokaltušo augu savākšanu Pašvaldības rīkoto akciju laikā;

24.7. pēc pieprasījuma – bezmaksas maisu izsniegšanu Noteikumu 5., 6. un 7. punktā minētajām personām, ja nekustamā īpašuma teritorijā vai nekustamajam īpašumam piegulošajā teritorijā atrodas dižkoki vai citi augstvērtīgi koki;

24.8. notīrītā sniega un ledus izvešanu no publiskā lietošanā esošās teritorijas, ja tas traucē gājēju pārvietošanos un transportlīdzekļu kustību (tai skaitā iebraukšanu vai izbraukšanu).

V. Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāpšanu

25. Par Noteikumu III nodaļas 18. punkta neievērošanu tiek piemērots brīdinājums vai naudas sods fiziskajām personām līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, juridiskajām personām brīdinājums vai naudas sods līdz 300 (trīs simti) naudas soda vienībām.

26. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Pašvaldības policija.

27. Administratīvā pārkāpuma lietu par Noteikumu pārkāpumu izskata Domes Administratīvā komisija.

28. Piemērotais administratīvais sods Noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

29.1. Tukuma novada domes 2016. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu";

29.2. Tukuma novada domes 2015. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 8 "Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves";

29.3. Engures novada domes 2020. gada 21. maija saistošie noteikumi Nr. 13 "Par Engures novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu";

29.4. Kandavas novada domes 2011. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par teritorijas, ēku un būvju uzturēšanu Kandavas novadā";

29.5. Jaunpils novada domes 2017. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par kārtību, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 40 "Par teritorijas kopšanu un ēku uzturēšanu Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka Tukuma novada teritorijā spēkā ir vairāki saistošie noteikumi, kas regulē teritorijas kopšanu un ēku uzturēšanas kārtību, ir nepieciešams izstrādāt vienotus saistošos noteikumus šajā jomā.

Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 5. punkts noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punkts noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu. Minētais pilnvarojums izdot saistošos noteikumus ir saistīts ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās autonomās funkcijas izpildi. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajiem autonomās funkcijas uzdevumiem pašvaldība gādā par pašvaldības īpašumu uzturēšanu un veic šos uzdevumus patstāvīgi, izņemot gadījumu, ja pašvaldība ir izvēlējusies uzlikt nekustamo īpašumu īpašniekiem kopt nekustamam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai). Satversmes tiesa 2014. gada 6. novembra spriedumā lietā Nr. 2013-20-03 ir atzinusi, ka par likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētās autonomās funkcijas pienācīgu izpildi atbildīga ir pašvaldība, nevis personas, kurām pieder nekustamais īpašums pašvaldības administratīvajā teritorijā. Īpašnieka pienākumu kopt un tīrīt viņa nekustamam īpašumam piegulošo teritoriju pašvaldība var noteikt tikai ar tādu regulējumu, kas nodrošina samērīgumu starp personai uzlikto pienākumu un sabiedrības interesēs sasniedzamo mērķi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunktu būve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu. Līdz ar to saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu pašvaldība var noteikt pilsētvides ainavas un ainaviski vērtīgās teritorijas (teritorijas, kas noteiktas teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā) prasības būves fasādei un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un ārējam izskatam.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt kārtību, kādā kopjama Tukuma novada teritorija un uzturamas tajā esošās būves, tajā skaitā nekustamo īpašumu un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošu teritoriju uzturēšanu un kopšanu, piegulošās teritorijas definīciju, paredzēti atvieglojumi īpašniekiem, kas nespēj kopt piegulošo teritoriju, atbrīvojot īpašniekus no šāda pienākuma.

Saistošajos noteikumos noteikti atvieglojumi viendzīvokļa māju īpašniekiem, kuri ir trūcīgas un maznodrošinātas personas, ja šīs personas turklāt ir vientuļi pensionāri, personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām, vai arī pensionāri, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar pensionāriem vai personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

Saistošajos noteikumos noteikts, ka pašvaldības palīdzību nekustamajiem īpašumiem piegulošo teritoriju kopšanā var saņemt personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošo teritoriju platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašumu platības.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā esošās fiziskās un juridiskās personas, kurām jāveic piegulošās teritorijas kopšana. Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajām procedūrām Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tukuma novada pašvaldības policija.

Administratīvā pārkāpuma lietu par saistošo noteikumu pārkāpumu izskata Tukuma novada domes Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!